Nye og bedre rammer for jernbanen i Europa

Rådet og Europa-Parlamentet er blevet enige om nye rammer for jernbanetrafikken i Europa i form af en revision af den såkaldte første jernbanepakke.

Kommissionen fremsatte i 2010 forslag til direktiv om revision af første jernbanepakke. Forslaget er en omarbejdning af første jernbanepakke, der blev vedtaget i 2000. Revisionen indebærer bl.a., at de nuværende regler forenkles, præciseres og moderniseres og dermed bidrager til, at der skabes et egentligt indre marked for jernbanetransportydelser.

Rådet og Europa-Parlamentet har forhandlet om sagen løbende under det danske EU-formandskab. Parterne blev på et trilog-møde den 13. juni 2012 enige om en tekst, som medlemslandenes faste repræsentanter vedtog i dag. Forslaget træder endeligt i kraft, når det er vedtaget som a-punkt af ministrene og på plenarforsamling i Europa-Parlamentet indenfor de kommende uger.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler i den forbindelse:

– Jeg er glad for, at vi i dag er blevet enige om nogle nye og bedre rammer for jernbanetrafikken i Europa.

– Med aftalen har vi taget et vigtigt skridt mod, at den europæiske jernbane kan udvikles.

– Jeg forventer, at de nye regler vil give flere passagerer og mere gods på jernbanen i Europa. En velfungerende jernbanesektor er til gavn for både borgere og erhvervsliv og er et vigtigt led i at styrke væksten i Europa.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *