Banedanmark ombygger spor på stationer mellem Esbjerg, Skjern og Herning

Banedanmark ombygger spor på stationer mellem Esbjerg, Skjern og Herning

Den 25. maj går Banedanmark i gang med at ombygge spor og sporskifter på stationsområder på jernbanen mellem Esbjerg, Skjern og Herning. Sporarbejdet står på i tre en halv måned i en række etaper, og når arbejdet er færdigt, får passagererne en bedre og mere robust bane.

Sporene på de syv stationer – Guldager, Varde, Ølgod, Tarm, Skjern, Borris og Kibæk skal fornys hen over sommeren. De gamle skinner, sporskifter, træsveller og skærver bliver udskiftet, og der bliver etableret og fornyet dræn samt afvanding. Endelig fornys og justeres også 1 km spor på fri strækning nord for Varde og 1 km spor ind mod Skjern fra Borris-siden.

Sporet og sporskifterne på de syv stationer er nedslidte og trænger til at blive udskiftet. Derfor lukker vi sporet, og benytter samtidig lejligheden til at få udført en række andre arbejder, så vi ikke skal tilbage og genere passagererne med unødigt meget vedligeholdelsesarbejde i de kommende år. Med arbejdet får de vestjyske passagerer en bedre og mere robust bane tilbage, siger projektleder Hanne E. Svendsen.

For at minimere generne for passagerne mest muligt og udnytte de perioder, hvor sporene er spærret optimalt, renoveres der samtidig 24 broer mellem Esbjerg og Skjern. Når togene begynder at køre på banen igen, vil der frem til begyndelsen af december være forskellige restarbejder på strækningen, men dette vil ikke påvirke togdriften.

Busser erstatter tog i etaper
Sporarbejdet betyder, at togene erstattes af togbusser, når der arbejdes på den enkelte strækning.

Når vi ombygger spor og sporskifter, bliver vi desværre nødt til at lukke de berørte strækninger i perioder. Arbejdet er planlagt, så det ligger i sommermånederne, hvor der traditionelt er færrest passagerer, der benytter togene, siger Hanne E. Svendsen.

Arriva erstatter togene med busser i følgende periode:

Busser mellem Studsgård og Skjern:
Fra 25. maj til 19. juli erstattes alle tog med bus på strækningen

Busser mellem Lem og Skjern:
Fra 12. juli til 19. juli erstattes alle tog med bus på strækningen

Busser mellem Skjern og Varde:
Fra 1. juni til 19. juli erstattes alle tog med bus på strækningen

Busser mellem Varde Nord og Esbjerg
Fra den 20. juli til 11. august erstattes alle tog med bus på strækningen

Læs mere om køreplanen for busserne på Arrivas hjemmeside under trafikinformation.

Yderligere informationer om sporarbejdet via Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13.

Fakta

– Strækning: Esbjerg-Skjern-Herning (cirka 90 kilometer)
– Fornyelsesarbejdet foregår primært på stationerne i Guldager, Varde, Ølgod, Tarm, Skjern, Borris og Kibæk
– Udskiftning af 19 sporskifter, samt skinner og sveller, hvor de er i dårlig stand
– Ombygning og fornyelse af fem overkørsler
– Renovering af 24 broer

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *