Støjen flytter mens CPH renoverer banerne

Det er sæson for vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Københavns Lufthavns naboer vil opleve lidt ændrede støjmønstre.

Hvert år i sommer- og efterårsperioden gennemfører Københavns Lufthavn større vedligeholdelsesarbejde på start- og landingsbanerne.

Vedligeholdelse af banesystemet er nødvendigt for at kunne holde lufthavnen åben for flytrafik døgnet rundt 365 dage om året.

I efteråret 2012 er der planlagt vedligeholdelsesarbejde i september måned. Det er i den periode nødvendigt at omlægge flytrafikken i nogle tidsrum, hvilket kan give ændringer i støjmønstret omkring lufthavnen.

For at begrænse de miljømæssige gener for lufthavnens naboer udføres arbejdet så vidt muligt mellem kl. 23 og 06, da flytrafikken om her er forholdsvis begrænset.

Følgende ændringer er planlagt:

Fra mandag den 3. september til fredag den 21. september 2012 er den vestlige af lufthavnens hovedbaner (bane 04L/22R) lukket om natten.

Flytrafikken vil i stedet blive afviklet på den østlige bane (bane 04R/22L). I denne periode kan især landende fly på bane 04R (i stedet for bane 04L) medføre øget støj sydøst for lufthavnen og mindre støj vest for lufthavnen.

For at forkorte tidsperioden for banearbejdet har CPH valgt, at foretage vedligeholdelses arbejde i to weekender i perioden.

Fra lørdag den 8. september kl. 12 til søndag den 9. september kl. 12 og fra lørdag den 15. september kl. 12 til søndag den 16. september kl. 12 lukkes bane 04L/22R og trafikken vil blive afviklet på bane 04R/22L.

I denne periode kan især startende fly på bane 22L (i stedet for bane 22R) medføre øget støj sydøst for lufthavnen og mindre støj i vest for lufthaven.

CPH forventer på baggrund af ovennævnte, at kunne afkorte tidsperioden for banearbejdet på bane 04L/22R med en uge.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *