Rekordmange besøgte Transport Øst i Greve

4500 besøgende lagde i weekenden den 6. og 7. september vejen forbi Mercedes-Benz CPH området, hvor den årlige transportmesse, Transport Øst fandt sted. Det var femte gang, Greve Kommune lagde grund til messen, hvor mere end et halvt hundrede udstillere tog imod de forventningsfulde besøgende. I den forgangne weekend fandt Transport Øst sted, og arrangementets succes blev understreget af, at der allerede på transportmessens første dag var flere gæster end under hele sidste års messeweekend. Messen blev afholdt i højt humør, og både udstillere og besøgende nød godt af de mange spændende aktiviteter. Den gode stemning hos de mange fremmødte sørgede for, at der var godt gang i forretningerne hos udstillerne, som havde forrygende travlt. Der var udstillinger med kraner, trailere og masser af transporttilbehør. Desuden stod lokale uddannelsessteder med tilknytning til vognmandsbranchen klar til at tale med interesserede.

Det var ingen tilfældighed, at Transport Øst igen fandt sted i netop Greve, som har en aldeles god placering i den østdanske transportkorridor. Greve Kommune har gennem længere tid arbejdet aktivt for at skabe gode rammer for netop transport- og logistikbranchen, som er rigtig godt repræsenteret i kommunen, og borgmester Pernille Beckmann glædede sig over, at arbejdet bærer frugt: ”Med et arrangement som Transport Øst ses det tydeligt, at transportbranchen er i rivende udvikling. Den udvikling støtter vi op om i Greve Kommune, og ved en messe som denne kan vi se, hvilken værdi det giver det lokale erhvervsliv: stort fremmøde, øget interesse, god forretning og et godt udgangspunkt for det videre arbejde”, siger Pernille Beckmann.

Transport Øst blev første gang arrangeret i 2009 og er siden blevet til et fast årligt tilbagevendende arrangement, der samler transportbranchen øst for Storebælt. Messen er blevet afholdt seks gange, heraf fem gange i Greve, og hos Greve Kommune er man glade for det gode samarbejde med arrangøren, Danske Transport Medier. Derfor ser både Greve Kommune og Danske Transport Medier også frem til at kunne byde de mange udstillere og besøgende velkommen igen til næste år, hvor messen afholdes samme sted den 5.-6. september 2015.

Logistikkompagniet overtager større logistikopgave hos L´Oreal

Med virkning fra 1. April har Logistikkompagniet overtaget pakning af salgsdisplays på lageret hos L´Oreal.

L´Oreal er verdens største producent af kosmetik og hårplejemidler, og fra lageret i Greve distribueres til hele Norden.

Opgaven har givet plads til 17 nye personer i stalden hos Logistikkompagniet, som har specialiseret sig i praktiske logistikløsninger.

Fordelene for L´Oreal er en outsourcing inhouse i egne faciliteter tæt på forsyningskæden, et fleksibelt setup, hvor omkostningen pr. enhed er kendt i forvejen, samt transportomkostninger til eksterne udbydere som helt kan elimineres.

Vores ydelser tager altid udgangspunkt i betaling for udført arbejde ikke hvor længe vi bruger på det fortæller Carsten Moberg direktør i Logistikkompagniet.
Egne erfaringer med brug af vikarer gav ideen til bedre udnyttelse af ressourcerne og et koncept, som indtil videre ikke udbydes af andre .

Læs mere her

Atkins vinder sin hidtil største broopgave øst for Storebælt

Atkins har efter en udbudsrunde vundet opgaven med forundersøgelse og projektering af syv nye broer, udvidelse af ni eksisterende broer samt omisolering af tre broer i forbindelse med udvidelse af Køge Bugt motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd fra seks til otte spor.

Stor koordineringsopgave venter, idet der skal køre trafik samtidig med udbygningen af den otte kilometer lange motorvejsstrækning.

På hverdage passerer mere end 100.000 køretøjer i døgnet på strækningen. Den omfattende trafik skal fortsætte sideløbende med udvidelsen. Det betyder, at Atkins skal arbejde tæt sammen med Vejdirektoratet, der er bygherre, og de øvrige tilknyttede rådgivere, der blandt andet projekterer selve motorvejens udvidelse, så arbejdet kan foregå med færrest mulige gener for trafikken.

Projekteringen af motorvejsbroerne går i gang nu.

Det første broarbejde, som skal gennemføres, bliver to broer over Karlstrup mose, som ligger ved siden af den nuværende motorvej. Broerne skal funderes på pæle af hensyn til naturbeskyttelse og mosens bløde undergrund. Broerne kan etableres uden gener for den nuværende motorvejstrafik og skal fungere som afkørselsramper og under anlægsarbejdet tillige som midlertidig vej.

For at gøre plads til en ekstra vejbane i hver retning skal 9 eksisterende broer udvides, ligesom der skal opføres 7 nye broer. Flere af de nye broer erstatter eksisterende broer på strækningen, der ikke er tilstrækkeligt lange for den fremtidige udvidelse.

Det er første gang, at Atkins Danmark vinder så stort et udbud øst for Storebælt.

Det er en stor opgave, fordi der er mange broer, og fordi det kræver rigtigt meget koordinering og logistikoptimering af hensyn til trafikafviklingen. Men byggeteknisk set er opgaven ikke specielt kompliceret, forklarer markedsdirektør Martin Svenning Nielsen fra Atkins.

Martin Svenning Nielsen og hans afdeling, som består af brospecialister fra det tidligere Gimsing & Madsen, der sidste år blev købt af Atkins og fortsat har kontor i Horsens, har blandt andet rådgivet ved en række motorvejsbyggerier i Jylland og var bygherrerådgiver i forbindelse med opførelsen af Danmarks længste og højeste dalbro over Funder Ådal ved Silkeborg.

Atkins nye afdeling i Horsens gennemfører projektet i samarbejde med medarbejdere på Atkins Danmarks hovedkontor i Ørestaden samt specialister fra udenlandske Atkins kontorer.

Atkins er en af verdens største multidisciplinære rådgivningsvirksomheder. I Atkins Danmark ligger hovedkompetencerne inden for områderne jernbaner, projekt- og byggeledelse, broer & konstruktioner, olie & gas, miljø, klima, GIS og arkitektur.

Læs mere her

Her er de: Hovedstadsområdets værste veje om morgenen

Undersøgelse foretaget af TomTom viser, at selve rejsetiden for bilister bosat i Lyngby har det værst, hvor rejsetiden til København stiger med over 100 % i myldretiden.

TomTom, som er verdens førende leverandør af positionerings- og navigationstjenester, har foretaget en undersøgelse, der viser rejsetiderne til og fra de Københavnske forstæder, når myldretiden er værst. Ved at undersøge bilisternes rejsemønstre i 2010, er det tydeligt at se, hvordan rejsetiden påvirkes på grund af kødannelser om morgenen og eftermiddagen. Det kan i hvert fald godt betale sig at tage sine afrejsetider op til revision, når man eksempelvis bor i Lyngby eller Hørsholm.

Rigtig mange mennesker fra Københavnsområdet pendler til og fra byen hver dag. Ved at sætte fokus på, hvilke områder, der er værst ramt af kødannelser, håber vi på at kunne inspirere bilister til at vælge alternative ruter og rejsetider, udtaler Kennet Juhl, Country Manager hos TomTom. Kan man undgå de værste kødannelser ved eksempelvis at køre hjemmefra lidt tidligere eller senere end normalt, vil bilisterne kunne spare tid i det lange løb.

Samtlige af de forstæder, som deltog i undersøgelsen påvirkes i særdeleshed af trafikken om morgenen. Værst ser det ud for de bilister, der kører nordfra mod hovedstaden, herunder strækningen mellem Lyngby og København, hvor bilisterne påvirkes mest. Her ses en øgning af rejsetiden på 101 %, som forekommer i tidsrummet mellem kl. 08.00 og 09.00 målt op imod, hvis der ingen kødannelser var.

Modsat myldretrafikken om morgenen, er det faktisk en fordel at komme nordfra, når turen går hjemad, da det går værst ud over bilister bosat i Solrød Strand, Greve og Roskilde, som oplever en forøget hjemrejsetid på 50 % fra København og hjem igen målt op imod, hvis der ingen kødannelse var.

Kigger man på myldretiden om morgenen og eftermiddagen sammenlagt, er det bilister fra Lyngby, der påvirkes mest og lægger sig på førstepladsen med en total forøgelse af rejsetiden på 72 %. Herefter kommer Hørsholm (64 %) og dernæst Taastrup (53 %), som er destinationer, hvor rejsetiden påvirkes mest negativt for de rejsende

Om undersøgelsen
TomTom har indhentet rejsestatistikken* fra sine brugere i perioden 1. januar til 6. august 2010 og sammenligner rejsetiderne for bilister til og fra forskellige forstæder, som alle har København og H.C. Andersens Boulevard som destination. Den gennemsnitlige rejsetid i myldretiden til København om morgenen samt eftermiddagen angives i følgende tidsrum (man fre 08.00 09.00 og 16.00 17.00) og er sammenlignet med, hvor hurtigt turen normalt tager, når der ikke er trafik, hvilket kaldes Free Flow-trafik (man søn 01.00 05.00)

Tabellerne placerer forstæderne efter, hvor meget ekstra tid det tager at rejse, mens myldretiden står på, overfor tidspunkter på dagen, hvor der ikke er trafik. Det viser sig, at bilister i Lyngby tilbringer 101 % mere tid i trafikken på en almindelig hverdagsmorgen sammenlignet med Free Flow-trafik. Bilister fra Solrød Strand forlænger sin rejsetid med 35 % om morgenen.

*Informationen er baseret på data, som er indhentet anonymt med tilladelse fra TomToms brugere. Den består af reel hastighedsinformation fra farttøjer udstyret med en TomTom GPS, som kørte på de undersøgte veje. De angivne rejsetider er et gennemsnit af alle målinger på ruten under de aktuelle tidsintervaller.

Samme data ligger til grund for TomToms intelligente ruteplanlægningsværktøj, som giver bilisten den mest effektive rute. Globalt set har TomTom i dag over 3 billioner hastighedsprofiler, hvorfra de indsamler data. Denne database vokser med 2,7 milliarder rapporter hver dag.

Læs mere her

Banedanmark indgår kontrakt om broer for 134 mio. kr. med dansk konsortium

Anlæg af i alt 12 broer og faunapassager i forbindelse med Den nye bane København-Ringsted over Køge er gået til et konsortium bestående af Aarsleff, Aarsleff Rail og Rambøll.

Det bliver et konsortium bestående af Aarsleff A/S, Aarsleff Rail A/S og Rambøll, der skal stå for anlægget af i alt 12 jernbanebroer, vejbroer og faunapassager på en 5 km lang strækning mellem Køge Bugt motorvejens Ishøj-udfletning og Greve Centervej. Det blev afgjort onsdag den 16. januar 2013, da kontrakten til knap 134 mio. kroner blev skrevet under i Banedanmarks projektkontor i Brøndby.

Ny konstruktionsteknik
Kontrakten er en design-and-build kontrakt. Det betyder, at det er entreprenørens opgave både at designe og bygge broerne og faunapassagen. På den måde kan entreprenørerne byde ind med nye, kreative løsninger. Det vindende konsortium har f.eks. foreslået en måde at etablere støttemurene på, som aldrig tidligere har været brugt i Danmark. Den nye metode kan spare både tid og penge, fordi der anvendes præfabrikerede elementer i stedet for at støbe på stedet. Teknikken er velkendt i blandt andet Frankrig, Spanien og Japan, hvor den har været brugt til anlæg af højhastighedsbaner.

Anlægsarbejdet går i gang om et år
Projekteringen af de nye konstruktioner går i gang nu og vil vare et år. Anlæg af de nye broer og faunapassagen er planlagt til at begynde i januar 2014 og skal være færdig i september 2015. Banedanmark forsøger så vidt muligt at mindske generne for både naboer og trafik i anlægsfasen og vil løbende informere om anlægsarbejdet, blandt andet via breve og projektets hjemmeside.

Fremtidens jernbane og Timemodellen
På den nye jernbane vil der i fremtiden kunne køre højhastighedstog, og anlæg af banen er første etape af realiseringen af Timemodellen, hvor togpassagerer skal kunne rejse fra København til Odense på en time, videre til Aarhus på en time og derfra til Aalborg på endnu en time.

For yderligere information kontakt Banedanmarks pressevagt på telefon 8234 1313.

Læs mere her

Entreprenant anlægsgartner vælger grønne biler

GBA Biler leverer i løbet af sommeren fire nye Fiat Ducato til entreprenør- og anlægsgartnervirksomheden Klingenberg

Efter en årrække i forskellige bilmærker har Niels Hansen fra Klingenberg i Karlslunde valgt at skifte til Fiat. Derved får medarbejderne i entreprenør- og anlægsgartnervirksomheden bedre plads både i kabinen og varerummet, og virksomheden kommer til at køre mere grønt.

– Der er mange gode tilbud på markedet i øjeblikket, men vi valgte at bestille fire styk Fiat Ducato hos GBA Biler i Greve, fordi de ud fra en samlet vurdering imødekom vores krav og ønsker bedst, siger Niels Hansen og uddyber:

– For det første ligger opfylder varebilerne en række krav til kørekomfort, sikkerhed, rummelighed og miljø. Dernæst har GBA Biler et rigtig godt servicekoncept til virksomheder, hvor vi har styr på reparations- og driftsudgifterne. Og så ligger GBA jo bekvemt tæt på os, når der skal udføres service på bilerne.

For de fleste ligner moderne varevogne hinanden, men nøjagtig som med personbiler, så er der naturligvis en række faktorer, der afgør, hvilket mærke, man foretrækker, og hvor man vælger at handle.

– At bilen opfylder virksomhedens transportbehov samt kravene til fører og brugere er oplagt. Og at der er fornuftig økonomi er naturligvis også væsentlig. Men tillid til forhandleren og kemi med forhandlerens medarbejdere er jo ofte dét, der er svært at beskrive men som gør, at man ender med at skrive under, siger Niels Hansen som forklaring på, hvorfor han efter en del søgen på markedet valgte at lægge ordren på fire varebiler hos den lokale Fiat-forhandler på Korskildelund i Greve.

Det glæder erhvervskonsulent Thomas Bobak fra GBA Biler, der er autoriseret Fiat Professionel forhandler. Gennem årelang indsats har Thomas Bobak og hans kolleger arbejdet målrettet på at forstå og opfylde de lokale virksomheders ønsker og krav til erhvervsbiler.

– Konkurrencen er benhård, og vi skal som det allervæsentligste kunne levere gode produkter. Det kan vi dels gennem Fiats brede produktsortiment og dels gennem den opbakning vi som autoriseret forhandler får fra Fiats professionelle erhvervsorganisation, forklarer Thomas Bobak.

– Men der er mange gode produkter på markedet, så vi skal skille os ud ved at være ekstraordinært gode til at vække tillid og levere kvalitet i rådgivningen til kunderne, fastslår Thomas Bobak.

Ifølge GBA Biler opbygger den store Fiat-forhandler tillid i markedet ved at arbejde målrettet og specifikt med den enkelte kunde. Thomas Bobak fortæller, at GBAs erhvervsteam tager udgangspunkt i det enkelte firmas behov og aktuelle situation for gennem dialog med kunderne at sammensætte en bilflåde, der nøjagtig opfylder behovet.

– Vi er for eksempel særligt opmærksomme på, at stilstand af bilflåden i vores kunders virksomheder er lig med omkostninger. Derfor tilbyder vi låne- og udlejningsbiler som en del af vores erhvervskoncept til de professionelle kunder, understreger Thomas Bobak.

En tilgang som i hvert fald slog igennem hos Niels Hansen, der henover sommeren får leveret i alt fire styk Fiat Ducato til brug for opgaver i entreprenør- og anlægsgartnervirksomheden.

Det er en anden lokal virksomhed, Hedebo Skilte i Karlslunde, der har dekoreret alle bilerne med Klingenbergs tydelige og genkendelige firmalogo.

FAKTABOKS OM FIAT DUCATO
Lastkapacitet på op til 2 tons og 17 m3
Kører op til 14,7 km på literen, hvilket ifølge Fiat er det laveste forbrug i klassen.
4 nye Euro 5 MultiJet-motorer med mellem 115 og 180 hk
Lav grøn ejerafgift DKK 2980 halvårligt ifølge Fiat den laveste i klassen
Priser fra DKK 154.700 excl. moms.
Kan leases.
Serviceaftale kan tegnes.
Se mere på www.gbabiler.dk

Forslag til billedtekst:
Det er vigtigt med en god kemi, når man handler bil. I dialogen mellem Thomas Bobak fra GBA Biler og Niels Hansen fra Klingenberg Entreprenør og Anlægsgartner er det blevet til en del grin undervejs i forhandlingerne.

Erhvervskonsulent Thomas Bobak fra GBA Biler overrækker nøglerne til den første af i alt fire Fiat Ducato, som Niels Hansen fra entreprenør og anlægsgartnervirksomheden Klingenberg i Karlslunde får leveret henover sommeren.

Læs mere her