Stigende smågriseeksport til Tyskland: Løsninger efterlyses

Danske svineproducenter ligger helt i front, når det drejer sig om at producere smågrise, mens det kniber mere med slagtesvinene. Produktionen af slagtesvin er bl.a. udfordret af, at tyske landmænd også har indtægter for biogas samt den generelle kreditklemme. Det er nogle af hovedkonklusionerne i den analyse af den massive eksport af smågrise til Tyskland, fødevareminister Mette Gjerskov har taget initiativ til. Ministeren inviterer nu branchen til at komme med forslag til løsninger.

Rapporten peger på en vifte af forhold, som gør det mere attraktivt for landmændene at producere smågrise i stedet for slagtesvin. Der er således ikke tale om en enkelt dominerende faktor, der gør udslaget.

Jeg hæfter mig særligt ved to forhold. For det første at smågriseproduktionen i Danmark er særdeles konkurrencedygtig sammenlignet med udlandet. Vi er simpelthen rigtig gode til at producere smågrise i Danmark. For det andet pointeres det, at kreditklemmen rammer slagtesvineproducenter meget hårdt, siger Mette Gjerskov.

Der sker for øjeblikket en kraftig udjævning i vilkårene for biogas. Dels har Fødevareministeriet udmøntet ca. 250 mio. kr. i anlægsstøtte til biogasanlæg. Dels har regeringen hævet afregningsprisen med næsten 50 pct. til 1,15 kr. pr. kWh.

Regeringens satsning på biogas er alt andet lige noget, der batter, men jeg er opmærksom på, at der er særlige udfordringer for slagtesvineproducenterne. Derfor vil jeg invitere repræsentanter fra erhvervet til at komme med løsninger på udfordringerne. Og i forhold til de generelle rammevilkår, har regeringen jo netop fokus på at forbedre konkurrenceevnen og sikre private arbejdspladser, siger Mette Gjerskov.

På længere sigt peger rapporten på, at ny teknologi er afgørende for, om slagtesvineproducenter kan løse de miljøudfordringer, erhvervet har.

Det er netop en af de ting, vi er meget opmærksomme på. Og derfor lancerede jeg før jul partnerskabet Månegrisen som en del af Regeringens Innovationsstrategi. Månegrisen handler kort sagt om at skabe en hypermoderne stald, der ikke belaster miljøet. Det, tror jeg på, vil blive et kæmpe skridt i den rigtige retning på den lidt længere bane, siger Mette Gjerskov.

Ifølge rapporten er produktionen af svin i Danmark samlet set steget hvert år, og det forventes, at tallet for 2012 bliver 29,7 mio. svin i alt. Produktionen af danske smågrise er steget fra ca. 3 mio. i 2005 til 9,3 i 2012. Danske landmænd får nu stort set lige så meget for deres svin, som kollegaerne i Tyskland og Holland. Her er den såkaldte afregningspris fra slagteriet i Danmark til den enkelte landmand steget til 12.01 pr. kg. Det er en stigning på tre kroner på fem år.

Yderligere oplysninger:
Morten Olsen, Pressesekretær, tlf: 20 91 59 01

Læs mere her

Q8 sørger for, at Posten kører miljørigtigt i Aalborg

Som led i byens store ARCHIMEDES miljøprojekt til bæredygtig trafik bruger 50 postbiler i Aalborg den nyeste diesel fra Q8, der har op til 20 pct. bio-indhold.

Mens ejere af dieselbiler og lastvogne landet over er ved at vænne sig til, at deres diesel nusælges med syv pct. bio-indhold, er Postens køretøjer i Aalborg allerede nået en generation videre.

Som led i Aalborg Kommunes store ARCHIMEDES miljø-projekt til bæredygtig trafikafvikling kører Posten nemlig her med op til 20 pct. indhold af biostof i dieselolien.

50 postbiler i Aalborg drives af såkaldt 2. generations biodiesel, mens den nye diesel med bioindhold, som har været standard-dieselen til vejtransport i hele Danmark siden1. juli, kun er 1. generation.

Den biodiesel, som Q8 leverer til Posten i Aalborg, er fremstillet af slagteriaffald. Q8s normale diesel med bioindhold, der sælges i resten af landet, har sine syv pct. bio-andel fra rapsolie.

Vil være med helt fremme i bio
Q8 gør en stor indsats for at bevise, at et internationalt olieselskab godt kan være miljørigtig og støtte grønne energi-initiativer.

Q8 arbejder f.eks. målrettet på at reducere sit energiforbrug i Danmark. Det sker bl.a. ved anvendelse af LED-pærer, naturligt ovenlys og genbrug af bilvaskevand på Q8-stationerne landet over, ligesom alle Q8-medarbejdere skal gennemgå en særlig klimaskole.

Q8 var derfor straks med på ideen, da virksomheden blev opfordret til at deltage i Aalborgs ambitiøse ARCHIMEDES projekt:

Vi synes, det er spændende at kunne indsamle praktiske erfaringer med brændstof, der indeholder langt større mængder bio-stof end det, vi ser til dagligt. Det stiller udfordringer til både motorer og os, der skal kunne levere biodieselen, fortæller salgschef Svend Larsen fra Q8.

Svend Larsen forklarer samtidig, at biodiesel kan være følsom ved lave temperaturer. Derfor indeholder den aalborgensiske biodiesel op til 20 pct. biokomponent om sommeren, mens bio-andelen i vinterhalvåret skrues ned til 10 pct. I overgangsperioden forår og efterår er den på 12 pct.

ARCHIMEDES indtager Aalborg
Posten har 50 af sine vogne kørende på 2. generations biodiesel i Aalborg. De får alle deres brændstof fra et biodiesel påfyldningsanlæg, som Q8 har indrettet til formålet i forbindelse med limfjordsbyens postterminal.

De biodiesel-drevne postbiler er blot ét af 20 projekter til bæredygtig trafikudvikling, som Aalborg Kommune gennemfører i disse år. Det store projekt er EU-støttet og er opkaldt efter den græske matematiker ARCHIMEDES.

ARCHIMEDES er et samarbejde mellem seks europæiske byer og indgår i EUs CIVITAS Plus program, hvis overordnede formål er at nedbringe transportens energiforbrug og forurening.

Både Aalborg Kommune og Nordjyllands Trafikselskab er involveret i ARCHIMEDES projekterne. Det samme er en række partnere som f.eks. Post Danmark og Q8, der er brændstof-leverandør til Postens køretøjer.

ARCHIMEDES projekterne blev indledt i efteråret 2009 og skal køre frem til 2013.

Læs mere her