Banedanmark bygger dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens

Selvom udbygningen af jernbanen mellem Vamdrup og Vojens først går i jorden i 2014, er Banedanmark allerede gået i gang med forberedelserne.

Banedanmark skal udbygge den 20 km lange strækning mellem Vamdrup og Vojens med et ekstra spor og køreledningsanlæg, så hele banen mellem Fredericia og Tinglev bliver dobbeltsporet. Samtidig opgraderes strækningen til 160 km/t. Det store anlægsarbejde indebærer desuden udskiftning af broen over Kestrupvej, som ikke er forberedt til to spor, samt ombygning af det eksisterende sikringsanlæg. I forbindelse med anlægsarbejdet udfører Banedanmark endvidere en fornyelse af sporskifter i nordenden af Vamdrup station og rensning af ballast under det eksisterende spor på en del af strækningen.

Større kapacitet til både gods og passagerer
Som en del af den europæiske TEN-T (Trans European Network) er strækningen et vigtigt forbindelsesled for især godstrafikken mellem Skandinavien og resten af Europa.

Udvidelse til dobbeltspor vil først og fremmest forbedre kapaciteten for godstransport mellem Skandinavien og resten af Europa og samtidig mindske flaskehalse for både gods- og passagertrafikken i Jylland.

Strækningen er en vigtig transportkanal for både passager- og godstransport, og kapaciteten er tæt på at være brugt op specielt for godstrafikken. Med en dobbeltsporet jernbane udvides kapaciteten til gavn for både passagertrafikken og den internationale godstrafik. Det nye dobbeltspor forventes desuden at medføre en forbedret rettidighed på strækningen med flere tog til tiden til glæde for de rejsende.

Et stort anlægsarbejde
Det er et temmelig omfattende anlægsarbejde, Banedanmark nu går i gang med.

Udover at anlægge og elektrificere det ekstra spor skal vi ombygge sikringsanlæggene ved de to stationer på strækningen og flere broer skal udskiftes eller renoveres, så der kan være to spor. Samtidig skal vi udvide banedæmninger for at give plads til det nye spor og flere steder skal vi stabilisere jorden, fordi vi har flere blødbundsområder på strækningen, siger projektleder i Banedanmark Tom Serup Andersen.

Banedanmark har indgået kontrakt med de rådgivende ingeniørfirmaer Atkins og Grontmij, som i joint venture skal projektere anlægsarbejdet i forlængelse af tidligere udarbejdet VVM-redegørelse. Projekteringsarbejdet er begyndt i år, og til næste år går selve udførelsen i gang. Banen skal være klar til drift i 2015.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *