IC4-togcomputer bedre end forventet

Siden forliget med AnsaldoBreda i maj 2009 har erfaringerne med AnsaldoBredas opgraderinger af togcomputeren vist, at denne nu giver anledning til færre fejl end tidligere oplevet. På den baggrund har DSB valgt at fortsætte samarbejdet med AnsaldoBreda om videreudvikling af computersystemet, da det har vist sig at være både hurtigst, billigst og samlet set bedre, end at starte forfra med en ny leverandør.

Tidligere i forløbet har vi overvejet at starte helt forfra med togets centrale computere. Men vi har siden konstateret, at AnsaldoBredas computerløsning på det IC4-togsæt, som er godkendt til sammenkobling, var langt bedre og mere robust end forudset. Det har vi dels selv erfaret, og vi har tillige fået det bekræftet af en ekstern og uvildig ekspert, siger DSB s adm. direktør Søren Eriksen.

Den fortsatte videreudvikling af IC4-computersystemet sammen med AnsaldoBreda sker i en ny samarbejdsform, hvor DSB samtidig opbygger en egen IC4-togcomputerorganisation, der på sigt skal kunne udvikle og foretage fejlretning på den endelige togcomputerløsning. DSB bliver derved i stand til at foretage samme form for service og fejlretning på togcomputeren, som DSB i dag gennemfører på togets mekaniske komponenter. Det har for beslutningen været vigtigt, at AnsaldoBreda var nået længere end først antaget.

Havde vi valgt at starte helt forfra, så skulle systemet udvikles fra bunden med de risici for nye børnesygdomme, det nu indebærer. Ved at vælge AnsaldoBreda vil vi selv have mulighed for løbende at kunne opdatere softwaren i stedet for at skulle ud at købe en ny version, hver gang der sker tilpasninger. Der kommer derfor til at gå en kortere periode, end oprindeligt forudsat, inden vi ser de første forbedringer, siger Søren Eriksen.

Det kan i øvrigt oplyses, at det næste IC4-tog ventes overdraget til DSB den 15. november 2009, hvorefter DSB har i alt 16 IC4-tog.

Læs mere her

Odeo Flare MkII vinder 2013 Pittman Innovation Award på Chicago Boat-Show

ScanMarine DK kan i dag meddele at Odeo Flare MkII, laser nødblus, er blevet valgt som vinder i 2013 Pittman Innovation Awards. Pittman Innovation Awards er opkaldt til ære for Freeman K. Pittman, SAIL MAGAZINES tekniske redaktør i 14 år, der døde i 1996 af ALS (også kendt som Lou Gehrig sygdom).

Dommerpanelet erkendte, Odeo Flare Mk II er “et perfekt mand over bord produkt, der vil øge sikkerheden for søen folk ” og kommenterede på, hvordan brug af LASER er en væsentlig nyskabelse i sejlads sikkerhed. På dette grundlag enedes panelet om, at Odeo Flare MkII skulle vælges blandt et stærkt felt af kandidater.

OdeoFlare nødblus er designet i henhold til SOLAS regulativer, men overstiger dog langt disse. Et OdeoFlare nødblus svare i funktions tid (ca. 5 timer), til hvad der ville kræve ca. 600 stk. konventionelle nødblus med “krudt” og er blevet testet i samarbejde med Engelske SAR helikopter redningspiloter, der har fundet nødblusset yderst effektivt også over meget lange afstande. OdeoFlare har 7 års standby tid, på et sæt almindelige AA batterier, hvorimod et blus baseret på pyroteknik skal udskiftes hvert 3. år.

Hvert år høres om ulykker forårsaget af nødblus og nødraketter. Nu kan vi udelukke det scenarie; at antænde f.eks. en redningsflåde eller brandsår forårsaget af funktions fejl. Det er oplagt at pakke OdeoFlare i eksempelvis redningsflåder.
Odeo Flare MkII kan ses på ScanMarine DK s stand på bådudstillingen Boatshow 2013 fra fredag d. 22.2. søndag d. 3.3.2013.

Læs mere her

Kannad Marine SafeLink R10 SRS samlet vinder af 2012 Pittman Innovation Awards

ScanMarine DK kan i dag meddele at Kannad Marine (McMurdo Ltd), selskaber i Orolia Group (NYSE Alternext Paris – FR0010501015 – Aloro) har meddelt, at dets Kannad Marine SafeLink R10 SRS (Survivor Recovery System) d. 27.1.2012 er blevet valgt som den samlede vinder i 2012 Pittman Innovation Awards. Pittman Innovation Awards er opkaldt til ære for Freeman K. Pittman, SAIL bladets tekniske redaktør i 14 år, der døde i 1996 fra ALS (også kendt som Lou Gehrig sygdom).

Dette er første år en samlet vinder af Pittman Awards er blevet udvalgt af dommerne. Dommerpanelet erkendte, at SafeLink R10 var “det perfekte mand over bord produkt” og kommenterede på, hvordan integrationen af AIS og GPS i en personlig nød sender er en væsentlig nyskabelse i sejlads sikkerhed. På dette grundlag enedes panelet om, at R10 toppede et stærkt felt af kandidater.
RS10 kan ses på ScanMarine DK s stand på bådudstillingen Både i Bella fra fredag d. 24.2. søndag d. 4.3.2012.

SafeLink R10 skal bæres på en redningsvest og aktiveres ved at trække sikkerhedsklipsen og hætten for frigørelse af antennen. Den kompakte, letvægts enhed sender nød meddelelser, GPS position og en særlig identitets kode direkte til AIS modtagere inden for mindst fire nautiske mils radius. En unik, indbygget, høj præcision GPS modtager der opdaterer hvert 60. sekund – sikrer rigtigheden af de indberettede data. Med præcis position, afstand og pejling, kan andre besætningsmedlemmer (og nærliggende AIS kompatible modtagere + GMDSS udstyr) modtage alle de oplysninger, de har brug for at finde positionen på den nødstedte, og sikre hurtig redning.

R10 SRS sender i 24 timer, har et blinkende LED flash og syv års batteri holdbarhed. Den er fremstillet af slagfast ABS materiale og er vandtæt ned til en dybde på fem meter.

For mere information om SafeLink R10 SRS og andre Kannad Marine nødpejlesendere, besøg www.scanmarine.dk eller www.kannadmarine.com.

Billeder kan downloades fra ScanMarine DK’s side på www.flickr.com.

Om McMurdo Ltd (Kannad Marine)
McMurdo Ltd og Kannad Marine er en af verdens førende producenter af Emergency Positioning Indicating Radio Beacons (EPIRB) og Personal Locator Beacons (PLBs) samt eftersøgnings og rednings transpondere (SARTs), NAVTEX og VHF radioer til det maritime og fritids markedet, herunder skibsfart, sejlsport og udendørs aktiviteter. Den høje kvalitet i produktsortimentet er fremstillet i England og benytter den nyeste teknologi, der er til rådighed, i samarbejde med verdens sikkerheds regulerende myndigheder.

Læs mere her

Skibet, der ændrede verden og forbedrede arbejdsmiljøet, fylder 100 år

M/S Selandia, verdens førende oceangående dieselskib, revolutionerede både søfarten og arbejdsmiljøet om bord.

For præcis 100 år siden (den 17. februar 2012) ændrede et dansk skib for altid livet til søs. M/S Selandia blev det første skib på verdenshavene, der sejlede på diesel i stedet for damp. Overgangen fra kulfyrede dampskibe til moderne dieselskibe medførte store fremskridt inden for både økonomi, teknologi, miljø og arbejdsmiljø.

M/S Selandia blev bygget på B&W. Den 19. februar 1912 blev det overdraget til ØK, som takket være Selandias effektive motor fik succes med sin samhandel med Fjernøsten. Den nye teknologi sikrede Danmark en stærk position på verdensmarkedet for skibsteknologi, som vi har holdt fast i helt til i dag.

Selandias moderne teknologi medførte samtidig en enorm forbedring af arbejdsmiljøet om bord, fortæller forfatter Tom Wismann, der skriver bøger om skibe og tidligere i en årrække har arbejdet med skibsmotorer som projektleder ved FORCE Technology:

På de store dampskibe stod en hær af fyrbødere i høj varme og en tæt sky af kulstøv og skovlede kul i tonsvis ind på kedlerne ved håndkraft. På de største skibe op til 40 tons i timen. Arbejdet var ekstremt fysisk hårdt og møgbeskidt. Der blev hele tiden brugt kul, og hver gang der skulle mere kul om bord, blev hele skibet svinet til i kulstøv. Og så skulle store mængder varm slagge og aske fra kedlerne bæres eller hejses op til rælingen i jernspande og hives overbord ved håndkraft. På de store skibe op til 6 tons i timen. Det var en ren revolution for arbejdsmiljøet, at man gik fra kulfyrede dampkedler til dieselmotorer, siger Tom Wismann.

Fyrbødere levede kortere end gennemsnitsdanskeren for 100 år siden. Dels fordi arbejdet var fysisk hårdt og nedslidende. Og ikke mindst på grund af de mange sygdomme, man risikerede i det farlige arbejdsmiljø, siger Ulla Vogel, professor i arbejdsmiljø ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

Blandingen af kulstøv og partikler fra kulforbrændingen i så store doser, som fyrbøderne fik dem, bidrog til en hel række forskellige alvorlige hjerte- karsygdomme og luftvejssygdomme, herunder højst sandsynligt også lungekræft. Ved overgangen til diesel faldt niveauet af luftforurening i maskinrummet markant. Og det i sig selv var en kæmpe forbedring af arbejdsmiljøet, siger Ulla Vogel, professor i arbejdsmiljø ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Overgangen til dieselmotorer om bord på skibe er siden slået igennem over hele verden. Og Danmark har beholdt den stærke position, som M/S Selandia sikrede os dengang, helt til i dag. Langt de fleste af verdens store skibe sejler i dag på dieselmotorer, der er udviklet i Danmark, hos MAN Diesel & Turbo i København det tidligere B&W.

Vi er stolte af at bidrage så aktivt til den internationale skibsfart. Og godt tilfredse med, at vi siden 1912 har bidraget til at nedbringe sygeligheden blandt det uundværlige personale, der er med om bord på de store skibe for at sikre, at de kan sejle på verdenshavene og i sidste ende sikre, at vi i Danmark til enhver tid har adgang til friske varer fra hele verden, siger Thomas Knudsen, koncerndirektør for MAN Diesel & Turbo.

Pressekontakt og formidling af kilder, fotos og fakta materiale: Peter Carstens 2445 7207 og Mia Glarborg 3385 1590.

Læs mere her