Boeing og Airbus besøger DTU

Lettere og mere fleksible flytyper skal udvikles, for at den europæiske fly-industri kan imødekomme de stadig større krav til priser, service, sikkerhed og miljøvenlighed. Emnet er på dagsordenen på en konference på DTU, som får besøg af bl.a. The Boeing Company og Airbus.

DTU Matematik er i denne uge vært for en international konference om optimalt flydesign. Konferencen er en del af et tre-årigt EU-projekt, som DTU Matematik koordinerer. Blandt de prominente deltagere i konferencen er Dr. Thomas A. Grandine fra Boeing og Dr. Lars Krog fra Airbus. Konferencen finder sted på Scion DTU i Lyngby fra den 23. 25. september.

Tredobling af flytrafik
Der forventes en tredobling af flytrafikken i Europa frem til år 2020. For at bevare konkurrenceevnen globalt skal den europæiske flyindustri imødekomme stadig større krav til priser, service, sikkerhed og miljøvenlighed. En måde at gøre dette på er at udvikle lettere og mere fleksible flytyper, som er produceret hurtigt og effektivt. Dette er en af den europæiske flyindustris visioner for år 2020.

Udvikling af nye flytyper
EU-projektet PLATO-N bidrager som en brik i dette puslespil ved at tilvejebringe avancerede redskaber, som kan reducere tid og omkostninger ved design og
udvikling af nye flytyper. Flyindustrien har behov for disse nye redskaber og metoder, som til fulde kan udnytte fordelene ved moderne, avancerede materialer. Ved f.eks. at reducere flyets vægt, falder brændstofforbruget pr. passager. Dette bidrager til målsætningen om at skabe en mere miljøvenlig industri.

Forbedret design-proces
Formålet med EU-projektet er at udvikle metoder til optimalt design af materialer og strukturer, som indgår i fly. Metoderne inkorporeres i et softwareprogram, som kan bruges til at forbedre processen med at designe fly. Projektet, som startede den 1. oktober 2006, løber over tre år og har et budget på ca. 2.8 mio. , hvoraf de ca. 2,3 finansieres af EU. Ti europæiske partnere deltager i projektet.

For yderligere oplysninger kontakt:

Kontaktperson: Lektor Mathias Stolpe, DTU Matematik, tlf. 45 25 30 65
Projektkoordinator Ellen Juel Nielsen, DTU Matematik, tlf. 25 46 89 24

Læs mere her

Fem bydere til fremtidens signalanlæg på S-banen

Fem store internationale virksomheder er nu prækvalificeret til opgaven med total-udskiftningen af Banedanmarks signalanlæg på S-banen. Udbuddet er det første af de meget store tekniske udbud i forbindelse med signaludskiftningen på hele det statslige jernbanenet. De fem prækvalificerede er Alstom, Bombardier, Invensys, Siemens og Thales/Balfour Beatty Rail, der forventes at aflevere deres tilbud i august 2010.

“Vi er glade for, at vi står med fem professionelle og dedikerede bydere. Et af målene med Signalprogrammets strategi om total udskiftning er at åbne markedet og få en bred konkurrence. Med disse 5 bydere forventer vi at få nogle gode tilbud i skarp konkurrence,” siger direktør i Signalprogrammet Morten Søndergaard.

Der er tale om udbud efter forhandling, og Banedanmark forventer, at budsummen vil ligge på omkring 1,5 – 2 mia. kr.

“Det her er det første afgørende skridt i forhold til at sikre fremtidens togdrift for de omkring 90 mio. passagerer, der hvert år bruger S-banen,” siger Morten Søndergaard.

Afgørelsen om hvilken virksomhed, der står med milliardudbuddet, træffes i begyndelsen af 2011.
Vinderen af udbuddet kommer til at stå for en totaludskiftning af S-banens aldrende signalsystemer, hvoraf det ældste sikringsanlæg i Hillerød er baseret på teknologi helt tilbage fra 1912.

Udbuddet af den 170 km lange S-bane er det første store tekniske udbud i forbindelse med signaludskiftningen, der løber frem til 2021. Baggrunden er den politiske beslutning om at afsætte 18 mia. kr. til en totaludskiftning af de slidte danske signalanlæg.

Kendt bybanesystem
Fremtidens signalsystem bliver et standard bybanesystem af en type, som i forvejen er i drift på bybaner eller metroer andre steder i verden.

Teknisk bliver der tale om et såkaldt CBTC-system (Communication Based Train Control), som er den nyeste generation af signalsystemer til bybaner.

CBTC-systemer anvendes i stigende grad i forbindelse med både nybygninger og fornyelsesprojekter rundt om i verden. En netop re-signalleret linie i New York Subwayo kører for eksempel på CBTC, ligesom en af linierne i Beijing. Tilsvarende projekter er i gang på eksisterende baner i Paris, London og Madrid og flere andre steder i verden. Antallet af CBTC signalsystemer i drift forventes at nærme sig 50 i 2010.

Et nyt signalsystem vil fremtidssikre S-banen og løfte kvaliteten i forhold til i dag. Der vil blive færre signalfejl og forsinkede tog , og så bliver togkontrolsystemet ens på hele S-banen. Det betyder, at sikkerhedsniveauet løftes mellem Lyngby og Hillerød, hvor hastigheden også kan sættes op. Det bliver også strækningen mellem Hillerød og Jægersborg, der som den første får etableret det nye signalsystem. Det sker i 2014. Fra 2015 og frem til 2020 rulles det nye signalsystem så ud på hele S-banen.

Læs mere her

Gratis S-tog tiltrækker kunder

Igen på søndag den 7. marts åbner DSB S-tog dørene for kunderne ganske gratis. Da S-tog søndag den 7. februar introducerede gratis shoppingsøndag med S-toget, trak det langt flere kunder til end på en normal søndag.

Salgsdirektør i DSB S-tog, Niklas Marschall er meget tilfreds med, at så mange kunder tog imod tilbuddet om gratis søndag den 7. februar.

»Jeg er virkelig tilfreds, for alt peger på, at det er en stor succes. Der var langt flere kunder med togene end på en almindelig søndag, og vi tror på, at det er en effekt, der vil blive forstærket, i takt med, at vores tilbud bliver mere kendt,« fortæller salgsdirektør i DSB S-tog, Niklas Marschall.

Han ser derfor spændt frem til, at S-tog søndag den 7. marts igen åbner dørene ganske gratis for kunderne ligesom den første søndag i måneden resten af året bliver gratis.

Flere kunder i indkøbscentre
Flere store indkøbscentre i hovedstadsområdet oplevede en tilstrømning af kunder den 7. februar. Bl.a. var der langt flere kunder i Lyngby Storcenter søndag den 7.februar end på en normal shoppesøndag.

»Vores foreløbige tal viser, at der var langt flere kunder, end vi havde forventet, så det må betegnes som en succes. Fremadrettet forventer vi endnu flere kunder, som kommer med S-toget. Vi bruger muligheden for at køre gratis med S-tog aktivt i vores markedsføring, og så er der den store fordel ved at tage toget, at der ikke skal bruges ressourcer og tid på parkering,« fortæller Torben Schwabe, direktør i Lyngby Storcenter.

Med S-tog på tur
Ud over muligheden for at tage S-toget gratis, når man skal ud og handle, kan man også benytte S-toget til og fra andre søndagsbegivenheder, f.eks. brunchen med vennerne, biografturen eller familiebesøget.

»Vi vil gerne tilbyde vores kunder at komme nemt og hurtigt rundt til alle søndagsbegivenheder. Med gratis S-tog den første søndag i måneden kan man jo tage hele familien gratis med i toget, når man skal ud, og man kan samtidig kombinere turen med et af vores andre tilbud om at tage cyklen gratis med S-toget,« fortæller Niklas Marschall.

De gratis søndage er en del af en række af tilbud, heriblandt også gratis cykelmedtagning, der sætter fokus på, hvor nemt og hurtigt det er at komme rundt med S-toget.

Med venlig hilsen

DSB

Læs mere her

Banedanmark renoverer spor på Svanemøllen og Lyngby

Det kommende store sporarbejde på Nordbanen mellem Svanemøllen og Hillerød stationer starter med sporrenovering på Svanemøllen Station i førstkommende weekend og fortsætter på Lyngby Station hen over påsken.

Sporarbejdet på Nordbanen bliver ét af de mest komplicerede og omfattende sporarbejder, Banedanmark har haft hidtil. Der skal ske en omfattende spor- og brorenovering, hvor udskiftningen af skinner og sveller på en ca. 23 km. lang strækning samt udskiftningen af over 30 sporskifter skal foregå samtidig med renoveringen af 33 broer.

“Det, der gør tingene komplicerede, er, at vi skal renovere 33 broer på strækningen samtidig. Det kræver en omfattende koordinering, så rent logistisk har vi at gøre med et rimeligt kompliceret projekt.” siger projektleder Jette Aagaard og understreger, at passagererne kan glæde sig til en mere driftsikker bane, når sporarbejdet er slut.

Nordbanen får netop på forkant et løft for at undgå, at togene fremover skal blive forsinket af mange små reparationer. Broerne står også over for renovering i de kommende år, og arbejdet sker derfor samtidig med sporarbejdet for at sikre, at passagerer og naboer ikke skal udsættes for gentagne forstyrrelser.

Tidsplan for sporarbejdet på Nordbanen
Forårets arbejder foregår på Svanemøllen Station den 19.-21. marts og på Lyngby Station den 26. marts til 3. maj. Sommerens arbejder foregår på hele strækningen mellem Svanemøllen og Hillerød fra den 5. juni til den 8. august. Sporarbejdet fortsætter derefter mellem Lyngby og Hillerød fra den 9. august til den 26. september.

Trafikken under sporarbejdet
Sporrenoveringen på Svanemøllen Station giver ændringer i køreplanen for S-togene fra fredag den 19. marts kl. 19 og resten af weekenden.

Ugen efter, fra fredag den 26. marts kl. 20 og frem til og med den 5. april, kører der ikke tog mellem Gentofte og Holte stationer, mens spor og sporskifter på Lyngby Station står for tur. DSB S-tog indsætter togbusser i stedet.

Sporarbejdet fortsætter frem til og med 3. maj på Lyngby Station, men uden trafikale konsekvenser.

Herefter bliver der en pause, før sporarbejdet den 5. juni for alvor går i gang mellem Svanemøllen og Hillerød. Frem til og med den 8. august er S-togene erstattet af togbusser mellem Svanemøllen og Hillerød. DSB S-tog arbejder desuden i øjeblikket på at lave planer for buskørsel fra de nordligste stationer på Nordbanen til Farum samt fra Lyngby til Buddinge. Dermed kan kunderne fra Nordbanen benytte Farumbanen, hvilket sikrer den hurtigste og smidigste transport for kunderne.

Da det ikke er muligt at benytte Hellerup Station i denne periode, vil der også være togbusser på de dele af Ringbanen og Klampenborgbanen, som bliver påvirket. Planerne for disse busser ligger endnu ikke helt fast, men DSB S-tog melder dem ud, så snart de er klar.

Fra den 9. august til og med den 26. september kører S-togene igen fra Hellerup til Klampenborg, Ryparken og Lyngby, mens der er togbusser mellem Lyngby og Hillerød og til og fra Farumbanen.

Banedanmark og DSB S-tog har i fællesskab vurderet, at ved at foretage en lang spærring af banen hen over sommeren og således på én gang klare sporarbejdet og undgå mange deletaper og køreplanskift, vil kunderne blive generet mindst muligt.

DSB S-tog informerer om de trafikale forhold i egen pressemeddelelse. Desuden kan produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh kontaktes via DSB Kommunikation på telefon 2468 0000

Yderligere information om sporarbejdet hos Banedanmark på pressetelefonen 8234 1313.

Læs mere her

Enorm sporombygger på Nordbanen

Et 400 meter langt sporombygningstog kører mellem Svanemøllen og Bernstorffsvej i weekenden

Nu er sporarbejdet mellem Svanemøllen og Bernstorffsvej kommet så langt, at de gamle skinner og sveller skal tages op og nye skal lægges. Hvor den slags arbejde i gamle dage foregik manuelt, foregår det i dag ved hjælp af en enorm sporombygger. Maskinen, som vejer 295 tons og måler ca. 400 meter med svellevogn, udskifter de gamle skinner og sveller med nye på én gang.

Byggeleder i Banedanmark, Jan Nielsen, har arbejdet med den store maskine før, og han er vant til, at det er lidt af et tilløbsstykke, når sporombyggeren er på banen.

Det er en enorm maskine og et imponerende syn, siger Jan Nielsen og forklarer: Sporombyggeren kan ombygge op til 300 meter spor i timen, så selv om den for tilskueren kører støt og roligt derudaf, så går det hurtigt med at få pillet det gamle op og lagt det nye.

Den store maskine er kun fire dage om at forny sporene mellem Svanemøllen og Bernstorffsvej. Ved hjælp af samlebåndsteknik tager sporombyggeren de eksisterende skinner og sveller op, udjævner skærverne nedenunder, lægger de nye sveller og tilpasser de nye skinner. Det hele foregår ad én omgang – mens den forreste del af toget stadig kører på det gamle spor, ruller bagdelen allerede på det nye.

Når sporombyggeren er færdig, skal de nylagte skinner svejses sammen, og det er et manuelt arbejde. Siden kommer den noget mindre maskine sporstopperen og løfter skinnerne lidt op, mens den stopper skærverne ind under dem. Den sidste større maskine på sporene er sporjusteringsmaskinen, som retter det sidste til.

I alt fornyer Banedanmark spor på 21,3 km på Nordbanen. Strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby bliver færdig den 9. august, mens resten af banen op til Hillerød står færdig den 27. september.

Læs mere her

Mere attraktiv adgang fra Prinsessestien til Lyngby Sø

Som led i sommerens store sporarbejde på Nordbanen har Banedanmark udskiftet stitunnelen mellem Prinsessestien og Lyngby Sø. Samtidig er tunnelen flyttet 300 meter, så adgangen til søen bliver mere direkte

Nu er det slut med, at hundeluftere, kondiløbere, cyklister og alle andre, som benytter stitunnelen mellem Prinsessestien og Lyngby Sø, skal tilbagelægge ca. 300 meter mellem jernbanen og motorvejen.

Midt i uge 29 er en helt ny stitunnel under jernbanen nemlig klar til at blive åbnet. Og ikke bare er tunnelen ny, den er også flyttet ca. 300 meter syd for den oprindelige placering, så adgangen til Lyngby Sø bliver nemmere og mere behagelig.

Tidligere var forbindelsen lidt mere snørklet, fordi man først skulle gennem tunnelen under motorvejen og dernæst gå 300 meter mellem motorvejen og jernbanen for at kunne komme under jernbanen. Fremover kan man fra Prinsessestien se vandet i Lyngby Sø gennem de to stitunneler.

Den gamle stitunnel var ved at være moden til udskiftning, og da vi alligevel skulle lave en helt ny tunnel, foreslog Banedanmark Lyngby-Taarbæk kommune en ny placering 300 meter sydligere. På den måde bliver de mange gående til og fra Lyngby Sø sparet for den kedelige tur mellem jernbanen og motorvejen, fortæller byggeleder Thomas Prahl fra Banedanmark.

Prinsessestien har på grund af arbejdet været spærret for passage under jernbanen siden den 21. juni.

Den gamle betontunnel er blevet brudt ned i småstykker, som er blevet hejset op på motorvejen og kørt væk. Bagefter er hullet blevet fyldt op med jord. Sideløbende er der blevet gravet ud til den nye tunnel, som er ankommet via motorvejen i mindre stykker og blevet hejset ned til byggepladsen. Nødsporet og den inderste vejbane på motorvejen har derfor været spærret nogle dage. Herefter blev den nye tunnel samlet og dækket til med jord.

Udskiftningen af stitunnelen er et led i Banedanmarks omfattende sporombygning på strækningen mellem Svanemøllen og Hillerød. Mens S-togsstrækningen alligevel er lukket benytter Banedanmark lejligheden til at renovere 32 jernbanebroer langs strækningen herunder altså broen over Prinsessestien.

Læs mere her

Igen S-tog mellem Svanemøllen og Lyngby

Mandag morgen den 9. august kan de mange pendlere mellem Svanemøllen og Lyngby stationer igen sætte sig til rette på et S-togssæde.
Som led i et stort og kompliceret sporarbejde har banen været lukket for S-togstrafik siden den 5. juni, og passagererne er i stedet blevet kørt med togbus. Mandag kan banen åbne til Lyngby, og samtidig genåbnes Hellerup Station, så Ringbanen igen kører til Hellerup og linje C til Klampenborg.

Vi er meget, meget glade og tilfredse med, at det lykkes at komme i mål med denne første etape af arbejdet , siger Banedanmarks projektleder Jette Aagaard:

Det er et logistisk puslespil af dimensioner at sikre, at maskiner, materiel og et mand-skab på 400 medarbejdere til hver en tid er det rigtige sted, og en væltet brik ét sted kan lynhurtigt få konsekvenser for tidsplanen .
Stabil drift

På hele strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby er der i alt 25 km spor og 36 sporskifter, som skal fornys. Desuden benytter Banedanmark lejligheden til at renovere ca. 30 broer, som skulle have været lavet inden for de kommende år. Med udskiftnin-gen af de mange skinner og sporskifter mindskes risikoen for, at der senere kan opstå skader, som kræver akut reparation. Derfor kan passagererne forvente færre forsinkel-ser i fremtiden.

De nye spor gør driften mere stabil, så vi i mange år frem kan forvente færre forsin-kelser og meget få løbende sporarbejder, fortæller produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh.
Snart komplet S-togs net

Efter genåbningen af banen mellem Svanemøllen og Lyngby, er det kun på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, at Banedanmark fortsat lægger nye spor. Sporarbejdet afsluttes den 27. september, hvorefter S-togs nettet igen er komplet.
Togbusserne, der dels kører langs med Hillerødstrækningen, dels kører på tværs mellem Hillerødstrækningen og Farumbanen, fortsætter med at fungere som alternativ transport for passagerer mod Hillerød. Køreplaner kan findes på dsb.dk/nyespor.

Gældende fra 9. august:

Der kører igen S-tog til Lyngby, Hellerup og Klampenborg

– Linje B genåbnes mellem Svanemøllen og Lyngby. Der køres med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag, og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje F kører mellem Ny Ellebjerg og Hellerup med 5 minutters drift i dagtimerne mandag til fredag og 10 minutters drift i aftentimerne og om weekenden.

– Linje C kører mellem Frederikssund/Ballerup og Klampenborg med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje E kører mellem Køge og Hellerup med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift fredag og lørdag aften og om søndagen.

I uge 32 arbejder Banedanmark på spor 4 ved Hellerup Station.
Det betyder, at linje F ankommer til og afgår fra spor 7, mens linje B, C og E kører fra spor 3 eller 5. Det betyder ikke noget for S-togenes køreplaner, men passagererne skal være opmærksomme på, hvor S-togene holder.

Der lægges nye spor på strækningen Lyngby Hillerød indtil 27. september. Der er indsat togbusser som alternativ transport.
Passagerer mod Sorgenfri, Virum, Holte og Birkerød kan med fordel tage S-toget til Lyngby og derfra skifte til togbus B, der kører hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne og om søndagen.

Passagerer mod Allerød og Hillerød skal tage linje A eller H til Farum og derfra skifte til togbus F-A-H, der kører på strækningen Farum Allerød Hillerød, hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne samt lørdag og søndag.

Linje H kører til Farum fra mandag til fredag i dagtimerne mellem kl. 6 og 18.

Læs mere her

Igen S-tog mellem Svanemøllen og Lyngby

Mandag morgen den 9. august kan de mange pendlere mellem Svanemøllen og Lyngby stationer igen sætte sig til rette på et S-togssæde.

Som led i et stort og kompliceret sporarbejde har banen været lukket for S-togstrafik siden den 5. juni, og passagererne er i stedet blevet kørt med togbus. Mandag kan banen åbne til Lyngby, og samtidig genåbnes Hellerup Station, så Ringbanen igen kører til Hellerup og linje C til Klampenborg.

Vi er meget, meget glade og tilfredse med, at det lykkes at komme i mål med denne første etape af arbejdet , siger Banedanmarks projektleder Jette Aagaard:

Det er et logistisk puslespil af dimensioner at sikre, at maskiner, materiel og et mandskab på 400 medarbejdere til hver en tid er det rigtige sted, og en væltet brik ét sted kan lynhurtigt få konsekvenser for tidsplanen .

Stabil drift
På hele strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby er der i alt 25 km spor og 36 sporskifter, som skal fornys. Desuden benytter Banedanmark lejligheden til at renovere ca. 30 broer, som skulle have været lavet inden for de kommende år. Med udskiftningen af de mange skinner og sporskifter mindskes risikoen for, at der senere kan opstå skader, som kræver akut reparation. Derfor kan passagererne forvente færre forsinkelser i fremtiden.

De nye spor gør driften mere stabil, så vi i mange år frem kan forvente færre forsinkelser og meget få løbende sporarbejder, fortæller produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh.

Snart komplet S-togs net
Efter genåbningen af banen mellem Svanemøllen og Lyngby, er det kun på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, at Banedanmark fortsat lægger nye spor. Sporarbejdet afsluttes den 27. september, hvorefter S-togs nettet igen er komplet.

Togbusserne, der dels kører langs med Hillerødstrækningen, dels kører på tværs mellem Hillerødstrækningen og Farumbanen, fortsætter med at fungere som alternativ transport for passagerer mod Hillerød. Køreplaner kan findes på dsb.dk/nyespor.

Yderligere information:
Produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh via DSB s pressevagt på telefon 24 68 00 00.
Projektleder i Banedanmark Jette Aagaard via Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13

Fakta:
Gældende fra 9. august:

Der kører igen S-tog til Lyngby, Hellerup og Klampenborg

– Linje B genåbnes mellem Svanemøllen og Lyngby. Der køres med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag, og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje F kører mellem Ny Ellebjerg og Hellerup med 5 minutters drift i dagtimerne mandag til fredag og 10 minutters drift i aftentimerne og om weekenden.

– Linje C kører mellem Frederikssund/Ballerup og Klampenborg med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje E kører mellem Køge og Hellerup med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift fredag og lørdag aften og om søndagen.

I uge 32 arbejder Banedanmark på spor 4 ved Hellerup Station.
Det betyder, at linje F ankommer til og afgår fra spor 7, mens linje B, C og E kører fra spor 3 eller 5. Det betyder ikke noget for S-togenes køreplaner, men passagererne skal være opmærksomme på, hvor S-togene holder.

Der lægges nye spor på strækningen Lyngby Hillerød indtil 27. september. Der er indsat togbusser som alternativ transport.

Passagerer mod Sorgenfri, Virum, Holte og Birkerød kan med fordel tage S-toget til Lyngby og derfra skifte til togbus B, der kører hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne og om søndagen.

Passagerer mod Allerød og Hillerød skal tage linje A eller H til Farum og derfra skifte til togbus F-A-H, der kører på strækningen Farum Allerød Hillerød, hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne samt lørdag og søndag.
Linje H kører til Farum fra mandag til fredag i dagtimerne mellem kl. 6 og 18.

Læs mere her

Bred konkurrence om kontrakten på nye signaler til S-banen

I begyndelsen af august leverede de fem store internationale virksomheder, der byder på opgaven med totaludskiftning af Banedanmarks signalanlæg på S-banen, deres bud. Og der er tale om både bud af høj kvalitet og en bred konkurrence om den endelige kontrakt.

Vi havde prækvalificeret fem leverandører til at byde, og vi har fået fem meget professionelle tilbud. Vi kan se, at branchen har lagt tid og kræfter i det og sat deres bedste folk på opgaven. Der er tale om seriøse og meget velgennemarbejdede bud, fortæller Morten Søndergaard, programdirektør i Banedanmark.

De fem virksomheder, der har budt på opgaven, er Alstom, Bombardier, Invensys, Siemens og Thales/Balfour Beatty Rail. Vinderen af udbuddet kommer til at stå for en totaludskiftning af S-banens aldrende signalsystemer. Det bliver strækningen mellem Jægersborg og Hillerød, der, som den første strækning i 2014, får etableret det nye signalsystem. Det ældste sikringsanlæg i Hillerød er baseret på teknologi helt tilbage fra 1912.
Åbning af markedet

Et af målene med Banedanmarks strategi om en total udskiftning af signalsystemet på den danske jernbane er at åbne markedet og få en bred konkurrence, og det er vi særdeles tilfredse med at have opnået, siger adm. direktør i Banedanmark, Jesper Hansen.

En øget konkurrence skærper virksomhedernes opmærksomhed omkring kvalitet og pris og sikrer, ikke mindst, at vi får den bedste løsning, siger Jesper Hansen.

Der er tale om et såkaldt funktionsudbud, det vil sige, at leverandørerne selv kan byde ind med løsninger, der passer til Banedanmarks funktionelle krav til signalsystemet på S-banen. Banedanmark er nu gået i gang med at evaluerer tilbuddene.

Herefter får leverandørerne en tilbagemelding fra os, hvor vi påpeger de stærke og svage sider i deres tilbud, og så indleder vi en reel forhandling med leverandørerne, hvor vi diskuterer de forslag til øget kvalitet eller mere optimale løsninger, som de er kommet med, og ikke mindst justeringer som giver en lavere samlet pris, fortæller Morten Søndergaard, der understreger, at løsningen bliver velafprøvet og baseret på den bedste praksis på verdensmarkedet.

I løbet af vinteren 2011 bliver leverandørerne bedt om at aflevere deres endelige bud på opgaven, hvorefter Banedanmark vælger, hvem der skal levere det nye signalsystem på S-banen. Underskrivelsen af kontrakten sker medio 2011.

“En udskiftning af signalsystemet er helt afgørende i forhold til at sikre fremtidens togdrift for de omkring 90 mio. passagerer, der hvert år bruger S-banen,” siger Morten Søndergaard.

Udbuddet af den 170 km lange S-bane er det første store tekniske udbud i forbindelse med signaludskiftningen, der løber frem til 2021. Baggrunden er en politisk beslutning om at afsætte 18 mia. kr. til en totaludskiftning af de slidte danske signalanlæg på både S-banen og fjernbanen.
FAKTA

Fremtidens signalsystem på S-banen bliver et standard bybanesystem af en type, som i forvejen er i drift på bybaner eller metroer andre steder i verden. Der er tale om et såkaldt CBTC-system (Communication Based Train Control), som er den nyeste generation af signalsystemer til bybaner.

CBTC-systemer anvendes i stigende grad i forbindelse med både nybygninger og fornyelsesprojekter rundt om i verden. Antallet af CBTC signalsystemer i drift forventes at nærme sig 50 i 2010.

Et nyt signalsystem vil fremtidssikre S-banen og løfte kvaliteten i forhold til i dag. Der vil blive færre signalfejl og forsinkede tog, og betyder, at togkontrolsystemet bliver ens på hele S-banen. Det løfter sikkerhedsniveauet på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, hvor hastigheden også kan sættes op. Strækningen Jægersborg og Hillerød får i 2014 etableret det nye signalsystem. Fra 2015 og frem til 2020 rulles det nye signalsystem ud på hele S-banen.

Læs mere her

Nordbanen i fuld fremdrift

Banedanmarks sporarbejde på Nordbanen skrider planmæssigt frem, og alle kræfter er sat ind på, at togdriften starter som planlagt mandag den 27. september.

Renoveringen af Nordbanen er et af de mest omfattende sporarbejder, Banedanmark har forestået. Med 50.000 daglige passagerer er det en særdeles trafikeret strækning, der renoveres. De mange daglige pendlere fra og til Lyngby og Klampenborg har igen kunnet tage S-toget fra den 9. august, og tiden nærmer sig til, at der også kan åbnes for S-tog på strækningen mellem Lyngby og Hillerød. Og trods projektet kompleksitet og omfang skrider sporarbejdet frem helt efter planen:

“Vi har indtil videre haft to store deadlines, nemlig den 6. april efter påskens arbejde i Lyngby og den 9. august, hvor vi åbnede strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby. Begge gange åbnede vi til tiden, og det forventer vi også at gøre den 27. september på strækning mellem Lyngby og Hillerød” siger projektleder Jette Aagaard.

Der arbejder fortsat op til 400 mand i døgndrift på at afslutte det omfattende sporarbejde til tiden.

21 km spor og 30 broer er ved at være klar
De mange kilometer spor er lagt færdige ude på strækningerne, og projektet er lige nu i gang med at lægge de sidste spor, der mangler på Hillerød, Holte og Hellerup stationer.

Projektet har omfattet renovering af hele 30 broer. To af broerne har været så store, at de er blevet bygget ved siden af sporet, og derefter er de blevet skubbet på plads. Det er gjort for at minimere generne for både tog- og biltrafikken.

Mandag var det den 650 tons tunge bro over Vasevej, der blev skubbet på plads, og tilbage i juni blev den 2000 tons tunge tunnel “Rottehullet” nær Hellerup Station skubbet på plads. Lige nu udestår der mindre arbejder på enkelte broer i Holte samt Hillerød.

Projektet går nu i gang med de afsluttende arbejde med at justere sporene og svejse dem sammen, og derefter bruges de sidste uger til at færdiggøre sikringsarbejdet og køreledningerne.

Billede 1 af broen ved Vasevej

Billede 2 af broen ved Vasevej

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313.

Læs mere her