Banedanmark ombygger jernbaneoverkørsler på Svendborgbanen

Arbejdet består i først at grave skinnerne fri og herefter at skære dem over og fjerne dem sammen med sveller, skræver og underbund. Herefter etablerer vi ny bund med dræn, lægger betonplader og monterer nye skinner på pladerne.

Følgende veje spærres, hvor de krydser banen:
Valdemarsgade, Svendborg: 20. juli kl. 00 til 23. juli kl. 24
Sørupvej, Sørup: 21. juli kl. 12 til 24. juli kl. 24
Assensvej, Stenstrup: 22. juli kl. 12 til 26. juli kl. 12
Jernbanegade, Ringe: 24. juli kl. 12 til 27. juli kl. 24
Svendborgvej, Ringe: 27. juli kl. 00 til 30. juli kl.12
Skovsbovej, Svendborg: 27. juli kl. 12 til 31. juli kl. 12
Energivej, Højby: 30. juli kl. 00 til 2. august kl. 12
Lindevedvej, Højby: 30. juli kl. 12 til 3. august kl. 12
Højbyvej, Højby: 1. august kl. 12 til 5. august kl. 12
Her kan cyklister og gående passere.

Under vejspærringerne bliver der etableret omkørsel, som afmærkes med skilte.

Banedanmark arbejder i døgndrift for ikke at spærre overkørslerne i længere tid end højst nødvendigt. Så længe arbejdet står på, vil der tæt på overkørslerne være gener i form af bl.a. støj fra maskiner og støv fra skærverne. Der vil desuden være en del trafik med arbejdskøretøjer i områderne omkring overkørslerne.

Eventuelle ændringer i tidsplanen annonceres på www.banedanmark.dk.

Spørgsmål om sporarbejdet kan stilles til projektleder Anne Nielsen via Banedanmarks pressevagt på telefon 8234 1313.

Læs mere her

Assens Kommune peger på sydlig tunnel- eller broløsning

Pressrelease textTrafikken på den fynske motorvej er ved at nå smertegrænsen.
Ikke mindst hen over Vestfyn, er der massivt pres på motorvejen.
Folketinget har derfor foreløbig besluttet at udvide E45 fra Middelfart til Nørre Aaby med et ekstra spor indenfor en årerække. Samtidig er der politiske forhandlinger om at forlænge det ekstra motorvejsspor på Vestfyn.

Også Lillebæltsbroerne er selvsagt under pres. Faktum er, at broerne om få år rammes af daglige sammenbrud i trafikken, hvis ikke de to eksisterende aflastes. Fire muligheder for en ny bro er derfor i spil:

– Bro syd om Kolding, der udgår mellem Middelfart og Assens
– Parallelforbindelse ved siden af den ny Lillebæltsbro
– Bro nord for Fredericia
– Nordlig forbindelse mellem Bogense og Juelsminde

Fælles fodslag vigtigt
Assens Kommune anbefaler, at der etableres en udbygning af forbindelserne mellem Fyn og Jylland; enten som en bro- eller tunnelforbindelse – afhængig af den økonomiske og miljømæssige bedste løsning, der går syd om Kolding, og som udspringer lige ved kommunegrænsen til Assens.

Borgmester Finn Brunse siger om anbefalingen:

– Det er vigtigt, at de syddanske kommuner er enige om hovedsigtet i løsningen af nogle af de trafikudfordringer, der er lagt op til skal løses. Vi arbejder derfor med tre overordnede sigtepunkter nemlig en ny Lillebæltsforbindelse, timedrift med IC tog Odense – København og Odense – Århus samt en ny midtjysk motorvej med forbindelse til Billund og Herning. Da der endnu ikke er peget på en konkret Lillebæltsløsning, synes jeg, det er legitimt, at vi fra Assens Kommune peger på de fordele, der er for hele Vestfyn, ved den sydlige forbindelse. Ligeledes er det væsentligt, at fortætningen, der er omkring den nuværende Lillebæltsforbindelse, vil blive løst sammen med udvidelsen af den vestfynske motorvej.

Udviklingsrådet i Assens Kommune, der bl.a. repræsenterer det lokale erhvervsliv, er enig i, at en politisk afklaring af den overordnede infrastruktur er meget påtrængende. Arne Jakobsen, direktør for Udviklingsrådet, siger:

– En bedre infrastruktur er en væsentlig forudsætning for, at vi fortsat kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft i en mere og mere specialiseret verden. I erhvervslivet ser vi derfor gerne, at politikerne både i Regionen og på landsplan snarest finder frem til en fælles holdning og løsning af den overordnede infrastruktur over Fyn. Herunder også en fælles holdning til udbygningen af forbindelserne mellem Jylland og Fyn. Med den tiltagende pendling opfordrer vi derfor til, at der på Fyn og i Regionen findes fælles fodslag om de fremtidige trafikale løsningsforslag.

Senest i 2013 beslutter Folketinget hvilken broløsning, der skal etableres fra Fyn til Jylland.

Yderligere oplysninger
Borgmester Finn Brunse, tlf. 64747372 / 25232902 eller Arne
Jakobsen, Formand for Udviklingsrådet, tlf. 63715090 / 40611414.

Læs mere her