IC4 har fået permanent tilladelse til kørsel ? dog pålægges der restriktioner i løvfaldsperioden.

Trafikstyrelsen har i dag meddelt DSB, at IC4-togene har fået en permanent ibrugtagningstilladelse, dog med hastighedsreduktioner i løvfaldsperioden fra den 1.oktober til den 30. november til 140 km/t.

Trafikstyrelsen vurderer, at det er dokumenteret, at IC4 bremser fuldt tilstrækkeligt under normale forhold og begrunder sin hastighedsreduktion i løvfaldsperioden med, at styrelsen ikke finder det dokumenteret, at IC4-togene bremser fuldt tilstrækkeligt fra maksimumshastigheden under forhold med glatte skinner.

DSB tager beslutningen til efterretning og iværksætter de nødvendige test. Så snart dette arbejde er færdiggjort vil DSB fornyet ansøge om ibrugtagningstilladelse uden restriktioner.

Hastighedsreduktionen betyder, at DSB må ændre driften af de fire LynX-afgange mellem Aarhus, København H og Københavns Lufthavn. Helt konkret er der tale om fire daglige afgange på hverdage: IL 208, 212, 253 og 257, der i løvfaldsperioden vil få let ændrede afgangs- og ankomsttider undervejs. Derudover vil LynX ikke standse i Odense i denne periode. Kunder til og fra Odense vil fortsat have lyntogsafgange hver time – blot ikke med IC4-tog.

Der er også fire regionaltog, der kører op til fem minutter senere end normalt som følge af Trafikstyrelsens beslutning.

Læs mere her

Ny køreplan på Kystbanen skal give mere robusthed i trafikken

Søndag den 15. august træder en ny køreplan i kraft på Kystbanen. Samtidig indsættes der i hverdagene reservetog i Kastrup, Nivå og Helsingør, og planen for myldretidstogene bliver justeret. Målet er at sikre større robusthed i trafikken på Kystbanen.

Den nye køreplan er et resultat af det igangværende samarbejde mellem Banedanmark, DSBFirst, DSB og Trafikstyrelsen for at skabe en bedre rettidighed for passagererne på strækningen.

Større robusthed i afviklingen af togtrafikken
Den nye køreplan og brugen af reservetog i både Kastrup, Nivå og Helsingør vil give mulighed for større robusthed i afviklingen af trafikken ved at:

En del af forsinkelserne fra Sverige kan isoleres ved at indsætte reservetoget i Kastrup, når et tog ankommer forsinket til Danmark. Dette muliggør, at toget kan afgå rettidigt fra Kastrup, selvom der er opstået en forsinkelse under kørsel i Sverige.

Togene får længere vendetider i Helsingør og Nivå, så toget holder længere tid, før det returnerer. Det giver mulighed for, at toget kan afgå rettidigt fra stationerne, selvom det ankommer med en mindre forsinkelse. Alternativt kan reservetoget i Helsingør eller Nivå indsættes.

Ved situationer med større trafikal uorden er Banedanmark og DSBFirst klar med en række planer for, hvordan trafikken hurtigst muligt kan genoprettes, så generne for passagererne kan minimeres mest muligt.

For passagererne betyder den nye køreplan mere konkret, at der i myldretiden er seks afgange i timen fra Helsingør, og at Rungsted Kyst igen får seks afgange i timen mod København. Uden for myldretiden vil der være tre afgange i timen mod København fra Helsingør og Rungsted Kyst.

Hele køreplanen og de konkrete afgangstider kan findes på www.dsbfirst.dk eller ses på stationerne.

“Den nye køreplan og reservetogene giver os flere og bedre muligheder for at absorbere forsinkelserne. Så selvom vi ikke med ét kan fjerne alle forsinkelser i et så kompliceret system som Kystbanen, så er dette helt sikkert et skridt i den rigtige retning,” siger administrerende direktør i DSBFirst, Karsten Røn Andersen.

Alle led i produktionskæden efterses
Samtidig med ny køreplan, reservetog og disponeringsplaner er der fuld gang i at efterse alle led i produktionskæden for at se, hvor der kan optimeres og vindes tid.

“Det er vores klare forventning, at den nye køreplan og de ekstra reservetog vil være med til, at flere tog kan komme til tiden. Vi er sammen klar til at afvikle trafikken efter den nye plan, men det vil i sagens natur tage lidt tid, før de fulde fordele slår igennem. Men vi ved, at mange passagerer hilser disse initiativer velkommen,” siger Banedanmarks administrerende direktør, Jesper Hansen, der også er formand for Rettidighedsorganisationen, og fortsætter:

“Samtidig fortsætter vi – på tværs af alle aktører – med at gennemgå hele den kæde af forskellige led, der bidrager til, at stadigt flere tog kan afgå og ankomme til tiden. Og så sætter vi ind alle de steder, hvor vi kan vinde sekunder og skabe yderligere robusthed i trafikken – til gavn for passagererne. Og vi arbejder i fællesskab frem mod målet om, at 9 ud af 10 tog er rettidige med udgangen af 2010,” slutter Jesper Hansen.

Fakta
I Rettidighedsorganisationen arbejder Banedanmark, DSBFirst, DSB og Trafikstyrelsen på at sikre en bedre rettidighed for passagerne på Kyst- og Øresundsbanen. Målet er, at 90 procent af togene på Kyst- og Øresundsbanen kører og ankommer til tiden ved udgangen af 2010.

Som led i dette arbejde blev køreplanen indledningsvist justeret i juni, og der er indført perronmanagers på Hovedbanegården i København og i Københavns Lufthavn Kastrup, som guider passagererne og hjælper til med at sikre, at togene kommer af sted til tiden. Endelig vil beredskabsplanerne for at genoprette trafikken også være med til, at passagererne kan få bedre information undervejs.

Læs mere på www.bane.dk/90

Yderligere oplysninger via :
Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313
DSBFirst Kommunikation på tlf. 2468 8800

Læs mere her

Sneen forsinker fortsat posten

Det kraftige snevejr giver fortsat store problemer for postomdelingen.

– Vi gør naturligvis alt, hvad vi kan for at få mest mulig post ud, men der vil være steder, hvor postbudene ikke kan komme frem på grund af snefyldte og glatte veje og fortove, siger Lars Kaspersen, kommunikationschef i Post Danmark.

Posten kan blive forsinket over stort set hele landet pga. sneen. Særligt Østjylland, Midtjylland, Sjælland og Bornholm er hårdt ramt. Især i landområderne og de små veje volder snemasser og snefygning store problemer for postbudene.

– Det er lykkedes os at indsamle langt størstedelen af posten fra postkasserne rundt om i landet, og dermed er det meste af dagens post kommet ud til distributionscentrene. Herfra forsøger postbudene at omdele så meget post, de overhovedet kan. Der er dog stor sandsynlighed for, at de ikke kan nå det hele i dag, og på grund af de sidste dages voldsomme sne er der lige nu et par hundredetusinde breve, der ikke er blevet omdelt, fortæller Lars Kaspersen.

Også når det gælder post til og fra udlandet giver vejret store problemer pga. flyforsinkelser og -aflysninger. Pt. er det kun en tredjedel af flyene fra Københavns Lufthavn, der kommer af sted.

Post Danmark følger vejrsituationen tæt og opfordrer alle til at få ryddet veje og fortove, så postbudene kan komme hurtigt og sikkert frem.

På Post Danmarks hjemmeside www.postdanmark.dk kan man under Dagens Post følge den lokale postsituation.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger fås hos Post Danmarks pressechef Morten Nielsen på tlf.nr.: 33 61 60 11.

Læs mere her

RIAS beskytter bagagen hos SAS og passagererne hos DSB

Et udviklingsprojekt mellem SAS og RIAS har ført til, at 75 af luftfartsselskabets bagagevogne i Københavns Lufthavn er blevet udstyret med sider og tag i polycarbonat. Dermed har vognene og bagagen fået en bedre beskyttelse, end de gammeldags presenninger yder.

– Presenninger har det med at gå i stykker, og det koster arbejdstid at udskifte dem. Den tid kan vi fremover bruge på noget andet, siger Martin Thomsen, der er senior project manager i SAS.

– Faktisk er det lykkedes at frigøre to medarbejdere, der var fuldtidsbeskæftiget med reparationsarbejde, og som nu kan tage sig af andre opgaver.

Martin Thomsen ser store perspektiver i løsningen, fordi de såkaldte BBB-vogne, som er blevet forsynet med tag og sider i polycarbonat, samtidig er meget gavnlige for arbejdsmiljøet. Vognene kan rumme 30 stykker bagage og indgår i en fuldautomatisk lastning og losning. Den automatiserede bagagehåndtering indebærer ikke den samme store belastning for bagagearbejderne, som den traditionelle arbejdsrutine indebærer. Og med skallen af polycarbonat er materiellet og dermed bagagen også langt bedre beskyttet.

Mogens Roed-Sørensen, der er produktspecialist i RIAS forarbejdningsafdeling RIPRO, forventer, at løsningen fra Københavns Lufthavn breder sig til andre lufthavne:

– Polycarbonat er et meget hårdt og bestandigt materiale, og det er derfor som skabt til arbejdspladser, hvor materiellet udsættes for store belastninger.

RIAS har i øvrigt også afsluttet et udviklingsprojekt sammen med DSB. Statsbanerne ønskede at finde et alternativ til glas i venterum, som ofte bliver udsat for hærværk. Produktet, der hedder Makrolon Flex Coated, er udviklet i Tyskland. Morten Jensen, som er salgskonsulent i RIAS Industri, har haft forbindelsen til DSB:

– Hærværk kan antage mange former, og DSB ser både tilfælde af rudeknusning og graffiti. Polycarbonat er meget vanskelig at knuse, og graffitien kan renses af overfladen med miljøvenlige rengøringsmidler.
Det første venterum med Makrolon Flex Coated er placeret på Aalborg Banegård.

foto 1:
Foreløbigt er 75 bagagevogne hos SAS forsynet med sider og tag af polycarbonat fra RIAS (foto: Jesper Bendix Pedersen).

foto 2:
Visse steder i landet har DSB så store problemer med hærværk, at venterummene nu skal udstyres med polycarbonat i stedet for glasruder. Her på Aalborg Banegård (foto: Jesper Bendix Pedersen).

Læs mere her

CPH åbner porten til Vestafrika

Københavns Lufthavn åbner porten til Marokko og Vestafrika, når Royal Air Maroc åbner rute til Casablanca næste år. Samtidig bliver København nordeuropæisk knudepunkt for det afrikanske flyselskab.

Royal Air Maroc letter fra Københavns Lufthavn første gang klokken 18.10 søndag den 31. marts med deres Boeing B737-800. Dermed får danske virksomheder og ferierejsende helt nye muligheder i Marokko og Vestafrika.

“Ikke alene er Marokko en meget populær destination blandt skandinaver. I 2011 rejste næsten 62.000 fra Skandinavien til Marokko” siger Mr. Abderrafia Zouiten, administrerende direktør i Royal Air Moroc.

Stigning til Afrika
“Royal Air Maroc har også det største rutenet i Vestafrika. Det vil forretnings-og ferierejsende masser af muligheder i hele Vestafrika med vores one-stop-service via Casablanca,” siger Abderrafia Zouiten.

Københavns Lufthavn har i 2011 haft en stigning på 17,2 procent i trafikken til Afrika. Med Royal Air Maroc s ankomst er der mere vækst i vente, vurderer Thomas Woldbye, adm. direktør i Københavns Lufthavn.

Omfattende rutenetværk
“Københavns Lufthavn og Danmark får nu adgang til et omfattende rutenetværk i Afrika, hvor Royal Air Maroc dækker det vestlige Afrika, mens Egypt Air dækker destinationerne i det østlige Afrika,” siger Thomas Woldbye.

“Det er også positivt, at Royal Air Maroc har indgået en samarbejdsaftale med SAS om at bruge Københavns Lufthavn som deres knudepunkt for Nordeuropa. Her vil Royal Air Maroc flyve afrikanske passagerer ind til SAS s ruter fra København og samtidig få passagerer fra SAS mange feeder-ruter. Det vil yderligere styrke Københavns position som nordeuropæisk trafikknudepunkt, siger Thomas Woldbye.

Fakta:
Fra 31. marts (S13) med tre ugentlige flyvninger til Casablanca: onsdag, fredag, søndag.
CMN-CPH: 11:05 17:10
CPH-CMN: 18:10 20:30

Læs mere her

SAS åbner 10 nye ruter ud af København

SAS åbner i 2013 fire nye helårsruter og seks sommerruter ud af Københavns Lufthavn. Specielt ruten til San Francisco styrker Københavns Lufthavns position som trafikknudepunkt.

SAS fire nye helårsruter fra København går til henholdsvis Newcastle, Budapest, Prag og ikke mindst San Francisco. Sidstnævnte rute åbner i begyndelsen af april, og dermed får passagererne igen en direkte forbindelse fra København til den amerikanske vestkyst.

København og hele Nordeuropa har virkelig manglet en direkte rute til vestkysten i USA. Så det er på alle måder en fantastisk god nyhed, at SAS åbner ruten til San Francisco, siger Carsten Nørland, salgs- og markedsdirektør, Københavns Lufthavn.

Til de ferierejsende
Hvor helårsruterne har et klart businesspotentiale, er de seks nye sommerruter klart møntet på de ferierejsende.

Vores 6 nye sommerruter går til feriedestinationer i Sydeuropa. Vi ved, at vores faste kunder, som rejser meget i forbindelse med arbejde, sætter stor pris på også at rejse med SAS, når de skal på sommerferie. De værdsætter vores punktlighed og de mange tidsbesparende løsninger, vi tilbyder, siger marketingschef Robin Kristensen, SAS i Danmark.

SAS nye helårsruter fra København:

Destination Startdato
Newcastle 4. februar 2013
Budapest 31. marts 2013
Prag 31. marts 2013
San Francisco 8. april 2013

Nye sommerruter fra København:

Destination Tidsrum
Palermo 21. juni til 16. august 2013
Pula 25. juni til 13. august 2013
Biarritz 28. juni til 16. august 2013
Alanya Gazipasa 1. juli til 16. august 2013
Thessaloniki 3. juli til 16. august 2013
Cagliari 4. juli til 15. august 2013

Læs mere her

Stabilt kvartal giver fortsat vækst

Københavns Lufthavne A/S (CPH) leverede et tredje kvartal med en passagervækst på 2,6 procent, med stigning i omsætning samt resultat før skat. Væksten skyldes primært flere passagerer, samt højere omsætning i både shoppingcenter og parkering. CPH fastholder forventningerne til året med en fortsat stigning i det samlede antal passagerer.

Passagertallet i Københavns Lufthavn er efter de første tre kvartaler af 2011 steget med 6,6 procent i forhold til samme periode sidste år, og omsætningen er steget med 2,1 procent til DKK 2.512,0 mio. Det betyder, at resultat før skat steg med 0,7 procent til DKK 797,7 mio.

Det rapporterede EDITDA udgjorde DKK 1.338,7 mio., hvilket er lidt højere end i 2010. Korrigeret for salget af en række mexicanske lufthavne (ITA), ophør af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo samt askeskyen i 2010 ligger den underliggende EBITDA-vækst på 7,2 procent.

I 3. kvartal har Gulf Air åbnet en rute til Bahrain og Emirates har åbnet sin rute til Dubai, og den fortsatte vækst i de interkontinentale ruter er med til at sikre, at Københavns Lufthavn fortsat styrker sin position som nordeuropæisk knudepunkt, siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Trafikomsætningen er steget med 9,1 procent primært grundet stigningen i antallet passagerer.

Fremgang i shopping og parkering
Den kommercielle omsætning var positiv påvirket af en stigning på 13,5 procent i koncessionsindtægterne i shoppingcentret og en stigning i omsætningen på parkering på 9,9 procent. Dette blev dog mere en modsvaret at ophøret af den langsigtede lejekontrakt med SAS Cargo i 2010. Den samlede omsætning i det kommercielle segment faldt med 4,4 procent.

I 3. kvartal har vi åbnet forretninger med Ilse Jakobsen og Marimekko samt to Illums Bolighus julestuer, og de er med til at sikre, at Københavns Lufthavns shoppingcenter fortsætter udrulningen af den nye strategi med større prisdifferentiering, der blev indledt i 2010, hvilket betyder, at vi har budt velkommen til en række stærke danske og internationale brands i en anden priskategori, siger Thomas Woldbye.

Kapacitetsinvesteringer
CPH er forpligtet til at investere i lufthavnskapacitet og har derfor foretaget en række investeringer år til dato. De største investeringer omfatter blandt andet et nyt check-in område i Terminal 2, optimering og ombygning af bagageanlægget, cruise check-in i Hangar 145, opgradering af varemodtagelsen (indgang øst), udvidelsen af Cargo City området, renovering af installationer og dræningsanlægget, udbygninger i shoppingcentret samt it systemer.

Ændring af ejerskab
MAp Airports International Limited (MAp) og Ontario Teachers Pension Plan Board (OTPP) har nu indgået en bindende aftale om salg af MAp s ikke-kontrollerende aktiepost i CPH. I den forbindelse har MAp meddelt, at MAp ikke længere ejer direkte eller indirekte ejerandele i CPH. OTPP har samtidig meddelt, at OTPP nu ejer en ikke-kontrollerende indirekte ejerandel på 30 procent i CPH.

Forventninger
På baggrund af det forventede trafikprogram for den resterende del af 2011 forventes en fortsat stigning i det samlede antal passagerer. Driftsomkostningerne forventes at være højere primært på grund af den forventede passagervækst, omkostningsinflation samt afskrivninger afledt af det fortsat høje investeringsniveau med fokus på fortsat vækst. Samlet set forventes resultat før skat at være på niveau med 2010, når der tages højde for særlige forhold.

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt suppleret af kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

Læs mere her

Støjen flytter mens CPH renoverer banerne

Det er sæson for vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Københavns Lufthavns naboer vil opleve lidt ændrede støjmønstre.

Hvert år i sommer- og efterårsperioden gennemfører Københavns Lufthavn større vedligeholdelsesarbejde på start- og landingsbanerne.

Vedligeholdelse af banesystemet er nødvendigt for at kunne holde lufthavnen åben for flytrafik døgnet rundt 365 dage om året.

I efteråret 2012 er der planlagt vedligeholdelsesarbejde i september måned. Det er i den periode nødvendigt at omlægge flytrafikken i nogle tidsrum, hvilket kan give ændringer i støjmønstret omkring lufthavnen.

For at begrænse de miljømæssige gener for lufthavnens naboer udføres arbejdet så vidt muligt mellem kl. 23 og 06, da flytrafikken om her er forholdsvis begrænset.

Følgende ændringer er planlagt:

Fra mandag den 3. september til fredag den 21. september 2012 er den vestlige af lufthavnens hovedbaner (bane 04L/22R) lukket om natten.

Flytrafikken vil i stedet blive afviklet på den østlige bane (bane 04R/22L). I denne periode kan især landende fly på bane 04R (i stedet for bane 04L) medføre øget støj sydøst for lufthavnen og mindre støj vest for lufthavnen.

For at forkorte tidsperioden for banearbejdet har CPH valgt, at foretage vedligeholdelses arbejde i to weekender i perioden.

Fra lørdag den 8. september kl. 12 til søndag den 9. september kl. 12 og fra lørdag den 15. september kl. 12 til søndag den 16. september kl. 12 lukkes bane 04L/22R og trafikken vil blive afviklet på bane 04R/22L.

I denne periode kan især startende fly på bane 22L (i stedet for bane 22R) medføre øget støj sydøst for lufthavnen og mindre støj i vest for lufthaven.

CPH forventer på baggrund af ovennævnte, at kunne afkorte tidsperioden for banearbejdet på bane 04L/22R med en uge.

Læs mere her

CPH intensiverer kampen mod luftforurening

Ny rapport fastslår, at luftforureningen i Københavns Lufthavn ligger under de fastsatte grænseværdier, men rapporten bekræfter også en høj koncentration af såkaldt ultrafine partikler. CPH intensiverer derfor kampen for bedre luftkvalitet på lufthavnens område. CPH s arbejde med de ultrafine partikler har skabt internationalt fokus.

Den nye rapport opsummerer den viden, vi har opbygget gennem de seneste fem års arbejde med at kortlægge og forbedre luftkvaliteten i Københavns Lufthavn. Rapporten viser, at det i bund og grund er de ultrafine partikler, der er vores største udfordring, siger driftsdirektør Kristian Durhuus, Københavns Lufthavn, og fortsætter: Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn, og vi gør alt, vi kan, for at minimere den sundhedsmæssige risiko fra den luftforurening, der kan være forbundet med at arbejde i nærheden af fly og køretøjer.

Københavns Lufthavn har fået DMU, nu Dansk Center for Miljø og Energi (DCE), til fra 2009 til 2011 at måle og kortlægge luftforureningen på Københavns Lufthavns område. DCE s endelige rapport bekræfter målingerne fra tidligere delrapporter, og viser dermed, at koncentrationsniveauerne for hovedparten af de undersøgte luftforureningskomponenter ligger under grænseværdierne. Undtagen partikelantal (de ultrafine partikler), som ligger på et niveau, der er to til tre gange højere end på H.C. Andersens Boulevard, som er en af de meste trafikerede gader i København. Der findes dog ingen grænseværdier for ultrafine partikler. Undersøgelsen har vist, at de vigtigste kilder til luftforureningen er handlingkøretøjer, flyenes hovedmotorer og hjælpemotorer (APU).

Ingen mirakelkur
Der er desværre ingen mirakelkur, der med ét slag kan fjerne luftforureningen i en lufthavn, men vi har iværksat en række initiativer, der skal reducere partikelforureningen. Det drejer sig primært om indførelsen af mere såkaldt grønt grej , fx køretøjer med partikelfiltre og forskellige typer eldrevet udstyr, siger Kristian Durhuus.

Konkret betyder det blandt andet, at lufthavnen på det seneste har købt nye eldrevne mobile elektricitetsforsyninger til fly (GPU er), som ellers har kørt på diesel, ligesom forurenende udstyr løbende udfases til fordel for mere miljørigtige alternativer.

Internationalt fokus
Københavns Lufthavns løbende offentliggørelse af DCE s måleresultater har været med til at skabe et hidtil uset internationalt fokus på problemerne med ultrafine partikler i lufthavne, og Københavns Lufthavn vil derfor søge at sikre evt. sammen med andre europæiske lufthavne at det internationale arbejde på området styrkes.

Det kommer sandsynligvis til at gavne vores arbejde, at der er kommet internationalt fokus på problematikken. Det betyder, at vi fremadrettet ikke længere arbejder alene, men at vi forhåbentlig vil kunne komme til at samarbejde med kolleger, så der kan skabes bredere internationale erfaringer, siger Kristian Durhuus.

Københavns Lufthavn har siden 2007 arbejdet med kortlægning og reduktion af luftforureningen i lufthavnen sammen med bl.a. lufthavnens handlingselskaber og fagforbundet 3F. Senest har Københavns Lufthavn desuden indledt et samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital om en større kortlægning af arbejdsmiljøet, samt med Arbejdstilsynet om en yderligere skærpelse af den handlingsplan, som Københavns Lufthavn allerede har udarbejdet.

Læs mere her

tog

I mangel på materiel og som en konsekvens af, at al kørsel med IC4-togene er standset indtil videre, har DSB besluttet at aflyse de fire daglige Onestop- og Nonstop InterCityLyn-tog fra og med i dag mandag den 21. november. De ordinære InterCity- og InterCityLyn-tog kører fortsat i fuldt omfang.

Søgningen til Onestop og Nonstop InterCityLyn-togene er ikke ligeså stor som til de ordinære InterCity- og InterCityLyn-tog. Det er derfor DSB’s vurdering, at de IC3-tog, DSB råder over, er bedre brugt i de øvrige togafgange, hvor de kommer flere kunder til gavn.

Onestop InterCityLyn-togene kørte indtil i sidste uge fra Københavns Lufthavn, Kastrup kl. 6.58 og igen fra Aarhus H kl. 15.57 og standsede undervejs på Københavns Hovedbanegård og i Odense.

Nonstop InterCityLyn-togene kørte indtil i sidste uge fra Aarhus H kl. 6.57 og igen fra Københavns Lufthavn, Kastrup kl. 15.58 og standsede undervejs på Københavns Hovedbanegård.

Læs mere her