Ingen tog i Vendsyssel fredag

Banedanmark har nu fået det nødvendige overblik over skaderne efter de tre dæmningsskred på strækningen mellem Aalborg og Frederikshavn, og det står klart, at skaderne er så omfattende, at der ikke bliver kørt tog i Vendsyssel fredag. I løbet af fredagen vil Banedanmark komme med en prognose for, hvornår sporet kan være klar igen.

Det kraftige regnvejr over Vendsyssel har forhindret, at arbejdet med at stabilisere dæmningerne kunne begynde, men der er gennemført en del forberedende arbejder, så stabiliseringen kan begynde, så snart vejret tillader det.

”Det er ikke muligt at stabilisere en jernbanedæmning i det kraftige regnvejr, vi har haft i dag, og der ligger så meget vand på terrænet, at arbejdet med at genetablere dæmningen er meget vanskeligt. Men vi arbejder fokuseret på at få sporet klar til togdrift så hurtigt som muligt,” siger Klaus Frelling Andersen, sektionschef i Banedanmark.

Det er primært dæmningsskredet ved Sindal, der er en udfordring. Her er jorden skredet under sporet på en 30 meter lang strækning, og det kommer til at kræve både tørvejr og en mængde arbejde at få genoprettet dæmningen.

I alt er jorden skredet væk tre steder i Vendsyssel. To steder ved Sindal samt i udkanten af Brønderslev. Dæmningsskreddene opstod torsdag morgen og formiddag som følge af det massive regnvejr i Vendsyssel.

Læs mere her

Store skader på jernbanen efter regnvejret i Vendsyssel

Det kraftige regnvejr i Vendsyssel medførte tre dæmningsskred på jernbanen mellem Aalborg og Frederikshavn. To dæmningsskred torsdag morgen og formiddag gjorde, at al trafik af sikkerhedsmæssige årsager blev indstillet. Selv om arbejdet med at genoprette skaderne er i gang, bliver trafikken ikke genoptaget i dag, torsdag.

”Over en strækning på 200 meter mellem Hjørring og Sindal har vi haft et større og et mindre dæmningsskred. Vi har haft vores teknikere ude at besigtige skaderne og er i samarbejde med en entreprenør gået i gang med at udbedre skaderne. Samtidig skal vi udbedre et mindre dæmningsskred ved Brønderslev,” siger Klaus Frelling Andersen, sektionschef i Banedanmark.

Det største dæmningsskred er ved Sindal, hvor jorden over en strækning på 30 meter ved siden af jernbanen er skredet ned.

Ud over dæmningsskreddene har Banedanmark haft teknikere ude at undersøge enkelte broer på strækningen for eventuelle skader. Her er der dog ikke sket skader i større omfang.

Læs mere her

Nyt dobbeltspor på Nordvestbanen: Første del af fremtidens jernbane åbner mandag

Mandag den 18. august åbner det nye dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. Med de ekstra, nye 20 km spor er der nu dobbeltspor på hele strækningen mellem Holbæk og Roskilde. Det betyder mulighed for bedre rettidighed for de mange passagerer og en bane, hvor der kan køre flere tog og med mulighed for kortere rejsetid. Magnus Heunicke, transportminister:
”Det nye dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød vil give folk en både bedre og mere rettidig togtrafik. Dobbeltsporet giver også mulighed for flere tog og kortere rejsetid i de kommende år. Åbningen af Nordvestbanens dobbeltspor er samtidig det første af de kommende års meget ambitiøse jernbaneprojekter, der vil give togpassagerer i de fleste dele af landet bedre og hurtigere togrejser.”

Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark:
”Dobbeltsporet på Nordvestbanen er en stor milepæl i arbejdet med at skabe fremtidens jernbane. Folketinget bevilligede 1,3 mia. kr. til opgaven. I Banedanmark kan vi efter to og et halvt års intensivt anlægsarbejde nu levere en mere attraktiv jernbane og lokale stationsområder retur til både passagererne på Nordvestbanen og til de mange naboer – til tiden og inden for bevillingen.”

”Vi vil gerne sige tak til Lejre og Holbæk kommune for et godt samarbejde omkring lokale løsninger og vores tilstedeværelse. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament for regional udvikling, og vi ser frem til, at det nye dobbeltspor bliver en gevinst både lokalt og for de mange passagerer. Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne takke både folk langs banen og passagererne for tålmodigheden under det meget omfattende anlægsarbejde.”

For yderligere oplysninger kontakt Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13.

Nyt dobbeltspor på Nordvestbanen – fakta:

Der er anlagt 20 kilometer ekstra spor på strækningen mellem Lejre og Vipperød, der nu er dobbeltsporet.
Hastigheden er blevet opgradet fra 120 km/t til 160 km/t.
Arbejdet gik i gang i marts 2012 og afsluttes nu både til tiden og til bevillingen.
Folketinget bevilgede 1,3 mia. kr. til det omfattende anlægsarbejde, der ud over selve anlæggelsen af de 20 km spor, også har omfattet:
Ombygning af de fire stationer i Lejre, Hvalsø, Tølløse og Vipperød
Ombygning af 11 broer, så de nu kan rumme to spor
Etablering af tre nye vejanlæg i Tølløse, Soderup og Vipperød
Håndtering af mere end en million tons jord
Forbinding af mere end 16.000 ledninger og trækning af over 250 km kabel langs banen
Nyt dobbeltspor på Nordvestbanen – del af fremtidens jernbane:

Det nye dobbeltspor på Nordvestbanen er det første af de kommende års ambitiøse anlægsarbejder for at skabe fremtidens jernbane med plads til både flere tog, flere passagerer og med kortere rejsetider.

De store anlægsarbejder, der er i gang eller går i jorden over de kommende år, er:

• Dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens
• En helt ny bane mellem København og Ringsted over Køge
• Dobbeltsporet jernbane ned til Femern Bælt
• Nyt signalsystem i hele landet
• Yderligere elektrificering af store dele af jernbanenettet
• Samt en række projekter, der vil realisere visionen om timemodellen, hvor der kun er én times togtur mellem de største byer i Danmark.

Læs mere her

Garvet dækmand fejrede 25 års jubilæum

Han er tidligere rallykører og blandt dækbranchens mest erfarne. I en alder af 68 står han stadig op kl. 4.30 og vil ikke høre tale om pension. For nylig holdt Euromaster reception for centerleder Bjørn Madsen på Svogerslev Kro.

68-årige Bjørn Madsen har ingen planer om pension efter et halvt liv i dækbranchen, og nu kan den garvede fagmand fejre 25 års jubilæum hos Euromaster, hvor han er leder af dæk- og autoservicecentret på Københavnsvej i Roskilde. Efter at have drevet egen tankstation i Sorø blev han i 1978 ansat hos et dækcenter i Ringsted. Siden kom han til dækforretningen Flemming Hansen i Slagelse, der ligesom den foregående arbejdsplads i dag er en del af Euromaster. Næste skridt blev i 1988 en lederstilling hos City Dækservice med afdelinger i flere sjællandske byer – herunder Roskilde. Et stykke tid efter Euromasters køb af City Dækservice i 1991 fik Bjørn Madsen en direktørpost, og ved den efterfølgende sammenlægning af virksomhederne lagde han lagde straks billet ind som leder af Roskildeafdelingen.

– Selvom jeg med bopæl i Sorø fik 55 km på arbejde, var der ingen betænkningstid. Roskilde var det oplagte valg. Det var den største filial og den, som jeg altid havde haft mest at gøre med, fortæller dækmanden, der har kørt 20 gange rundt om jorden som pendler mellem Sorø og Roskilde. Til gengæld tager det ikke længe at køre på arbejde om morgenen, for det foregår, mens langt de fleste fortsat ligger i deres senge. – Jeg plejer at stå op kl. 4.30. Så kører jeg hjemmefra kvart over fem og er fremme senest klokken seks. På den måde kan jeg nå det meste papirarbejde, inden bygningen er fuld af liv, og så har jeg mere tid til at tale med kunder og medarbejdere resten af dagen, siger centerlederen, der har ansvaret for 14 dækfolk og automekanikere. – Jeg har det fint med at arbejde og kan rigtig godt lide mit job. Der kommer stadig nye udfordringer, og jeg er rigtig glad for samarbejdet med kunder og kolleger. Jeg ville helt sikkert hurtigt blive træt af at lave ingenting, mener han.

Vil være nummer 1

Kollegaen Søren Brinck har arbejdet sammen med Madsen igennem mere end 20 år. Brinck har kun godt at sige om soraneren, som han i en periode også har været chef for. – Det er i høj grad Bjørns fortjeneste, at Euromaster i Roskilde er blandt Danmarks største og mest veldrevne dækcentre. Han sætter en ære i, at der aldrig skal være en finger at sætte på noget, og han holder konstant alle til ilden. Derfor er Bjørn også utrolig vellidt blandt kunderne. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med en så proaktiv og innovativ person. Han er et udpræget konkurrencemenneske, der vil fremad og være nummer 1, og som derfor kræver meget af sine kolleger og endnu mere af sig selv. Men samtidig viser Bjørn stor omsorg for sine medarbejdere, siger den mangeårige kollega, der oplever et meget højt engagement samt et fremragende fællesskab hos Euromaster i Roskilde.

Bjørn Madsen har i øvrigt tidligere haft rallykørsel som sin helt store hobby, og han lægger ikke skjul på, at konkurrencegenet er gået i arv til de tre børn. Således er sønnerne, Brian og Kim, fulgt i faderens fodspor og kører i dag rally på højt niveau. Datteren, Tina, bor i Holland og har ligesom sine brødre kørt BMX. På cyklen har hun bl.a. vundet EM-sølv og VM-bronze. Nu dyrker hun crossfit og vandt for nylig sølv i et mesterskab for Benelux og Tyskland.

Fakta

Euromaster er europæisk markedsleder inden for dæk og dækserviceløsninger. I Danmark omfatter kæden 45 dæk- og autoservicecentre – herunder i Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Storkøbenhavn. www.euromaster.dk

Læs mere her

Banedanmark forstærker banedæmning i Pjedsted

I disse dage går Banedanmark i gang med at forstærke en jernbanedæmning i Pjedsted. Dæmningen indgår i Banedanmarks program for overvågning af dæmninger og er udpeget til forstærkning. Derved imødegås indskrænkninger i togtrafikken, og fremover vil det ikke længere være nødvendigt særskilt at overvåge dæmningen. Strækningen, som skal forstærkes, er på ca. 200 meter og ligger fra Spang Å og mod syd.

Før det egentlige arbejde kan gå i gang, fotoregistrerer Banedanmark de nærmest liggende ejendomme. Det sker, fordi der vil være vibrationer i forbindelse med arbejdet, og der bagefter ikke skal være tvivl om, hvorvidt eventuelle opståede skader på ejendommene stammer fra arbejdet på dæmningen. Alle berørte naboer bliver kontaktet af Banedanmark.

Fra midt i september anbringer Banedanmark såkaldte spunsjern, som er lange stålplader, der skal stabilisere dæmningen. Spunsene bliver slået ned i jorden, og det er den arbejdsproces, som giver vibrationer og desuden også støjgener. Arbejdet udføres i perioder hele døgnet. Støjgenerne skal dog overholde Fredericia Kommunes grænser for støj, og der udføres støj– og vibrationsmålinger under anlægsarbejdet for at sikre, at generne holdes på et acceptabelt niveau.

Fra midt i oktober udfører Banedanmark jord og afvandingsarbejder, og ca. 24.11.2008 begynder Banedanmark at fjerne midlertidige adgangsveje, arbejdsplads m.v., så arbejdet efter planen kan være helt afsluttet den 12. december.

Banedanmark gør opmærksom på, at der kan være trafikale gener i området i forbindelse med transport af materialer til og fra byggestedet. Banedanmark beklager generne for både naboer, passagerer og vejtrafikanter i området.

DBS oplyser om ændringer i køreplanerne på www.dsb.dk.
 

Læs mere her

Banedanmark har valgt tilbudsgivere til Dobbeltspor i Sønderjylland ? Vamdrup-Vojens

Banedanmark anlægger dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup og Vojens og opgraderer hastigheden til 160 km/t på mellemliggende stationer. Det betyder, at strækningens kapacitet bliver udvidet betragteligt. Projektet går i jorden i foråret 2014.

Vi har fået fem ansøgninger om at komme i betragtning som tilbudsgivere, og alle fem er blevet prækvalificeret til at give tilbud på opgaven med at anlægge dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup og Vojens.

De fem konsortier, der er prækvalificeret til at give bud på anlæggelse af det ekstra spor, er:
· Aarsleff Bane og Anlæg I/S
· GCF S.p.A
· Joint Venture Vamdrup-Vojens: Willke/Wiebe/SPL
· M.J. Eriksson A/S
· Arkil A/S Anlæg

De fem konsortier får tilsendt udbudsmaterialet til første tilbud fra Banedanmark i primo september2013. Banedanmark forventer at kunne indgå kontrakt med et af konsortierne i det tidlige forår 2014 efter forhandlinger med alle fem i løbet af vinteren.

Yderligere information på projektets hjemmeside www.banedanmark.dk/vamdrup-vojens.

Læs mere her

Kæmpe boremaskine forbereder hullet til Nørreports nye metrotrappe

En 28 meter høj boremaskine skal frem til starten af november bore og støbe de 180 betonpæle, der skal danne sidevæggene til den kommende metrotrappe på Frederiksborggade ved Nørreport.

28 meter direkte op i luften og en pæn del over tagryggen på naboejendommene. Den boremaskine, som Banedanmark har lejet i forbindelse med etableringen af den kommende metrotrappe ved Nørreport Station, vil uundgåeligt komme til at fylde meget i gadebilledet de næste måneder.

Men faktisk er dens størrelse nærmest omvendt proportional med de lydgener, som arbejdet fører med sig. Det forklarer projektchef i Banedanmark, Niels H. Andersen:

Metoden med at bore ud til de 180 såkaldte sekantpæle er betydeligt mere skånsomt over for miljø og naboer end at banke spunspæle ned med en vedvarende rytmisk dunken. Og mens den valgte maskine mest larmer fra kølesystemets dybe brummen, skal andre boremaskiner på markedet også jævnligt banke jord af borene, hvilket giver en høj metallisk lyd.

Skånsom metode
Boremaskinen vil skulle arbejde fra kl. 7 til 18 på alle hverdage fra 12. august og frem til begyndelsen af november. Den lange arbejdsperiode har betydet, at det har været ekstra vigtigt for Banedanmark at forsøge at finde den mest skånsomme metode.

Men selv om det er lykkedes, undgår man desværre ikke at fylde i landskabet

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre så lempelige forhold for folk på gaden og naboerne især. Men det er et omfattende stykke anlægsarbejde på meget lidt plads, vi har gang i, så man vil desværre komme til at mærke, at vi er her, siger Niels H. Andersen.

Støj og vibrationer overvåges
De i alt 180 sekantpæle skal sikre, at jorden ikke skrider sammen, når der senere graves ud til selve metrotrappen. Grundvandet i området står op til 6,5 meter under gadeplan, så det er vigtigt, at området bliver vandtæt og holdes tørt. Samtidig vil Banedanmark sætte store afskærmninger op for at sikre mod byggestøv og opgravet jord fra boringen, ligesom jorden på pladsen vil blive vandet, hvis vejret bliver alt for tørt.

Derudover overvåger vi konstant, at lydniveauet ikke overskrider støjgrænserne, og vi overvåger påvirkningen på nabobygningerne ved at måle vibrationer og eventuelle sætninger. Og vi vil skride ind, hvis vi opdager den mindste risiko, siger Niels H. Andersen, der forudser, at det mest forstyrrende kan blive de 25-35 lastbiler, der dagligt vil køre blandt andet beton og armering til byggepladsen og jord væk via Rosenborgsgade.

Fakta:

Boremaskinens data: SM 18/22 HD
– Lejet hos CVR i Belgien
– 28 meter høj og kan bore ned i en dybde af 20 meter
– 84 tons
– Betjenes af et specialuddannet sjak på tre mand.
Antal sekantpæle, der skal bores ned: 180
Dybeste hul: 14,5 meter
Overvågning af lydniveau: Gennemsnitligt vil støjen ligge under 70 dB over en hel arbejdsdag, men der vil være perioder med støj over 70 dB. Banedanmark måler kontant lyden og fører logbog over niveauet.
Overvågning af bygninger: Vibrationer bliver overvåget konstant, ligesom eventuelle sætninger vil blive registreret. I tilfælde af mistanke om sætningsskader standses arbejdet.
Antal forventede lastbiler i daglig kørsel ad Rosenborggade: 25-35
Daglig arbejdstid: 7-18 i hverdagene
Arbejdsperiode: 12. august til primo november

Læs mere her

Banedanmark etablerer byggeplads ved Rungsted Station

Banedanmark er i gang med at forbedre afvandingen langs jernbanen på en strækning mellem Helsingør og Snekkersten. I den forbindelse er vi nødt til at anvende et areal ved Rungsted Station som midlertidig byggeplads, da det på grund af et større sporarbejde ved Helsingør ikke har været muligt at placere byggepladsen tættere på arbejdsstedet.
Byggepladsen ved Rungsted Station vil blive benyttet til af- og pålæsning af materialer, som køres til og fra pladsen med lastbil. Transport mellem byggeplads og arbejdssted sker via sporene.

Sådan gør vi
I perioden fra søndag den 21. til og med lørdag den 27. juli udfører vi drænarbejdet om natten. Vi er derfor nødt til at transportere materialer via jernbanen til og fra byggepladsen i tidsrummet kl. 23.00 06.00.
Fra søndag den 28. juli til og med søndag den 11. august vil drænarbejdet og aktiviteten på byggepladsen som udgangspunkt finde sted mellem kl. 07.00 og kl. 18.00 alle ugens dage. Vi kan dog blive nødt til også at arbejde om aftenen og natten.
Transport med lastbil til og fra byggepladsen vil foregå i dagtimerne mellem kl. 07.00 og kl.18.00 ad Østre Stationsvej.

Undskyld vi forstyrrer
Vi kan desværre ikke helt undgå at støje, når vi arbejder, men vi forsøger at minimere generne. For at begrænse støjgenerne opsættes mobilt støjhegn. Omlæsning af jord kan give støvgener, hvis jorden er tør. Er dette tilfældet, vil jorden blive vandet for at begrænse disse gener.
Banedanmark beklager de gener, du som nabo kan opleve, og håber på din tålmodighed.

Yderligere information
Har du spørgsmål i forbindelse med arbejdet, kan du kontakte byggeledelsen på tlf. 4177 5968 eller e-mail psta@bane.dk. Samme telefonnummer kan benyttes uden for normal arbejdstid.

Læs mere her

Banedanmark bygger dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens

Selvom udbygningen af jernbanen mellem Vamdrup og Vojens først går i jorden i 2014, er Banedanmark allerede gået i gang med forberedelserne.

Banedanmark skal udbygge den 20 km lange strækning mellem Vamdrup og Vojens med et ekstra spor og køreledningsanlæg, så hele banen mellem Fredericia og Tinglev bliver dobbeltsporet. Samtidig opgraderes strækningen til 160 km/t. Det store anlægsarbejde indebærer desuden udskiftning af broen over Kestrupvej, som ikke er forberedt til to spor, samt ombygning af det eksisterende sikringsanlæg. I forbindelse med anlægsarbejdet udfører Banedanmark endvidere en fornyelse af sporskifter i nordenden af Vamdrup station og rensning af ballast under det eksisterende spor på en del af strækningen.

Større kapacitet til både gods og passagerer
Som en del af den europæiske TEN-T (Trans European Network) er strækningen et vigtigt forbindelsesled for især godstrafikken mellem Skandinavien og resten af Europa.

Udvidelse til dobbeltspor vil først og fremmest forbedre kapaciteten for godstransport mellem Skandinavien og resten af Europa og samtidig mindske flaskehalse for både gods- og passagertrafikken i Jylland.

Strækningen er en vigtig transportkanal for både passager- og godstransport, og kapaciteten er tæt på at være brugt op specielt for godstrafikken. Med en dobbeltsporet jernbane udvides kapaciteten til gavn for både passagertrafikken og den internationale godstrafik. Det nye dobbeltspor forventes desuden at medføre en forbedret rettidighed på strækningen med flere tog til tiden til glæde for de rejsende.

Et stort anlægsarbejde
Det er et temmelig omfattende anlægsarbejde, Banedanmark nu går i gang med.

Udover at anlægge og elektrificere det ekstra spor skal vi ombygge sikringsanlæggene ved de to stationer på strækningen og flere broer skal udskiftes eller renoveres, så der kan være to spor. Samtidig skal vi udvide banedæmninger for at give plads til det nye spor og flere steder skal vi stabilisere jorden, fordi vi har flere blødbundsområder på strækningen, siger projektleder i Banedanmark Tom Serup Andersen.

Banedanmark har indgået kontrakt med de rådgivende ingeniørfirmaer Atkins og Grontmij, som i joint venture skal projektere anlægsarbejdet i forlængelse af tidligere udarbejdet VVM-redegørelse. Projekteringsarbejdet er begyndt i år, og til næste år går selve udførelsen i gang. Banen skal være klar til drift i 2015.

Læs mere her

Danskerne vælger flyveren

Flere og flere danskere får øjnene op for de fordele, de danske indenrigsfly tilbyder. For 17. måned i træk kan Cimber Sterling registrere en tocifret vækst på de danske indenrigsruter.

Nu er flyvning på det danske indenrigsnet ikke længere forbehold forretningsmanden. Danskerne har i stor stil taget indenrigsflyvning til sig på tværs af alder, køn og demografi.

Det er meget tydeligt, at vores kundegrupper har udvidet sig væsentligt. Historisk mange danskere vælger flyveren som transportform, når de skal på tværs af landet, siger Jacob Krogsgaard, CEO i Cimber Sterling, og fortsætter: Flyet er en effektiv og billig transportform, så det kommer ikke som en overraskelse for mig, men det er selvfølgelig vældigt glædeligt at kunne konstatere, at danskerne for alvor har taget flyet til sig .

Danmark er grundet sin geografi et land, hvor fugleflugtslinjerne mellem byerne er væsentligt kortere end de distancer, der gør sig gældende, når man som rejsende er bundet til infrastrukturen på landjorden. Der er mange kilometer at spare ved at vælge flyveren og samtidig bevæger flyet sig med hastigheder, som ingen andre transportformer kan komme i nærheden af.

Tidsforbruget er minimalt, når man vælger flyet, og priserne på en flybillet på de danske indenrigsruter er ekstremt lave. For under 200 kroner kan man komme af sted og det er et beløb, der ikke rækker langt over den første bro. Det er naturligvis også en væsentlig årsag til den vækst, vi ser på den danske indenrigstrafik , siger Krogsgaard.

I oktober måned oplevede Cimber Sterling en vækst på de danske indenrigsruter på 35 % sammenlignet med oktober 2009. Især ruten mellem København og Århus har udviklet sig positivt med hele 162%.

Cimber Sterling er et danskbaseret luftfartsselskab med over 850 medarbejdere, kontorer i fem danske lufthavne og en flyflåde bestående af 26 store og små fly. Cimber Sterling gennemfører mere end 1.000 flyvninger om ugen og befordrer ca. 2,4 millioner privat- og forretningsrejsende om året. Ud over flyvning af indenrigs- og ferieruter samt flyvning til udvalgte europæiske destinationer beskæftiger Cimber Sterling sig med vedligeholdelse af fly, udvikling og salg af software til styring af logistik omkring flyvedligeholdelse samt udlejning af fly gennem wet og dry leases. Læs mere på cimber.dk

Læs mere her