Støtte til FN’s miljøprogram

DB-koncernen bliver samarbejdspartner for FN’s miljøprogram UNEP (UN Environment Programme). Første fælles projekt mellem Deutsche Bahn og UNEP bliver Train to Copenhagen til verdensklimatopmødet. DB tiltræder desuden UNEP’s globale Climate Neutral Network .

Miljø- og klimabeskyttelse er af afgørende betydning for Deutsche Bahn, både økonomisk og virksomhedspolitisk. Deutsche Bahn har allerede reduceret sine specifikke CO2-udslip for banetransport med omkring 40 procent siden 1990 og reducerer dem fortsat. I optakten til FN’s klimakonference i København i begyndelsen af december samarbejder DB nu med UNEP.

DB støtter FN’s målsætning om at opnå en fair, global klimaaftale i København. Banetransport har en nøglefunktion for klimabeskyttelse. Det kræves derfor af politikerne, at der skabes tilsvarende politiske rammebetingelser for banetransport , erklærede Dr. Rüdiger Grube, adm. direktør og formand for bestyrelsen i Deutsche Bahn AG. Det er nødvendigt at reducere udslippet af drivhusgasser, hvis verdenssamfundet virkelig skal bekæmpe klimaforandringerne. Jernbanerne kan yde et vigtigt bidrag til opnåelse af en bæredygtig transportsektor , udtalte Achim Steiner, undergeneralsekretær i FN og direktør for UNEP.

DB har nu tilsluttet sig UNEP-organisationens Climate Neutral Network . Dette er en global sammenslutning af bl.a. virksomheder og kommuner, som har sat sig vidtrækkende mål for klimabeskyttelse. Derudover støtter DB UNEP-kampagnen Seal the Deal . Kernen i denne kampagne er en online-anmodning om en ambitiøs klimaaftale, som kan underskrives over hele verden. Den vil derefter blive overrakt til regeringscheferne for de deltagende lande ved FN’s klimakonference i København.

Desuden organiserer det internationale jernbaneforbund (UIC) og DB i fællesskab med UNEP samt World Wide Fund (WWF) projektet “Train to Copenhagen”. Toget er det synlige symbol på klimavenlig mobilitet og fremtidens CO2-frie banetransport. Det kører 100% på strøm fra vedvarende energikilder. Toget starter den 5. december i Bruxelles, kører via Köln og Hamburg og ankommer inden konferencens begyndelse til København.

Læs mere her

Danmark modtager europæisk trafiksikkerhedspris

The European Transport Safety Council tildeler Danmark fornem trafiksikkerhedspris for vores reduktion i antallet af trafikdrab

Siden 2001 har Danmark nedbragt antallet af dræbte i trafikken med 59 %. Dermed er Danmark nu nummer 4 på listen over, hvor der sker færrest trafikdrab i Europa.

Det er en betydelig anerkendelse af det kæmpe arbejde, som vi igennem de sidste mange år har lagt i at forbedre færdselssikkerheden

Som bevis på den store indsats for at nedbringe antallet af dræbte i trafikken, tildeler European Transport Safety Council (ETSC) mandag dette års PIN Award til Danmark.

Prisoverrækkelsen finder sted i Bruxelles, hvor justitsminister Morten Bødskov modtager prisen på Danmarks vegne.

I den anledning udtaler justitsministeren:

Jeg er meget stolt over, at ETSC vælger at give denne pris til Danmark. Det er en betydelig anerkendelse af det kæmpe arbejde, som vi igennem de sidste mange år har lagt i at forbedre færdselssikkerheden for alle trafikanter.

Jeg håber, at prisen vil give alle aktører inden for dansk færdselssikkerhed yderligere inspiration og gåpåmod til at fortsætte indsatsen med at nedbringe antallet af trafikdræbte.

Baggrund

The European Transport Safety Council er en international non-profit organisation, som blev stiftet i 1993 med henblik på at sænke det høje antal af færdselsuheld og trafikdrab i Europa.

ETSC indførte i 2006 Road Safety Performance Index (PIN), som skal anspore landene til at gøre en større indsats på færdselssikkerhedsområdet ved at sammenligne de forskellige landes resultater og statistikker.

Færdselssikkerhedskommissionen har siden 1989 løbende udgivet nationale handlingsplaner for at opnå bedre færdselssikkerhed.

Senest har kommissionen i maj 2013 offentliggjort handlingsplanen for 2013-2020, hvor målene er, at der i 2020 højest må være 120 dræbte, 1.000 alvorligt tilskadekomne og 1.000 lettere tilskadekomne i trafikken.

Kontakt

Journalister kan kontakte kommunikationsmedarbejder Tina Lysdahl Hansen, Justitsministeriet, telefon: 2069 0893.

Læs mere her

Ny ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

EU-kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for programmet transeuropæiske transportnetværk (TEN-T). Programmet støtter udbygningen af europæisk transportinfrastruktur. Puljen er på 200 mio. .

Ansøgningsrunden opslås inden for det årlige program, der dækker en bred vifte af infrastrukturprojekter inden for alle transportformer. Ansøgningsrunden adresserer fem prioriter:

Priority 1: Promote the development of an integrated and multi-modal transport system
Priority 2: Promote infrastructure development contributing to mitigation and adaptation to climate change and reducing the impact of transport on the environment
Priority 3: Accelerate/facilitate the implementation of TEN-T projects
Priority 4: Support to Public Private Partnerships (PPPs) and innovative financial instruments
Priority 5: Support to the long term implementation of the TEN-T network, in particular development of corridors that shall enable a coordinated implementation of the network

Der skal som udgangspunkt søges om støtte enten til undersøgelser ( studies ) eller anlægsarbejde ( works ). Støtteprocentsatserne er på op til 50 pct. for undersøgelser og op til 10 pct. for anlægsarbejde.

Fristen for indlevering af projektforslag til Kommissionen er den 13. april 2012. Alle ansøgninger med dansk involvering skal valideres af Transportministeriet, hvorfor ansøgningerne ønskes modtaget senest fredag den 30. marts 2012 (tro@trm.dk).

Det er muligt at tilmelde sig en TEN-T Info Day om ansøgningsrunden. Den finder sted i Bruxelles den 31. januar 2012. Bemærk, at der er et begrænset antal pladser og snarlig tilmeldingsfrist.

Tilmeldingssiden findes her:
http://tentea.ec.europa.eu/en/news__events/events/ten-t_info_day_for_annual_call_2011.htm

Yderligere information:
Thomas Rousing-Schmidt kan kontaktes på tro(at)trm.dk for yderligere generelle oplysninger om ansøgningsrunden.

Søren Clausen kan kontaktes på scl(at)trm.dk angående de maritime projekter.

Læs mere her

Nye og bedre rammer for grænseoverskridende infrastruktur i Europa

EU s transportministre var i dag samlet til rådsmøde i Bruxelles for at drøfte, hvordan bl.a. grænseoverskridende transport og infrastruktur kan skabe vækst i EU.

Ved rådsmødet var der blandt ministrene bred enighed om forslaget til de nye retningslinjer for EU s transportnet (TEN-T). Det transeuropæiske transportnet TEN-T har til formål, via tildeling af EU-midler, at støtte bedre transportforbindelser og infrastruktur på tværs af EU s grænser.

Endvidere vedtog ministrene en samlet holdning til forslaget om groundhandling i de europæiske lufthavne. Formålet med forslaget er at øge effektiviteten og kvaliteten i groundhandling-ydelserne til gavn for både luftfartsselskaber og passagerer.

Ministrene drøftede derudover ved frokosten sikkerhedsprocedurerne i de europæiske lufthavne og flyve- og hviletidsregler for piloter.

I den forbindelse udtaler transportminister Henrik Dam Kristensen:

– Jeg er glad for de konkrete resultater, som Rådet opnåede på rådsmødet i dag. Jeg synes, at vi helt oprigtigt kan sige, at Rådet i dag tog nogle store skridt mod bedre bindekraft i den europæiske transportsektor. Det gælder både for den grænseoverskridende infrastruktur og for vigtige rammer for luftfarten.

– Rådet udtrykte i dag bred enighed om nye retningslinjer for det transeuropæiske transportnetværk, TEN-T. Vi europæere rejser mere og mere på tværs af EU’s grænser, og dagligt skal varer transporteres fra A til B over hele Europa. Derfor er vi alle dybt afhængige af et velfungerende europæisk transportsystem. Med de nye retningslinjer for TEN-T skaber vi rammerne for, at EU-midler kan styrke den grænseoverskridende infrastruktur og på den måde give reel merværdi for hele Europa.

– Der var også et flertal i Rådet vedrørende forslaget om groundhandling i de europæiske lufthavne. Kvaliteten og effektiviteten i groundhandling-ydelserne skal øges. Særligt med tanke på de kommende års stigning i antallet af passagerer er det vigtigt, at vi allerede nu indstiller os på, at der er behov for større konkurrence på området for at kunne levere bedre og mere effektive ydelser.

– Ministrene drøftede desuden sikkerhedsprocedurerne i de europæiske lufthavne og flyve-hviletidsregler for piloter. Rådet fik indledt en vigtig debat om, hvordan vi måske kan effektivisere sikkerhedsprocedurerne, samtidig med at vi bevarer et højt sikkerhedsniveau.

Læs mere her