Stefan Pichler går om bord i airberlin group som ny CEO

Tillid, samarbejde og mod til at træffe hurtige beslutninger. Stefan Pichler (57) har i dag sin første arbejdsdag som Chief Executive Officer (CEO) i airberlin. Han blev udnævnt af Board of Directors den 3. november 2014. “Jeg har med glæde påtaget mig den udfordring, der ligger i at gøre airberlin til et overskudsgivende og inspirerende flyselskab igen. Jeg vil lægge alle kræfter i opgaven og glæder mig til mit nye liv i Berlin. Vi har hvert år mere end 31 millioner tilfredse kunder, vi har et konkurrencedygtigt produkt, og vi er godt repræsenteret på de vigtigste europæiske markeder. Vores innovative medarbejdere har stor erfaring, og det vil jeg bygge på,” siger Stefan Pichler på sit første medarbejdermøde i Berlin.

Den første arbejdsuge vil være præget af mange møder med medarbejderne i Berlin, som er selskabets traditionelle hovedsæde. Desuden er der planlagt indledende politiske samtaler og møder med repræsentanter fra branchen. Allerede mandag i næste uge skal den nye CEO besøge selskabets andet hovedsæde i Düsseldorf, hvor det første punkt på dagsordenen vil være at hilse på medarbejderne.

Stefan Pichler overtager de nye opgaver med det primære mål at omstrukturere selskabet for at sikre airberlins økonomiske bæredygtighed, også på lang sigt. Ud over den økonomiske udfordring kommer medarbejderinnovation og talentudvikling til at stå i centrum for hans aktiviteter.

“Vi har brug for gensidig tillid, samarbejde, beslutsomhed, ansvarsbevidsthed og energi i hele virksomheden. Vi skal styrke kompetencer på tværs af alle niveauer. Vi skal være bevidste om vores aktuelle situation og alligevel have mod til at træffe hurtige beslutninger. Sidst, men ikke mindst, ønsker jeg en åben og ærlig kommunikation,” siger Stefan Pichler.

Stefan Pichler har været i flybranchen i 25 år og har stor erfaring i ledelsen af lavpris-, charter- og ruteflyselskaber med overskudsgivende rutenet. Indtil slutningen af januar var han ansat hos Fiji Airways, hvor han implementerede et omstruktureringsprogram, der skulle føre selskabet tilbage til positive driftsresultater.

I tiden inden Fiji Airways var han Managing Director & Chief Executive hos Jazeera Airways, hvor han havde succes med sit restruktureringsprogram og gav flyselskabet et overskud på mere end 30 procent. Som Chief Commercial Officer & Deputy CEO gjorde han i 2006 og 2007 Virgin Blue Airlines til et af verdens mest overskudsgivende flyselskaber. Samtidig grundlagde han V Australia og var virksomhedens bestyrelsesformand indtil 2009. Inden da var Stefan Pichler bestyrelsesformand i Thomas Cook AG. Desuden har han haft flere ledende stillinger hos Lufthansa, sidst som Chief Commercial Officer og bestyrelsesmedlem.

Stefen Pichler er passioneret maratonløber og har valgt Berlin som sin nye bopæl. Han overtager stillingen fra Wolfgang Prock-Schauer, der genoptager sin oprindelige funktion fra 2012 som Chief Strategy & Planning Officer.

Læs mere her

Rekordmange besøgte Transport Øst i Greve

4500 besøgende lagde i weekenden den 6. og 7. september vejen forbi Mercedes-Benz CPH området, hvor den årlige transportmesse, Transport Øst fandt sted. Det var femte gang, Greve Kommune lagde grund til messen, hvor mere end et halvt hundrede udstillere tog imod de forventningsfulde besøgende. I den forgangne weekend fandt Transport Øst sted, og arrangementets succes blev understreget af, at der allerede på transportmessens første dag var flere gæster end under hele sidste års messeweekend. Messen blev afholdt i højt humør, og både udstillere og besøgende nød godt af de mange spændende aktiviteter. Den gode stemning hos de mange fremmødte sørgede for, at der var godt gang i forretningerne hos udstillerne, som havde forrygende travlt. Der var udstillinger med kraner, trailere og masser af transporttilbehør. Desuden stod lokale uddannelsessteder med tilknytning til vognmandsbranchen klar til at tale med interesserede.

Det var ingen tilfældighed, at Transport Øst igen fandt sted i netop Greve, som har en aldeles god placering i den østdanske transportkorridor. Greve Kommune har gennem længere tid arbejdet aktivt for at skabe gode rammer for netop transport- og logistikbranchen, som er rigtig godt repræsenteret i kommunen, og borgmester Pernille Beckmann glædede sig over, at arbejdet bærer frugt: ”Med et arrangement som Transport Øst ses det tydeligt, at transportbranchen er i rivende udvikling. Den udvikling støtter vi op om i Greve Kommune, og ved en messe som denne kan vi se, hvilken værdi det giver det lokale erhvervsliv: stort fremmøde, øget interesse, god forretning og et godt udgangspunkt for det videre arbejde”, siger Pernille Beckmann.

Transport Øst blev første gang arrangeret i 2009 og er siden blevet til et fast årligt tilbagevendende arrangement, der samler transportbranchen øst for Storebælt. Messen er blevet afholdt seks gange, heraf fem gange i Greve, og hos Greve Kommune er man glade for det gode samarbejde med arrangøren, Danske Transport Medier. Derfor ser både Greve Kommune og Danske Transport Medier også frem til at kunne byde de mange udstillere og besøgende velkommen igen til næste år, hvor messen afholdes samme sted den 5.-6. september 2015.

Jernbanen er tilbage i form

Otte års arbejde med både at afvikle et opsparet vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb på det statslige jernbanenet er nu tæt på målstregen med de sidste fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg samt en række mindre arbejder på Kystbanen. Banedanmark lægger i de kommende måneder sidste hånd på arbejdet med at indhente mange års fornyelsesefterslæb på jernbanen. Dermed afslutter Banedanmark otte års arbejde med at bringe jernbanesporet tilbage i form efter det vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb, der var blevet opbygget over en lang række år.

”Der har fra politisk side været investeret massivt i jernbanen, og effekten af, at jernbanen nu er tilbage i form, kan også mærkes for passagererne ved, at togene nu kører med en rekordhøj rettidighed. Vi har nået en markant milepæl, og med de kommende års udskiftning af de gamle signalanlæg vil der komme endnu færre forsinkelser,” siger Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Efterslæb på broer og spor
Tilbage i 2006 besluttede Folketinget med ”Aftale om trafik for 2007” at give en merbevilling på 4,7 mia. kr. til jernbaneområdet efter en periode i 2005-2006 med mange problemer og forsinkelser. Heraf var de 3,3 mia. kr. øremærket til at indhente efterslæb på fornyelse og vedligehold af banen. Vedligeholdelsesefterslæbet blev som planlagt indhentet i 2009.

Målet om indhentelse af fornyelsesefterslæbet med udgangen af 2014 bliver nået med sommerens fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg, der udføres samtidig med anlæggelsen af dobbeltsporet mellem Vamdrup-Vojens, som er klar i 2015. Ligeledes udføres der i år mindre vedligeholdelsesarbejder på Kystbanen.

I perioden fra 2007-2014 har ca. 75 procent af indsatsen været koncentreret om fornyelsesarbejde på broer og spor. Som planlagt i 2006 er der udført vedligehold og fornyelsesarbejde på 800 broer og fornyelse af ca. 1500 km spor.

Ændringer i planen giver effektivitet
Siden 2006 er der kommet en række nye store anlægsprojekter på jernbanen, og de skal gennemføres frem mod 2020. Banedanmark har derfor valgt at lægge enkelte af arbejderne med at indhente fornyelsesefterslæbet sammen med kommende anlægsarbejder, der udføres frem mod 2020.

”Ved at udføre anlægs- og fornyelsesarbejder samtidigt, opnår vi både økonomiske og planlægningsmæssige fordele. Endnu vigtigere er det dog, at vi generer passagererne mindst muligt, så vi sikrer, at vi laver mest mulig jernbane, når vi påvirker togtrafikken,” forklarer Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Med fornyelsesefterslæbet indhentet og infrastrukturen på plads har Banedanmark lagt hjørnestenene til at realisere de politiske beslutninger om timemodellen og muligheden for at fordoble antallet af passagerer og godstransporten.

”Vi har nu fundamentet på plads. Vi er dermed klar til at skabe fremtidens jernbane frem mod 2020 og til at realisere den politiske aftale om Togfonden DK til gavn for passagererne,” siger Jesper Hansen.

Fakta:
• Spor og broer udgør 75 pct. af Banedanmarks udgifter til fornyelse og vedligehold eksklusiv sikring.
• Banedanmark har udført fornyelse og vedligehold på 800 broer.
• Banedanmark har udført fornyelse på 1500 kilometer spor. I fagsprog taler man om vægtede kilometer, fordi der ved sporombygninger vægtes forskelligt på baggrund af den mængde skinner, sveller og ballast, som Banedanmark har fornyet. En kilometer spor, hvor der kun skiftes skinner, vægter således ikke så højt som en kilometer spor, hvor der også skal skiftes sveller og ballast.

Banedanmark har fornyet spor på disse strækninger:
Årstal:
– Strækning

2007:
– Kystbanen
Køge Bugt – banen

2008:
– Fredericia – Aarhus
– Farumbanen
– Klampenborg banen
– Holbæk – Kalundborg

2009:
– Odense – Svendborg
– Ringsted – Nykøbing Falster

2010:
– Svanemøllen – Hillerød
– Roskilde – Holbæk
– Sønderborg – Tinglev
– Herning – Holstebro

2011:
– Bramming – Tønder
– Esbjerg – Lundeskov
Valby – Svanemøllen

2012:
– Skanderborg – Herning
– Aalborg – Frederikshavn
– Langå – Struer

2013:
– Lille Syd (Roskilde – Køge – Næstved)
– Esbjerg – Skjern – Herning

2014:
– Kystbanen (arbejde imens togtrafik er indstillet pga. Nordhavnsvejprojektet)
– Taulov – Padborg

Læs mere her

Lastbil sidder fast under lav bro

Denne overskrift var igen i medierne mandag (red. 29 sep.), denne gang med en bro ved Snohøj i Fredericia, hvor en chauffør kørte ind i den lave bro med et 40 tons vogntog. Med Map&Guide software til ruteplanlægning og navigation er informationer om brohøjder, tunneler og lignende data indbygget i kortet. Dermed mindskes risikoen for påkørsler som den i Snohøj.

Map&Guide software til ruteplanlægning og navigation har i dag integreret data i kortet, der hjælper vognmanden eller speditøren til at beregne den optimale rute for et vogntog. Dette kan være kritiske data, som højde på broer og tunneller, eller praktiske oplysninger om veje spærret for biler over 3.500 kg. Integration af disse data i planlægningen er nødvendig for at kunne foretage en optimal ruteberegning. Samtidig vil korrekt navigation, i forhold til bilens størrelse, være et væsentligt element i forebyggelsen af ulykker. Med korrekt lastbil navigation rutes de store vogntog, hvis muligt, uden om byer, herunder villa– og skoleveje samt lave broer. Dermed mindskes risikoen for svingulykkker såvel som risikoen for påkørsel af lave broer.

