Slutforhandlinger med Alstom om fremtidens sikkerhedssystemer i fjerntog

Banedanmark har i dag valgt at gå i slutforhandlinger med Alstom om den del, der omhandler indkøb af fremtidens sikkerhedssystemer om bord på togene. Systemerne, som kommer til at afløse såvel de ydre signaler langs sporet som dagens ATC-togkontrolsystemer, er en del af de digitale anlæg, som udgør omdrejningspunktet for sikkerheden på og styringen af fremtidens jernbaner.

Systemerne viser signaler på en skærm i førerrummet for lokomotivføreren – samtidig med at systemet fortsat vil stoppe toget ved signalforbikørsler. I alt bliver der over de kommende år installeret nye systemer i omkring 800 tog.

Kompetente og skarpe bud
Som det var tilfældet med udbuddene for både S-banen og fjernbanen fik vi særdeles kompetente og skarpe bud fra alle prækvalificerede selskaber. Jeg vil gerne takke og kvittere for, at branchen har gjort et stort, godt og seriøst arbejde, siger direktør for Signalprogrammet, Morten Søndergaard, Banedanmark, og fortsætter:

Vi har set på hvilket produkt fra hver af de bydende leverandører, der bedst opfylder vore krav, og samtidig har vi lagt vægt på evnen til at gennemføre projekter i denne størrelsesorden. Alstom er førende inden for ombordudrustning på det europæiske marked, hvor ca. 1.600 tog i dag har eller er ved at få installeret den type udstyr, som skal installeres i alle tog, der kører i Danmark frem til 2021, hvor ERMTS-systemet vil styre hele det danske fjernbanenet.

Færre forsinkelser for passagererne
Det nye system kommer til at betyde en klar forbedring af rejseoplevelsen for togpassagererne.

Vi ser meget frem til udrulningen af det nye signalsystem, og ikke mindst, at det vil være med til at fjerne op til 80 procent af de mange signalfejl, der generer togtrafikken i dag. For vores kunder betyder det, at de i 2020 vil opleve væsentligt færre forsinkelser, siger vicedirektør og chef for DSB Trafikplanlægning Ove Dahl Kristensen.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressevagt på 8234 1313.

Fakta om Banedanmarks signalprogram:
Kontrakten for fremtidens sikkerhedssystemer omfatter alle tog, der regelmæssigt kører på fjernbanen i Danmark. Banedanmark og de enkelte jernbanevirksomheder indgår selvstændige delkontrakter med leverandøren om af leverance til netop deres tog.
Installationen gennemføres så de første tog er klar til – Frederikshavn-Langå og Roskilde-Køge-Næstved i 2017, og så alle strækninger er færdig udrustede i 2021.
Det nye signalsystem til fjernbanen vil følge den fælleseuropæiske signalstandard ERTMS (European Rail Traffic Management System) for togkontrol, der kan fungere over grænserne. Det betyder, at lokomotivet eller togsættet i fremtiden vil kunne køre i andre EU lande med det samme sæt udstyr.
Det samlet budget for de nye signaler til såvel fjern- som S-banen, inkl. ombordudstyr i alle tog er 18 mia. kr.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *