Her er de: Hovedstadsområdets værste veje om morgenen

Undersøgelse foretaget af TomTom viser, at selve rejsetiden for bilister bosat i Lyngby har det værst, hvor rejsetiden til København stiger med over 100 % i myldretiden.

TomTom, som er verdens førende leverandør af positionerings- og navigationstjenester, har foretaget en undersøgelse, der viser rejsetiderne til og fra de Københavnske forstæder, når myldretiden er værst. Ved at undersøge bilisternes rejsemønstre i 2010, er det tydeligt at se, hvordan rejsetiden påvirkes på grund af kødannelser om morgenen og eftermiddagen. Det kan i hvert fald godt betale sig at tage sine afrejsetider op til revision, når man eksempelvis bor i Lyngby eller Hørsholm.

Rigtig mange mennesker fra Københavnsområdet pendler til og fra byen hver dag. Ved at sætte fokus på, hvilke områder, der er værst ramt af kødannelser, håber vi på at kunne inspirere bilister til at vælge alternative ruter og rejsetider, udtaler Kennet Juhl, Country Manager hos TomTom. Kan man undgå de værste kødannelser ved eksempelvis at køre hjemmefra lidt tidligere eller senere end normalt, vil bilisterne kunne spare tid i det lange løb.

Samtlige af de forstæder, som deltog i undersøgelsen påvirkes i særdeleshed af trafikken om morgenen. Værst ser det ud for de bilister, der kører nordfra mod hovedstaden, herunder strækningen mellem Lyngby og København, hvor bilisterne påvirkes mest. Her ses en øgning af rejsetiden på 101 %, som forekommer i tidsrummet mellem kl. 08.00 og 09.00 målt op imod, hvis der ingen kødannelser var.

Modsat myldretrafikken om morgenen, er det faktisk en fordel at komme nordfra, når turen går hjemad, da det går værst ud over bilister bosat i Solrød Strand, Greve og Roskilde, som oplever en forøget hjemrejsetid på 50 % fra København og hjem igen målt op imod, hvis der ingen kødannelse var.

Kigger man på myldretiden om morgenen og eftermiddagen sammenlagt, er det bilister fra Lyngby, der påvirkes mest og lægger sig på førstepladsen med en total forøgelse af rejsetiden på 72 %. Herefter kommer Hørsholm (64 %) og dernæst Taastrup (53 %), som er destinationer, hvor rejsetiden påvirkes mest negativt for de rejsende

Om undersøgelsen
TomTom har indhentet rejsestatistikken* fra sine brugere i perioden 1. januar til 6. august 2010 og sammenligner rejsetiderne for bilister til og fra forskellige forstæder, som alle har København og H.C. Andersens Boulevard som destination. Den gennemsnitlige rejsetid i myldretiden til København om morgenen samt eftermiddagen angives i følgende tidsrum (man fre 08.00 09.00 og 16.00 17.00) og er sammenlignet med, hvor hurtigt turen normalt tager, når der ikke er trafik, hvilket kaldes Free Flow-trafik (man søn 01.00 05.00)

Tabellerne placerer forstæderne efter, hvor meget ekstra tid det tager at rejse, mens myldretiden står på, overfor tidspunkter på dagen, hvor der ikke er trafik. Det viser sig, at bilister i Lyngby tilbringer 101 % mere tid i trafikken på en almindelig hverdagsmorgen sammenlignet med Free Flow-trafik. Bilister fra Solrød Strand forlænger sin rejsetid med 35 % om morgenen.

*Informationen er baseret på data, som er indhentet anonymt med tilladelse fra TomToms brugere. Den består af reel hastighedsinformation fra farttøjer udstyret med en TomTom GPS, som kørte på de undersøgte veje. De angivne rejsetider er et gennemsnit af alle målinger på ruten under de aktuelle tidsintervaller.

Samme data ligger til grund for TomToms intelligente ruteplanlægningsværktøj, som giver bilisten den mest effektive rute. Globalt set har TomTom i dag over 3 billioner hastighedsprofiler, hvorfra de indsamler data. Denne database vokser med 2,7 milliarder rapporter hver dag.

Læs mere her

Udskiftning af vejbro og elevatorer i Kokkedal

Banedanmark og Hørsholm Kommune udskifter Lågegydebroen ved Kokkedal station. Desværre falder spærring af broen sammen med en akut udskiftning af elevatorerne på stationen.

Banedanmark udskifter i samarbejde med Hørsholm Kommune broen, der fører Lågegyde over banen lige syd for Kokkedal station. Den ensporede vejbro og cykelbroen ved siden af erstattes af en 13,6 meter bred tidssvarende bro med to kørebaner samt fortov og cykelsti i begge sider.

I tilknytning til den nye bro etablerer Hørsholm Kommune en rundkørsel ved Lågegyde/Kokkedal Allé samt en permanent vej til plejebyggeriet Louiselund. Den eksisterende Lågegyde langs Kystbanen rykkes lidt længere mod øst, og det skarpe kurveforløb på vejen rettes ud (se illustration her).

Arbejdet udføres i perioden fra den 26. marts frem til november 2012. I denne periode vil broen være spærret for alle former for trafik.

Den 19. marts går Banedanmark i gang med at etablere byggepladser lige nord for broen. Det indebærer, at 15-20 parkeringsplader vest for banen nedlægges midlertidigt. Som erstatning anlægger Hørsholm Kommune 16 midlertidige p-pladser på østsiden af stationen hvor Lågegyde svinger ca. 90 grader.

Peter Antonsen, formand for Miljø- og planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune siger:
Jeg er glad for, at vi nu får en ny og tidssvarende bro på Lågegyde, som også tilgodeser de gående og cyklende. Hørsholm Kommune starter vejprojektet op umiddelbart efter, at broen bliver spærret, så vi udnytter den periode, hvor der ikke er gennemkørende trafik i området bedst muligt. Vi glæder os til samarbejdet med Banedanmark og håber på borgernes forståelse for de gener, der kommer undervejs i anlægsfasen. Jeg vil opfordre til at følge med på kommunens hjemmeside, hvor vi løbende vil informere om projektet”.

Nedrivning af broerne
Den 26. marts spærres broen, og Banedanmark påbegynder de forberedende arbejder herunder at fjerne vejbelægningen. Broerne rives ned i løbet af 3 døgn i påsken. Der arbejdes i døgndrift fra omkring midnat natten til skærtorsdag den 5. april til omkring midnat natten til påskedag den 8. april.

Cykelbroen vil blive skåret i mindre stykker og blive løftet væk, mens vejbroen skal hugges ned ved hjælp af en gravemaskine med huggetand. Naboerne til broen er via brev fra Banedanmark blevet varslet om, at arbejdet desværre medfører støj, arbejdslys og kørsel med tunge arbejdskøretøjer.

Mens broerne fjernes (fra den 5. til og med den 7. april) er Kystbanen spærret for al togtrafik. For information om erstatningskørsel med busser mv. henvises til DSB Øresund på www.dsboresund.dk eller tlf. 7013 1311.

Elevatorer har givet op
Udskiftningen af Lågegydebroen falder desværre sammen med en akut udskiftning af elevatorerne på Kokkedal station forårsaget af en brat stigende fejlkurve i starten af året.

Sammenfaldet med broudskiftningen er at betegne som sort uheld, og Banedanmark beklager naturligvis dybt, at vi påfører nogle passagerer ekstra ulejlighed. Der er altid lang leveringstid på nye elevatorer, da de ikke er hyldevarer , men skal passe ind i eksisterende konstruktioner. Vi har imidlertid fået en specialaftale med vores leverandør om en forceret tidsplan, så vi generer passagererne så kort tid som overhovedet muligt, fortæller teamleder Ole Løkkegaard fra Teknisk Drift i Banedanmark.

Elevatoren ved spor 2 (hvor stationsbygningen ligger) udskiftes og vil være ude af drift fra uge 11. Den forventes at være i drift igen fra uge 15. Fra den 26. marts, hvor Lågegydebroen spærres, henvises passagerer, som ikke kan forcere trapperne ved gangbroen, til at køre en station længere med toget (til hhv. Nivå el. Rungsted), skifte side der og køre tilbage til Kokkedal.

Elevatoren ved spor 1(mod øst) er ude af drift og planlagt til udskiftning i perioden fra 16 til uge 19. I denne periode er det muligt at skifte perron ved at benytte adgangsvejen ved cykelparkeringen på Jellerødgårdsvej ca. 80 meter nord for elevatortårnet.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313 eller hos Hørsholm Kommune på www.horsholm.dk.

Læs mere her