Thue Madsen:
"Software og elektronisk udstyr i bilerne kan være en stor hjælp for chaufføren i sit daglige arbejde. Det må selvfølgelig aldrig fjerne chaufførens opmærksomhed fra trafikken, men navigationssystemer er en stor lettelse for chauffører der ikke er kendt i et område. Vi ser dog ofte at lastbiler benytter navigationssystemer der ikke er konfigureret med lastbilens dimensioner men er beregnet til almindelige personbiler. Et navigationssystem til lastbiler inddrager i langt højere grad de større veje og med den nye Map&Guide Truck Navigator inddrages langt flere oplysninger i navigationen, bl.a. data om brohøjder."

Map&Guide Truck Navigator samt ruteplanlægningssoftware fra Map&Guide har i dag integreret data om brohøjder, tunneler, farligt gods og veje spærret for lastbiler i kortene over Tyskland, England og Frankrig. Data for Skandinavien, herunder Danmark, vil være færdig integreret i 2009.
 

Læs mere her

Støtte til transportbranchen

Som et led i støtteprogrammet "De–Minimis" kan virksomheder i transportbranchen i Tyskland få tilskud til nedenstående forehavender, hvis de opfylder bestemte forudsætninger:

For hvert initiativ per køretøj et beløb på indtil 2.000,00 EUR (f.eks. køb af systemer til kørselsassistance eller til partikelforringelse).

For hvert initiativ per person et beløb på indtil 800,00 EUR (f.eks. omkostninger til sikkerhedsudstyr/arbejdstøj til chauffør).

For hvert initiativ som øger effektiviteten et beløb på indtil 1.400,00 EUR (f.eks. køb af telematiksystemer).

Støttebidraget for hver virksomhed er begrænset til højst 33.000,00 EUR årligt og beregnes efter støtten per tungt erhvervskøretøj (op til 600,00 EUR) multipliceret med antallet af de køretøjer, der er indregistreret for firmaet den 31. oktober året før.

Erhvervskøretøjerne må udelukkende bruges til godstransport og totalvægten skal være mindst 12 t tilladt vægt).

Ansøgning om støtte skal sendes til Bundesamt für Güterverkehr i Køln inden den 31. marts i det år, hvor initiativerne påbegyndes. For 2009 er fristen undtagelsesvis forlænget til den 15. maj.

Ansøgningen skal principielt indsendes inden forehavendet bliver gennemført. Datoen i kontrakten betragtes som gennemførelsesdato.

Støtten skal anvendes indenfor fristen for den lovbestemte anvendelse. Fristen begynder med køb/oprettelse og ender et år efter afslutning af forehavendet. Der ydes ingen støtte til køb af nye køretøjer.
 

Læs mere her

Succes for svensk togsatsning i Danmark, vækster i 2009

Det svenske jernbaneselskab, SJs, satsning på det danske togmarked har båret frugt, og efter første kvartal af 2009 kan SJ konstatere, at flere og flere danske togrejsende vælger at rejse med svenske SJ helt præcist 25 procent flere rejsende end forventet.

Det svenske jernbaneselskab SJ besluttede at satse stort på de danske togrejsende og øgede togdriften til og fra København fra 2 til 14 daglige afgange i starten af året. Efter første kvartal af 2009 kan SJ konstatere, at det var en god beslutning – flere og flere danske togrejsende vælger SJ som togoperatør når turen går hinsidan. Det er især på de længere togrejser mod fx Stockholm og på erhvervsrejserne, at SJ vinder.

"Vi kan se, at vi har vundet markedsandele – og det i et transportmarked, der ellers er i tilbagegang. Vi oplever en stigning i antallet af rejsende, der tager toget over Øresundsbroen, fra Danmark mod Sverige, og 30 procent vælger nu at rejse med SJ på deres erhvervsrejser," siger Mikael Hallberg, der er ansvarlig for SJs X2000 tog, der kører mellem København og Sverige.

SJ, som fra årsskiftet blev en større spiller på det danske togmarked, beskriver det første kvartal som en succes, hvor virksomheden har opnået de mål, som blev sat forud for den strategiske Danmarkssatsning og mere til; SJ kan således rapportere om en kundetilgang på 25 procent mere end målsat.

En af grundende til SJs hurtige etablering i Danmark på Sverigestrafikken hænger ifølge SJ nøje sammen med beslutningen om, at tilbyde meget erhvervsvenlige rejser mellem København og Sverige. På SJs X2000–tog er der udover gratis internetadgang også god mobildækning og madservering undervejs, hvilket gør det lettere at arbejde effektivt, mens man transporteres til sit møde.

"Efterspørgslen på hurtige og bekvemme rejser, hvor du har internetadgang og god mobildækning, er stor. Det kan vi levere, og det har danskerne fundet ud af og taget til sig. Vi forventer, at fremgangen fra første kvartal fortsætter, og at vi derfor vokser yderligere i Danmark i løbet af 2009," siger Mikael Hallberg.

En anden grund til SJs succes blandt danskerne skal findes i den gunstige valutakurs mellem den danske og svenske krone, hvorfor de billigste billetter fra SJ kan købes for 95 svenske kroner ca. 65 danske kroner. Da SJ startede den øgede togdrift i starten af 2009, oplevede man at bookingsiden havde nogle mangler, der gjorde, at danskerne ikke så let kunne finde frem til de billigste billetter. Dette er nu løst med en mere informativ hjemmeside.

SJs tog mod Sverige fordeler sig dagligt på seks direkte X2000 tog til Stockholm og syv direkte tog til Gøteborg, hvoraf tre er med X2000. Hertil kommer en forbindelse til og fra den Sydsvenske by Växjö.

For mere information om SJs danske satsning eller SJ generelt, kontakt venligst:
SJs presseafdeling +46 107518290

Om SJ
Hver dag rejser flere end 150.000 mennesker med SJ. SJ, er Sverige største togoperatør og flere end 4.000 ansatte sørger for at togrejserne er sikre, pålidelige, bekvemme og enkle. SJ kører mellem 250 stationer fra Navik til Berlin. SJs eltog drives af 100 procent genanvendelig energi fra vand– og vindkraft i Sverige. Rejserne er mærket med Bra Miljöval verdens skrapeste miljømærkning. I 2008 omsatte SJ for 9 milliader svenske kroner.

Om X2000 toget
SJs bekvemme hurtigtog, X2000, kører på de større strækninger med et stort antal rejsende. 43 X2000 tog kører hovedsageligt på stærkningerne mellem Stockholm–Gøteborg, Stockholm–København, København–Gøteborg og Stockholm–Sundsvall.
 

Læs mere her

Entreprise forbliver i Banedanmark

Der har igennem flere år været arbejdet på at omdanne Banedanmarks
entreprenørafdeling, Entreprise, til et selvstændigt aktieselskab med salg
af aktierne for øje. Der har været arbejdet med forskellige muligheder, og
der var i 2007 og 2008 en omsætning som gav basis for en fremadrettet sund
økonomi og en privatisering.

Det er imidlertid nu besluttet, at Entreprise skal forblive en del af
Banedanmark.

Baggrunden er, at Entreprise i den seneste periode ikke har vundet
tilstrækkeligt mange fornyelsesopgaver. Der forventes et betydeligt
underskud for 2009, og det er dermed urealistisk at foretage en omdannelse
til aktieselskab.

Entreprise har bidraget aktivt til at finde løsninger. Desværre har det
ikke været muligt at finde en holdbar løsning for Entreprise som
aktieselskab. Udviklingen i form af svigtende ordrer i 2009 og det deraf
følgende betydelige underskud har nu overhalet forhandlingerne, siger adm.
direktør Jesper Hansen.

Banedanmarks bestyrelse har derfor efter drøftelser med Transportministeriet
besluttet at tage de nødvendige konsekvenser, dvs. at sætte en stopper for
privatiseringsforberedelserne og i stedet integrere et Entreprise med en
væsentligt reduceret anlægsafdeling i Banedanmark.

Det er Banedanmarks mål at fastholde så mange som muligt af de medarbejdere,
der har kernekompetencer inden for jernbanen. Det er desuden målet, at
Entreprise skal være en sund forretning med en stabil opgavemængde så
kompetencerne udnyttes bedst muligt. Herved fastholdes et Entreprise, som
først og fremmest vil koncentrere sig om vedligeholdelse af jernbanen. Dette
indebærer, at Entreprise ikke fremover vil udføre større
sporombygningsopgaver.

Banedanmark vil nu udarbejde en plan for den fremtidige organisering af
opgaverne og den nødvendige tilpasning af Entreprises organisation og
bemanding med henblik på at skabe en stabil og sund virksomhed.

Jeg beklager meget den aktuelle udvikling, ikke mindst for de mange
medarbejdere, der har ydet en stor indsats, og som nu bliver berørt af
ændringerne. Til gengæld sikrer vi med beslutningen en fortsat fremtid for
Entreprise, siger Jesper Hansen.

Læs mere her

Luftbro mellem Aalborg og København

Den stadigt stigende vækst på Cimber Sterlings rute mellem København og den Nordjyske hovedstad, får nu flyselskabet til at sætte ekstra fly ind på ruten.

Fra den 22. august 2009 kan Cimber Sterlings kunder nu se frem til endnu en afgang at vælge i mellem, når de skal rejse mellem København og Aalborg. De nye afgange ligger i weekenden og giver derved især privatrejsende mere at vælge imellem.

“Jeg har ikke overdrevet, hvis jeg siger, at ruten har overgået alle vores forventninger. Så vidt vi kan se, bunder væksten i et øget antal af både forretningsrejser og privatrejser. Hidtil har vi sat ekstra frekvenser ind i hverdagene til glæde for de forretningsrejsende og nu kommer turen altså til de privatrejsende, der får en ekstra rundtur både lørdag og søndag, siger salgs- og marketingsdirektør, Bjarne Rasmussen og fortsætter – “Nordjydernes rejselyst fejler absolut intet, så det kan jo sagtens være, at de i nær fremtid får endnu flere destinationer at vælge imellem”.

De ekstra afgange om søndagen ligger om eftermiddagen. Det er netop på disse tidspunkter, at de privatrejsende især har ønsket flere afgange at vælge i mellem. “Det passer de fleste ret godt at komme hjem igen søndag eftermiddag efter et weekendophold, og det har vi naturligvis taget højde for i vores ruteplanlægning”, siger Bjarne Rasmussen.

Ny flyvning:
Lørdag
QI139 CPH-AAL 10:30-11:15
QI140 AAL-CPH 11:40-12:25

Søndag
QI143 CPH-AAL 16:30-17:20
QI144 AAL-CPH 17:45-18:35

Læs mere her

Volkswagen Group Award 2009 til DB Schenker

Som VW-hovedleverandør er DB Schenker vinder af Volkswagen-koncernens “Group Award 2009”. Prisen tildeles årligt leverandører som anerkendelse af den samlede virksomheds præstation.

DB Schenker modtager prisen for sit enestående engagement i planlægning og gennemførelse af logistikkoncepterne bag leverancerne til den nye VW/Skoda-fabrik i Kaluga, 150 kilometer syd for Moskva. DB Schenker er VW’s primære partner inden for logistik og har siden 2008 koordineret seks godsbaner, forskellige operatører såvel som underleverandører mellem Centraleuropa og VW’s fabrik i Rusland.

Med sine ni brands og i alt 62 fabrikker over hele verden tilbyder Volkswagen meget forskellige og interessante muligheder for samarbejde og er i dag allerede én af verdens mest fremtidssikrede bilproducenter. Især for vore prisbelønnede topleverandører betyder koncernens vækstkurs naturligvis en enorm chance for fremtidig succes på trods af de nuværende negative forhold,” udtalte Dr. Javier Garcia Sanz, Volkswagen AG s direktionsmedlem med ansvar for indkøb. “Vi har brug for stærke partnere, der er konkurrencedygtige på den internationale scene og har en global tilstedeværelse, så vi i fællesskab kan sikre vor fremtid.”

Læs mere her

Q8s kæde af F24 stationer vokser hastigt

I 2009 vil der komme 10 pct. flere F24 automatanlæg i det danske gadebillede

Når krisen kradser, går det ikke kun frem for discount supermarkederne, men også for landets ubemandede servicestationer de såkaldte automatanlæg.

Det er F24 et klart bevis på. Den Q8-ejede kæde af automatanlæg gik således frem med ni pct. i omsætning i 2008, hvilket er markant i et dansk brændstofmarked, der er præget af konstante priskrige.

F24 kæden blev genstiftet i 2005 og er siden vokset til 56 stationer landet over. Væksten har været knap så stort i de seneste par år, men i 2009 planlægger F24 at åbne fem nye stationer og øge sin omsætning og markedsandel yderligere i et hårdt marked.

F24 har i øjeblikket godt 3,5 pct. andel af totalmarkedet i Danmark det vil sige både automatanlæg og bemandede servicestationer. For fire år siden var markedsandelen ca. 2,3 pct.

Fremgangen for de danske automatanlæg skyldes primært, at de kan sælge brændstof benzin og diesel – billigere end de klassiske servicestationer med personlig service, butikker og større produktudvalg.

Kvinder elsker billigt brændstof
Om kvinder er mere økonomisk bevidste og bedre til at vende hver tiøre end mænd skal være usagt, men det er en kendsgerning, at F24 har lige mange kvinder og mænd som kunder. På de fleste servicestationer landet over ser man ellers en overvægt af mænd.

Det har fået Q8 til at lytte ekstra meget til de kvindelige kunders ønsker og krav, når et F24 anlæg indrettes og drives i dagligdagen:

Vores kundeanalyser viser, at kvindelige bilister prioriterer lav pris, lys og renlighed på stationerne højest, mens pris og beliggenhed er det vigtigste for mændene. Vi gør derfor rigtig meget ud af at holde vores stationer pæne og rene, fortæller salgschef Flemming Serritzlew fra F24.

Desuden sørger vi for god plads og albuerum på F24 stationerne, som kunderne ifølge samme analyse sætter stor pris på, fortsætter Flemming Serritzlew.

Kører langt for at få bilen vasket
Det er ikke kun på brændstofprisen, at der er penge at spare ved at benytte F24. Det gælder også bilvasken, der typisk er mellem 15 og 35 pct. billigere end på de bemandede servicestationer.

Vi kan mærke, at mange bilister kører langt for at få bilvasken billigere. Kunderne kommer ikke kun fra den nærmeste bydel, men fra hele området omkring den by, hvor F24 anlægget er placeret, forklarer Flemming Serritzlew.

F24 har i øjeblikket bilvask på 36 af sine 56 automatanlæg, og på alle fremtidige stationer planlægger F24 på at indrette moderne vaskehaller.

Hård konkurrence styrker F24
Det danske marked for automatanlæg er meget konkurrencepræget, og det er ikke blevet mindre hårdt, efter at nye spillere er dukket op.

Vi er ikke skræmte af konkurrencen. Tværtimod viser vores erfaringer, at F24 går frem i volumen og omsætning, når der kommer flere prisfokuserede konkurrenter i et lokalområde med F24 anlæg. Da vi f.eks. fik et konkurrerende anlæg i Struer, fordoblede vi faktisk salget på den lokale F24 station. Simpelthen, fordi bilister fra hele Struers opland valgte at køre ind til byen for at tanke billigt brændstof, siger Flemming Serritzlew.

Læs mere her