En bred indsats for et grønnere transportsystem

Arbejdet for et grønnere transportsystem kræver en vedvarende og fokuseret indsats. Transportministeriet præsenterer her et samlet oplæg om det intensive arbejde for et grønnere transportsystem, som samtidig er en katalysator for samfundets videre muligheder for vækst og mobilitet.

Danmark har et godt transportsystem – ikke mindst godt hjulpet af de store investeringer, der løbende er vedtaget. En lang række konkrete initiativer er sat i gang – udbygning af infrastrukturen, hvor der satses betydeligt på den kollektive trafik, bedre veje, der fremmer en smidig trafikafvikling, styrket sammenhæng mellem vej, bane, søtransport og luftfart på tværs af landet, mere cyklisme og støtte til mere effektive transportformer og nye teknologier, f.eks. højere akseltryk og vægt for tunge køretøjer, modulvogntog, el- og brintbiler.

Teknologisk skal der satses bredt og transporten skal fremover være baseret på en mangfoldighed af biler på traditionelle brændstoffer, der kører længere på literen, el-biler, hvor de giver mening for den enkelte bruger, busser på biogas kombineret med god kollektiv trafik, udnyttelse af intelligente transportsystemer og meget mere.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler i den anledning:

– Som transportminister er jeg glad for, at der her præsenteres et grønnere transportsystem som forener vækst og udvikling med et bedre miljø.

– Vigtigst af alt præsenteres her et transportsystem med forsat høj mobilitet og god fremkommelighed. Vejen frem er ikke at forhindre den nødvendige mobilitet tværtimod. Der må klogere løsninger til. Fremtidens grønne løsning skal findes i en kombination af mange instrumenter og flere forskellige teknologier frem for at tro, at én løsning passer det hele.

– Samtidig skal vi se et grønnere transportsystem som nøgleordet til at udnytte de erhvervsmæssige kompetencer, som vi har indenfor transport bredt. Det handler om vækst og arbejdspladser i samfundet.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *