Ny lov for taxier skader miljøet

Dansk Taxi Råd advarer mod at ændre på registreringsafgiften på taxier, sådan som regeringen lægger op til i et lovforslag, der forventes vedtaget torsdag den 28. maj. Ændringen af registreringsafgiften vil i værste fald skade miljøet snarere end gavne det.

Miljøet kan blive den helt store taber, hvis registreringsafgiften på taxier lægges om, sådan som regeringen planlægger. Det mener Dansk Taxi Råd. Rådet peger på, at de nye og højere afgifter på taxier – stik mod hensigten – vil skade både klima og miljø og ramme vognmænd og forbrugere negativt.

Højere bilafgifter vil få vognmændene til at køre længere tid i deres nuværende biler. Det vil skabe en ældre bilpark, hvor både CO2-udslip og skadelige partikler er over regeringens målsætning. Mange vognmænd tvinges desuden til at fravælge biler med udstyr som ergonomiske sæder, hastighedskontrol eller ekstraudstyr, der begrænser bilens partikeludslip , siger direktør Trine Wollenberg fra Dansk Taxi Råd, der organiserer mere end 4.000 taxier.

Afgift øges til 70 procent
Det er den såkaldte »Forårspakke 2.0« der indeholder en omlægning af registreringsafgiften for taxier. I udspillet lægges der op til, at registreringsafgiften hæves fra 20 procent til 70 procent. Samtidig sættes bundgrænsen for, hvornår registreringsafgiften træder i kraft, op fra nu 12.100 kroner til 230.000 kroner.

“Lovforslaget indeholder ingen konkrete incitamenter til at køre grønt og vælge bestemte biler eller teknologier, der reducerer udledningen af CO2 eller af sundhedsfarlige partikler. Tværtimod vil lovforslaget føre til, at de vognmænd, der ønsker at investere i klima og miljøvenlig teknologi, straffes med en afgiftsforhøjelse fra 20 procent til 70 procent,” siger Trine Wollenberg.

Efter de nye regler kommer eksempelvis en Mercedes-Benz 250 CDI Blue Efficiency til at koste 514.996 kroner. I dag er prisen for den samme bil 474.754 kroner. Blue Efficiency-teknologien sikrer, at Mercedes-Benz har markedets laveste udslip af skadelige partikler og den nye Mercedes-Benz tilhører energiklasse C – det vil sige biler, der kører mindst 16,1-17,2 kilometer per liter diesel og kun udleder mellem 154 og 165 gram CO 2 per kilometer.

Ældre og handicappede bliver ramt
Endelig bliver ældre og handicappede også ramt, eftersom taxier i dag udfører en lang række opgaver med transport af skolebørn samt handicap og ældrekørsel. Det kræver bestemte biler, så handicappede og ældre kan befordres på forsvarlig vis. Men nu bliver disse biler næsten 70.000 kroner dyrere, hvilket mange taxivognmænd ikke har råd til.

Konsekvensen af den nye lovgivning bliver færre vogne til befordring af ældre og handicappede , siger direktør Trine Wollenberg

Dansk Taxi Råd er en landsdækkende erhvervs- og interesseorganisation for Danmarks taxivognmænd, og de bestillingskontorer som disse lokalt er tilsluttet. Organisationen repræsenterer mere end 4000 taxier hvilket svarer til mere end 95 procent af landets taxiselskaber.

Læs mere her

Grenaabanen får nye tog næste år

DSB har i går torsdag 2. juli underskrevet kontrakt med Siemens om levering af otte lette togsæt af typen Desiro, der leveres i 4. kvartal 2010.

DSB forventer, at de første togsæt i serien er klargjort, synet og indsat inden udgangen af 2010.

Ifølge DSB’s direktør for Fjern- & Regionaltog, Frank Olesen, er Desiro-toget et miljøvenligt tog med gode køreegenskaber og forbedret komfort til kunderne.

Desiro-toget er et let tog, der er godt for miljøet, det er hurtig til at komme op i fart og til at bremse ned igen, og det er et oplagt valg til Grenaabanen, hvor der er en forholdsvis kort afstand mellem stationerne,” siger han.

Desiro-togene, der er en lettere konstruktion end de aldrende MR-tog, kører cirka 10 procent længere på en liter diesel.

Desuden er Desiro-togenes motorer udstyret med partikelfiltre, der reducerer udledningen af partikler med 97 procent – svarende til 4,3 tons partikler årligt.

De nye tog byder også på mere komfort. Desiro-togene er eksempelvis udstyret med elektronisk trafikinformation, klimaanlæg, store panoramavinduer og lavgulvsafdeling med handicaptoilet og fleksareal til cykler og barnevogne.

DSB råder i forvejen over 12 næsten tilsvarende Desiro-tog, der er leveret i 2002, og som kører i regionaltogstrafikken mellem Odense og Svendborg og mellem Odense og Fredericia.

Fakta om Desiro-togene
Desiro-toget er bygget af Siemens, Krefeld, Tyskland, det kører op til 120 km/t., er 41,7 meter langt, bygget i aluminium, vejer 69,5 tons og er udstyret med 116 sæder, hvoraf 13 er klapsæder. I modsætning til de 12 Desiro-tog indsat på Svendborgbanen er der ikke kaffeautomat i de nye tog. Det giver plads til to klapsæder mere i lavgulvsafdelingen.

Desiro-toget er desuden udstyret med elektronisk trafikinformationssystem, klimaanlæg, store panoramavinduer og lavgulvsafdeling med handicaptoilet og fleksareal til cykler og barnevogne.

Det er muligt at sammenkoble op til tre togsæt.

MR-togene, der kører på Grenaabanen i dag, er leveret i perioden fra 1978 til 1985.

Til pressen
For yderligere kommentarer kontakt da venligst:
DSB Kommunikation på telefon 24 68 00 00 eller
pressechef Tanja Thorsteinsson, Siemens, på telefon 44 77 58 50.

www.dsb.dk/Om-DSB/Presse/Pressebilleder er det muligt at hente et frikøbt billede af et DSB’s Desiro-tog fra første levering.

Læs mere her

Unge får mulighed for et anderledes ferieeventyr

Kampagne skal tiltrække de unge

Omkring 100 unge får til sommer muligheden for et anderledes ferieeventyr, når The Tall Ships
Races kommer til Aalborg.

The Tall Ships Races i Aalborg har igangsat en kampagne, der informerer de 15-25-årige om muligheden for at komme med som trainee fra Aalborg til Kristianssand i Norge. Der er blevet sendt flyers og plakater ud til ro- og sejlklubber, svømmeklubber, gymnasier og handelsskoler i Aalborg Kommune. Derudover reklameres der for muligheden på Facebook-gruppen Aalborg Events og på hjemmesiden www.tsr10.dk.

Med kampagnen håber The Tall Ships Races i Aalborg både at tiltrække unge, der aldrig har sejlet før og unge, der allerede kender til knob og fortøjninger.

Det er en ekstraordinær mulighed og en oplevelse for livet for de unge mennesker, der deltager i The Tall Ships Races. Det gælder både sejladsen, men også samværet med de 3.000 andre besætningsmedlemmer, som de møder i værtshavnene, og som de har forskellige aktiviteter sammen med. Samtidig er det en vigtig indtægtskilde for skibene, fortæller projektleder for The Tall Ships Races i Aalborg, Søren Thorst.

Prisen for at komme ombord er 1.500 kroner inklusiv kost, logi, Cruise Party, dagene i Kristianssand samt hjemrejsen til Aalborg.

Uddanne og udvikle unge mennesker

Sail Training International (STI) er hovedorganisationen bag The Tall Ships Races. Organisationens formål er at uddanne og udvikle unge mennesker af alle nationaliteter og af alle religiøse/sociale baggrunde gennem sejltræning.

Indsatsen for at få sendt trainees af sted er et vigtigt parameter for at få The Tall Ships Races til byen. STI ligger også meget vægt på, hvad hver enkelt værtshavn gør til daglig for sejltræning for unge mennesker, og hvor mange trainees hver enkelt by kan skaffe, fortæller Søren Thorst.

Aalborg var også vært for The Tall Ships Races i 1999 og 2004. I 2004 sendte The Tall Ships Races i Aalborg 25 trainees, inklusiv 5 handicappede, af sted. Denne gang er målet 100 unge.

Det gik rigtig godt sidste gang, og alle kom hjem igen. Men vores erfaring fra 2004 viser også, at det er svært at få de unge til at melde sig som trainees, så nu gør vi en ekstra indsats for at få flere af sted, siger Søren Thorst.

Aalborg er værtshavn for The Tall Ships Races fra den 21. 24. juli 2010.

Kontaktinformation til trainees
Hvis du /I vil i kontakt med nogle af de unge, der allerede har meldt sig som trainees, så kontakt Line Christensen.
Der er unge, der tager med for første gang. Unge, der har prøvet at sejle med flere gange. Et kærestepar. Osv.

Læs mere her

Adgang til transport for mennesker med et handicap

I dag offentliggør Transportministeriet publikationen Transportministeriets tilgængelighedspolitik – transportpolitik for mennesker med et handicap .

Transportministeriets tilgængelighedspolitik beskriver de principper, der lægges til grund for inddragelsen af handicaphensyn på tværs af Transportministeriets område. Den giver også et overblik over, hvordan der konkret arbejdes med tilgængelighed i det danske transportsystem.

– Det er centralt, at tilgængelighed i bred forstand dvs. alle borgergrupper – tænkes ind i nye tiltag i transportsystemet, så det sikres, at der fremadrettet sker forbedringer på bedste og billigste vis, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

– For at fremme samarbejde og udveksling af viden på handicapområdet vil jeg nedsætte et dialogforum for tilgængelighed med deltagelse af relevante myndigheder, handicaporganisationer og transportudbydere, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

Tilgængelighedspolitikken skal generelt understøtte politiske drøftelser af, hvordan udfordringerne med at forbedre adgangen til transportsystemet for mennesker med et handicap gribes an uden, at dette sker på bekostning af det samlede transporttilbuds effektivitet og konkurrencedygtighed. Den skal ligeledes lægge rammerne for, hvordan tilgængelighedshensyn helt systematisk og naturligt inddrages i arbejdet inden for Transportministeriets ressortområde.

Læs publikationen

Se temaet om handicaptilgængelighed

Læs mere her

Stor tilfredshed med Movias patientkørsel

Movia Flextrafik kører med ca. 10.000 patienter om måneden til og fra tre hospitaler i Region Hovedstaden.

Ni ud at ti er tilfredse
Trafikselskabet Movia har siden den 1. oktober 2012 varetaget den siddende patienttransport i den sydlige del af Region Hovedstaden.

En ny brugerundersøgelse viser, at 88 procent af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med at blive kørt af Flextrafik.

Alle ture til og fra Amager, Glostrup og Hvidovre hospitaler samt de psykiatriske centre Amager, Glostrup (herunder også Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center) Hvidovre og Sct. Hans er håndteret af Flextrafik.

Udvalgsformand: Serviceniveauet holdt
– Det gode resultat viser, at serviceniveauet, som vi lovede borgerne før omlægningen, stadig er på det samme høje niveau. Transporten til og fra hospitalerne ligger os meget på sinde og skal være i orden. Jeg er især glad for, at borgerne er så glade for chaufførerne, for de er repræsentanter for den gode service, vi gerne vil tilbyde, siger Flemming Pless (S), formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden.

Glæde i Movia
Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør for Trafikselskabet Movia glæder sig også over resultatet.

– Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Region Hovedstaden og hospitalerne både før Flextrafik gik i drift, og efter vi kom i gang, og vi kan se, at det nu bærer frugt, og det er vi rigtig glade for. Mange mennesker, der skal på hospitalet, har ikke mulighed for at benytte de almindelige busser og er afhængige af, at kørselsordningen fungerer og er en betryggende service. Derfor glæder det os, at brugerne i så høj grad er tilfredse med det, de oplever i Flextrafikordningen, siger Dorte Nøhr Pedersen.

80 procent ved, hvad de skal gøre ved forsinkelse
Undersøgelsen viser også, at 80 procent af brugerne ved, hvad de skal gøre, hvis vognen er forsinket eller udebliver, og at stort set alle brugere er i forhold til deres seneste tur helt/delvist enige i, at:

Vognen fremstod vedligeholdt, ren og sikker (93%)
Chaufføren fremtrådte velsoigneret og imødekommende (94%)
Chaufføren kørte forsvarligt (95%)
Chaufføren var villig til at hjælpe passagererne ind og ud af vognen (94%)
Chaufføren fastspændte passagererne korrekt og sikkert (99%)
83% af brugerne synes i høj/meget høj grad, at Flextrafik er gode til at hjælpe ved forsinkelser/udeblivelser.
For yderligere information:
Flemming Pless (S), formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden, mobil 21 65 23 60, Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.
Fakta om undersøgelsen:

Megafon har i perioden fra den 28. 30. maj 2013 interviewet brugere, der har anvendt patientbefordringen i Region Hovedstaden min. 1 gang inden for den seneste måned op til undersøgelsen. Megafon har gennemført en repræsentativ undersøgelse i forhold til fordelingen på køn og bopælsområde blandt disse. Der er i alt gennemført 207 interview.

Fakta:

Flextrafik er en samlebetegnelse for en række forskellige kørselsordninger, der ligger ud over den traditionelle kollektive trafik. Der er tale om individuel transport af enkeltpersoner fra en adresse til en anden adresse. Flextrafik omfatter bl.a. siddende patientbefordring, Flextur, handicapkørsel, kommunernes visiterede kørsel til læge mm samt kørsel til institutioner og specialskoler.
Movia varetager den kollektive trafik med busser og lokalbanedrift i Regionstog A/S og Lokalbanen A/S på Sjælland og øerne i tæt samarbejde med 45 kommuner og to regioner i Østdanmark.

Læs mere her

UPS er logistiksponsor for Grøn Koncert 2013

Den globale logistikvirksomhed UPS er sponsor for Muskelsvindfondens Grøn Koncert 2013. Sponsoraftalen indebærer, at alle billetter sikkert kommer frem til mere end 100 Føtex- og Bilkabutikker, så det er nemt for alle interesserede at købe billetter til koncerterne.

Billetterne skal være til stede i butikkerne, så snart salget starter. Derfor er det vigtigt med en samarbejdspartner som trygt og sikkert sørger for, at al logistik ordnes enkelt og effektivt. Sådan en partner har vi med UPS, som smidigt sikrer, at alt er i orden samtidig med at alle leverancer sker med overskud og et smil. Vi ser frem til et godt og langvarigt samarbejde, siger sponsorchef Charlotte Frølich hos Grøn Koncert.

UPS har længe samarbejdet med Muskelsvindfonden, hvor frivillige fra UPS har hjulpet med bl.a. Grøn Koncert og Cirkus Summarum. I 2011 gav UPS-fonden også 100.000 kr. til Muskelsvindfondens arbejde med at uddanne deres frivillige. Medarbejdere fra UPS hjælper også med pakningen af de mange tusinde billetter, som skal fordeles til de mange butikker.

Vi er rigtig glade for samarbejdet med Grøn Koncert. Det er nogle store koncerter med et virkeligt godt formål, og vi er glade for at UPS kan fortsætte vores tradition med at støtte Muskelsvindfonden. Grøn Koncert er virkelig landsdækkende, og derfor er det nemt for alle at deltage uanset hvor man bor, siger Center Manager Peter Panduro hos fra UPS og fortsætter:

Sidste år slog Grøn Koncert rekord med mere end 191.000 publikummer, og for første gang var der udsolgt i fire af Grøn Koncertbyerne.

Om UPS
UPS (NYSE:UPS) er verdens førende virksomhed inden for logistik og tilbyder en bred vifte af løsninger inklusiv transport af pakker og fragt, facilitering af international handel, og anvendelse af avanceret teknologi til mere effektivt at styre forretningsverden. Med hovedkontor i Atlanta, USA, betjener UPS mere end 220 lande og regioner over hele verden. Virksomheden kan findes på internettet på UPS.com og virksomhedens blog findes på www.blog.ups.com. Direkte adgang til nyheder fra UPS findes på pressroom.ups.com/RSS.

Om Muskelsvindfonden
Muskelsvindfonden arbejder for at skabe plads til forskelle. Vi ønsker at være med til at skabe et samfund, hvor der er plads til alle uanset handicap, etnisk baggrund, religion, seksuel orientering, køn og alder.
I over fire årtier år har Muskelsvindfonden arbejdet både på det politiske, forskningsmæssige og helt personlige plan for at skabe livskvalitet for mennesker med muskelsvind og deres pårørende. Samtidig har Muskelsvindfonden skabt store kulturelle begivenheder som Grøn Koncert og Cirkus Summarum, der har beriget både børn og voksne med musik og glæde.
Grøn Koncert 2013 er med til at skaffe penge til Muskelsvindfondens fortsatte arbejde for at hjælpe mennesker med muskelsvind og styrke mangfoldigheden. Ca. 3000 børn og voksne i Danmark har muskelsvind. Læs mere om Muskelsvindfondens arbejde på www.muskelsvindfonden.dk.

Læs mere her

Hvid jul og glatte veje kan give problemer for kunder i handicapkørsel

DMIs prognoser for julevejret ser i dag forholdsvis pæne ud. Skulle der alligevel komme større mængder sne, eller er vejene glatte, kan det give forsinkelser og aflysninger af handicapkørslen juleaften.

Midttrafik afvikler i løbet af julen knap 2.500 ture med handicappede, der skal holde jul forskellige steder i Midtjylland.

Sne og glatte veje betyder, at de over 230 vogne, som udfører Midttrafiks handicapkørsel i juledagene, kan blive ramt af større og mindre forsinkelser. Det medfører, at handicappede kan opleve at komme væsentligt senere frem til juleaften end planlagt.

– Vi har dog flere Midttrafik-medarbejdere til at overvåge kørslen juleaften. De hjælper chaufførerne med at løse de problemer, der vil opstå som følge af vejret. Det være sig forsinkelser og aflysninger, fortæller afdelingsleder Grethe Hassing.

Frem med skovlen: Sne og kørestole er en dårlig cocktail Chaufførerne kæmper traditionen tro for, at alle kommer rettidigt frem til juleaften. Men for at transportopgaven skal lykkes, er det vigtigt, at alle familier i landsdelen sørger for at holde fortove og indkørsler fri for sne.

– For at undgå store forsinkelser bør pårørende hjælpe familiemed- lemmer med et handicap til at sikre, at adgangsforholdene er i orden. Sne og is på fortove, gangstier og mindre veje gør det meget besværligt og farligt for både vores chauffører og kunder i handicapkørslen. Derfor har chaufførerne et stort juleønske: Ryd sne og strø salt!, siger Grethe Hassing.

Læs mere her

DSB skal køre tog på Odderbanen

Der har gennem mange år været et ønske om samdrift af Odderbanen og Grenaabanen i Østjylland. Det bliver nu til virkelighed.

Bent Hansen, formand for Region Midtjylland og DSB’s administrerende direktør, Søren Eriksen har i dag indgået en aftale om, at DSB inden udgangen af året indsætte nye tog og begynder at køre på Odderbanen. Dermed bindes nærbanerne i det østjyske sammen til gavn for kunderne.

Gennembrud i dansk nærbanedrift
Søren Eriksen glæder sig også over aftalen og forventer, at DSB får endnu flere kunder til at stige på togene.

»Jeg er utrolig glad for den nye aftale, der betyder, at vi sammen med Midttrafik og Regionen skaber et bedre tilbud til vores kunder i Østjylland. Nøjagtig som på Grenaabanen indsætter vi moderne og mere miljøvenlige tog på Odderbanen. Jeg forventer, at det sammen med den forbedrede køreplan tiltrækker omkring 10 procent nye kunder. Det viser vores erfaringer fra andre landsdele,« siger Søren Eriksen, der suppleres af regionsformand Bent Hansen fra Region Midtjylland.

»Det er et gennembrud i dansk nærbanedrift. Med aftalen om Odderbanen skaber vi en større sammenhæng i den kollektive trafik ind og ud af Aarhus. Kunderne får nye, komfortable og mere miljøvenlige tog. Aftalen er et væsentligt kvalitetsløft af den kollektive trafik og vil medvirke til at nedbringe trængslen på vejene i og omkring Aarhus,« siger Bent Hansen.

God løsning for Aarhus
Aftalen, som skal godkendes af bestyrelserne hos DSB, Regionsrådet hos Region Midtjylland og Midttrafik, er det første skridt mod letbanen i Aarhus.
»Vi tager nu fat på at afprøve letbane-konceptet, hvor vi får gavn af DSB’s ekspertise,« siger Bent Hansen.

Bjarne Schmidt Nielsen, som er næstformand for Midttrafik og formand for Midtjyske Jernbaner, er tilfreds med, at der er enighed om aftalen.

»Vi har fundet en god løsning med samdrift til gavn for kunderne i Aarhus området,« siger han.

Midtjyske Jernbaner virksomhedsoverdrager Odderbanens ansatte til DSB, der opretholder billetsalgs- og værkstedsfaciliteterne i Odder. Aftalen medfører, at værkstederne i Odder opgraderes med en større bemanding.

Samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen er teknisk blevet mulig, efter at Transportministeriet investerede i nyt sporskifte på Aarhus Hovedbanegård.

Fakta om Odderbanen
Der var i 2010 1,02 mio. passagerer på Odderbanen
Der er 18 stationer og standsningssteder på Odderbanen inklusiv Aarhus H
28 medarbejdere står for trafikdriften

Fakta om Desiro-togene
De nye tog, der er bygget af Simens, er af modellen Desiro, der også kører på Svendborg- og Grenaabanen. Det er et let tog, som hurtigt kan komme op i fart og bremse ned igen. Aarhusianerne vil kende det fra Grenaabanen, hvor det kører i dag. Det er også et oplagt valg til Odderbanen, hvor der er en forholdsvis kort afstand mellem stationerne.

Togene byder også på mere komfort. Desiro-togene er eksempelvis udstyret med elektronisk trafikinformation, klimaanlæg, store panoramavinduer og lavgulvsafdeling med handicaptoilet og fleksareal til cykler og barnevogne.
Desiro er også et godt valg for miljøet, da de kører cirka 10 procent længere på en liter diesel end de eksisterende tog på Odderbanen. De udleder også betydeligt færre partikler.

For yderligere kommentarer:
Regionsformand Bent Hansen, telefon: 40 31 37 07
Bestyrelsesformand Bjarne Schmidt Nielsen, Midtjyske Jernbaner. Telefon: 40 25 63 45.
DSB Kommunikation, 24 68 00 00

Læs mere her

Bedre vilkår for handicappede i kollektiv trafik

DSB s ledsagerordning, som er en rabatordning for handicappede til den kollektive trafik, udvides fra den 1. august i år.

Ordningen går i korte træk ud på, at brugerne af ordningen kan rejse med en ledsager til én billets pris eller rejse alene til ½ pris. Det er handicaporganisationerne, der udsteder legitimationskortene, som giver adgang til ordningen. Er man godkendt til trafikselskabernes handicapkørsel, har man også adgang til at benytte DSB s ledsagerordning.

Ledsageordningen gælder i dag kun for rejser, der går over de gamle amtsgrænser. Det betyder i praksis, at brugerne skal rejse over et takstområde for at kunne benytte ordningen. Er rejsen kortere, kan man ikke benytte ledsagerordningen.

Fra den 1. august 2011 udvides ordningen imidlertid til at omfatte alle rejser i hele landet.

Udvidelsen af ordningen er aftalt med Trafikselskaberne i Danmark, DSB, Arriva Tog og Metroselskabet.

Transportminister Hans Christian Schmidt siger i den anledning:

Det har længe været bøvlet for personer med et handicap, at ledsagerordningen kun omfatter de længere rejser. Det får vi nu rettet op på, så ordningen gælder for alle rejser i hele landet til stor gavn for personer med et handicap.

Læs mere her

Transportministeren vil skabe et stærkt personbefordringserhverv

Transportminister Henrik Dam Kristensen nedsætter nu et udvalg, der skal se på, hvordan der kan skabes et stærkt personbefordringserhverv til gavn for forbrugere, erhvervet og indkøbere af trafik. Konkret ser udvalget på rammerne for taxierhvervet, limousine-kørsel og sygetransporter.

Udvalget er nedsat for at undersøge, hvordan der kan sikres et højt serviceniveau for forbrugerne og en fleksibel forretningsdrift, der kan skabe et stærkt og effektivt erhverv med fair konkurrence. Forslagene skal også sikre, at der vil være en ordentlig taxibetjening i landdistrikterne.

Transportminister Henrik Dam Kristensen siger:

– Jeg er glad for, at vi nu får nedsat dette udvalg, der skal se på, hvordan der kan findes nogle langsigtede løsninger, så vi kan blive ved med at have en god betjening på taxiområdet og området for sygetransport og offentlig kørsel af bl.a. handicappede, patienter og lægekørsel.

– Jeg håber udvalget kan være med til at pege på, at vi kan skabe mere fleksible rammer for erhvervet og sikre fair konkurrence. Det vil være til glæde for både branchen og forbrugerne. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at have en høj service samtidig med, at markedet kan fungere effektivt. Det er også vigtigt, at vi skaber rammer for en god betjening i landdistrikter.

– Det har været afgørende for mig, at det er branchen, forbrugerrepræsentanter og de faglige organisationer, der selv kommer med løsninger. Jeg er samtidig klar over, at det er et område med mange modsatrettede interesser, hvor der godt kan være temaer, man ikke kan nå til fuld enighed om.

– Jeg er også glad for, at der er fuld opbakning hos partierne i Folketinget til at nedsætte det her udvalg. Det lover godt for den efterfølgende politiske drøftelse.

Udvalget sammensættes bredt med deltagere fra alle dele af erhvervet, brancheorganisationer, de faglige organisationer samt DI og Dansk Erhverv. Endvidere vil bl.a. også Forbrugerrådet, Det Centrale Handicapråd, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner samt flere ministerier deltage.

Kommissoriet kan downloades her

Læs mere her