Boeing og Airbus besøger DTU

Lettere og mere fleksible flytyper skal udvikles, for at den europæiske fly-industri kan imødekomme de stadig større krav til priser, service, sikkerhed og miljøvenlighed. Emnet er på dagsordenen på en konference på DTU, som får besøg af bl.a. The Boeing Company og Airbus.

DTU Matematik er i denne uge vært for en international konference om optimalt flydesign. Konferencen er en del af et tre-årigt EU-projekt, som DTU Matematik koordinerer. Blandt de prominente deltagere i konferencen er Dr. Thomas A. Grandine fra Boeing og Dr. Lars Krog fra Airbus. Konferencen finder sted på Scion DTU i Lyngby fra den 23. 25. september.

Tredobling af flytrafik
Der forventes en tredobling af flytrafikken i Europa frem til år 2020. For at bevare konkurrenceevnen globalt skal den europæiske flyindustri imødekomme stadig større krav til priser, service, sikkerhed og miljøvenlighed. En måde at gøre dette på er at udvikle lettere og mere fleksible flytyper, som er produceret hurtigt og effektivt. Dette er en af den europæiske flyindustris visioner for år 2020.

Udvikling af nye flytyper
EU-projektet PLATO-N bidrager som en brik i dette puslespil ved at tilvejebringe avancerede redskaber, som kan reducere tid og omkostninger ved design og
udvikling af nye flytyper. Flyindustrien har behov for disse nye redskaber og metoder, som til fulde kan udnytte fordelene ved moderne, avancerede materialer. Ved f.eks. at reducere flyets vægt, falder brændstofforbruget pr. passager. Dette bidrager til målsætningen om at skabe en mere miljøvenlig industri.

Forbedret design-proces
Formålet med EU-projektet er at udvikle metoder til optimalt design af materialer og strukturer, som indgår i fly. Metoderne inkorporeres i et softwareprogram, som kan bruges til at forbedre processen med at designe fly. Projektet, som startede den 1. oktober 2006, løber over tre år og har et budget på ca. 2.8 mio. , hvoraf de ca. 2,3 finansieres af EU. Ti europæiske partnere deltager i projektet.

For yderligere oplysninger kontakt:

Kontaktperson: Lektor Mathias Stolpe, DTU Matematik, tlf. 45 25 30 65
Projektkoordinator Ellen Juel Nielsen, DTU Matematik, tlf. 25 46 89 24

Læs mere her

Støjen flytter mens CPH renoverer banerne

Det er sæson for vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Københavns Lufthavns naboer vil opleve lidt ændrede støjmønstre.

Hvert år i sommer- og efterårsperioden gennemfører Københavns Lufthavn større vedligeholdelsesarbejde på start- og landingsbanerne.

Vedligeholdelse af banesystemet er nødvendigt for at kunne holde lufthavnen åben for flytrafik døgnet rundt 365 dage om året.

I efteråret 2012 er der planlagt vedligeholdelsesarbejde i september måned. Det er i den periode nødvendigt at omlægge flytrafikken i nogle tidsrum, hvilket kan give ændringer i støjmønstret omkring lufthavnen.

For at begrænse de miljømæssige gener for lufthavnens naboer udføres arbejdet så vidt muligt mellem kl. 23 og 06, da flytrafikken om her er forholdsvis begrænset.

Følgende ændringer er planlagt:

Fra mandag den 3. september til fredag den 21. september 2012 er den vestlige af lufthavnens hovedbaner (bane 04L/22R) lukket om natten.

Flytrafikken vil i stedet blive afviklet på den østlige bane (bane 04R/22L). I denne periode kan især landende fly på bane 04R (i stedet for bane 04L) medføre øget støj sydøst for lufthavnen og mindre støj vest for lufthavnen.

For at forkorte tidsperioden for banearbejdet har CPH valgt, at foretage vedligeholdelses arbejde i to weekender i perioden.

Fra lørdag den 8. september kl. 12 til søndag den 9. september kl. 12 og fra lørdag den 15. september kl. 12 til søndag den 16. september kl. 12 lukkes bane 04L/22R og trafikken vil blive afviklet på bane 04R/22L.

I denne periode kan især startende fly på bane 22L (i stedet for bane 22R) medføre øget støj sydøst for lufthavnen og mindre støj i vest for lufthaven.

CPH forventer på baggrund af ovennævnte, at kunne afkorte tidsperioden for banearbejdet på bane 04L/22R med en uge.

Læs mere her