Banedanmark nedlægger overkørsel i Øster Doense

I starten af 2013 vil et nyt vej- og broanlæg stå klar til at erstatte jernbaneoverkørslen i Øster Doense, ca. 6 km nord for Hobro.

Banedanmark går i starten af december 2011 i gang med de forberedende arbejder til vejanlægget, der skal føre en helt nyanlagt vej under jernbanen.

I stedet for den nuværende overkørsel i Storegade etablerer Banedanmark en ny omfartsvej, der kommer til at løbe parallelt med Storegade syd for Øster Doense. Vejen bliver ca. 500 lang, og den tilsluttes Storegade hhv. 250 meter vest for og 220 meter øst for den nuværende overkørsel. Vedhæftede illustration viser placeringen af det nye vejanlæg.

Udover de stier til cyklister og fodgængere, der etableres parallelt med den nye vej, anlægger Banedanmark stier, der forbinder Storegades østlige og vestlige del. Som det fremgår af vedhæftede illustration kommer disse stier til at løbe langs banen og under den nye jernbanebro. Den nye bro under banen placeres ca. 90 meter syd for jernbaneoverkørslen.

Hurtigere tog og bedre sikkerhed
– Nedlæggelsen af overkørslen i Storegade er led i en større plan for på længere sigt at kunne øge togenes hastighed på strækningen Hobro-Aalborg fra de nuværende 120 km/t til 160 km/t, forklarer Banedanmarks projektleder Marianne Rasmussen.

Herudover er Banedanmark principielt interesseret i at nedlægge overkørsler, hvor vej og jernbane krydser hinanden i samme niveau, fordi de udgør en potentiel sikkerhedsrisiko.

– Det skal dog understreges, at der aldrig har været ulykker ved overkørslen i Øster Doense, der er sikret maksimalt med både helbomme, blinklys og klokker, fortæller Marianne Rasmussen

Tidsplan
Den betonbro, der skal bære jernbanen over den nye vej, vil blive støbt på en arbejdsplads umiddelbart øst for sporet. Efter planen bliver den nye bro skubbet ind under jernbanen i perioden fra den 4.-12. november 2012. Det kræver, at sporet fjernes midlertidigt, så i denne periode vil der ikke køre tog på strækningen. Herudover vil arbejdet ikke forstyrre togdriften.

Det nye vej- og broanlæg vil være klar til brug i 1. kvartal 2013. Dog vil det øverste asfaltslidlag og striber på vejbanen formentlig først bliver lavet i løbet af sommeren 2013.

Når det nye vejanlæg tages i brug, lukker Banedanmark overkørslen i Storegade. Storegade vil blive permanent spærret, og der anlægges vendepladser på begge sider af banen.

Vandboring flyttes
I forbindelse med, at Banedanmark skal anlægge den nye vej, har det været nødvendigt at flytte vandboringen i Øster Doense.

– Der er fundet en ny placering og foretaget prøveboringer, der dokumenterer, at den nye vandboring kan forsyne byen med vand i den nødvendige mængde og kvalitet. Vi skal derfor også i gang med at etablere en vandledning, der kan føre råvandet fra boringen til vandværket, forklarer Marianne Rasmussen

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *