IC4 har fået permanent tilladelse til kørsel ? dog pålægges der restriktioner i løvfaldsperioden.

Trafikstyrelsen har i dag meddelt DSB, at IC4-togene har fået en permanent ibrugtagningstilladelse, dog med hastighedsreduktioner i løvfaldsperioden fra den 1.oktober til den 30. november til 140 km/t.

Trafikstyrelsen vurderer, at det er dokumenteret, at IC4 bremser fuldt tilstrækkeligt under normale forhold og begrunder sin hastighedsreduktion i løvfaldsperioden med, at styrelsen ikke finder det dokumenteret, at IC4-togene bremser fuldt tilstrækkeligt fra maksimumshastigheden under forhold med glatte skinner.

DSB tager beslutningen til efterretning og iværksætter de nødvendige test. Så snart dette arbejde er færdiggjort vil DSB fornyet ansøge om ibrugtagningstilladelse uden restriktioner.

Hastighedsreduktionen betyder, at DSB må ændre driften af de fire LynX-afgange mellem Aarhus, København H og Københavns Lufthavn. Helt konkret er der tale om fire daglige afgange på hverdage: IL 208, 212, 253 og 257, der i løvfaldsperioden vil få let ændrede afgangs- og ankomsttider undervejs. Derudover vil LynX ikke standse i Odense i denne periode. Kunder til og fra Odense vil fortsat have lyntogsafgange hver time – blot ikke med IC4-tog.

Der er også fire regionaltog, der kører op til fem minutter senere end normalt som følge af Trafikstyrelsens beslutning.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *