Perron opgraderet på Vordingborg station

Banedanmark er færdig med at forlænge og forhøje perron 1 på Vordingborg Station. Arbejdet er en del af de fremrykkede, forberedende anlægsaktiviteter i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen – den 115 km lange strækning mellem Ringsted og Holeby. ”Anlægsarbejdet med perronen er afsluttet, og den er klar til brug. Vi har opgraderet perronen nu for at sikre, at der kan køre tog, når vi senere skal udføre omfattende sporarbejder både på Vordingborg Station samt nord og syd for stationen,” siger Jens Peter Storck, projektleder i Banedanmark.

”Når den samlede opgradering af strækningen mellem Ringsted og Holeby er afsluttet, vil perronen i spor 1 kunne anvendes på lige fod med perronerne i spor 2 og 3.”

Selve perronen er forlænget med 250 meter, så den samlet har fået en længde på 328 meter og er blevet forhøjet fra de tidligere 26 cm til nu 55 cm. Samtidig er flere sidespor fjernet.

I forbindelse med sporarbejderne, bygger Banedanmark en ny gangbro, som skal forbinde perronerne. Gangbroen får trapper og elevatorer. Den bliver anlagt sydligere end den nuværende, så der bliver lettere adgang til busholdepladsen ved stationen.

Læs mere her

Banedanmark sætter nye ure op på 115 stationer

Nu kommer der nye ure op på 115 af Banedanmarks fjernbaneperroner. Første sted bliver på Hellerup Station, hvor de nye ure kommer op at hænge i midten af april, og så følger en lang række stationer i løbet af 2010.

“Mere end 600 af vores ure er teknisk udtjente, så derfor går vi nu i gang med at udskifte dem,” forklarer kommunikationschef i Banedanmark Karina Nelsing.

Samtidig har Banedanmark valgt at give urene en visuel opdatering.

“De sort-hvide ure, som vi skifter nu, er mellem 15-40 år gamle. Meget er forandret siden da, og derfor var det også naturligt at se på designet og give urene en visuel opdatering. Samtidig ønskede vi et ur, der er nemt at aflæse for passagererne,” siger kommunikationschef Karina Nelsing.

De nye ure er tegnet af designfirmaet Pleks, der har ladet sig inspirere af dansk designtradition. De har grå urskive, hvide visere og en gul sekundviser. Den mørke urskive med de lyse streger og visere er valgt som led i en modernisering af udtrykket men på en måde, der fortsat passer ind i med de øvrige elementer på stationerne. Selve urskiven oplyses af LED-dioder, der er placeret i kanten af selve urkassen.

Del af større modernisering
Udskiftningen af urene er en del af en større modernisering, der også omfatter skærme og højttalere. Til og med 2010 investerer Banedanmark 200 mio. kr. i blandt andet flere skærme på stationerne, bedre lyd i højttalerne og et nyt digitalt informationssystem på stationerne med det formål at give passagerne en bedre information på perronerne.

“Sammen med de nye skærmer får vi fremover en automatisk melding, hvis en skærm er i uorden. Det giver os mulighed for at reagere hurtigere, og dermed sikre et højere serviceniveau til gavn for passagererne,” fortæller IT-chef Kenneth Lau Rentius.

Urene udskiftes når de er udtjente
I løbet af 2010 udskifter Banedanmark alle de udtjente ure. Rundt om i landet hænger der dog også ure af nyere dato. Og de vil først blive udskiftes, når de også er udtjente. Så indtil da, vil man fortsat kunne møde de sort-hvide ure.

Blandt de stationer, der også får sat nye ure op, er: Odense, Aalborg, Århus, Vejle, Randers, Vordingborg og København

Læs mere her

Banedanmark har valgt tilbudsgivere til at forhøje 18 broer

Banedanmarks store projekt med at gøre banen mellem Ringsted og Femern Bælt klar til den faste forbindelse til Tyskland er nået et væsentligt skridt nærmere de første udførelsearbejder.

Vi har fået fire ansøgninger til at komme i betragtning som tilbudsgivere og har besluttet at bede alle fire give tilbud på opgaven med at forhøje 18 broer på Lolland og Falster , siger projektdirektør Jens Ole Kaslund. Der er tale om fire solide konsortier, som vi har stor tiltro til. Det ene er italiensk i samarbejde med danske virksomheder, og de andre rent danske, og vi er glade for at have tiltrukket tilbudsgivere både inden for og uden for landets grænser.

De fire konsortier får tilsendt udbudsmaterialet fra Banedanmark i begyndelsen af september, og i foråret 2014 forventer Banedanmark at kunne indgå kontrakt med ét af konsortierne efter forhandlinger med alle fire i løbet af vinteren.

De 18 broer er en del af fire fremskudte arbejder, som vi har fået mulighed for at sætte i gang allerede nu, selv om anlægsloven først bliver vedtaget med udgangen af 2014 , siger Jens Ole Kaslund Næste del er arbejdet med at facadeisolere et stort antal boliger, og her har vi netop sat gang i udbudsprocesssen for rådgiverdelen. Desuden begynder vi udbudsprocessen omkring yderligere to arbejder, nemlig nedrivning af de bygninger, som skal væk for at give plads til banen, og forlængelse af perronerne på Vordingborg Station .

De fire konsortier, der er godkendt til at give bud på at erstatte 18 broer med nye broer med plads til både kørestrømsanlæg og et ekstra spor:

MT Højgaard med Moe A/S
Arkil med Grontmij
Aarslef Bane og Anlæg med Atkins
Rizzani de Eccher med COWI, MJ Eriksson, VCE og Torque Cortex.

Yderligere information på projektets hjemmeside www.banedanmark.dk/ringsted-femern eller via Banedanmarks pressevagt på 8234 1313.

Læs mere her

Nye jernbaneanlæg fra Ringsted til Femern Bælt forbindelsen

Banedanmark inviterer til dialog om de nye jernbaneanlæg, der skal bygges mellem Ringsted og Holeby på Lolland. Strækningen skal elektrificeres, og der bygges et ekstra spor fra Vordingborg til den kommende Femern Bælt tunnel. Det kommer både de lokale passagerer på Sydbanen og passagerer mellem Sjælland, Fyn og Jylland til gode.

Banedanmark er i fuld gang med at forberede nye jernbaneanlæg fra Ringsted til det sydlige Lolland. Og nu får alle interesserede mulighed for at give deres besyv med om de planlagte anlæg. Frem til den 10. april er der offentlig høring om projektet Femern Bælt danske jernbanelandanlæg.

Ekstra spor og elektrificering
Mellem Vordingborg og landfæstet for Femern Bælt forbindelsen skal der bygges et ekstra spor, der skal elektrificeres hele vejen fra Ringsted, nogle steder skal sporene rettes ud, og mere end 50 broer skal ombygges eller udskiftes.

Udbygningen på strækningen vil give plads til flere tog fortrinsvis godstog og persontogene kan de fleste steder sætte farten op til 160 km/t eller 200 km/t alt efter hvilken løsning, politikerne vælger.

Det ekstra spor fra Vordingborg giver ikke kun plads til flere tog på Sydsjælland, Falster og Lolland. Det har også afgørende betydning for den hårdt belastede jernbanestrækning mellem Sjælland, Fyn og Jylland, fordi de gennemkørende godstog til Tyskland fremover kan benytte Sydbanen og den faste Femern Bælt forbindelse, siger Martin Munk Hansen, der er områdechef i Banedanmark.

For både passager- og godstog, der benytter Femern Bælt forbindelsen, bliver køretiden væsentligt kortere. F.eks. kan passagerer på sigt rejse mellem København og Hamburg på godt 3 timer, hvor den hurtigste forbindelse i dag tager ca. 4½ time.

Hensyn til natur og mennesker
Når Banedanmark projekterer de nye landanlæg til Femern Bælt forbindelsen, bliver det samtidig undersøgt, hvordan mennesker og natur bliver påvirket under byggeriet, og når de nye anlæg er taget i brug.

Danmark og Tyskland har indgået en traktat om, at jernbaneanlæggene på begge sider af Femern Bælt forbindelsen skal udbygges. Vores opgave i Banedanmark er at finde løsninger, som opfylder de trafikale behov, og som tager flest mulige hensyn til natur og mennesker, siger Martin Munk Hansen.

Selvom Banedanmark tager mange hensyn, kan det ikke undgås, at en del mennesker, vil blive påvirket af støj, vibrationer, ekspropriation osv.

For at afhjælpe de støjgener, som godstogene på strækningen vil forårsage, forventes det, at der opsættes 18 km støjskærme, og at der inden for projektet skal betales facadeisolering for ca. 1.900 boliger.

Desuden er der mere end 100 ejendomme, der skal eksproprieres, fordi der skal bruges plads til de nye anlæg eller på grund af sikkerhedsafstand til jernbanen.

Martin Munk Hansen opfordrer alle, der har en interesse i udbygningen af jernbanen fra Ringsted til Femern Bælt forbindelsen til at tage del i den debat, der blandt andet vil foregå på seks borgermøder i Næstved, Vordingborg, Nørre Alslev, Eskilstrup, Nykøbing F. og i Holeby på Lolland.

Projektet er i offentlig høring fra 11. februar til 10. april 2011, og i den periode kan alle, der har idéer, forslag eller indsigelser henvende sig til Banedanmark. Eller de kan møde op på et af de seks borgermøder, der holdes lokalt.

Borgerne skal ikke vælge løsning det er ikke en folkeafstemning. Men vi vurderer og indarbejder de kommentarer og forslag, borgerne har – i det omfang det er muligt inden for de tekniske, miljømæssige og økonomiske rammer, der er for projektet. Derefter er det op til politikerne at træffe beslutningen om anlæggets endelige udformning, siger Martin Munk Hansen.

Få mere at vide
Banedanmark har udgivet en høringsudgave af miljøredegørelsen, som beskriver de konsekvenser, projektet har for omgivelserne. Høringsudgaven består indtil videre af tre hæfter, som alle er tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside, www.banedanmark.dk/femern

På hjemmesiden er der flere oplysninger om projektet, blandt andet et dynamisk kort, som viser projektets lokale konsekvenser. I presserummet ligger der billeder og illustrationer.

Kontakt og information
Spørgsmål om projektet besvares via Banedanmarks pressemedarbejder på telefon 8234 1313.

Læs mere her

Borgermøde i Herlufsholm Idrætscenter om nye jernbaneanlæg

Jernbanen skal elektrificeres, broer og veje skal ombygges, og der skal køre flere tog fortrinsvis godstog – mellem Ringsted og Femern Bælt forbindelsen. Banedanmark opfordrer borgere i Næstved og Ringsted til at møde op på borgermøde onsdag den 23. februar og give deres besyv med om de nye jernbaneanlæg.

Jernbanen skal elektrificeres, broer og veje skal ombygges, og der skal køre flere tog fortrinsvis godstog – mellem Ringsted og Femern Bælt forbindelsen. Banedanmark opfordrer borgere i Næstved og Ringsted til at møde op på borgermøde onsdag den 23. februar og give deres besyv med om de nye jernbaneanlæg.

Når dørene onsdag aften bliver lukket op i Herlufsholm Idrætscenter, håber områdechef fra Banedanmark, Martin Munk Hansen, at det vil strømme ind med interesserede naboer til jernbanen.

Danmark og Tyskland har indgået en traktat om, at jernbaneanlæggene på begge sider af Femern Bælt forbindelsen skal udbygges. Vores opgave i Banedanmark er at finde løsninger, som opfylder de trafikale behov, og som tager flest mulige hensyn til natur og mennesker, siger Martin Munk Hansen, som er områdechef i Banedanmark.

– Derfor er det vigtigt, at naboer til jernbanen og andre interesserede giver os en tilbagemelding på det projekt, vi nu fremlægger.

På hele strækningen fra Ringsted til den nye Femern Bælt forbindelse skal jernbanen elektrificeres, og der skal udbygges til to spor, undtagen på Storstrømsbroen.

I Næstved Kommune skal bl.a. broen ved Rampen skiftes ud med en ny buebro, der skal bygges nyt overhalingsspor nord for Glumsø, og mange veje skal lægges om. I Ringsted Kommune bliver bl.a. nogle skærende veje berørt af anlægsarbejdet.

Udbygningen på strækningen vil give plads til flere tog fortrinsvis godstog og persontogene kan de fleste steder sætte farten op til 160 km/t eller 200 km/t, alt efter hvilken løsning, politikerne vælger.

Kommentarer er velkomne
Borgermødet den 23. februar vil specielt dreje sig om anlæg i Ringsted og Næstved kommuner, men alle er velkomne. Det samme gælder for de kommende møder, der bliver holdt i Vordingborg, Nørre Alslev, Eskilstrup, Nykøbing F. og Holeby på Lolland.

– Der er offentlig høring om projektet indtil 10. april, og indtil da modtager vi meget gerne kommentarer, idéer og forslag pr. mail, brev eller telefon, understreger Martin Munk Hansen.

Borgermødet i Herlufsholm Idrætscenter er fra kl. 19-20. Fra kl. 18.30 er der åbent i de såkaldte spørgehjørner, hvor fagmedarbejdere fra Banedanmark vil svare på spørgsmål om lokale anlæg, arealbehov og støj.

Få mere at vide
Banedanmark har udgivet en høringsudgave af miljøredegørelsen, som beskriver de konsekvenser, projektet har for omgivelserne. Høringsudgaven består indtil videre af tre hæfter, som alle er tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside, www.banedanmark.dk/femern .

På hjemmesiden er der flere oplysninger om projektet, blandt andet et dynamisk kort, som viser projektets lokale konsekvenser.

Kontakt og information
Spørgsmål om projektet besvares via Banedanmarks pressevagt på telefon 8234 1313.

Læs mere her

Borgermøde i Eskilstrup om nye jernbaneanlæg

Jernbanen skal elektrificeres, og hele strækningen mellem Ringsted og den nye Femern Bælt forbindelse skal være to-sporet, på nær Storstrømsbroen. I Eskilstrup skal jernbaneoverkørslen på Eskilstrup Vestergade nedlægges, og vejen lukkes permanent for al trafik på tværs af banen.

Når dørene onsdag den 16. marts bliver lukket op i Eskilstrup Hallen, håber områdechef fra Banedanmark, Martin Munk Hansen, at det vil strømme ind med interesserede naboer til jernbanen i Eskilstrup.

Danmark og Tyskland har indgået en traktat om, at jernbaneanlæggene på begge sider af Femern Bælt forbindelsen skal udbygges. Vores opgave i Banedanmark er at finde løsninger, som opfylder de trafikale behov, og som tager flest mulige hensyn til natur og mennesker,” siger Martin Munk Hansen, som er områdechef i Banedanmark.

” Derfor er det vigtigt, at naboer til jernbanen og andre interesserede giver os en tilbagemelding på det projekt, vi nu fremlægger”.

På hele strækningen fra Ringsted til den nye Femern Bælt forbindelse skal jernbanen elektrificeres, og der skal udbygges til to spor, undtagen på Storstrømsbroen.

Udbygningen vil give plads til flere tog fortrinsvis godstog og persontogene kan de fleste steder sætte farten op til 160 km/t eller 200 km/t, alt efter hvilken løsning, politikerne vælger.

Overkørsel i Eskilstrup nedlægges, og der etableres ny vej
I Eskilstrup skal jernbaneoverkørslen på Eskilstrup Vestergade nedlægges, og vejen lukkes permanent for al trafik på tværs af banen. Som grundløsning fremlægger Banedanmark et projekt, hvor der etableres en ny vej langs banens østside fra Tårngade til Eskilstrup Jernbanegade.

På den vestlige perron nedlægges trappeadgangen til perrontunnelen, mens rampen fra Kirkevej bibeholdes, så det stadig er let at krydse banen med cykler, barnevogne mv. samt for gangbesværede. Og umiddelbart nord for perrontunnelen etableres en gangbro over sporene med trapper og elevatorer.

Kommentarer er velkomne
Borgermødet den 16. marts vil specielt dreje sig om anlæg i Eskilstrup. Alle borgere er dog velkomne. Det gælder også for de kommende møder, der bliver holdt i Vordingborg den 22. marts og Nørre Alslev den 30. marts.

“Der er offentlig høring om projektet indtil 10. april, og indtil da modtager vi meget gerne kommentarer, idéer og forslag pr. mail, brev eller telefon,” understreger Martin Munk Hansen.

Borgermødet i Eskilstrup Hallen er fra kl. 19-21. Fra kl. 18.30 er der åbent i de såkaldte spørgehjørner, hvor fagmedarbejdere fra Banedanmark vil svare på spørgsmål om lokale anlæg, arealbehov og støj.

Få mere at vide
Banedanmark har udgivet en høringsudgave af miljøredegørelsen, som beskriver de konsekvenser, projektet har for omgivelserne. Høringsudgaven består indtil videre af tre hæfter, som alle er tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside, www.banedanmark.dk/femern.

På hjemmesiden er der flere oplysninger om projektet, blandt andet et dynamisk kort, som viser projektets lokale konsekvenser.

Kontakt og information
Spørgsmål om projektet besvares via Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13.

Læs mere her

Nu kører der snart tog over Storstrømsbroen

De foreløbige reparationer af Storstrømsbroen er ved at være overstået. Fra næste uge indsætter DSB regionaltog lokalt mellem Vordingborg og Nykøbing Falster. I myldretiderne kører der desuden enkelte direkte tog

I snart en måned har Storstrømsbroens jernbanebrofag været spærret for trafik, men nu er reparationerne så langt, at DSB fra næste uge kan genoptage togtrafikken mellem Vordingborg og Nykøbing Falster med lette togsæt.

DSB indsætter derfor MR-tog lokalt mellem Vordingborg og Nykøbing Falster i en særkøreplan fra mandag den 21. november. I myldretiderne kører der desuden enkelte direkte tog mellem Østerport/Københavns Hovedbanegård og Rødby Færge/Nykøbing Falster.

“Med den nye særkøreplan gør vi det lettere og hurtigere at rejse over Storstrømsbroen, fordi det er hurtigere at skifte fra det ene tog til det andet, end det er at skulle skifte mellem tog og bus,” forklarer DSB’s trafikinformationschef Tony Bispeskov.

Hvornår det igen er muligt at køre over Storstrømsbroen i fuldt omfang er det for tidligt at sige, men det bliver formentligt først engang i begyndelsen af det nye år.

Direkte tog til og fra København
DSB kører også enkelte direkte tog mellem Lolland-Falster og Hovedstadsområdet i myldretiderne.
Om morgenen kører et regionaltog, der består af fem IC3-tog, fra Rødby Færge kl. 6.06 til Østerport, hvortil det ankommer kl. 8.22. Indtil Vordingborg standser det i Nykøbing Falster, Eskilstrup, Nørre Alslev.

Om eftermiddagen kører et regionaltog, der består af fire IC3-tog, fra Østerport kl. 16.34 til Nykøbing Falster, hvortil det ankommer kl. 18.07. Indtil Vordingborg standser det kun på Nørreport, Københavns Hovedbanegård, i Høje Taastrup og Næstved. Mellem Vordingborg og Nykøbing Falster standser det ekstraordinært i Nørre Alslev og Eskilstrup.

Desuden kører InterCityExpress- og regionaltogene fra Østerport kl. 15.34 og 17.34 over broen til Rødby Færge, hvortil de ankommer kl. 17.34 henholdsvis 19.34. Disse tog standser ikke ekstraordinært i Nørre Alslev og Eskilstrup.

Også godt nyt for Nordvestbanen
I den seneste måned, hvor Storstrømsbroen har været lukket, har seks stammer lokomotiver og vogne været strandet på rangerterrænet i Nykøbing Falster.

Det har medført aflysninger på både Sydbanen og Nordvestbanen.

Fra i dag onsdag den 16. november er de fleste tilbage i drift efter et mindre eftersyn på værkstedet i København.

Det betyder, at følgende tog, der har været aflyste, kører igen:
Nordvestbanen
Re 3512 fra Kalundborg kl. 7.32
Sydbanen
Re 1202* fra Nykøbing Falster kl. 4.44
Re 4202* fra Nykøbing Falster kl. 5.19
Re 4206* fra Nykøbing Falster kl. 6.12
Re 4245* fra Københavns Hovedbanegård kl. 15.41
Re 4249* fra Københavns Hovedbanegård kl. 16.41
* Med togskift i Vordingborg

Læs mere her