Rekordstort antal jernbaneprojekter i 2013

Det har været en travl sommer på jernbanen i år, hvor Banedanmark har gennemført et rekordstort antal anlægs- og vedligeholdelsesprojekter, samtidig med at der har været travlt på de helt store anlægsprojekter.

Antallet af projekter har været rekordhøjt i 2013, hvor vi har haft en lang række anlægs- og vedligeholdelsesprojekter spredt ud over hele landet samtidig med, at der har været travlhed på de store anlægsprojekter som eksempelvis etableringen af dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød, siger Steen Neuchs, direktør for Anlæg & Fornyelse i Banedanmark.

Med så mange samtidige projekter er det vigtigt med et rigtig godt samarbejde med de entreprenører og leverandører, som er med til at udføre de mange jernbaneprojekter.

Det er en stor logistisk opgave at skulle have så mange projekter kørende på en gang, og vi har haft et rigtig godt samarbejde med vores entreprenører og leverandører. Såvel i selve anlægsperioden som i projekteringsfasen, der er mindst lige så afgørende for at få gennemført projekterne til rette tid, siger Steen Neuchs.

Fordele ved at samle arbejder
Ved anlægs- og fornyelsesprojekterne samles så mange arbejder som muligt på den enkelte strækning. Det giver bedre muligheder for at skræddersy de rette udbud og der er en synergi i udførelsesfasen, hvor de forskellige projekter eksempelvis kan dele byggeplads.

Ved at holde den enkelte strækning lukket i så kort tid som muligt, bliver passagererne generet mindst muligt.

Når vi skal forny sporene på en strækning, så sørger vi for samtidig at få udført de øvrige arbejder, der er på strækningen. Dermed begrænser vi den periode, hvor sporet er lukket, så vi generer passagererne mindst muligt, siger Steen Neuchs.

Afsluttet til tiden
Enkelte af årets projekter blandt andet sporombygningen på strækningen Roskilde-Køge-Næstved – er endnu ikke afsluttet. Alt tegner til, at de sidste projekter i lighed med alle de øvrige bliver afsluttet til tiden.

Alle sommerens projekter står til at blive afsluttet planmæssigt, så vi kan levere en forbedret jernbane tilbage til passagererne til aftalt tid, siger Steen Neuchs.

Også i de kommende år vil der være et højt aktivitetsniveau på banen, hvor Banedanmark frem mod 2020 vil skabe en jernbane, der gør det muligt at fordoble passager- og godstransporten.

For yderligere informationer
kontakt Banedanmarks pressevagt på tlf. 82 34 13 13

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *