Vejdirektoratet gør status over trafiksikkerhedsprojekter

Seks indsatsområder med et væld af projekter er blevet gennemført for de 196,9 mio. kr. I en netop udgivet publikation gør Vejdirektoratet status over alle trafiksikkerhedsprojekterne.

​Vejdirektoratet modtog i forbindelse med den politiske aftale om En grøn transportpolitik fra 2009.

Pengene fra den grønne transportpolitik er blevet givet til forbedringer på statsvejnettet, bedre ulykkesstatistik, kampagner og som tilskud til årets trafiksikkerhedsbyer, og igennem de seneste fire år har Vejdirektoratet gennemført en lang række tiltag, der alle har haft til formål at højne trafiksikkerheden på statens veje.

Forbedring af grå strækninger kan spare ca. 40 personskader om året
Et af de største tiltag har været udbedring af de såkaldte grå strækninger.

Ingeniører fra Vejdirektoratet har analyseret og forbedret knap 60 grå strækninger med en samlet længde på ca. 1.100 km til gavn for trafiksikkerheden.

Forventningen er, at der kan spares ca. 40 personskader om året, hvilket svarer til en årlig besparelse på ca. 100 millioner kr. i ulykkesomkostninger.

Mange af strækningerne er f.eks. blevet forsynet med rumleriller. Bilister på vej over i den modsatte kørebane eller på vej ud over kanten bliver vækket af rumlerillerne og dermed reduceres risikoen for frontkollisioner og eneulykker.

Styrket indsats mod højresvingsulykker
Et andet fokuspunkt har været at forebygge de frygtede højresvingsulykker så ulykkerne minimeres og cyklister og chauffører får bedre mulighed for at færdes sikkert.

Højresvingsulykker med cyklister og lastbiler er ikke hyppige men ofte meget alvorlige og derfor føler mange cyklister sig utrygge i mødet med lastbiler. Alle signalregulerede kryds på statens veje er gennemgået, og 55 kryds er bygget om. Projektet er afsluttet med en kampagne målrettet cyklister og lastbilschauffører.

Læs mere om de øvrige projekter i publikationen Pulje til bedre trafiksikkerhed .

Yderligere oplysninger:
Winnie Hansen, Fagkoordinator Vejdirektoratet, tlf. 72 44 32 76

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *