Ingen S-tog mellem Hundige og Åmarken onsdag

I forbindelse med Banedanmarks omfattende fornyelse af Køge Bugt-banen skulle strækningen mellem Hundige og Åmarken være åbnet for togtrafik fra onsdag morgen.Arbejdet på strækningen er desværre forsinket, da der har været problemer med at nå og afprøve tilkoblingen af S-banens sikkerhedssystem, HKT, der overvåger S-togene.

Det betyder, at S-togene fortsat vil være erstattet af togbusser mellem Køge, Hundige og Åmarken.

”Vi kan desværre ikke køre tog fra onsdag morgen på strækningen mellem Hundige og Åmarken, fordi det ikke er muligt at nå at tilkoble og efterfølgende afprøve HKT-systemet, som er det system, der overvåger S-togene. Derfor ville det være sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at åbne for togtrafik, hvorfor åbningen af strækningen er udskudt,” siger Tom Møller Rasmussen, projektchef i Banedanmark.

”Når vi arbejder i døgndrift er vi ekstra sårbare over for udfordringer i tidsplanen. Vi har været udfordret af vejrlig, hvorfor vi har indkaldt ekstra mandskab. Vi har arbejdet intensivt for at indhente den tabte tid, men vi kan alligevel konstatere, at vi desværre bliver lidt forsinkede i forhold til at åbne sporet planmæssigt. Jeg vil gerne beklage over for passagererne og naboerne for de ekstra gener, forsinkelsen medfører.”

Banedanmark vil komme med en prognose i løbet af onsdagen for, hvornår togtrafikken mellem Hundige og Åmarken genoptages.

Trafikafvikling:

Linje A : Åmarken – Hillerød: 10 min drift i dagtimerne og 20 min i aften timerne.
Linje E kører hele dagen i 20 min drift mellem København og Holte og stop ved alle stationer.
På strækningen mellem Køge og Åmarken, kører alle Togbus-linjer på nær én. Den lilla Togbus mellem Solrød Strand og Åmarken kører ikke.

Læs mere her

Færre regionaltog i mellem Roskilde og Østerport de kommende weekender

Der vil kun køre ét i stedet for to regionaltog i timen på strækningen Roskilde via Ny Ellebjerg til Østerport i den kommende weekend og i alle weekenderne i juni fra fredag kl. 19.30 til mandag morgen kl. 04.00.Ændringen medfører samtidig, der kun stopper et tog i timen på Trekroner, Hedehusene og Ny Ellebjerg Station i begge retninger. Som erstatning for det manglende tog indsætter DSB Togbusser på strækningen mellem Roskilde, Trekroner, Hedehusene og Høje Taastrup, hvor kunderne kan skifte til S-tog eller andre fjern- og regionaltog.

Efter kl. 19.30 vil der fredag, lørdag og søndag som konsekvens af aflysningerne være ændrede afgangstider for togene på stationerne Hedehusene, Trekroner, Viby Sjælland og Borup.

Aflysningen af regionaltogssystemet mellem Roskilde og Østerport skyldes, at DSB akut mangler lokomotivførere i de kommende weekender.

“Vi er i en situation, hvor vi henover sommeren samlet set periodevis kan komme i underskud med lokomotivførere”, siger underdirektør i DSB Drift Anette Haugaard.

Den umiddelbare mangel på lokomotivførere skyldes primært to ting: Først og fremmest at en række lokomotivførere under oplæring fra S-tog til Fjern- og Regionaltog bliver senere klar end det var oprindeligt planlagt:

“Ifølge den oprindelige plan skulle lokomotivførerne have være klar her i juni, men på grund af ændringer i uddannelsesforløb, bliver de først klar til september. Vi har desværre ikke fået taget højde for disse ændringer af uddannelsen i tide,” forklarer Anette Haugaard.

Med til at forværre situationen er, der i øjeblikket køres så mange ekstraordinære eller ændrede togafgange – herunder ID-kontrollen mod Sverige – så der bruges mere end dobbelt så mange lokomotivførere på ekstraordinær kørsel som normalt.

“Med de planlagte aflysninger generer vi færrest mulige kunder – men jeg vil selvfølgelig gerne beklage overfor de kunder aflysningerne rammer”, siger Anette Haugaard og understreger, der kan opstå yderligere aflysninger end de planlagte alt afhængig af trafiksituationen:

“Vi gør, hvad vi kan for at undgå yderligere aflysninger – men kunderne kan med fordel tjekke Rejseplanen, der i givet fald vil være opdateret med ændringerne,” siger hun.

Læs mere her

Banedanmark tager nyt signalsystem i brug på S-banen

Mandag den 29. februar tager Banedanmark S-banens nye signalsystem i brug mellem Hillerød og Jægersborg. Strækningen er den første, der bliver udstyret med det nye signalsystem CBTC.Systemet skal på sigt sikre færre signalfejl og forsinkede tog på den stærkt trafikerede S-bane.

”Når togene ruller af sted på CBTC, er det et stort og vigtigt skridt i Banedanmarks arbejde med den landsomfattende udskiftning af signaler, som også omfatter fjernbanen,” siger programchef for S-banen, Torben Arnbjerg-Nielsen, fra Banedanmarks Signalprogram.

S-banens signalanlæg er gamle. De ældste stammer tilbage fra 30’erne, men mange er fra 50’erne og 60’erne.

”De gamle systemer virker stadig, men er tæt på udtjente og giver desværre mange signalfejl, som forsinker togene. Med S-banens nye signalsystem får vi fremtidssikret togdriften på S-banen og kan halvere antallet af signalfejl, der i dag er den hyppigste årsag til forsinkelser på S-banen,” siger Torben Arnbjerg-Nielsen.

Hillerød-Jægersborg
Når strækningen mellem Hillerød og Jægersborg får nyt signalsystem som den første, skyldes det, at strækningens sikkerhedssystem; såkaldt Forenklet HKT, er mere enkelt end på resten af S-banen.

”Derfor giver det god mening at begynde på Nordbanen til trods for, at strækningen har mange passagerer,” tilføjer han.

Og passagererne vil kunne mærke udrulningen af det nye signalsystem.

”CBTC er et kendt bybane signalsystem, som er i brug i store byer som London og New York. Men jo ikke noget man bare køber og sætter strøm til. Det er en omfattende og kompleks øvelse at tilpasse systemet til den danske S-bane,” siger Torben Arnbjerg-Nielsen.

Derfor vil der også i de første fem uger med det nye system være ændringer i S-banens køreplan, mens det nye system bliver kørt ind.

”Vi har i samarbejde med DSB testet både systemet og gennemført intensive testkørsler på Nordbanen, og vi er parate. Men vi kan støde ind i udfordringer og fejl, der skal rettes i den første tid. Og selvom vi har et omfattende beredskab klar, kan vi desværre ikke udelukke, at der kan komme forstyrrelser i togdriften på Nordbanen,” siger Torben Arnbjerg-Nielsen.

Togtrafikken
Den 27.-28. februar er S-togene mellem Hillerød og Gentofte erstattet af busser, mens det nye signalsystem tages i brug. I uge 9 vil der køre færre tog på hele S-togsnettet. Det skyldes, at Nordbanens nye signalsystem skal indkøres i overvåget drift, som kræver meget mandskab fra både DSB og Banedanmark.

I uge 10-13 kører kun linje A mellem Hillerød og Køge med stop ved alle stationer. Resten af S-banen kører normalt.

Fakta
Det nye signalsystem giver et markant løft for togtrafikken. Flere tog til tiden, kortere rejsetid på visse strækninger, mulighed for at køre flere tog, ensartet højt sikkerhedsniveau på jernbanen.

Moderne teknologi: Det nye signalsystem er it-baseret, og forbindelsen mellem infrastruktur og tog er baseret på trådløs teknologi. Signalerne rykker indenfor og bliver vist til lokomotivføreren i togets førerrum.

CBTC er kendt og afprøvet teknologi fra store byer som London og New York, men det skal tilpasses danske forhold.

S-banens nye signalsystem forventes at være rullet ud på alle strækninger i 2018.

Læs mere her

Fortsat togbusser mellem Køge og Solrød Strand frem til tirsdag morgen

Mandag morgen den 13. april skulle arbejdet med at etablere en bro under S-banen ved Klematisvej i Køge være afsluttet. Broen er et led i tilslutningen af Lille Syd-banen til den kommende nye bane mellem København og Ringsted. Dette arbejde er forsinket, og der vil derfor køre togbusser mellem Køge og Solrød Strand frem til tirsdag morgen den 14. april. Banedanmark arbejder fortsat i døgndrift frem mod åbningen af S-togtrafikken på strækningen tirsdag morgen. Projektchef Kasper Ulslev, Banedanmark:

”Vi har siden den 27. marts arbejdet i døgndrift med at etablere den nye bro. Vi har desværre mødt flere udfordringer i arbejdet med hensyn til spuns, jordarbejder og svejsearbejder – specielt i forbindelse med blæsevejret op til påskedagene. Det betyder desværre, at arbejdet er forsinket i forhold til tidsplanen.”

”Vi har skullet vibrere to spunsvægge ned; grave banedæmningen væk, så der bliver plads til den nye bro, hejse broens betonelementer på plads og endelig fylde op jord, hvilket svarer til ca. 250 lastbiler. Det er et stort arbejde med en meget komprimeret tidsplan, hvor ikke meget må gå galt, før planen skrider.”

For at sikre en robust trafikafvikling har Banedanmark aftalt med DSB, at der fortsat kører togbusser på strækningen mellem Køge og Solrød Strand frem til tirsdag morgen, hvor der igen kan åbnes til fuld normal S-togsdrift. Vi beklager de gener forsinkelsen medfører for passagererne.

Læs mere her

Efter søndagens kraftige regn: Normal køreplan på Kystbanen mandag morgen, og der forventes tæt på normal køreplan på S-banen

Natten til søndag kom både Svanemøllen og Østerport Station under vand efter den kraftige regn og skybrud over København. I Banedanmark er der blevet arbejdet på højtryk hele søndagen for at få pumpet vandet væk fra skinnerne, tjekket spor, signaler, kørestrøm og gøre sporet klart til mest mulig trafik mandag morgen. Sådan kører trafikken mandag morgen – passagerer kan også finde aktuel trafikinformation på rejseplanen.dk og www.dsb.dk.

Fjernbanen
Togene på fjernbanen kan fra i morgen tidlig igen køre normalt mellem København Hovedbanegård og Hellerup Station, hvor trafikken var indstillet hele søndagen. Kystbanen vil således køre efter normal køreplan mandag morgen. Dog melder DSB Øresund, at der grundet logistikken efter skybruddet kan være kortere tog.

S-banen
På S-togsnettet forventes der tæt på normal køreplan fra mandag morgen, dog med mulighed for enkelte aflysninger. Passagerer – og særligt passagerer, der bruger Farumbanen – opfordres til at holde sig orienteret på www.dsb.dk og rejseplanen.dk.

Farum banen kører igennem tunnelen på Svanemøllen Station, der har stået helt under vand tidligere i dag. Banedanmark er tæt på at have tømt tunnelen for vand, og derefter kan Banedanmark få checket, at sporet og kørestrømsanlægget i tunnelen også er klart til mandag morgen.

DSBs værksted ved Svanemøllen Station har også været ramt af skybruddet i dag, hvilket har besværliggjort arbejdet med at efterse og klargøre togene. Derfor kan der være kortere tog med færre siddepladser end normalt i morgen.

Læs mere her

Banedanmark arbejder på højtryk for at få Østerport og Svanemøllen Station klar til mest mulig trafik mandag

Banedanmark har siden i morges været i fuld gang med at fjerne de store vandmasser på særligt Svanemøllen Station efter det kraftige regnvejr og skybrud i København natten til søndag. Passagerer opfordres til at holde sig ajour på rejseplanen.dk og www.dsb.dk mht. trafikken mandag morgen. Søren Boysen, teknisk direktør i Banedanmark:
”Vi arbejder på højtryk med at få gjort Østerport og Svanemøllen Station klar til mest mulig trafik i morgen mandag efter nattens kraftige regn og skybrud.”

”Vi har pumpet vandet væk fra Østerport Station og knokler fortsat på Svanemøllen Station, der er hårdest ramt. Så snart vandet er væk, kan vi undersøge om, der er fejl på vores signaler, sporskifter, kørestrømsanlæg. Det er vi gået i gang med på Østerport Station og arbejder os op mod Svanemøllen Station i takt med, at sporet bliver frit for vand.”

”Vi melder senere i aften ud, hvordan togtrafikken kører fra mandag morgen, og jeg opfordrer folk til at holde sig orienteret via rejseplanen.dk og DSB’s hjemmeside.”

Banedanmark har i sit beredskab adgang til særlige kraftige pumper, der hver kan fjerne 800-1000 m3 vand i timen, og de pumper fortsat på fuld kraft på Svanemøllen Station.

S-togstrafikken har hele dagen været indstillet mellem Østerport og Hellerup Station, og på fjernbanen mellem København og Hellerup Station som følge af den kraftige regn.

Læs mere her

Ændringer i togtrafikken ved Svanemøllen og på Kystbanen

Togtrafikken omkring Svanemøllen Station bliver hen over sommeren påvirket af arbejdet med det største vejprojekt i København i nyere tid – den nye Nordhavnsvej. Den kombinerede vej og tunnel er lagt tæt på eksisterende bygninger og krydser veje og jernbaner i et tæt bebygget og befærdet område.

”I 2012 skulle der hen over sommeren graves ud, og den nye tunnel skulle bygges. Dette nødvendiggjorde, at jernbanen blev lagt over på midlertidige stålbroer.

Nu er byggeriet af den 620 meter lange tunnel så langt, at de midlertidige broer kan fjernes, og Kystbanens og Nordbanens (S-tog) spor kan lægges på plads oven på Nordhavnsvejs tunnelen,” siger Khaled Ghizzaui, chefkonsulent I Banedanmark.

Sommerens arbejder
“Imens de midlertidige broer over den nye Nordhavnsgade tunnel bliver fjernet og sporene bliver lagt på plads igen, er Banedanmark nødt til at lukke trafikken mellem Østerport og Hellerup på Kystbanen i perioden 21.06 – 20.07 og efterfølgende mellem Svanemøllen og Hellerup på S-banen i perioden 28.07 – 17.08.”

”Passagererne kan i hele arbejdsperioden enten benytte S-tog via Hellerup og Ryparken; ind over Ringbanen eller Øresundstoget forbi Svanemøllen Station,” forklarer Khaled Ghizzaui.

Der arbejdes ligesom i sommeren 2012 i døgndrift for at normalisere togdriften igen hurtigst muligt.

Københavns Kommunes arbejde med at anlægge den nye Nordhavnsvej startede i 2010 og forventes afsluttet i 2015.

”Imens togtrafikken er indstillet, laver Banedanmark andre arbejder på Kystbanen, så generne for passagerne samlet set minimeres mest muligt. Det drejer sig om spor og broarbejder på opstillingsområdet ved Svanemøllen; spor og køreledningsarbejder i Hellerup spor 1 og 2, sporarbejder i Klampenborg, samt endelig arbejder på perrontunnel, også i Klampenborg,” afslutter Khaled Ghizzaui.

Arbejderne vil finde sted:
Fra 21. juni til 20. juli på Kystbanen
Fra 28. juli til 18. august på Nordbanen (S-tog)

Passagerer kan få information om deres alternative rejse i perioden på www.dsb.dk og på www.rejseplanen.dk

Læs mere her

2013: Et godt år for jernbanen

Banedanmark har netop offentliggjort årsrapporten for 2013. Årsrapporten viser en god rettidighed på både fjern – og S-banen og en tilfredsstillende fremdrift i de store anlægsprojekter, der er i fuld gang med at skabe fremtidens jernbane.

I 2013 er jernbanen inden for de godkendte bevillinger blevet vedligeholdt for 1,2 mia. kr., fornyet og udskiftet for 1,3 mia. kr., og der er gennemført nye anlægsprojekter til en samlet sum af 2,8 mia. kr.

”2013 må betegnes som et overvejende godt år for jernbanen. Den høje rettidighed på jernbanen fra 2012 blev fastholdt, og der er god fremdrift i vores store anlægsprojekter. Desuden har vi gennemført to store sporfornyelser i 2013,” siger adm. direktør i Banedanmark, Jesper Hansen.

Høj rettidighed på både fjern- og S-tog

I 2013 kørte togene med høj rettidighed med målopfyldelse på både fjernbanen og S-banen. I 2013 nåede den samlede rettidighed for passagertog på fjernbanen op på 91,1 pct., hvor Banedanmarks resultatkrav var 90,0 pct.

På S-banen nåede rettidigheden op på 94,5 pct., dvs. 1,5 procentpoint over Banedanmarks interne målsætning. Dette er en forbedring på 1,1 procentpoint i forhold til resultatet i 2012 og samtidigt det højeste årsresultat for S-banen, siden Banedanmark begyndte at måle på rettidighed. I tallene for både fjern- og S-banen indgår de trafikale konsekvenser af efterårets to store storme.

En hovedårsag til den gode rettidighed er det fælles, skarpe fokus på tværs af jernbanesektoren for at øge rettidigheden.

En anden årsag til den gode rettidighed er den fokuserede og præventive vedligeholdelse af jernbanen for 1,2 mia. kroner i 2013 – 63 mio. kr. mere end i 2012. Et tal, der i det kommende år vil stige til 1,3 mia. kr.

På trafikinformationsområdet fortsatte Banedanmark og DSB det tætte samarbejde i 2013, ligesom Banedanmark også indgår i TUS – det tværgående Trafikinfo Udviklings Samarbejde, hvor der i 2013 blev lanceret nye skærme og skilte på Københavns Hovedbanegård og Flintholm Station.

På sporet af fremtidens jernbane

Årets store fornyelsesprojekter i 2013 var sporfornyelsen af jernbanen mellem Esbjerg-Skjern-Herning og Roskilde-Næstved-Køge. Begge projekter kom i mål til tiden.

Samtidig var der en tilfredsstillende fremdrift i de store anlægsprojekter, der frem mod 2020 skal give muligheden for en fordobling af passager- og godstrafikken: Et nyt signalsystem til fjern- og S-banen, dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød, den nye bane København-Ringsted, Ringsted-Femern Banen og udbygningen af Elektrificeringsprogrammet, der i de kommende år skal varetage elektrificeringen på de besluttede strækninger.

Brikker, der tilsammen er med til at danne fremtidens jernbane, som skal sikre en bedre og mere effektiv togdrift.

Læs mere om Banedanmarks resultater i 2013 i den elektroniske udgave af årsberetningen.

Flere oplysninger hos Banedanmark på 8234 1313.

Fakta

Økonomiske nøgletal:

• 1,2 mia. kroner anvendt til vedligeholdelse
• 1,3 mia. kroner anvendt til fornyelse
• 2,8 mia. kroner anvendt til nyanlæg
• Resultatet for driftsbevillingen er et overskud på 29,3 mio. kroner

Rettidighed 2013*:

• Fjernbanen: 91,1 procent
• S-banen: 95,3 procent

I 2013 udskiftede Banedanmark:

• 31 km skinner
• 56 km sveller
• 40 sporskifter

*) I Banedanmarks kontrakt anses et tog på fjernbanen som rettidigt, hvis det ankommer mindre end 5 minutter forsinket. På S-banen anses et tog som rettidigt, når det ankommer mindre end 2½ minut forsinket. Tog, der er aflyst inden for de seneste 72 timer, indgår i Banedanmarks opgørelse af rettidighed.

Læs mere her

S-togstrafikken mandag

S-togstrafikken har hen over weekenden kørt normalt, og uden at der har været nye tekniske fejl. S-togstrafikken bliver i morgen mandag afviklet efter den plan, der blev meldt ud i fredags. Mandag vil linje A, B og C køre hvert 10. minut i tidsrummet 06-19 og linje F kører hvert 10. minut hele dagen. Mandagens køreplan har færre tog end normalt, men tæt på samme siddekapacitet. Pendler man over en længere afstand, vil rejsetiden være lidt længere grundet flere stop.

”Det helt afgørende er, at du som passager kan regne med, at S-toget kører efter planen. Med den køreplan vi har i morgen mandag, kan vi afvikle S-togstrafikken robust – også hvis vi af tekniske årsager skal skifte til backup-systemet,” siger Søren Boysen, teknisk direktør i Banedanmark og uddyber:

”Når togene ikke kører så tæt som normalt i myldretiden, kan vi hurtigere skifte mellem hoved- og back-up systemet og med langt langt færre gener for passagererne. Og det er det helt afgørende, nemlig at passagererne fortsat kan regne med S-toget, alt imens vi fortsætter kampen for at finde årsagen til, at et ellers meget velfungerende fjernstyringssystem har haft disse udfald.”

Siden fredag midt på dagen og hen over weekenden har S-banens fjernstyringsanlæg fungeret normalt – og uden at de periodiske fejl er kommet tilbage. De tekniske eksperter har derfor lige nu sat deres kræfter ind på en kontrolleret stresstest af fjernstyringssystemet for at fremprovokere nye fejl, der kan lokalisere årsagen til, at systemet fejler efter at have fungeret godt og stabilt i over ni år. Denne stresstest sker uden, at det påvirker afviklingen af S-togstrafikken.

Systemet er fortsat døgnovervåget af en gruppe af tekniske eksperter samtidig med, at systemets log fra torsdag og fredag er blevet analyseret hen over weekenden. Indtil nu har det ikke givet nogle klare årsager men fredag valgte Banedanmark at etablere øget overvågning af fjernstyringssystemets strømforsyning.

Passagerne kan løbende følge trafikkenwww.dsb.dk og www.rejseplanen.dk. Det vil i løbet af mandag blive meldt ud, hvordan s-togene vil køre fra tirsdag og frem.

Sådan kører S-togene mandag den 17. marts – se mere på www.dsb.dk
Linje A, B og C kører hvert 20. minut frem til kl. 6 og igen fra kl. 19.
Linje A, B og C kører hvert 10. minut mellem kl. 6 og kl. 19.
Linje F kører hvert 10. minut hele dagen.
Linje Bx, E og H kører ikke. Linje A, B og C standser ved alle stationer.

Læs mere her

S-togstrafikken ændrer køreplan resten af dagen og mandag

De sidste to dage har S-togstrafikken været stærkt generet af tekniske fejl i Banedanmarks fjernstyringsanlæg, der har medført store forsinkelser for de mange daglige passagerer på S-banen.

For at sikre den bedst mulige S-togstrafik, mens der arbejdes på højtryk for at stabilisere systemet, vil der i de kommende dage blive kørt efter en ændret køreplan.

”Det er afgørende er, at passagererne kan regne med at S-toget kører efter planen. Mens Banedanmark arbejder på højtryk for at få stabiliseret for fjernstyringsanlæg, har vi sammen med DSB besluttet, at S-togene kører hver 20. minut resten af dagen i dag og hver 10. minut på Ringbanen resten af dagen i dag,” siger Claus B Christiansen, sektionschef i Banedanmark.

Når en fejl opstår i Banedanmarks centrale fjernstyringssystem, skiftes der til en back-up med mindre kapacitet – dvs. der kan ikke køres efter den fulde normale køreplan i myldretiden. Erfaringen fra disse sidste dage viser, at trafikken lige nu afvikles bedst fra Banedanmarks back-up system.

”Vi har alle kræfter sat ind på at få stabiliseret systemet, så S-togspassagererne igen kan få S-tog til tiden” siger Søren Boysen, tekniske direktør i Banedanmark:

”Vi har sammen med vores leverandør teknikere på, der følger systemet døgnet rundt for at finde årsagen til de fejl, vi ser nu. Vi skifter øjeblikkeligt de komponenter, der er under mistanke, og teknikere i både Danmark og udland arbejder på højtryk for at gå systemet igennem, så vi hurtigst muligt kan få trafikken retur til den normale rettidige drift. ”

S-togstrafikken de kommende dage
Fredag:
Resten af fredagen vil S-togene kører hver 20. minut og hver 10. minut på Ringbanen.

Weekenden:
Hen over weekenden vil der blive kørt efter den normale weekendkøreplan.

Mandag:
Mandag køres der efter en ændret plan, hvor der vil være 10 minutters drift på linie A,B,C,F, stop ved alle stationer i tidsrummet 6-19 og, resten af dagen 20 min drift (opjusteret weekendkøreplan)

Hvorfor kører S-togene lige nu så ustabil
Læs mere på www.Banedanmark.dk om, hvad Banedanmark gør for at stabilisere S-togstrafikken, fremdriften i dette arbejde, og hvorfor de tekniske fejl giver så store gener for de mange passagerer.

Læs mere her