Udskiftning af vejbro og elevatorer i Kokkedal

Banedanmark og Hørsholm Kommune udskifter Lågegydebroen ved Kokkedal station. Desværre falder spærring af broen sammen med en akut udskiftning af elevatorerne på stationen.

Banedanmark udskifter i samarbejde med Hørsholm Kommune broen, der fører Lågegyde over banen lige syd for Kokkedal station. Den ensporede vejbro og cykelbroen ved siden af erstattes af en 13,6 meter bred tidssvarende bro med to kørebaner samt fortov og cykelsti i begge sider.

I tilknytning til den nye bro etablerer Hørsholm Kommune en rundkørsel ved Lågegyde/Kokkedal Allé samt en permanent vej til plejebyggeriet Louiselund. Den eksisterende Lågegyde langs Kystbanen rykkes lidt længere mod øst, og det skarpe kurveforløb på vejen rettes ud (se illustration her).

Arbejdet udføres i perioden fra den 26. marts frem til november 2012. I denne periode vil broen være spærret for alle former for trafik.

Den 19. marts går Banedanmark i gang med at etablere byggepladser lige nord for broen. Det indebærer, at 15-20 parkeringsplader vest for banen nedlægges midlertidigt. Som erstatning anlægger Hørsholm Kommune 16 midlertidige p-pladser på østsiden af stationen hvor Lågegyde svinger ca. 90 grader.

Peter Antonsen, formand for Miljø- og planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune siger:
Jeg er glad for, at vi nu får en ny og tidssvarende bro på Lågegyde, som også tilgodeser de gående og cyklende. Hørsholm Kommune starter vejprojektet op umiddelbart efter, at broen bliver spærret, så vi udnytter den periode, hvor der ikke er gennemkørende trafik i området bedst muligt. Vi glæder os til samarbejdet med Banedanmark og håber på borgernes forståelse for de gener, der kommer undervejs i anlægsfasen. Jeg vil opfordre til at følge med på kommunens hjemmeside, hvor vi løbende vil informere om projektet”.

Nedrivning af broerne
Den 26. marts spærres broen, og Banedanmark påbegynder de forberedende arbejder herunder at fjerne vejbelægningen. Broerne rives ned i løbet af 3 døgn i påsken. Der arbejdes i døgndrift fra omkring midnat natten til skærtorsdag den 5. april til omkring midnat natten til påskedag den 8. april.

Cykelbroen vil blive skåret i mindre stykker og blive løftet væk, mens vejbroen skal hugges ned ved hjælp af en gravemaskine med huggetand. Naboerne til broen er via brev fra Banedanmark blevet varslet om, at arbejdet desværre medfører støj, arbejdslys og kørsel med tunge arbejdskøretøjer.

Mens broerne fjernes (fra den 5. til og med den 7. april) er Kystbanen spærret for al togtrafik. For information om erstatningskørsel med busser mv. henvises til DSB Øresund på www.dsboresund.dk eller tlf. 7013 1311.

Elevatorer har givet op
Udskiftningen af Lågegydebroen falder desværre sammen med en akut udskiftning af elevatorerne på Kokkedal station forårsaget af en brat stigende fejlkurve i starten af året.

Sammenfaldet med broudskiftningen er at betegne som sort uheld, og Banedanmark beklager naturligvis dybt, at vi påfører nogle passagerer ekstra ulejlighed. Der er altid lang leveringstid på nye elevatorer, da de ikke er hyldevarer , men skal passe ind i eksisterende konstruktioner. Vi har imidlertid fået en specialaftale med vores leverandør om en forceret tidsplan, så vi generer passagererne så kort tid som overhovedet muligt, fortæller teamleder Ole Løkkegaard fra Teknisk Drift i Banedanmark.

Elevatoren ved spor 2 (hvor stationsbygningen ligger) udskiftes og vil være ude af drift fra uge 11. Den forventes at være i drift igen fra uge 15. Fra den 26. marts, hvor Lågegydebroen spærres, henvises passagerer, som ikke kan forcere trapperne ved gangbroen, til at køre en station længere med toget (til hhv. Nivå el. Rungsted), skifte side der og køre tilbage til Kokkedal.

Elevatoren ved spor 1(mod øst) er ude af drift og planlagt til udskiftning i perioden fra 16 til uge 19. I denne periode er det muligt at skifte perron ved at benytte adgangsvejen ved cykelparkeringen på Jellerødgårdsvej ca. 80 meter nord for elevatortårnet.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313 eller hos Hørsholm Kommune på www.horsholm.dk.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *