Adgang til transport for mennesker med et handicap

I dag offentliggør Transportministeriet publikationen Transportministeriets tilgængelighedspolitik – transportpolitik for mennesker med et handicap .

Transportministeriets tilgængelighedspolitik beskriver de principper, der lægges til grund for inddragelsen af handicaphensyn på tværs af Transportministeriets område. Den giver også et overblik over, hvordan der konkret arbejdes med tilgængelighed i det danske transportsystem.

– Det er centralt, at tilgængelighed i bred forstand dvs. alle borgergrupper – tænkes ind i nye tiltag i transportsystemet, så det sikres, at der fremadrettet sker forbedringer på bedste og billigste vis, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

– For at fremme samarbejde og udveksling af viden på handicapområdet vil jeg nedsætte et dialogforum for tilgængelighed med deltagelse af relevante myndigheder, handicaporganisationer og transportudbydere, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

Tilgængelighedspolitikken skal generelt understøtte politiske drøftelser af, hvordan udfordringerne med at forbedre adgangen til transportsystemet for mennesker med et handicap gribes an uden, at dette sker på bekostning af det samlede transporttilbuds effektivitet og konkurrencedygtighed. Den skal ligeledes lægge rammerne for, hvordan tilgængelighedshensyn helt systematisk og naturligt inddrages i arbejdet inden for Transportministeriets ressortområde.

Læs publikationen

Se temaet om handicaptilgængelighed

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *