Danmark når alle EU’s emballage-mål

Danskerne er blevet bedre til at genanvende emballage. Nye tal fra 2008 viser, at Danmark nu for første gang har nået alle EU s emballage-mål. Tidligere har Danmark opfyldt målene for genanvendelse af emballager af pap, papir, metal og træ, men nu er også målsætning for plast nået.

– Mere genanvendelse giver mindre belastning af miljøet og mindre spild af ressourcer. Derfor er det glædeligt, at vi nu har nået alle EU s mål på området. Vi har tidligere haltet efter på emballage lavet af plast, men det er fortid nu. Både derhjemme og på virksomhederne har danskerne ydet en ekstra indsats for at indsamle dunke, poser og andet emballage af plast. Jeg følger dog udviklingen tæt, for vi skal have mængderne af emballage endnu længere ned, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Indsamlingsprocenten på emballage af plast var i 2008 på 25,4 procent, hvor EU s krav er 22,5 procent. Plastemballage omfatter blandt andet dunke, poser, flasker og bakker.
Med de nye tal er alle mål i EU s emballagedirektiv nået.

Emballageforbruget falder
Tallene fra 2008 viser, at emballageforbruget i Danmark er faldet til 902.000 tons. I 2007 var den på 979.000 tons og i 2006 på 972.000 tons.

Overordnet set har tallene for emballageforbruget været nogenlunde konstant siden 1999 på trods af økonomisk vækst. Årsagen hertil er blandt andet, at der i dag bliver emballeret mere effektivt og i lettere materialer end tidligere.

I regeringens affaldsstrategi fra juni 2010 er der fokus på udviklingen i de samlede affaldsmængder og på mere genanvendelse. I kampagnen Brug mere – spild mindre , bliver der fokuseret på at forhindre madspild og på at forebygge affald. Desuden bliver der gennemført forskellige projekter som f.eks. en kortlægning af emballageforbruget, når danskerne handler på internettet, og udarbejdelsen af nye gode råd til virksomhederne, så der fremover bliver genanvendt mere.

Læs den nye statistik om genanvendelse af emballage her
Læs den nye statistik om emballageforbruget her
Se regeringens affaldsstrategi her

Yderligere oplysninger:
Anne-Mette Bendsen, AC-tekniker, Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 43 12
Thomas Hag, pressemedarbejder, departementet, tlf.: 72 54 60 41 el. 22 48 10 30

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *