GSM-R-radioer i brug på danske jernbaner

Det første synlige skridt i retning af fremtidens signalsystem langs jernbanen blev taget i brug mandag den 11. februar, da Banedanmark åbnede det landsdækkende GSM-R-net, som giver en væsentligt bedre lydforbindelse mellem lokoførerne og Banedanmarks trafikledere.

Mandag den 11. februar gik den første synlige del af det 18 mia. kr. store signalprogram i drift. Det skete, da Banedanmark åbnede for GSM-R-radiokommunikationen mellem tog og kommandopost via i alt 313 master, som dækker hele den statslige landets jernbane.

Dermed kan de lokoførere, der kører i tog med det fælleseuropæiske GSM-R-system i første omgang godstogene fra Sverige og Tyskland samt øresundstogene kommunikere tydeligt og i længere tid med Banedanmarks trafikledere uden risiko for afbrydelser.

Som at tale i en moderne mobil
GSM-R-systemet udgør de europæiske jernbaners del af mobiltelefoniens GSM-system og kommunikerer på de særlige togfrekvenser mellem togradioen og trafiklederens betjeningsplads.

Det giver en talekvalitet som i en moderne mobiltelefon, og forbindelsen falder ikke så let ud længere. Desuden kan man holde gang i flere samtaler samtidig uden at skulle afbryde og ringe op igen, forklarer Morten Søndergaard, der er programdirektør i Banedanmark.

Første land med fuld GSM-R-dækning
S-togene vil få monteret de nye GSM-R-radioer i løbet af 2013, mens DSB vil montere de nye radioer i fjerntogene i løbet af de næste to år. Dermed bliver Danmark det første land i Europa, der vil være fuldt dækket af GSM-R-systemet. Indtil GSM-R er fuldt indført, vil kommandoposterne betjene togene fra både det gamle radiosystem og det nye GSM-R-system.

Vi forventer, at GSM-R s forbedrede kommunikation mellem lokofører og trafikleder vil medvirke til at forbedre rettidigheden, ikke mindst fordi det er et meget stabilt system med meget få nedbrud. Samtidig er det med til at sikre hurtige informationer fra trafikcentrene til lokoførerne og videre til passagerne om eventuelle forsinkelser eller andet, siger Morten Søndergaard.

Signalprogram vil give færre forsinkelser
Signalprogrammet i Banedanmark, som GSM-R-systemet er første synlige del af, vil blive løbende indført frem til 2021.

Programmet vil strækning for strækning erstatte de nuværende forældede signaler med moderne og digitalt styrede signaler, der gør det lettere at afvikle togtrafikken gnidningsfrit og med væsentligt færre forsinkelser. Således forventes fremtidens signalsystem at fjerne fire ud af fem forsinkelser, der skyldes signalfejl. Det svarer til, at passagererne på fjernbanen i 2022 samlet set sparer ca. 790.000 timers forsinkelser i forhold til i dag.

Yderligere oplysninger hos Banedanmarks pressevagt 8234 1313.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *