Banedanmark fortsætter fornyelsen ved Vesterport Station

Banedanmark er netop gået i gang med anden etape af renoveringen af rækværk, vejbroer og banegravsvægge ved Vesterport Station. Arbejdet vil være færdigt ved udgangen af september 2010.

I forlængelse af sidste års arbejde med at renovere betonkonstruktionerne ved Vesterport Station er Banedanmark nu i gang med arbejdets 2. fase. Sidste år omfattede arbejdet hovedsagelig banegravsvægge og rækværk langs Vester Farimagsgade, og her i 2010 fortsætter renoveringen langs Hammerichsgade.

“I år skal vi udskifte rækværket i gadeplan langs Hammerichsgade og ved stationens hovedindgang med et nyt armeret rækværk, der opfylder nutidens krav til trafiksikkerhed. Det oprindelige rækværk stammer fra den gang banegraven blev etableret i perioden 1914-17 og er derfor dimensioneret til påkørsel af datidens lette og langsomme køretøjer,” fortæller projektleder hos Banedanmark, Gitte Aaskov Laursen.

Desuden skal væggene i banegraven langs regionaltogssporet mod Hammerichsgade repareres på grund af revner og nedfalden puds. Endelig skal facaden på vejbroen “Ved Vesterport” ved stationens hovedindgang renoveres.

“Efter renoveringen forventer vi, at der de næste ca. 25 år ikke vil være behov for større reparationer ved Vesterport Station, men kun for løbende vedligeholdelse af betonkonstruktionerne,” siger Gitte Aaskov Laursen.

Arbejdsstøj fra renoveringen kan desværre ikke undgås, men Banedanmark forsøger at minimere generne mest muligt ved valg af arbejdsmetoder og planlægning af arbejdet.

Mens renoveringen står på, er hele Hammerichsgade indsnævret til et spor i hver retning. Det indebærer, at P-pladserne er sløjfet midlertidigt, at der er etableret en midlertidig cykelsti og at der kun er fortov i den ene side af vejen.

Entreprenør på arbejdet Phil-Aarsleff Brokonsortiet I/S.

Da der ikke er meget plads at arbejde på langs banegravsvæggen, er det i perioder nødvendigt at spærre det ene regionaltogsspor om natten og i udvalgte weekender. DSB oplyser om ændringer i togenes køreplan på www.dsb.dk eller tlf. 7013 1415.

Spørgsmål om renoveringen besvares af projektleder Gitte Aaskov Laursen via Banedanmarks pressevagt på tlf. 8234 1313.

Med venlig hilsen
Banedanmark

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *