Busselskab inspirerer til nye standarder for miljøhensyn

Snakken om bedre miljø og forsvarlig transport bliver ikke altid kun ved snakken. Der viser sig nemlig at være en stigende bevidsthed blandt landets busselskaber hvad angår miljøcertificering af deres foretagender.

Nettbuss er et af de busselskaber i Danmark, der er gået med i løbet om at leve op til de krav der skal til, for at få den officielle miljøcertificering og blive en medspiller i bestræbelsen efter et mere bæredygtigt samfund.

Nettbuss kan, med sine 133 millioner pasagerer årligt, kalde sig et af Nordens absolut største busselskaber. Med afdelinger i både Danmark, Norge og Sverige står de for en stor del af Nordens leje af busser, både når det kommer til turistbusser, firmature og lignende service. Med succes følger også ansvar, og Nettbuss har valgt at markere sig som en af frontløberne inden for forskellige certificeringer til bustransport. De sikrer deres medarbejderes trivsel gennem arbejdsmiljø- og sundhedscertificering, som løbende stiller krav til arbejdsforholdene både før, under og efter kørslen. Som det første busselskab i Danmark blev de i 2011 miljøcertificeret, og repræsenterer derved nye standarder for bustransportens samspil med miljøet – standarder, som en række busselskaber efterfølgende har tilsluttet sig.

Én bus fjerner én kilometer bilkø
Hos Nettbuss er missionen at få flere danskere til at opdage fordelene ved at arrangere fælles transport, når det er muligt. Ikke alene kan der spares penge hos den enkelte passager, men de miljømæssige fordele ved at leje bus er også til at tage og føle på. Hvis større eller mindre selskaber droppede bilerne og lejede bus i stedet, ville CO2-udslippet blive reduceret, og der ville blive mindre kø på vejene – for at være helt præcis, vil én bus fjerne det der svarer til én kilometer bilkø. Internt i selskabet udvikler Nettbuss sig konstant mod mere effektivt at kunne mindske brændsstofforbruget såvel som vandforbruget, for at belaste miljøet så lidt som muligt.
Nettbuss er altså et eksempel på, hvordan et miljøbevidst selskab samtidig kan være profitabelt, og er derigennem med til at inspirere andre busselskaber til at følge trop, og tilslutte sig den miljøvenlige linje inden for bustransport.

Læs mere her

Busselskab inspirerer til nye standarder for miljøhensyn

Snakken om bedre miljø og forsvarlig transport bliver ikke altid kun ved snakken. Der viser sig nemlig at være en stigende bevidsthed blandt landets busselskaber hvad angår miljøcertificering af deres foretagender.

Nettbuss er et af de busselskaber i Danmark, der er gået med i løbet om at leve op til de krav der skal til, for at få den officielle miljøcertificering og blive en medspiller i bestræbelsen efter et mere bæredygtigt samfund.

Nettbuss kan, med sine 133 millioner pasagerer årligt, kalde sig et af Nordens absolut største busselskaber. Med afdelinger i både Danmark, Norge og Sverige står de for en stor del af Nordens leje af busser, både når det kommer til turistbusser, firmature og lignende service. Med succes følger også ansvar, og Nettbuss har valgt at markere sig som en af frontløberne inden for forskellige certificeringer til bustransport. De sikrer deres medarbejderes trivsel gennem arbejdsmiljø- og sundhedscertificering, som løbende stiller krav til arbejdsforholdene både før, under og efter kørslen. Som det første busselskab i Danmark blev de i 2011 miljøcertificeret, og repræsenterer derved nye standarder for bustransportens samspil med miljøet – standarder, som en række busselskaber efterfølgende har tilsluttet sig.

Én bus fjerner én kilometer bilkø
Hos Nettbuss er missionen at få flere danskere til at opdage fordelene ved at arrangere fælles transport, når det er muligt. Ikke alene kan der spares penge hos den enkelte passager, men de miljømæssige fordele ved at leje bus er også til at tage og føle på. Hvis større eller mindre selskaber droppede bilerne og lejede bus i stedet, ville CO2-udslippet blive reduceret, og der ville blive mindre kø på vejene – for at være helt præcis, vil én bus fjerne det der svarer til én kilometer bilkø. Internt i selskabet udvikler Nettbuss sig konstant mod mere effektivt at kunne mindske brændsstofforbruget såvel som vandforbruget, for at belaste miljøet så lidt som muligt.
Nettbuss er altså et eksempel på, hvordan et miljøbevidst selskab samtidig kan være profitabelt, og er derigennem med til at inspirere andre busselskaber til at følge trop, og tilslutte sig den miljøvenlige linje inden for bustransport.

Læs mere her

Ny lov for taxier skader miljøet

Dansk Taxi Råd advarer mod at ændre på registreringsafgiften på taxier, sådan som regeringen lægger op til i et lovforslag, der forventes vedtaget torsdag den 28. maj. Ændringen af registreringsafgiften vil i værste fald skade miljøet snarere end gavne det.

Miljøet kan blive den helt store taber, hvis registreringsafgiften på taxier lægges om, sådan som regeringen planlægger. Det mener Dansk Taxi Råd. Rådet peger på, at de nye og højere afgifter på taxier – stik mod hensigten – vil skade både klima og miljø og ramme vognmænd og forbrugere negativt.

Højere bilafgifter vil få vognmændene til at køre længere tid i deres nuværende biler. Det vil skabe en ældre bilpark, hvor både CO2-udslip og skadelige partikler er over regeringens målsætning. Mange vognmænd tvinges desuden til at fravælge biler med udstyr som ergonomiske sæder, hastighedskontrol eller ekstraudstyr, der begrænser bilens partikeludslip , siger direktør Trine Wollenberg fra Dansk Taxi Råd, der organiserer mere end 4.000 taxier.

Afgift øges til 70 procent
Det er den såkaldte »Forårspakke 2.0« der indeholder en omlægning af registreringsafgiften for taxier. I udspillet lægges der op til, at registreringsafgiften hæves fra 20 procent til 70 procent. Samtidig sættes bundgrænsen for, hvornår registreringsafgiften træder i kraft, op fra nu 12.100 kroner til 230.000 kroner.

“Lovforslaget indeholder ingen konkrete incitamenter til at køre grønt og vælge bestemte biler eller teknologier, der reducerer udledningen af CO2 eller af sundhedsfarlige partikler. Tværtimod vil lovforslaget føre til, at de vognmænd, der ønsker at investere i klima og miljøvenlig teknologi, straffes med en afgiftsforhøjelse fra 20 procent til 70 procent,” siger Trine Wollenberg.

Efter de nye regler kommer eksempelvis en Mercedes-Benz 250 CDI Blue Efficiency til at koste 514.996 kroner. I dag er prisen for den samme bil 474.754 kroner. Blue Efficiency-teknologien sikrer, at Mercedes-Benz har markedets laveste udslip af skadelige partikler og den nye Mercedes-Benz tilhører energiklasse C – det vil sige biler, der kører mindst 16,1-17,2 kilometer per liter diesel og kun udleder mellem 154 og 165 gram CO 2 per kilometer.

Ældre og handicappede bliver ramt
Endelig bliver ældre og handicappede også ramt, eftersom taxier i dag udfører en lang række opgaver med transport af skolebørn samt handicap og ældrekørsel. Det kræver bestemte biler, så handicappede og ældre kan befordres på forsvarlig vis. Men nu bliver disse biler næsten 70.000 kroner dyrere, hvilket mange taxivognmænd ikke har råd til.

Konsekvensen af den nye lovgivning bliver færre vogne til befordring af ældre og handicappede , siger direktør Trine Wollenberg

Dansk Taxi Råd er en landsdækkende erhvervs- og interesseorganisation for Danmarks taxivognmænd, og de bestillingskontorer som disse lokalt er tilsluttet. Organisationen repræsenterer mere end 4000 taxier hvilket svarer til mere end 95 procent af landets taxiselskaber.

Læs mere her

Ruteoptimering nedsætter CO2-udslip og sparer penge

At køre længere end højst nødvendigt giver et større CO2-udslip, det er dyrere i brændstof og slider mere på materiellet. Det giver god mening at optimere sine ruter, både for miljøets skyld og for pengepungen.

Ansatte i transport- og logistikbranchen der dagligt skal finde de mest optimale ruter mellem en lang række kunder, har noget af en udfordring, hvis det foregår manuelt. Hvis man skal finde den korteste rute mellem bare 15 punkter, er der langt over 10 milliarder muligheder, én af dem er den korteste. Det er en udfordring Informi GIS med stor succes har hjulpet mange med at klare og altid med store besparelser til følge.

I en konkret case, har vi hjulpet en virksomhed med følgende opgave: 613 kunder skal besøges i løbet af en uge der er fem køretøjer og fem chauffører til rådighed. Hvordan gør vi det mest optimalt, forklarer Rune Homann.

Det viste sig, at der var en besparelse på 13 timer i køretid, eller 20 %, og en besparelse på 931 kørte kilometer, 24 % – hver uge. Besparelsen kom i stand ved at optimere ruterne i et softwareprogram i forhold til at planlægge ruterne manuelt. Besparelsen er en væsentlig reduktion i CO2-udslip og i udgifter til brændstof. Investeringen er tjent hjem på ganske kort tid.

Vores erfaring er, at ved at benytte ruteoptimering, kan en virksomhed spare omkostninger til brændstof, serviceomkostninger til bilflåden, forbedre kapaciteten, øge servicen overfor kunderne samt få fuld dokumentation for al kørsel. Disse besparelser gør, at en investering i vores rute- og planlægningssystem typisk er tjent hjem efter 3 6 måneder , siger Rune Homann.

Alle anbefaler ruteoptimering
Dansk Transport og Logistik skriver i en ny rapport, Transportens veje til et bedre klima 49 veje til at spare på brændstoffet, at ud af deres anbefalinger til besparelser, giver ruteoptimering den klart største gevinst, 10-20 %. DTL skriver videre, at tilbagebetalingstiden typisk er under 1 år. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har netop udgivet to vejledninger, der sætter fokus på, hvordan man nedsætter CO2-udslippet og sparer penge. I begge vejledninger optræder ruteoptimering som et af de gode råd og ovenstående case figurerer i én af vejledningerne.

Vores løsning henvender sig til alle, der har køretøjer til rådighed – uanset om man har fem, 50 eller 500 køretøjer at holde styr på. Vores løsning indenfor ruteoptimering kan også tage højde for pludselige ændringer i løbet af arbejdsdagen og chaufførerne har mulighed for automatisk at få de opdaterede oplysninger via en mobil løsning. En anden stor fordel ved vores løsning er, at der automatisk bliver genereret dokumentation til kunden for, hvor et køretøj har været hvornår, udtaler Rune Homann fra Informi GIS.

Læs mere her

Støtte til FN’s miljøprogram

DB-koncernen bliver samarbejdspartner for FN’s miljøprogram UNEP (UN Environment Programme). Første fælles projekt mellem Deutsche Bahn og UNEP bliver Train to Copenhagen til verdensklimatopmødet. DB tiltræder desuden UNEP’s globale Climate Neutral Network .

Miljø- og klimabeskyttelse er af afgørende betydning for Deutsche Bahn, både økonomisk og virksomhedspolitisk. Deutsche Bahn har allerede reduceret sine specifikke CO2-udslip for banetransport med omkring 40 procent siden 1990 og reducerer dem fortsat. I optakten til FN’s klimakonference i København i begyndelsen af december samarbejder DB nu med UNEP.

DB støtter FN’s målsætning om at opnå en fair, global klimaaftale i København. Banetransport har en nøglefunktion for klimabeskyttelse. Det kræves derfor af politikerne, at der skabes tilsvarende politiske rammebetingelser for banetransport , erklærede Dr. Rüdiger Grube, adm. direktør og formand for bestyrelsen i Deutsche Bahn AG. Det er nødvendigt at reducere udslippet af drivhusgasser, hvis verdenssamfundet virkelig skal bekæmpe klimaforandringerne. Jernbanerne kan yde et vigtigt bidrag til opnåelse af en bæredygtig transportsektor , udtalte Achim Steiner, undergeneralsekretær i FN og direktør for UNEP.

DB har nu tilsluttet sig UNEP-organisationens Climate Neutral Network . Dette er en global sammenslutning af bl.a. virksomheder og kommuner, som har sat sig vidtrækkende mål for klimabeskyttelse. Derudover støtter DB UNEP-kampagnen Seal the Deal . Kernen i denne kampagne er en online-anmodning om en ambitiøs klimaaftale, som kan underskrives over hele verden. Den vil derefter blive overrakt til regeringscheferne for de deltagende lande ved FN’s klimakonference i København.

Desuden organiserer det internationale jernbaneforbund (UIC) og DB i fællesskab med UNEP samt World Wide Fund (WWF) projektet “Train to Copenhagen”. Toget er det synlige symbol på klimavenlig mobilitet og fremtidens CO2-frie banetransport. Det kører 100% på strøm fra vedvarende energikilder. Toget starter den 5. december i Bruxelles, kører via Köln og Hamburg og ankommer inden konferencens begyndelse til København.

Læs mere her

Dækpolitik kan spare vognmænd for millioner

Anders Nielsen & Co, der er markedsleder inden for containertransport, vil reducere den årlige CO2-udledning fra sine biler med 2.300 ton. Et af de væsentligste midler er en ny dækstrategi, der samtidig sparer virksomheden for millioner.

Med en flåde på 1.100 sættevogne og 500 tilknyttede lastbiler er Anders Nielsen & Co A/S blandt Nordeuropas absolut største aktører inden for containertransport. En proaktiv miljøstrategi muliggør betydelige reduktioner i både omkostninger og miljøbelastning. Vi arbejder over en bred front med at nedbringe vort CO2-udslip og opnå besparelser gennem bæredygtighed. Midlerne er bl.a. en ny bilflåde, chaufføruddannelse, biodiesel og kørselsplanlægning. Desuden satser vi på start-stop, fartbegrænsning og kørselsmonitorering i bilerne, forklarer miljøchef Mogens Røigaard.

Et af de væsentligste fokusområder er virksomhedens forbrug og håndtering af dæk. En gennemtænkt dækpolitik kan i sig selv give millionbesparelser, siger miljøchefen, der i samarbejde med leverandøren Euromaster har udformet en strategi på området og løbende tester nye dæktyper.
Vores målsætning er i løbet af en femårig periode at nedbringe den årlige CO2-udledning fra vore biler med 2.300 ton. Her spiller det en nøglerolle, at det sammen med Euromaster er lykkedes at opnå betydelige besparelser på brændstofforbruget.

For høj rullemodstand er dyrt

Lufttryk og dækvalg har stor betydning for brændstoføkonomien. Er rullemodstanden blot 6-7 pct. for høj, vil det typisk give en årlig merudgift på over 20.000 kr. pr. bil ved 120.000 kørte km, siger salgskonsulent Søren Brinck fra Euromaster, som har rådgivet Anders Nielsen & Co om forbedret dækøkonomi. Til lastvognenes forhjul er derfor valgt Michelin XZE2+, hvis merpris tjener sig hjem i kraft af lavere rullemodstand og længere levetid.

Mogens Røigaard fortæller, at Anders Nielsen & Co har opsat kompressorer og lufttrykstavler samt haft chaufførerne på kursus hos Euromaster, hvor der bl.a. blev fokuseret på korrekt lufttryk. Gennem systematisk dæktryksmåling vil vi sikre den bedste kombination af lavt brændstofforbrug og lang dæklevetid. Vi synliggør effekten af korrekt dæktryk overfor chaufførerne, der har mulighed for at kontrollere trailerne dagligt.

Regummierede dæk giver store gevinster

På lastvognenes bagaksler samt på alle sættevogne anvendes varmregummierede dæk af mærket Laurent, som også produceres af Michelin-koncernen. Moderne lastvognsdæks karkasser er bygget til at klare op mod en mio. km. Derfor kan de bedste dæk regummieres med en ny slidbane indtil flere gange. Hver gang Anders Nielsen & Co monterer 10 af den slags dæk på et vogntog, spares miljøet for en CO2-udledning på over 1,75 ton. Erfaringerne herfra viser, at de valgte dæktyper får pris, kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed til at gå op i en højere enhed, lyder det fra Søren Brinck.

5 pct. lavere CO2-udslip

Anders Nielsen & Co har opnået tilfredsstillende resultater af sine miljøtiltag, både i form af omkostnings- og CO2-besparelser. Det er lykkedes at nedsætte CO2-udslippet pr. kørt km med 5 pct. Samtidig rummer det årlige brændstofforbrug på over 20 mio. liter potentiale for yderligere millionbesparelser. Vores totalkontrakt på dæk gør udgifterne forudsigelige og sikrer den lavest mulige pris pr. kørt km, slutter Mogens Røigaard.

Fakta:

Anders Nielsen & Co A/S er grundlagt i 1882 og transporterer containere og chassiser til og fra de vigtigste havne og terminaler i Danmark og Europa. Firmaet, der har afdelinger i København, Aarhus, Hamborg og Göteborg, råder over flere end 1.100 sættevogne samt en fast tilknyttet flåde på 500 lastbiler. www.ancotrans.dk

Euromaster Danmark A/S indgår i Euromaster-gruppen, som er europæisk markedsleder inden for dæk og dækserviceløsninger. Erhvervskunder tilbydes døgnservice med 2.800 servicevogne. I Danmark har Euromaster 43 servicecentre og ca. 210 ansatte. Nærmeste center anvises på tlf. 87 28 28 28 og på www.euromaster.dk.

Billedtekster:

Billede 1: Kombinationen af biobrændsel og en gennemtænkt dækpolitik giver store omkostnings- og milljøgevinster hos Anders Nielsen & Co.

Billede 2: Anders Nielsen & Co har i samarbejde med Euromaster udformet en dækstrategi og tester løbende nye typer.

Billede 3: Ifølge Euromaster får de valgte dæktyper pris, kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed til at gå op i en højere enhed.

Billede 4: Lufttryk og dækvalg har stor betydning for brændstoføkonomien, og merprisen for kvalitetsdæk kan retfærdiggøres af lavere rullemodstand og længere levetid.

Billederne kan hentes i højopløselige versioner fra http://www.epicent.dk/ema.html.

Læs mere her

iPad erstatter 30 kilo manualer i flycockpit

I disse dage modtager 213 piloter i Thomas Cook Airlines Scandinavia hver deres iPad, som de fremover skal medbringe på jobbet. Den 613 gram lette iPad skal på lidt længere sigt erstatte og overflødiggøre de ca. 30 kilo manualer og bøger med ca. 24.000 stykker papir, som i dag står ved piloternes side i cockpit på Thomas Cook Airlines fly.

– Som et af de første flyselskaber i verden vil vi gøre cockpit papirløst. Med fingerspidserne kan piloterne i stedet hente de optimalt opdaterede manualer via iPad en. På grund af det papirløse cockpit vil vi på årsbasis kunne spare ca. 100 tons brændstof, og naturen slipper for ca. 300 tons CO2-udslip, siger direktør i Spies eget flyselskab, Torben Østergaard.

Flyselskabet er et af de få i branchen, som hvert år udsender et miljøregnskab. Rapporten for 2011/12 er netop kommet på gaden, og den fortæller, at iPad en også vil give en anden miljømæssig gevinst: – Hidtil har vi hvert år anvendt ca. en million papirark til opdateringen af manualerne i flyene. Det vil fremover være slut. Så vil manualerne blive opdateret, hver gang en pilot passerer en af vores internet-routere i lufthavnene, fortæller Torben Østergaard fra det danske flyselskab, der som et af de eneste i verden er ISO14001 miljøcertificeret.

Det er en af selskabets kaptajner, Hans-Henrik Grentzmann, der har drevet Projekt iPad . Blandt andet har han udviklet en speciel Thomas Cook App, som rummer al information fra de ca. 30 kilo flymanualer. Ud over at piloterne kan hente de nødvendige oplysninger på selve flyvningen, vil iPad en også blive brugt som et kursusredskab, når piloterne skal træne og vedligeholde deres flycertifikater.

– Interessen for vores projekt iPad, som er et af de første større i Europa, er stor. En lang række flyselskaber har kontaktet os for at høre, hvordan de også kommer en generation videre og får gjort cockpit papirløst og fuldt elektronisk, fortæller Hans-Henrik Grentzmann.

Yderligere information: Direktør Torben Østergaard, tlf. 21 45 99 06, kaptajn Hans-Henrik Grentzmann, tlf. +46 738099990

Læs mere her