Samlet løsning klar for bedre internet- og mobildækning i tog

DSB, Arriva, Banedanmark, Telia, TDC Group, Telenor og teleselskabet 3 kan nu præsentere en model for en samlet løsning til at forbedre internet- og mobildækningen i de danske tog, så togene i fremtiden kan være en funktionsdygtig arbejdsplads og en mere attraktiv transportform for danskerne.I dag oplever togpassagerer problemer med at opnå tilfredsstillende dækning i toget flere steder på den danske jernbane. En række initiativer skal sikre fremtidens internet- og mobildækning i de danske tog, så de bliver tidssvarende og opfylder passagerernes behov.

Helt konkret vil DSB og teleselskaberne samarbejde om at installere signalforstærkere i togene, så signalerne bedre kan trænge ind i togene. Togenes konstruktion bremser nemlig modtagelse af signaler, også hvor der er god dækning udenfor toget. Derudover skal der ske en udbygning af Banedanmarks mastenetværk på op til 75 steder langs det statslige jernbanenet.

Teleselskaberne (TDC Group, Telenor, Telia og 3) vil sikre signaldækning med nye antenner i disse master. Endelig vil DSB stå for etablering af en multioperatør WiFi-løsning i DSB’s tog med forbindelse til teleselskabernes mobilnetværk.

Dette er hovedpunkterne i det arbejde, der siden foråret 2015 er forhandlet i regi af et fælles forum, Joint Advisory Board, bestående af teleselskaberne TDC Group, Telenor, Telia og 3, togselskaberne DSB og Arriva samt Banedanmark, der alle har indgået i et samarbejde med henblik på at skabe bedre internet- og mobildækning i de danske tog. Gennemførelsen af den samlede løsning vil involvere investeringer fra både teleoperatørerne, DSB og staten og skal nu udmøntes i konkrete aftaler.

”Togtransport giver en oplagt mulighed for at bruge rejsetiden på at få noget arbejde fra hånden eller få læst nyhederne på telefonen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får en ny model for bedre internet og mobildækning i vores tog,” siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

”Det er glædeligt, at vi er rykket et væsentligt skridt nærmere med at sikre bedre internet- og mobildækning i de danske tog. Jeg synes, det er en fornuftig samlet løsning, der på sigt vil kunne gøre brugeroplevelsen og muligheden for at arbejde i toget markant bedre” siger Søren Boysen, formand for Joint Advisory Board, og teknisk direktør i Banedanmark.

“DSBs bestyrelse har netop godkendt, at DSB indgår i samarbejdet om bedre mobildækning og internet i tog, som Joint Advisory Board har udarbejdet. Dermed yder DSB et væsentligt bidrag til den samlede løsning for bedre internet og mobildækning i tog til gavn og glæde for vores passagerer,” siger Flemming Jensen, administrerende direktør for DSB.

”Vi er tilfredse med den samlede løsning for bedre internet- og mobildækning i tog. Vi er i fællesskab nået frem til en fornuftig og funktionel plan for fremtidens internet- og mobildækning i de danske tog,” siger Jakob Willer, direktør i teleselskabernes brancheorganisation, Teleindustrien.

I løbet af de kommende år vil passagererne kunne opleve forbedringer i takt med, at teleselskaberne sætter nye antenner op i Banedanmarks udvidede mastenetværk. Sideløbende vil der blive installeret signalforstærkere og WiFi i DSB’s tog.

Når det omfattende arbejde med at implementere den samlede løsning er gennemført, vil den oplevede signaldækning være mærkbart bedre end i dag. Der vil være en langt mere stabil forbindelse med færre udfald, når passagererne taler i telefon eller arbejder online.

”Vi forventer, at alle opgraderingerne vil kunne være fuldt implementeret med udgangen af 2019, så vi når målet om, at toget skal være en funktionsdygtig arbejdsplads. Inden vi når så langt, forestår der dog detailplanlægning, samt drøftelser i Joint Advisory Board om det videre arbejde,” siger Søren Boysen.

Læs mere her

Tag toget til Bruce Springsteen koncert

DSB og Arriva indsætter særtog, der kører gæsterne til og fra koncerten, når Bruce Springsteen & The E Street Band spiller i Herning d. 8. juli.
Togene giver gæsterne mulighed for at lade bilen stå og nyde turen hele vejen til og fra Herning.

I forbindelse med koncerten får kunderne 20 procent rabat på returbilletten, når de køber en Eventbillet i et af de betjente billetsalg.

Særtogene er arrangeret i samarbejde med MCH Messecenter Herning, der står for koncerten.

– Vi er meget glade for, at DSB og Arriva tilbyder vores gæster mulighed for nem og bekvem transport til og fra Bruce Springsteen koncerten. Gæsterne kan hygge sig og feste sammen på turen til og fra Herning, og de behøver ikke tænke på parkeringsplads eller planlægge, hvem der skal køre hjem, siger MCHs kulturchef Mette Kier.

Udrejse:
Fra København mod Herning er der på de fleste ordinære tog indsat ekstra vogne, derudover kører der særtog kører fra København H til Herning kl. 12.08, 12.56 og 13.56 og stopper ved de fleste stationer undervejs.

Hjemrejse:
Fra Herning mod Fyn/København H: kl. 0.10, 0.35, 1.00 og 1.15.(DSB)

Fra Herning mod Padborg: kl. 0.45(DSB)

Fra Herning mod Holstebro/Struer: kl. 0.05, 0.35, 1.05(DSB)

Fra Herning mod Århus: kl. 00:21(Arriva)

Fra Herning mod Esbjerg via Skjern: kl. 00:30(Arriva)

Desuden kører de ordinære Arriva og DSB tog
Læs mere om de nøjagtige tider på rejseplanen.dk

Pladsbilletter kan ikke reserveres i særtogene til hjemrejsen. Gæsterne kommer med særtogene i den rækkefølge, de ankommer til stationen.

– Med de indsatte ekstra tog vil vi være i stand til at transportere op til 6000 gæster til og fra Herning ifm. koncerten, siger Regionschef Jørgen D. Rasmussen fra DSB.

Kontakt DSB for yderligere information DSB Kommunikation 24680000

Med venlig hilsen
DSB & Arriva

Læs mere her

Banedanmark forstærker dæmning ved Ølgod

Fra først i oktober 2009 til først i december 2009 forstærker Banedanmark et stykke af jernbanedæmningen nær Agersnap Bæk syd for Ølgod. Det drejer sig om en dæmningsstrækning på ca. 350 meter beliggende mellem Torvegade og Vardevej.

Forstærkningen af dæmningen er ét blandt Banedanmarks mange fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter.

Dæmningen skal forstærkes, fordi den med tiden er sunket lidt sammen, hvilket betyder, at skinnerne kommer til at ligge mere ustabilt. For at undgå at det bliver nødvendigt med hastighedsnedsættelser på strækningen, bliver dæmningen forstærket med et tykt lag sand på begge sider. Der vil blive brugt i alt ca. 12.000 m³ sand.

Arbejdet går i gang i starten af oktober 2009, hvor Banedanmark etablerer arbejdsplads, midlertidige adgangsveje mv.

Selve dæmningsforstærkningen omfatter udskiftning af jord langs dæmningens fod, påfyldning af sand på dæmningen, udbygning af baneskråningen samt afvandingsarbejder. Hele arbejdet forventes at være afsluttet først i december 2009.

Banedanmark arbejder både om dagen og om natten. Det kan desværre ikke helt undgås, at arbejdet kommer til at påvirke de nærmeste naboer, da tilkørslen af materialer og materiel kan medføre støj og trafikale gener. Banedanmark overholder naturligvis gældende grænseværdier for støj.

Mens vi udskifter jord langs dæmningsfoden, vil sporet være spærret for tog i de sene aftentimer i perioden fra den 9. oktober til den 18. oktober. Lørdag den 10. og lørdag den 17. oktober erstattes togene allerede tidligere på aftenen af busser.

Arriva oplyser om de præcise ændringer i togdriften i ovennævnte periode på www.arriva.dk eller på tlf. 7027 7482.

Læs mere her

En ny og bedre jernbane mellem Herning og Holstebro

Den 15. maj går Banedanmark i gang med en omfattende fornyelse af banen mellem Herning og Holstebro. Sporarbejdet skal sikre en nutidig og mere driftsikker jernbane mange år frem i tiden.

Det indledende sporarbejdet er allerede i fuld gang, og der er tale om et tiltrængt løft til den nedslidte bane mellem Herning og Holstebro.

Den 15. maj og frem til den 5. september foregår selve sporarbejdet, og her er det nødvendigt at lukke hele strækningen for togtrafik.

Et tiltrængt løft
“Sporarbejdet er nødvendigt, fordi skinnerne og svellerne er nedslidte. De fleste skinner og sveller er fra 1968/69, og flere steder på strækningen må togene sætte farten ned på grund af de nedslidte spor”, fortæller projektleder Anne Nielsen fra Banedanmark.

Med de nye spor øges komforten for passagererne væsentligt, da togene kører mere jævnt – og det giver færre rystelser.

“Når sporarbejdet er slut, har passagererne en fremtidssikret bane, hvor togene kan sætte farten op til normal hastighed, som er 120 km/t. Sporene er desuden forberedt til, at togene nogle steder kan køre op til 160 km/t”, siger Anne Nielsen.

Arbejde på spor og broer
På hele den 41 km lange strækning mellem Herning og Holstebro og på to km af sidesporene skal Banedanmark udskifte skinner og sveller. Alle de møre træsveller erstattes med nye betonsveller, og ballasten – dvs. skærver og grus – renses eller udskiftes på en stor del af strækningen.

I 21 af strækningens 22 overkørsler skal Banedanmark forny belægningen. Desuden skal 11 sporskifter fornyes, og 18 sporskifter skal nedlægges. Og så skal signalanlæggene ‘levetidsforlænges’, så de kan holde frem til 2021.

Samtidig med sporarbejdet renoverer Banedanmark 14 af de i alt 28 broer på strækningen. Her er tale om forskellige mindre renoveringsopgaver, som at udbedre betonskader, fugtisolere, forlænge rækværket på flere af broerne og etablere dræn.

Når togene igen begynder at køre den 6. september, vil Banedanmark fortsat arbejde på strækningen 2-3 måneder. I den periode skal de nye skinner efterjusteres, og der ryddes op efter sporarbejdet. Arbejdet i den afsluttende fase udføres primært om natten og vil derfor ikke have betydning for togdriften i dagtimerne.

Passagerer, vejtrafikanter og naboer
Banedanmarks omfattende sporarbejde vil påvirke omgivelserne på forskellig vis.

For togpassagerer betyder det, at de i perioder må køre med bus i stedet for tog:

DSBs tog kører ikke Herning-Holstebro-Struer fra 15. maj til 5. september
Arrivas tog kører ikke Bur-Holstebro fra 10. til 22. juli, og heller ikke Holstebro-Struer fra 23. til 25. juli. Desuden aflyses enkelte morgen- og aftentog mellem Holstebro og Struer 16.-23. maj
Vejtrafikanter, der skal krydse banen, kommer til at bemærke sporarbejdet, fordi de 21 overkørsler på skrift bliver lukket. Generelt vil hver overkørsel blive lukket ad tre omgange:

2-3 døgn, mens belægningen i overkørslen fornyes
10-12 timer, mens det store sporombygningstog arbejder i området
8-10 timer, mens den store ballastrensemaskine udskifter skærver i området omkring overkørslen.
Præcis hvornår, overkørslerne lukkes, er afhængigt af, hvor langt sporarbejdet er nået, fordi arbejdet på en strækning kan tage lidt kortere eller længere tid end forventet.

“Men det vil vi informere om undervejs,” siger Anne Nielsen og forklarer, at P4 Trafikradio dagligt får en opdatering med lukkede overkørsler.

For naboer til jernbanen og til bygge- og omlastningspladser kan Banedanmarks arbejde give gener i form af støj og støv, og der kan komme mere tung trafik i de små lokalsamfund.

“Vi forsøger at begrænse generne mest muligt. Blandt andet har vi planlagt det sådan, at det meste af det støjende arbejde foregår om dagen. Vi håber, at udsigten til en ny og bedre bane skaber forståelse for vores arbejde,” siger projektleder Anne Nielsen.

Læs mere her

Banedanmark udskifter centralapparatet på Esbjerg Station

Esbjerg vil være uden tog fra fredag aften den 26. juli til mandag morgen den 29. juli, hvor centralapparatet, som trafikstyringspersonalet bruger til at betjene sporskifter og sætte signal for togene, skal udskiftes.

Det nuværende centralapparat er slidt og skal udskiftes, og det nye centralapparat giver desuden bedre muligheder for rangering på stationsområdet.

Udskiftningen af centralapparatet afslutter et større sikringsteknisk projekt på Esbjerg Station, som har stået på i et års tid. I tiden omkring udskiftningen af centralapparatet er der 3200 ledninger, der er blevet taget ud og 4800 ledninger, der skal forbindes korrekt. Hertil kommer arbejdet med at foretage de nødvendige test af anlægget, inden det kan tages i brug.

4.800 ledninger til centralapparatet Der er 4800 ledninger, vi skal forbinde, så rent sikringsteknisk er der tale om et omfattende projekt. Langt det meste af tiden har vi kunnet køre togene ind og ud af stationen som normalt, men i de dage hvor vi skal udskifte selve centralapparatet og teste anlægget, er det desværre nødvendigt at lukke for togtrafikken, siger projektchef Rune Stenbæk Olsen.

Centralapparatet holder samtidig flyttedag, da det nye anlæg bliver sat op i Fjernstyringscentralen, der ligger i den grå bygning ved perron 1, imens det gamle stod i kommandoposten i det lille tårn mellem spor 0 og 1.

Koordineret med sporarbejder
For at genere passagererne mindst muligt foregår udskiftningen af centralapparatet på den tid af året, hvor der erfaringsmæssigt er færrest rejsende, og udskiftningen er samtidig koordineret med sporombygningen mellem Esbjerg og Varde Nord.

Af hensyn til passagererne har vi lagt den togløse weekend på et tidspunkt, hvor mange pendlere holder ferie, og hvor der alligevel ikke kører tog mod nord på grund af sporarbejdet mellem Esbjerg og Varde Nord, siger Rune Stenbæk Olsen.
Der lukkes for trafikken den 26. juli klokken 20.35 og frem til første morgentog mandag den 29. juli. DSB indsætter togbusser mellem Bramming og Esbjerg, og Arriva indsætter togbusser mellem Tjæreborg og Esbjerg. Fra nord har Arriva indsat busser fra Varde Nord. Busserne ankommer til og kører fra Esbjerg Rutebilstation.

For yderligere informationer om rejser til og fra Esbjerg i dagene den 26.7-29.7 henvises til www.rejseplanen.dk, www.dsb.dk, og www.mitarriva.dk.

Yderligere informationer via Banedanmarks pressevagt på tlf. 82 34 13 13

Læs mere her

Tal og lyt og få en bedre bustur

“Synes du det Der kan man bare se “
Berigende samtaler er i fokus, når verdens første samtalefestival finder sted i København fra 23. til 25. september. Bussen er et oplagt sted at møde andre mennesker, få nye input og blive klogere på sig selv og hinanden. På linje 3A kan man endda få vejledning i at tale sammen på den fede måde.

Åbenhed, nysgerrighed og et farvel til de sædvanlige argumenter. Det er blandt de ting, der skal til, for at berige mennesker med nye idéer og inspiration til at se verden på en anden måde og gøre ting anderledes. Det er udgangspunktet for samtalefestivalen Copenhagen Talks, der finder sted i København fra 23.-25. september.

Alle kræfter i festivalen er frivillige, og initiativtageren håber, festivalen kan berige mennesker:

“Det er min drøm, at så mange som muligt opdager den styrke, der ligger i berigende samtaler. At mennesker bruger positiv energi frem for negativ, når de taler sammen. Vi skal være nysgerrige på den fede måde og stille spørgsmål, der gør, at andre ser nye muligheder,” siger Jens Kristian Pedersen, der er initiativtager til Copenhagen Talks.

Festivalen består af en række events, hvor samtalen mellem mennesker er i fokus. Frivillige Talk Pilots hjælper med at holde samtalen positiv og anerkendende så ingen er interesseret i at få ret, men folk bliver klogere på sig selv og hinanden.

Talk Pilots i bussen
På lørdag vil Movias buspassagerer også kunne møde Talk Pilots, når festivalen i tre timer fra klokken 11 flytter ind i udvalgte busser på linje 3A.

“Der er mange mennesker, der benytter tiden i bussen aktivt til at læse eller tjekke mails, mens andre kobler af. Men der er også nogen, som bare vil have tiden til at gå og hvis man taler sammen, går tiden hurtigere. Hvis man så endda kan stige af bussen med en god oplevelse i bagagen, så er busturen blevet en smule bedre,” siger direktør Dorthe Nøhr Pedersen fra Movia.

Samtalefestivalen falder sammen med en kampagne for Bedre Bustur, som Trafikselskabet Movia gennemfører sammen med busoperatøren Arriva:

At holde berigende samtaler på linje 3A er en genial idé, som vi straks var med på. Linje 3A kører fra Sydhavn til Østerbro og tager mange forskellige og spændende mennesker med på vejen. Det kan der komme nogle vidunderlige samtaler ud af, og jeg håber virkelig, at passagererne vil benytte sig af lejligheden til at tale med deres medpassagerer også dem, de ikke kender i forvejen,” siger forretningsudviklingsdirektør Jonas Permin fra Arriva.

Man kan læse mere om Copenhagen Talks på www.cphtalks.dk – og om Bedre Bustur på www.bedrebustur.dk

Kontaktinformation:

Communications Manager Kenneth Hansen, Copenhagen Talks – 3832 2234
Forretningsudviklingsdirektør Jonas Permin, Arriva – 7030 2708
Adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, Trafikselskabet Movia – 3613 2011

Læs mere her

Banedanmark ombygger spor på stationer mellem Esbjerg, Skjern og Herning

Banedanmark ombygger spor på stationer mellem Esbjerg, Skjern og Herning

Den 25. maj går Banedanmark i gang med at ombygge spor og sporskifter på stationsområder på jernbanen mellem Esbjerg, Skjern og Herning. Sporarbejdet står på i tre en halv måned i en række etaper, og når arbejdet er færdigt, får passagererne en bedre og mere robust bane.

Sporene på de syv stationer – Guldager, Varde, Ølgod, Tarm, Skjern, Borris og Kibæk skal fornys hen over sommeren. De gamle skinner, sporskifter, træsveller og skærver bliver udskiftet, og der bliver etableret og fornyet dræn samt afvanding. Endelig fornys og justeres også 1 km spor på fri strækning nord for Varde og 1 km spor ind mod Skjern fra Borris-siden.

Sporet og sporskifterne på de syv stationer er nedslidte og trænger til at blive udskiftet. Derfor lukker vi sporet, og benytter samtidig lejligheden til at få udført en række andre arbejder, så vi ikke skal tilbage og genere passagererne med unødigt meget vedligeholdelsesarbejde i de kommende år. Med arbejdet får de vestjyske passagerer en bedre og mere robust bane tilbage, siger projektleder Hanne E. Svendsen.

For at minimere generne for passagerne mest muligt og udnytte de perioder, hvor sporene er spærret optimalt, renoveres der samtidig 24 broer mellem Esbjerg og Skjern. Når togene begynder at køre på banen igen, vil der frem til begyndelsen af december være forskellige restarbejder på strækningen, men dette vil ikke påvirke togdriften.

Busser erstatter tog i etaper
Sporarbejdet betyder, at togene erstattes af togbusser, når der arbejdes på den enkelte strækning.

Når vi ombygger spor og sporskifter, bliver vi desværre nødt til at lukke de berørte strækninger i perioder. Arbejdet er planlagt, så det ligger i sommermånederne, hvor der traditionelt er færrest passagerer, der benytter togene, siger Hanne E. Svendsen.

Arriva erstatter togene med busser i følgende periode:

Busser mellem Studsgård og Skjern:
Fra 25. maj til 19. juli erstattes alle tog med bus på strækningen

Busser mellem Lem og Skjern:
Fra 12. juli til 19. juli erstattes alle tog med bus på strækningen

Busser mellem Skjern og Varde:
Fra 1. juni til 19. juli erstattes alle tog med bus på strækningen

Busser mellem Varde Nord og Esbjerg
Fra den 20. juli til 11. august erstattes alle tog med bus på strækningen

Læs mere om køreplanen for busserne på Arrivas hjemmeside under trafikinformation.

Yderligere informationer om sporarbejdet via Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13.

Fakta

– Strækning: Esbjerg-Skjern-Herning (cirka 90 kilometer)
– Fornyelsesarbejdet foregår primært på stationerne i Guldager, Varde, Ølgod, Tarm, Skjern, Borris og Kibæk
– Udskiftning af 19 sporskifter, samt skinner og sveller, hvor de er i dårlig stand
– Ombygning og fornyelse af fem overkørsler
– Renovering af 24 broer

Læs mere her

8-talsbussen kører snart sin sidste tur

30. november er sidste dag for bybusruten, som siden slutningen af juni har forbundet Skjern og Tarm. Kommunen har besluttet at lukke ruten, fordi kun meget få kunder bruger den.

27. oktober 2010 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune enstemmigt, at den såkaldte 8-talsbus mellem Skjern og Tarm ikke skal køre mere.

Den nyoprettede bybuslinje 8 fik en kort levetid, fordi næsten ingen kunder bruger den. Den nedlægges fra og med 1. december 2010.

Skjern Bilen, som står for kørslen på linje 8, får en kompensation, fordi kontrakten siges op før tid.

Alternative ruter
Alternativet for buskunderne i Skjern og Tarm kan fremover være at køre med rute 41, 69, 307, 907X eller Arrivas tog mellem de to byer.

Midttrafiks køreplaner

Prøv også en Midttur
En anden mulighed er Midttur, som er taxakørsel fra dør til dør.

Midttur adskiller sig fra almindelig taxakørsel ved, at kunden måske skal køre sammen med andre og derfor evt. køre en mindre omvej.
Kunden betaler dog altid kun for den direkte vej.

Prisen for kunder i Ringkøbing-Skjern Kommune er 14 kr. pr. km (dog minimum 70 kr. pr. tur).

Det er en fordel, hvis man er flere som rejser på samme tur (samme start- og slutadresse). Så betaler man kun fuld pris for én kunde, og 10% for de efterfølgende kunder.

Læs mere om Midttur

Læs mere her

Nye køreplaner for Herning bybusser sidst i februar

Der kommer nye bybuskøreplaner i Herning 27. februar 2011.
Ændringerne sker efter henvendelser fra kunder.

Som tidligere varslet kommer der nye køreplaner for bybusserne i
Herning. Det sker 27. februar 2011. Midttrafik har sammen med
Arriva og Herning Kommune udarbejdet forslag til nye planer.

Baggrunden er, at Midttrafik – siden den nuværende køreplan trådte i
kraft 27. juni 2010 – har modtaget mange henvendelser fra kunder.

I hovedtræk drejer henvendelserne sig om:

Manglende betjening af HP Hansensvej/Butikstorv med linje
1A og 1B til/fra Gullestrup

Dårlig betjening af Gjellerup om morgenen og manglende
forbindelse mod Tjørring

Manglende betjening af Vestergade med linje 3 til/fra
Snejbjerg

Omvejskørsel via Messecentret med linje 4 til/fra Lind

Dårligere betjening af den nordlige del af Tjørring

Dårlig betjening af HC Ørstedsvej/Sjællandsgade/Holmparken

Dårligere sammenhæng i rutenettet og længere ventetider

For mange forskellige tider i løbet af dagen.

Alle disse ønsker til forbedringer er imødekommet i de køreplaner,
som gælder fra 27. februar 2011.

Se kort og køreplaner for Herning bybusruter
Du kan finde rutekort og de foreløbige køreplaner for bybusserne og
servicebusserne på » Midttrafiks hjemmeside

Send dine evt. bemærkninger til Midttrafik
De nye køreplaner gælder til 10. december 2011. Da forslagene til de
nye planer er lavet på baggrund af de mange indkomne
bemærkninger, har bybuskøreplanerne ikke været i offentlig høring.

Hvis du har bemærkninger, er du velkommen til at sende dem til
Midttrafik pr. e-mail til: ks@midttrafik.dk. Eventuelle bemærkninger
behandles så i forbindelse med tilrettelæggelsen af næste års
køreplan, som gælder fra 11. december 2011.

Læs mere her

Transportministeren inviterer jernbaneselskaber til ideudveksling om konkurrence i togtrafikken mellem København og Aalborg

Der skal konkurrence på skinnerne, så vi kan få forbedret togtrafikken. Transportminister Hans Christian Schmidt inviterer nu alle relevante jernbaneoperatører fra ind- og udland, som vil være interesseret i at køre i direkte konkurrence med DSB i fjerntrafikken, til et dialogmøde.

Direkte konkurrence mellem DSB og en anden operatør på sporene mellem København og Aalborg vil sætte kunderne i fokus og sikre et konkurrencepres, så passagererne kan få et bedre togprodukt, skarpere priser og flere valgmuligheder.

Transportminister Hans Chr. Schmidt udtaler:

– Direkte konkurrence i fjerntrafikken vil gøre togtrafikken mere attraktiv og dermed være med til at skabe vækst. Jeg indbyder nu alle relevante operatører fra ind- og udland, som vil være interesserede i at køre tog i konkurrence med DSB, til et møde, så vi kan få påbegyndt en dialog om den konkrete model og de nye muligheder. Allerede nu har flere operatører vist interesse.

– Mit mål er at skabe flere valgmuligheder og konkurrence på priserne, sådan som vi har set det inden for luftfarten. Det vil give bedre rejsemuligheder og dermed flere passagerer. Det kræver, at alle parter tænker innovativt og fokuserer på de nye muligheder. Det er derfor vigtigt for mig at komme i dialog med jernbaneselskaberne om mulighederne det er dem, der skal drive udviklingen.

På mødet med potentielle operatører vil ministeren præsentere sine overordnede tanker om direkte konkurrence i fjerntrafikken og den videre proces. Samtidig vil jernbaneoperatørerne få mulighed for at fremføre deres synspunkter, ideer og forventninger til en fremtidig kundeorienteret konkurrence i fjerntrafikken.

På baggrund af mødet vil der i foråret blive gennemført nærmere interessetilkendegivelsesrunder med de enkelte operatører om deres idéer til det videre arbejde.

Mødet afholdes onsdag den 9. februar 2011 kl. 10.30 og finder sted hos Trafikstyrelsen, Gammel Mønt 4, 1117 København K.

Alle interesserede jernbaneoperatører er velkomne til at deltage.

Der er udsendt invitationer til følgende operatører: Arriva Danmark A/S, Connex Transport Danmark A/S, DB Regio Serco Rail, Arriva Skandinavien A/S, DB Regio AG, SJ AB, MTR Corporation Limited, Veolia Transport Danmark A/S og Veolia Transport Sverige AB, Arriva Tog A/S, DB Regio, First Group Holding Limited, SNCF, Virgin (UK), MTR Cooporation, NSB og DSB.

Læs mere her