Offentlig høring om Storstrømsforbindelsen

Fra tirsdag den 10. januar og resten af januar afholdes en offentlig høring om den kommende forbindelse over Storstrømmen.

Folketinget har bedt Banedanmark om i samarbejde med Vejdirektoratet og Sund & Bælt at undersøge fem alternative løsninger til en forbindelse mellem Sjælland og Falster, der skal kunne holde til den godstogstrafik, der vil komme over Storstrømmen, når Femernforbindelsen åbner i 2020.

Løsningerne vil spænde fra en totalrenovering af den eksisterende Storstrømsbro til en helt ny kombineret tog- og vejbro. Også perspektiverne i at lave en tunnel undersøges.

Fuldt oplyst grundlag
I øjeblikket er undersøgelsen i idéfasen, og frem til februar inviteres borgere, interesseorganisationer, virksomheder, myndigheder m.fl. til at komme med kommentarer, indsigelser og idéer til, hvad der bør belyses, således at flest mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning, oplyser områdechef i Banedanmark, Martin Munk Hansen.

“Vi håber, at så mange som muligt vil gøre brug af høringsfasen, så vi får et så fuldt oplyst beslutningsgrundlag for den fremtidige forbindelse over Storstrømmen som muligt,” siger han.

Beslutningsgrundlag til sommer
Efter idéfasen udarbejder Banedanmark et høringsnotat med offentlighedens bemærkninger, der indgår i det beslutningsgrundlag, som politikerne i sommeren 2012 vil bruge til at tage stilling til fremtidens Storstrømsforbindelse.

Hvis de beslutter, at der skal bygges en ny forbindelse, kommer der endnu en offentlig høring inklusive borgermøde i 2013 på baggrund af projektets miljøredegørelse.

Fakta:

Høringssvar kan sendes til Banedanmark på e-mailadressen storstromsforbindelse(at)bane.dk eller skriftligt på adressen:

Banedanmark
Handlemuligheder for Storstrømsforbindelsen
Amerika Plads 15
2100 København Ø.

Høringssvar skal være Banedanmark i hænde senest den 31. januar 2012.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *