Danmark modtager europæisk trafiksikkerhedspris

The European Transport Safety Council tildeler Danmark fornem trafiksikkerhedspris for vores reduktion i antallet af trafikdrab

Siden 2001 har Danmark nedbragt antallet af dræbte i trafikken med 59 %. Dermed er Danmark nu nummer 4 på listen over, hvor der sker færrest trafikdrab i Europa.

Det er en betydelig anerkendelse af det kæmpe arbejde, som vi igennem de sidste mange år har lagt i at forbedre færdselssikkerheden

Som bevis på den store indsats for at nedbringe antallet af dræbte i trafikken, tildeler European Transport Safety Council (ETSC) mandag dette års PIN Award til Danmark.

Prisoverrækkelsen finder sted i Bruxelles, hvor justitsminister Morten Bødskov modtager prisen på Danmarks vegne.

I den anledning udtaler justitsministeren:

Jeg er meget stolt over, at ETSC vælger at give denne pris til Danmark. Det er en betydelig anerkendelse af det kæmpe arbejde, som vi igennem de sidste mange år har lagt i at forbedre færdselssikkerheden for alle trafikanter.

Jeg håber, at prisen vil give alle aktører inden for dansk færdselssikkerhed yderligere inspiration og gåpåmod til at fortsætte indsatsen med at nedbringe antallet af trafikdræbte.

Baggrund

The European Transport Safety Council er en international non-profit organisation, som blev stiftet i 1993 med henblik på at sænke det høje antal af færdselsuheld og trafikdrab i Europa.

ETSC indførte i 2006 Road Safety Performance Index (PIN), som skal anspore landene til at gøre en større indsats på færdselssikkerhedsområdet ved at sammenligne de forskellige landes resultater og statistikker.

Færdselssikkerhedskommissionen har siden 1989 løbende udgivet nationale handlingsplaner for at opnå bedre færdselssikkerhed.

Senest har kommissionen i maj 2013 offentliggjort handlingsplanen for 2013-2020, hvor målene er, at der i 2020 højest må være 120 dræbte, 1.000 alvorligt tilskadekomne og 1.000 lettere tilskadekomne i trafikken.

Kontakt

Journalister kan kontakte kommunikationsmedarbejder Tina Lysdahl Hansen, Justitsministeriet, telefon: 2069 0893.

Læs mere her

Toppolitikeres trafikdiskussion ryger live på nettet

Rundbordsdiskussion mellem folketingets trafikordførere vil for første gang blive udsendt live via internettet, når der mandag og tirsdag i den kommende uge for 17. gang afholdes Trafikdage på Aalborg Universitet.

Konferencen indledes med den traditionelle rundbordsdiskussion mellem folketingets trafikordførere den 23. august kl. 9.30. Adgang til at følge live-streamingen af åbningssessionen sker fra Trafikdagenes hjemmeside på www.trafikdage.dk.

De fire deltagende folketingspolitikere er formanden for folketingets trafikudvalg Flemming Damgaard Larsen (V) og Kim Christiansen (DF), som vil repræsentere blå stue, samt Magnus Heunicke (S) og Anne Baastrup (SF), som vil repræsentere rød stue. Emnerne, som de fire politikere skal diskutere, er udvalgt blandt forslag indsendt af Trafikdagenes deltagere, og de bliver præsenteret for politikerne af indsenderne. Følgende emner skal diskuteres:

Visionen om et sammenhængende Danmark en fast Kattegatforbindelse, v/Jens Kampmann, formand for Kattegatkomitéen.
Indikatorer som politisk styringsværktøj: – Vil I Kan I Tør I v/Henrik Gudmundsson, DTU Transport.
Hvor stor en hammer vil politikerne tage i anvendelse for at få Danmark tilbage i trafiksikkerhedens europæiske 1. division v/Sven Krarup Nielsen, Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.
I trafikforliget er det aftalt, at vi skal have GPS baserede kørselsafgifter, men hvordan skal taksstrukturen se ud, hvem fastsætter den og hvem skal have provenuet v/Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, AAU.
Hvad er bussernes rolle i opfyldelsen af ambitionen om, at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken v/Christian Roslev, direktør Nordjyllands Trafikselskab.

Rundbordsdiskussionen vil blive styret af direktør Susanne Krawack, Trekantområdet Danmark.

De spændende og udfordrende oplæg garanterer en levende debat, som lægger op til de mange faglige indlæg, der præsenteres mandag eftermiddag og hele tirsdagen. Der vil blive præsenteret i alt ca. 75 papers og afholdt 13 Workshops/Special Sessions, og der bliver rig lejlighed til også at høre om andre trafik- og transportemner. Eksempler herpå er:

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker vil forelægge resultaterne af deres dybdeanalyse af 41 alvorlige motorcykelulykker.
Movia vil fortælle om, hvordan højklassede bussystemer kan bidrage til den positive spiral indenfor den kollektive trafik.
Odense kommune vil præsentere deres El-cykel kampagne.
DTU Transport vil diskutere, hvad vi kan lære af Sverige og Norge indenfor området målstyret transportplanlægning.
Mobilitetsgruppen på AAU vil fortælle om vidensfiltrering og magt i beslutningsprocessen omkring den 3. Limfjordsforbindelse med udgangspunkt i anvendelse af trafikmodeller.
Region Nordjylland vil fortælle om jernbaneinfrastrukturen nord for Århus.
En workshop vil diskutere forsøget med modulvogntog.
En anden workshop vil diskutere om busbetjeningen er blevet forringet efter strukturreformen.
På en special session vil de nuværende barrierer for udbredelse af elbiler blive præsenteret.

http://www.trafikdage.dk/program/Program_netudgave_2010.pdf kan et samlet program for trafikdagene ses, og i programmet er der link til artikler om de enkelte indlæg.

Praktisk information
Arrangørerne bag Trafikdage er Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet.

Konferencen starter mandag d. 23. august kl. 9.30 i Auditorium B, Bertil Ohlins Vej. Pressen er naturligvis velkommen og deltager gratis. Vi kan varmt anbefale, at pressen deltager i hele konferencen, snuser rundt blandt de mange foredrag, får en snak med fagfolkene eller trafikordførerne og andre medlemmer af folketingets trafikudvalg, hvoraf en del deltager i hele konferencen der er her, de gode historier dukker op. Ønsker pressen at deltage ud over indledningssessionen, ser vi gerne, at man tilmelder sig konferencen

Læs mere her

Ny handlingsplan for trafiksikkerhed præsenteres på Vejforum 2012

Vejforum 2012 afholdes i dagene 5. og 6. december med over 1000 deltagere. Færdselssikkerheds­kommissionen præsenterer ny handlingsplan på Vejforum, hvor også trængsel er eet af emnerne på de mange konferencer og workshops.

I 2007 fastlagde Trafiksikkerhedskommissionen et mål om, at antallet af trafikdræbte skulle reduceres til under 200 i 2012. Dengang blev det anset for et meget ambitiøst mål, for udgangspunktet i de år var omkring 300 trafikdræbte. Siden 2007 er antallet af trafikdræbte faldet betydeligt år for år og formentligt er det realistisk, at målet for 2012 nås. Antallet af trafikdræbte er under alle omstændigheder på det laveste niveau siden 1933 og meget langt fra rekordåret 1970, hvor 1208 mennesker blev dræbt i trafikken.
På Vejforum 2012 præsenteres nye målsætninger for trafiksikkerheden for de kommende år. Det sker, når formanden for Færdselssikkerheds­kommissionen, folketingsmedlem Karsten Nonbo, præsenterer kommissionens nye handlingsplan.

TRÆNGSEL – MELLEM NYE TRANSPORTFORMER OG MERE ASFALT
Og så er trængsel med næsten selvfølgelighed helt centralt placeret, når 1000 fagfolk, eksperter og beslutningstagere fra vejsektoren mødes i denne tid, således også på Vejforum 2012. Kan man bygge sig ud af trængslen med flere motorveje og smarte måder at regulere trafikken på eller skal vi alle sammen ændre adfærd, tage toget, cykle og fylde bilen op, når vi skal af sted på jobbet
Vejforum forsøger ved åbningsseancen at kigge ind i den trafikale fremtid med et bud fra fremtidsforsker Jesper Bo Jensen. Et andet bud på fremtiden kommer fra formanden for Trængselskommissionen, Leo Larsen. I dette tilfælde er fremtiden 2013, hvor Trængselskommissionen skal komme med sine anbefalinger.
Mens vi venter på trængselskommissionen holder vi debatten om trængsel i gang. Jeg synes særligt det er spændende, hvad vi kan gøre på kort sigt og hvordan vi kan få en effekt uden de store anlægsomkostninger. Der har jo været mange forslag fremme som handler om at udnytte de eksisterende vejanlæg bedre, koordinere lyskryds bedre, give plads til busser i eget spor og kørsel i nødsporene på motorvejene. Det bliver en spændende debat, siger formanden for Vejforum, Roland Rasmussen.
Formanden for Trængselskommission, Leo Larsen, møder de mange vejfolk ved Vejforums afslutningsdebat, der styres af journalist Søren Carlsen, kendt fra DR P1 Morgen.

FAKTA OM VEJFORUM
Vejforum 2012 afholdes i dagene 5. og 6. december på Hotel Nyborg Strand med over 1000 deltagere og et stort og varieret udbud af konferenceindlæg, udstillinger og workshops. Bag Vejforum står disse organisationer:
Asfaltindustrien
Byplan, Vej og Trafik, IDA
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Ingeniøruddannelsernes lærere i vej- og trafikfagene
Kommunalteknisk Chefforening
Kommunal Vejteknisk Forening
Teknik & Miljø (fagblad)
Trafik & Veje (fagblad)
Trafikgruppen på Aalborg Universitet
Vejdirektoratet
VEJ-EU

Læs mere her

Omfattende skader på jernbanen mellem Farris og Sommersted

Havarikommissionen undersøgelser er nu ved at være afsluttet, efter at et godstog sent torsdag eftermiddag afsporede ved Farris mellem Lunderskov og Vojens. Det står allerede klart, at der er tale om omfattende skader på bl.a. banens sveller.

Steen Kristensen, Sporchef i Banedanmark, siger:

Vi er nu i gang med arbejdet med at få godstoget fjernet fra sporerne, så vi kan få det fulde detaljerede overblik over skaderne, men det er allerede tydeligt, at der er tale om massive skader over en lang strækning.”

“Svellerne over en banestrækning på op til syv kilometer er ødelagte, og der bliver derfor tale om et omfattende arbejde for at få sporet gjort klar til togdrift igen. Først når vi har det fulde overblik over, hvad det kræver at få udbedret skaderne, kan vi melde mere ud om, hvornår der igen forventes at køre gods- og passagertrafik på strækning.”

Godstoget blev afsporet ved Farris og fortsatte herefter op til syv kilometer i sydlig retning, inden det standsede nær Sommersted. Toget var på vej fra Sverige til Tyskland.

Gods- og passagertrafikken
Togtrafikken er indtil videre indstillet på den enkeltsporede strækning mellem Vojens og Vamdrup, hvilket giver omfattende gener for bl.a godstrafikken til og fra Danmark.

Banedanmark arbejder tæt sammen med Stena Line, DB Netz og Trafikverket for at finde alternative veje til godstrafikken til og fra udlandet.

Alle passagertog mellem de to stationer er erstattet med busser. For yderligere informationer herom henvises til DSB og Banedanmarks hjemmesider www.dsb.dk og www.Banedanmark.dk

For yderligere informationer kontakt Banedanmarks pressevagt på 82 34 13 13

Læs mere her

Dansk-Tysk samarbejde over grænsen indledt i går

Transportminister Hans Christian Schmidt har sammen med transportminister i Slesvig-Holsten Jost de Jager, regionrådsformand Carl Holst og en række repræsentanter for erhvervslivet nord og syd for grænsen i dag indledt samarbejdet i den dansk-tyske transportkommission.

Kommissionen har til opgave at identificere og analysere udfordringerne for den grænseoverskridende transport og infrastruktur. Kommissionen vil også afgive sine anbefalinger vedrørende den grænseoverskridende transport.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

-Gode transportforbindelserne mellem Danmark og Tyskland er meget vigtige for den fortsatte vækst og beskæftigelse. Ikke kun i grænselandet, men i hele landet. Både den tyske minister og jeg lægger stor vægt på at vi kommer i gang med det samme og mødes med jævne mellemrum.

-Kommissionen skal både se på muligheder og udfordringer. Derfor lægger jeg vægt på, at både Region Syddanmark og erhvervsorganisationerne bliver direkte involveret i kommissionens arbejde.

Link til kommisorium for dansk-tysk transportkommission: Terms of Reference

For yderligere information kontakt særlig rådgiver Søren Lauridsen på til 30637723

Læs mere her

Konference om trængsel og miljø i hovedstadsområdet

Trængselskommissionen holder mandag den 1. oktober kl. 9-16 en opstartskonference på Axelborg. På konferencen vil kommissionens medlemmer have mulighed for at hente inspiration til det videre arbejde. Udenlandske eksperter vil bl.a. fortælle om, hvorfor den kollektive trafik i München har så stor succes, og om hvordan Holland har haft succes med et øget samspil mellem cykler og kollektiv trafik.

På konferencen deltager en række borgmestre fra de sjællandske kommuner og de to regioner samt medlemmer fra Folketingets Transportudvalg. Der deltager desuden repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer samt en lang række eksperter.

Konferencedeltagerne vil få mulighed for at debattere og give deres mening til kende, og kommissionen vil efterfølgende samle op på forslag fra deltagerne på konferencen.

I januar 2013 afleverer Trængselskommissionen et idékatalog og kommissionens samlede strategi skal afleveres i august 2013.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

– Hovedstadsregionen har et stigende trængselsproblem. Det har nye tal fra Cowi endnu engang understreget. Jeg håber konferencen vil bidrage til, at vi får alle gode forslag og konstruktive input til kommissionens vigtige arbejde op på bordet

Formand Leo Larsen udtaler:

– Jeg synes, vi er kommet rigtig godt fra start i Trængselskommissionen. Kommissionen har holdt 3 møder, og der er en positiv stemning blandt kommissionsmedlemmerne.

– Jeg synes, konferenceprogrammet ser spændende ud. Jeg glæder mig til at få inspiration fra udlandet og lære af de erfaringer, der er gjort andre steder. Jeg er sikker på, at de udenlandske oplægsholdere kan inspirere kommissionen til det videre arbejde.

– Jeg er også sikker på, at vi får en spændende debat om eftermiddagen, hvor vi har inviteret 4 eksperter til at komme med deres bud på, hvordan trængslen kan reduceres. Der er samtidig lagt op til, at alle deltagerne på konferencen kan komme til orde og give inspiration til kommissionens videre arbejde.

Konferencen er åben for pressen.

Tilmelding bedes ske til Sara Marie Brogaard på smb@trm.dk

Yderlige oplysninger hos Jesper Overgaard på tlf. nr. 4171 2734

Læs mere her

Ny rapport fra Cowi viser at trængslen er steget i hovedstaden

En ny rapport fra COWI viser, at trængslen i hovedstadsregionen inden for de seneste 10 år er steget.

I 2001 holdt bilisterne i hovedstadsområdet i kø i knap 100.000 timer pr. hverdagsdøgn, mens dette tal ifølge COWI i 2010 lå på knap 130.000 timer. Trængslen er således steget dobbelt så meget som trafikken i samme periode. De spildte timer som bilisterne er forsinkede i trafikken svarer til et samfundsøkonomisk tab på 8,5 mia. kr. Omregnet svarer det til omkring 22.000 fuldtidsstillinger om året.

COWIs rapport viser, at det er de store indfalds- og ringveje, samt København og Frederiksberg Kommuner, der er hårdest ramt af trængsel. De fleste forsinkelsestimer forekommer endvidere i myldretiden – især i forbindelse med pendlertrafikken om morgenen.

Vores viden om trængsel i hovedstadsområdet har hidtil i stor udstrækning været baseret på det såkaldte Projekt Trængsel fra 2004. Transport-ministeriet har bedt COWI om at udarbejde en opdatering af resultaterne fra dengang så vidt muligt med udgangspunkt i de samme metoder. Det er det arbejde, der har mundet ud i rapporten Trængselsindikatorer i hovedstadsregionen , som nu foreligger og sætter fokus på omfang og udvikling i trængsel i og omkring hovedstaden i de senere år. Regeringen har samtidig nedsat en Trængselskommission, som arbejder med at opgøre trængsel og mulige tiltag for at reducere dens omfang i hovedstadsregionen.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

– Rapportens resultater er klare. Der er et trængselsproblem i Hovedstadsområdet og det er stigende. Tusindvis af mennesker spilder allerede i dag alt for meget tid i trafikkøer, så rapporten viser jo med al tydelighed, at der er behov for en målrettet indsats, hvis vi skal komme den stigende trængsel i Hovedstadsområdet til livs.

– Regeringen har nedsat en Trængselskommission, som er i fuld gang med at se på, hvordan vi kan reducere trængslen til gavn for både borgere og erhvervsliv, som til dagligt er afhængige af en velfungerende infrastruktur i og omkring hovedstadsregionen. Jeg håber, at Trængselskommissionen kan få glæde af den nye rapport som et relevant indspark i deres videre arbejde, og jeg ser frem til at kommissionen allerede i januar fremlægger deres første resultater, som regeringen kan gå videre med.

Læs Cowis rapport om trængsel i hovedstaden her

Læs mere her

DSB hilser DTU-rapport velkommen

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har siden april undersøgt IC4-togenes bremsesystem og offentliggjorde onsdag de første konklusioner.

Ifølge DTU virker IC4-bremsesystemet, som det skal, og overholder normerne på området, men DTU foreslår enkelte justeringer blandt andet af rørføringen. Det vil DSB nu justere. Samtidig har DSB allerede taget en række sikkerhedsforøgende tiltag, blandt andet ved at gøre det obligatorisk at køre med magnetskinnebremsen slået til.

“Vi er naturligvis tilfredse med DTU s konklusioner om, at IC4 s bremsesystem er sikkert inden for gældende regler, og vi vil nu fokusere på at få IC4 til at køre med passagerer igen, siger Frank Olesen, administrerende direktør i DSB Vedligehold A/S.

På nuværende tidspunkt har DSB 25 IC4-tog opgraderet og klar til at køre med passagerer. Togene forventes indsat på strækningerne Esbjerg – Aarhus, Aarhus – Aalborg, København – Aarhus og gradvist som lyntog mellem Aarhus og København.

Vi ønsker en gradvis indsættelse af IC4, så vi hele tiden kan følge togets virke sammen med de relevante myndigheder. Ved at indsætte IC4 på de regionale strækninger først, kan IC4 samtidig erstatte de ældre MR-tog, siger Frank Olesen.

På baggrund af Danmarks Tekniske Universitets grundige arbejde vil DSB hurtigst muligt ansøge Trafikstyrelsen om tilladelse til igen at kunne køre med passagerer i den danske togtrafik.
Fakta om bremsesagen:

4. og 7. november 2011 kørte to IC4-tog forbi et rødt stopsignal. Den første forbikørsel skete ved Høje Taastrup, den anden ved Marslev på Fyn.

Siden november 2011 er de implicerede tog blevet undersøgt af Havarikommissionen, DSB’s egne specialister samt en række internationale bremseeksperter her i blandt specialister fra DB Minden og den anerkendte bremseproducent Faiveley.

Siden april i år er bremsesystemet blevet undersøgt af et hold på 19 forskere og professorer fra Danmarks Tekniske Universitet.

Togene har gennemgået en lang række test. Herunder statiske test på værkstedet, og dynamiske test i lukkede spor. Både under normale, men også ekstremt glatte, skinneforhold.

Læs mere her

Ny ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

EU-kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for programmet transeuropæiske transportnetværk (TEN-T). Programmet støtter udbygningen af europæisk transportinfrastruktur. Puljen er på 200 mio. .

Ansøgningsrunden opslås inden for det årlige program, der dækker en bred vifte af infrastrukturprojekter inden for alle transportformer. Ansøgningsrunden adresserer fem prioriter:

Priority 1: Promote the development of an integrated and multi-modal transport system
Priority 2: Promote infrastructure development contributing to mitigation and adaptation to climate change and reducing the impact of transport on the environment
Priority 3: Accelerate/facilitate the implementation of TEN-T projects
Priority 4: Support to Public Private Partnerships (PPPs) and innovative financial instruments
Priority 5: Support to the long term implementation of the TEN-T network, in particular development of corridors that shall enable a coordinated implementation of the network

Der skal som udgangspunkt søges om støtte enten til undersøgelser ( studies ) eller anlægsarbejde ( works ). Støtteprocentsatserne er på op til 50 pct. for undersøgelser og op til 10 pct. for anlægsarbejde.

Fristen for indlevering af projektforslag til Kommissionen er den 13. april 2012. Alle ansøgninger med dansk involvering skal valideres af Transportministeriet, hvorfor ansøgningerne ønskes modtaget senest fredag den 30. marts 2012 (tro@trm.dk).

Det er muligt at tilmelde sig en TEN-T Info Day om ansøgningsrunden. Den finder sted i Bruxelles den 31. januar 2012. Bemærk, at der er et begrænset antal pladser og snarlig tilmeldingsfrist.

Tilmeldingssiden findes her:
http://tentea.ec.europa.eu/en/news__events/events/ten-t_info_day_for_annual_call_2011.htm

Yderligere information:
Thomas Rousing-Schmidt kan kontaktes på tro(at)trm.dk for yderligere generelle oplysninger om ansøgningsrunden.

Søren Clausen kan kontaktes på scl(at)trm.dk angående de maritime projekter.

Læs mere her

Kundevækst og økonomiske udfordringer

Det er indholdet i DSBs årsregnskabsmeddelelse, der offentliggøres i dag.

De økonomiske problemer blev allerede meldt ud sidste år, da DSB den 17. november 2011 præsenterede kvartalsregnskabet med et underskud før skat på 503 mio. kr. for de første 9 måneder. Siden er resultatet blevet yderligere forværret med 355 mio. kr., hvilket primært skyldes hensættelser vedrørende de svenske operationer og øgede omkostninger.
»Igen i 2011 har DSB oplevet et stigende antal kunder og dermed en positiv udvikling på indtægtssiden. Til gengæld har vi oplevet langt højere omkostninger end indtægter og dermed en alvorlig økonomisk situation, hvor DSB kommer ud af 2011 med et betragteligt underskud,” siger Jacob Kjær, økonomidirektør og konstitueret administrerende direktør.

Som en konsekvens af de økonomiske udfordringer igangsatte DSB i slutningen af året en række initiativer med henblik på at rette op på økonomien i form af omfattende effektiviseringer. Genopretningen af økonomien vil sætte rammerne for DSB i de kommende år, og ved udgangen af 2014 skal DSB have effektiviseret for en milliard kroner på årsbasis.

»Vi er i fuld gang med at vende udviklingen. Vi har fokus på at øge DSB’s indtjening, og ved særligt at nedbringe omkostningerne. Alle muligheder for besparelser og effektiviseringer er i de forløbne måneder nøje blevet afdækket,” siger Jacob Kjær.
Siden efteråret 2011 har DSB allerede gennemført en række tiltag:

Samlet set har DSB fremlagt planer, der betyder nedlæggelse af omkring 1.000 stillinger over de næste tre år, hvoraf hovedparten vil ske via naturlig afgang, frivillig fratrædelse eller omplacering i DSB. Herudover vil der løbende skulle gennemføres yderligere besparelser og effektiviseringer, og

– Der er gennemført effektiviseringer af DSB’s indkøbsprocesser
– Der er iværksat en række effektiviseringsprojekter herunder afvikling af tabgivende aktiviteter
– Der er gennemført outsourcing af IT og rengøring
– DSB’s hovedsæde i København er sat til salg

Der er store økonomiske problemer i DSB’s svenske datterselskab DSB Väst, der står for regionalstogstrafikken i og omkring Göteborg.

DSB Väst taber i øjeblikket penge hver måned i et omfang, der svarer til op mod 100 millioner svenske kroner om året. Det er uholdbart både forretningsmæssigt og politisk, mener Jacob Kjær, konstitueret administrerende direktør i DSB og bestyrelsesformand for DSB Väst.

Derfor arbejder bestyrelsen i DSB Väst og trafikudbudsmyndigheden Västtrafik i Göteborg på en løsning, hvor DSB Väst overdrager regionaltogstrafikken til en anden operatør tidligere end den eksisterende kontrakt til 2018. DSB Väst lægger op til en betragtelig afkortning af kontraktperioden, der på økonomisk ansvarlige vilkår, tilgodeser kunderne i Göteborg med stabil togdrift.

“DSB Väst præsterer en stabil togdrift med høj rettidighed, men er samtidig ude af stand til at skabe overskud fra driften. Det er uacceptabelt og uholdbart og det er derfor nødvendigt at ændre de nuværende forhold betragteligt. Vi sigter mod en løsning, der giver Västtrafik tid til at finde en ny operatør,” siger bestyrelsesformand i DSB Väst og konstitueret administrerende direktør i DSB Jacob Kjær.

DSB har derfor afsat 303 millioner kroner til mulige tab på de svenske aktiviteter.

2011 blev også et år, hvor DSB’s trængte materielsituation, som en konsekvens af den forsinkede levering af IC4, skabte udfordringer – både i form af strækninger med overfyldte tog og strækninger, hvor det var nødvendigt at indsætte ældre materiel.
I november blev situationen yderligere forværret, da DSB måtte indstille al drift med IC4, mens Havarikommissionen undersøgte to episoder med bremseproblemer på IC4 tog.
Siden har DSB i samarbejde med Havarikommissionen og førende europæiske bremseeksperter undersøgt IC4’s bremsesystem. Desuden har DSB har bedt Danmarks Tekniske Universitet (DTU), om, som uvildig og uafhængig instans, at rådgive om sikkerhedssystemet og andre tilhørende sikkerhedsprocesser på IC4-toget. De mest akutte materielproblemer er løst ved den forlængelse af lejen af en række dobbeltdækkertog, der blev opnået i efteråret 2011.

2011 blev endnu et år med flot kundevækst i DSB, der også er lykkedes med at forbedre rettidigheden og opfyldensen af kravene i kontrakten med Transportministeriet. I S-togene steg antallet af kunder med ca. otte procent og i fjern- og regionaltogene med ca. fire procent. I alt blev der gennemført næsten 175 mio. rejser på det danske marked. I oktober passerede antallet af kunder i S-tog på et år for første gang 100 mio. Der er grund til at glæde sig over tilgangen af kunder, og særligt for S-tog indikerer kundetilfredshedsundersøgelser, at de nye kunder vil kunne fastholdes. Tilfredsheden hænger især sammen med, at omfanget af forsinkelser i 2011 har været på det laveste niveau i 3 år og er generelt forbedret med ca. 10 procent i forhold til 2010.

»Vores passagerfremgang giver sammen med en fornuftig rettidighed for togene et godt fundament for, at vi fortsat kan udfylde vores vigtige samfundsrolle. Vi skal have fokus på kerneforretningen. Fremgangen gør mig fortrøstningsfuld, for hvis vi både skulle slås med for høje omkostninger og færre kunder, så ville situationen være meget mere alvorlig,« siger Jacob Kjær.

Læs mere her