Høj rettidighed:Bonus i sigte for DSBFirst

DSBFirst, som overtog driften af Øresundstogene, har siden forsommeren ligget med en rettidighed på ca. 97 procent i Danmark og 98,5 procent i Sverige. I henhold til kontrakten er selskabet nu mindre end en procent fra at modtage bonus i Danmark, og i Sverige står man til at modtage bonus.

– Vi og vores medarbejdere har gjort et rigtigt godt job, men jeg beklager, at kunderne ikke mærker den høje rettidighed, siger Karsten Røn Andersen, administrerende direktør for DSBFirst. Vi har taget initiativet til et samarbejde med myndighederne for også at få en højere kunderettidighed.

Vi havde desværre en dårlig rettidighed på Kystbanen i opstartsperioden, hvilket vi beklager. Dette resulterede i, at vi sammen med udbudsmyndigheden justerede i køreplanen. Resultatet har været, at vi de sidste mange måneder har en god kontraktuel rettidighed og nu er meget tæt på bonus.

I Sverige vil der blive udbetalt bonus for forsommerens og sommerens rettidighed, som ligger på 98,5 procent. Bonus udeblev de første måneder, men via besparelser, fik dette ikke nogen større økonomisk effekt for DSBFirst.

– Vi arbejder fokuseret på rettidigheden. Kunderne er ligeglade med årsagerne til forsinkelserne. De vil blot have tog til tiden. Derfor er vi i tæt samarbejde med Trafikstyrelsen om mere robust køreplan på Kystbanen. Målet er en køreplan, som er mindre sårbar over for udefra kommende påvirkninger som f.eks. de store ombygninger af Malmö Centralstation, som vi lider af nu, og som vil vare det næste halvandet år, siger Karsten Røn Andersen.

Og kunderne er tilfredse med den service, vores personale yder. Det viste forårets kundeundersøgelse. Men også på dette område vil DSBFirst fortsætte med at forbedre sig:

– Vi skal være endnu bedre, siger Karsten Røn Andersen. Vi har kun et mål: Tilfredse kunder!
_ _ _ _

Status august 2009 DSBFirst

Rettidighed

For at opnå bonus skal DSBFirst have en kontraktuel rettidighed på 97,9 procent i Danmark.
I Sverige er der to niveauer; 99 procents rettidighed i myldretid og 98 procent uden for myldretid.

I Danmark har DSBFirst under sommeren ligget med en gennemsnitlig rettidighed på ca. 97 procent, hvilket indebærer, at selskabet er tæt på at modtage bonus.

I Sverige har DSBFirst ligget inden for bonusområdet i maj og juni. Juli er ikke fastlagt, men det er meget sandsynligt, at selskabet vil modtage bonus selv for juli og august.

De procentuelle rettidigheder angivet i kontrakten relaterer sig til de faktorer, som togoperatøren har indflydelse på. Andre faktorer, som påvirker rettidigheden, kan være spor- og signalfejl, kondensfugt i Øresundstunnellen og vejrlig. Det er sådanne faktorer, som inkluderes i den kundeoplevede rettidighed, men eftersom togoperatøren ikke er skyld heri, belaster dette ikke togoperatørens rettidighed.

Aktuel akkumuleret rettidighed klik her

Kundetilfredshed

Der er også muligt for DSBFirst at modtage bonus, hvis kunderne er tilfredse med den service, som DSBFirst yder. Det måles via kundeinterviews, der foretages to gange årligt. Den første kundemåling i Danmark udført i foråret 2009 viste, at kundernes tilfredshed var så høj, at det resulterede i en bonus til DSBFirst.

Kundemålingen i Sverige nåede ikke bonusniveau, men resultatet viste, at kunderne er mere tilfredse end de foregående år.

Bod/bonus

Den dårlige rettidighed i opstarten betyder, at DSBFirst i løbet af det første halvår blev fratrukket DKK 15,2 mio. i vederlaget. Det skal understreges, at dette beløb ikke kun udgør bod, men også inkluderer en produktionsnedgang.

Den udeblevne bonus har ikke haft stor effekt på selskabets økonomiske situation, eftersom selskabet har formået at holde sine omkostninger nede og endog fundet andre indtægtskilder. DSBFirst er således på niveau med det budgetterede resultat, som blev fastlagt, inden selskabet overtog Øresundstrafikken den 11. januar i år.

I første halvår blev der også udbetalt en kundetilfredsbonus på ca. DKK 1 mio.

I Sverige har DSBFirst nået bonusniveau i maj og juni. Juli er endnu ikke fastlagt, men selskabet nærer stor forhåbning om, at rettidigheden i juli og august også vil udløse bonus.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *