Borgermøde i Herlufsholm Idrætscenter om nye jernbaneanlæg

Jernbanen skal elektrificeres, broer og veje skal ombygges, og der skal køre flere tog fortrinsvis godstog – mellem Ringsted og Femern Bælt forbindelsen. Banedanmark opfordrer borgere i Næstved og Ringsted til at møde op på borgermøde onsdag den 23. februar og give deres besyv med om de nye jernbaneanlæg.

Jernbanen skal elektrificeres, broer og veje skal ombygges, og der skal køre flere tog fortrinsvis godstog – mellem Ringsted og Femern Bælt forbindelsen. Banedanmark opfordrer borgere i Næstved og Ringsted til at møde op på borgermøde onsdag den 23. februar og give deres besyv med om de nye jernbaneanlæg.

Når dørene onsdag aften bliver lukket op i Herlufsholm Idrætscenter, håber områdechef fra Banedanmark, Martin Munk Hansen, at det vil strømme ind med interesserede naboer til jernbanen.

Danmark og Tyskland har indgået en traktat om, at jernbaneanlæggene på begge sider af Femern Bælt forbindelsen skal udbygges. Vores opgave i Banedanmark er at finde løsninger, som opfylder de trafikale behov, og som tager flest mulige hensyn til natur og mennesker, siger Martin Munk Hansen, som er områdechef i Banedanmark.

– Derfor er det vigtigt, at naboer til jernbanen og andre interesserede giver os en tilbagemelding på det projekt, vi nu fremlægger.

På hele strækningen fra Ringsted til den nye Femern Bælt forbindelse skal jernbanen elektrificeres, og der skal udbygges til to spor, undtagen på Storstrømsbroen.

I Næstved Kommune skal bl.a. broen ved Rampen skiftes ud med en ny buebro, der skal bygges nyt overhalingsspor nord for Glumsø, og mange veje skal lægges om. I Ringsted Kommune bliver bl.a. nogle skærende veje berørt af anlægsarbejdet.

Udbygningen på strækningen vil give plads til flere tog fortrinsvis godstog og persontogene kan de fleste steder sætte farten op til 160 km/t eller 200 km/t, alt efter hvilken løsning, politikerne vælger.

Kommentarer er velkomne
Borgermødet den 23. februar vil specielt dreje sig om anlæg i Ringsted og Næstved kommuner, men alle er velkomne. Det samme gælder for de kommende møder, der bliver holdt i Vordingborg, Nørre Alslev, Eskilstrup, Nykøbing F. og Holeby på Lolland.

– Der er offentlig høring om projektet indtil 10. april, og indtil da modtager vi meget gerne kommentarer, idéer og forslag pr. mail, brev eller telefon, understreger Martin Munk Hansen.

Borgermødet i Herlufsholm Idrætscenter er fra kl. 19-20. Fra kl. 18.30 er der åbent i de såkaldte spørgehjørner, hvor fagmedarbejdere fra Banedanmark vil svare på spørgsmål om lokale anlæg, arealbehov og støj.

Få mere at vide
Banedanmark har udgivet en høringsudgave af miljøredegørelsen, som beskriver de konsekvenser, projektet har for omgivelserne. Høringsudgaven består indtil videre af tre hæfter, som alle er tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside, www.banedanmark.dk/femern .

På hjemmesiden er der flere oplysninger om projektet, blandt andet et dynamisk kort, som viser projektets lokale konsekvenser.

Kontakt og information
Spørgsmål om projektet besvares via Banedanmarks pressevagt på telefon 8234 1313.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *