Banedanmark fortsætter fornyelsen ved Vesterport Station

Banedanmark er netop gået i gang med anden etape af renoveringen af rækværk, vejbroer og banegravsvægge ved Vesterport Station. Arbejdet vil være færdigt ved udgangen af september 2010.

I forlængelse af sidste års arbejde med at renovere betonkonstruktionerne ved Vesterport Station er Banedanmark nu i gang med arbejdets 2. fase. Sidste år omfattede arbejdet hovedsagelig banegravsvægge og rækværk langs Vester Farimagsgade, og her i 2010 fortsætter renoveringen langs Hammerichsgade.

“I år skal vi udskifte rækværket i gadeplan langs Hammerichsgade og ved stationens hovedindgang med et nyt armeret rækværk, der opfylder nutidens krav til trafiksikkerhed. Det oprindelige rækværk stammer fra den gang banegraven blev etableret i perioden 1914-17 og er derfor dimensioneret til påkørsel af datidens lette og langsomme køretøjer,” fortæller projektleder hos Banedanmark, Gitte Aaskov Laursen.

Desuden skal væggene i banegraven langs regionaltogssporet mod Hammerichsgade repareres på grund af revner og nedfalden puds. Endelig skal facaden på vejbroen “Ved Vesterport” ved stationens hovedindgang renoveres.

“Efter renoveringen forventer vi, at der de næste ca. 25 år ikke vil være behov for større reparationer ved Vesterport Station, men kun for løbende vedligeholdelse af betonkonstruktionerne,” siger Gitte Aaskov Laursen.

Arbejdsstøj fra renoveringen kan desværre ikke undgås, men Banedanmark forsøger at minimere generne mest muligt ved valg af arbejdsmetoder og planlægning af arbejdet.

Mens renoveringen står på, er hele Hammerichsgade indsnævret til et spor i hver retning. Det indebærer, at P-pladserne er sløjfet midlertidigt, at der er etableret en midlertidig cykelsti og at der kun er fortov i den ene side af vejen.

Entreprenør på arbejdet Phil-Aarsleff Brokonsortiet I/S.

Da der ikke er meget plads at arbejde på langs banegravsvæggen, er det i perioder nødvendigt at spærre det ene regionaltogsspor om natten og i udvalgte weekender. DSB oplyser om ændringer i togenes køreplan på www.dsb.dk eller tlf. 7013 1415.

Spørgsmål om renoveringen besvares af projektleder Gitte Aaskov Laursen via Banedanmarks pressevagt på tlf. 8234 1313.

Med venlig hilsen
Banedanmark

Læs mere her

Beretning om DSB og Waterfront offentliggjort

Advokatfirmaet Bruhn & Hjejle har afsluttet deres uvildige advokatundersøgelse, som DSB sammen med transportministeren iværksatte i januar 2013. Der er som led i undersøgelsen fremkommet forhold, som har givet anledning til kritik en kritik DSB tager alvorligt:

Den uvildige undersøgelse peger på arbejdsmetoder, som er helt uacceptable og som DSB på det kraftigste tager afstand fra. Undersøgelsen bygger på frivillighed, og der kan være forhold, som ikke er belyst, men beretningen giver rigelig med information til at drage de nødvendige konsekvenser og iværksætte de nødvendige forbedringstiltag i DSB, udtaler Peter Schütze, bestyrelsesformand i DSB.

DSB s bestyrelse har tilsluttet sig de anbefalinger, den administrerende direktør har fremlagt som følge af den uvildige advokatundersøgelse. Det betyder blandt andet at:

DSB igangsætter en revurdering af selskabets etiske regler
DSB igangsætter et arbejde for at forbedre de interne processer herunder i forhold til offentlighedsloven
DSB etablerer en whistleblower -ordning
Der må ikke herske tvivl om, at DSB ønsker at have en åben, ærlig og direkte dialog med alle interessenter. Vi vil ligesom andre virksomheder benytte os af ekstern rådgivning, men det skal stå klart, at kun DSB repræsenterer DSB og at vi forventer, at regler om god adfærd overholdes af enhver medarbejder, leverandør eller rådgiver. , udtaler administrerende direktør Jesper Lok og fortsætter:

Sammen med ministeriet vil vi udarbejde klare retningslinjer og spilleregler, der sikrer det .
Som følge af undersøgelsens konklusioner er der nu taget skridt til at gennemføre en opsigelse af underdirektør Peder Nedergaard Nielsen. Peder Nedergaard Nielsen har været suspenderet, siden undersøgelsen blev indledt i januar.

Læs mere her

Udskiftning af bro i Horsens

Som led i fremtidssikringen af jernbanen i Danmark skal Banedanmark opføre en ny bro over banen på Priorsløkkevej. Den nuværende brokonstruktion er fra 1926, og betonen er så nedslidt, at det ikke kan betale sig at renovere den. Vejbanen på den nye bro bliver 2 meter bredere end på den gamle, og broen forsynes af sikkerhedshensyn med et tidssvarende autoværn.

Vi starter på arbejdet den 13. august, og efter planen er den nye bro færdig den 3. november 2012.

I hele arbejdsperioden er Priorsløkkevej spærret for trafik ved broen. Skilte vil vise vej til omkørsel.

Sådan vil arbejdet foregå
Den eksisterende bro vil blive brudt ned søndag den 19. august. Herefter gør vi klar til at vibrere jernpuns ned i jorden. Spunsarbejdet vil af hensyn til togdriften blive udført om natten, da det er nødvendigt at lukke det ene spor, mens vi arbejder. Vi foretager spunsarbejde i nætterne efter hhv. den 23. august, efter 27.-30. august samt efter 3.-6. september.

Natten efter lørdag den 15. september monterer vi de 19 nye betonbjælkeelementer.

I de ovennævnte perioder vil banen være delvis lukket for togdrift.

Når de nye betonbjælker er på plads, går vi i gang med at støbe nyt brodæk, og til slut forsynes broen med fugtisolering, autoværn og asfaltbelægning. Den nye bro åbner efter planen for trafik den 3. november 2012.

Konsekvenser for naboer
Selvom Banedanmark i planlægningen af arbejdet og i valg af arbejdsmetoder forsøger at minimere generne for naboerne mest muligt, kan det desværre ikke undgås, at arbejdet kommer til at påvirke de nærmeste naboer.

Dels i form af arbejdsstøj og -støv samt tung trafik med arbejdskøretøjer i nærområ-det. Særligt nedrivningen af den gamle bro den 19. august vil naboerne nok kunne høre. Desuden vil der være arbejdslys omkring brostedet i de perioder, hvor vi arbejder om natten. Kun de allernærmeste naboer vil muligvis kunne registrere svage vibrationer, når vi udfører spunsarbejde.

Banedanmark beklager de gener, som arbejdet påfører vores naboer.

Yderligere information og kontakt
DSB oplyser om ændringer i togdriften på enten www.dsb.dk/kundeservice eller på tlf. 7013 1415.

Har du spørgsmål til broarbejdet, er du velkommen til at kontakte byggeleder Mads Thagaard Madsen på tlf. 2684 8020 eller via e-mail xmthm@bane.dk

Akutte henvendelser uden for almindelig arbejdstid henvises til entrepriseleder hos DS Semaco, Erik Petersen, tlf. 53 73 60 31 eller via e-mail ep@ds-semaco.dk

Læs mere her