Terminaludbygning giver plads til mere godstransport på skinner

Der bliver plads til at omlaste meget mere gods fra tog til lastbil og omvendt, når Banedanmark har gennemført en udvidelse af kombiterminalen i Høje-Taastrup.

Arbejdet på terminalen, som DB Schenker Rail Scandinavia driver som operatør, indledes nu og forventes at stå færdig sidst i juni.

Udvidelsen betyder, at terminalens kapacitet mere end ottedobles. Dermed er terminalen klar til den forventede vækst i godstransport på jernbanen i de kommende år.

Den politiske vision er, at mængden af gods på jernbanen skal fordobles frem mod 2030. Udbygningen af terminalen i Høje-Taastrup er et vigtigt element i, at den vision kan føres ud i livet. Derfor er jeg tilfreds med, at udbygningen nu kan gå i gang, siger adm. direktør Jesper Hansen, Banedanmark.

Udbygning af terminalen vil sikre den fornødne plads til vækst på kombiterminalen i Høje-Taastrup. Terminalen har i dag en kapacitet på 400 TEU (20-fodscontainere), og når den forestående udvidelse er afsluttet, vil kapaciteten være ikke mindre end 3400 TEU. Udvidelsen betyder blandt andet, at der bygges et nyt jernbanespor, og at terminalens opstillingsplads bliver øget med 26.500 m2. Den øgede opstillingsplads inkl. toldlager giver endnu bedre forudsætninger for, at terminalen bliver omdrejningspunkt for godsdistributionen i hovedstadsregionen.

DB Schenker Rail Scandinavia, som har kontrakt på at drive terminalen frem til 2020, ser frem til udvidelsen.

Den længeventede opgradering af terminalen medfører en endnu hurtigere og mere effektiv omlastning for vores kunder. Vi etablerer desuden automatisk self-gate. Men derudover er de samfundsmæssige fordele også til at få øje på. Jernbanen er den mest miljørigtige godstransportløsning, og forbedrede forhold på terminalen skaber bedre forudsætninger for at flytte gods fra lastbil til bane med færre bilkøer på indfaldsvejene og dermed mindre spildtid til følge, siger adm. direktør Stig Kyster-Hansen, DB Schenker Rail Scandinavia.

I hele perioden, hvor arbejdet med udbygningen står på, vil driften af terminalen være upåvirket, og kunderne vil forsat kunne laste og omlaste gods i terminalen som normalt. Arbejdet finansieres af en pulje på 66 mio. kroner, som Folketinget har bevilliget, til udbygningen af kombiterminalerne i Høje-Taastrup og Taulov. Banedanmark forventer, at udbygningen af kombiterminalen i Taulov starter senere på året – heller ikke her vil udbygningsarbejdet påvirke den daglige drift.

Fakta om kombiterminalen i Høje-Taastrup

Terminalen er under overdragelse fra DSB til Banedanmark med DB Schenker Rail Scandinavia som operatør på terminalen.

Udbygningen omfatter:
Udvidelse af opstillingspladsen med 26,500 m2
700 meter nyt spor
Ca. 800 meter nyt hegn
Ny adgangsport med selfgate
Ny adgangsvej

Yderlig information kan fås via Banedanmarks pressevagt på tlf. 82 34 13 13 eller DB Schenker Rail Scandinavia Stig Kyster-Hansen tlf. 88 30 09 01

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *