Stor ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

Europa-Kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for programmet transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Europa-Kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for programmet transeuropæiske transportnet (TEN-T). Programmet støtter udbygningen af europæisk transportinfrastruktur. Puljen er på 1.265 mio. .

Ansøgningsrunden er opdelt i et flerårigt og et årligt program.

Det flerårige arbejdsprogram har fokus på implementeringen af TEN-T-prioritetsprojekterne. Der afsættes desuden midler til intelligente transportsystemer inden for jernbane, vej, lufttrafikstyring og indre vandveje samt til det maritime program Motorways of the Sea . Det samlede budget for den flerårige program er på 1.015 mio. .

Det årlige program har et budget på 250 mio. , og dækker en mere bred vifte af infrastrukturprojekter inden for alle transportformer.

Fristen for ansøgninger til Kommissionen er den 28. februar 2013.

Ansøgerne sender selv ansøgningen ind til Kommissionen både elektronisk og i papirform. Idet alle ansøgninger med dansk involvering dog skal valideres af Transportministeriet inden indsendelse, ønskes ansøgningerne modtaget til Transportministeriet senest den 15. februar 2013 på tro@trm.dk. Hvis man ønsker at søge, anbefales det desuden, at man kontakter Transportministeriet på samme adresse tidligt i processen.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *