Transportminister i aktion efter samråd om piloters træthed

Transportminister Hans Christian Schmidt har i dag på et åbent samråd i Trafikudvalget besvaret en række spørgsmål fra udvalget om piloters træthed.

Spørgsmålene skulle blandt andet belyse arbejdstidreglerne for piloter og planlagte tiltag.

Transportministeren udtaler:

– Spørgsmålet om trætte piloter er en problemstilling, som jeg tager meget alvorligt, da der aldrig skal herske tvivl om, at det skal være sikkert at flyve – ikke bare inden for Danmark, men i EU og globalt.

– Jeg vil tage kontakt til Kommissionen og til mine trio-formandskabskolleger fra Polen og Cypern. Hvis Kommissionen ikke går ind i sagen, agter jeg at tage sagen op under Danmarks EU-formandskab i 2012.

– Jeg vil sikre, at vi nationalt har fokus på sagen, og Trafikstyrelsen har derfor iværksat en konkret 5-punktsplan, så problemet håndteres:

1. Trafikstyrelsen vil udarbejde en handlingsplan for, hvordan luftfartsselskaberne bedst håndterer piloters og kabinebesætningsmedlemmers træthed.

2. Trafikstyrelsen vil i samarbejde med branchen undersøge, hvordan indberetningssystemet kan raffineres, så vi kan være sikre på, at alle relevante data om træthed kommer med.

3. Trafikstyrelsen vil fremover have større fokus på flyve- og hviletidsområdet, når styrelsen fører tilsyn med selskaberne og flyene.

4. Trafikstyrelsen vil drøfte med pilotforeningen DALPA og den faglige organisation for kabinebesætningsmedlemmer CAU, hvordan man kan sikre, at piloter og kabinebesætningsmedlemmer melder fra, når de ikke er fit for flight .

5. Trafikstyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der ser nærmere på flyve- og hviletidsreglerne.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *