Dantra deltager i miljø- og redningsøvelse

Et tankvogntog fra Dantra er for nylig indgået i en omfattende, realistisk miljø- og redningsøvelse afholdt af Næstved Brand & Redning i Herlufmagle. Idéen fik Dantra-chauffør Bjarne Hansen, der selv bor i Herlufmagle og er deltidsansat i det lokale brandværn.

Risikoen ved at køre med farligt gods er meget lille, når blot det behandles efter forskrifterne. Alle relevante forholdsregler skal tages, og udstyret skal håndteres korrekt. Meget er på spil, hvis uheldet skulle være ude, og vi deltidsbrandfolk kan sagtens komme til at stå over for den slags situationer. De kan være svære at forberede sig på, og det gør selvfølgelig øvelserne meget mere realistiske at kunne træne med en rigtig tankbil, siger chaufføren.

Her var tale om en kombineret miljø- og redningsøvelse, hvor brandfolkene både simulerede bekæmpelse af et kemikalieudslip og nedfiring af en nødstedt person. Det vogntog, der blev benyttet til øvelsen, plejer egentlig at køre med brændstof; men i dette tilfælde forestillede man sig, at lasten i stedet var et stærkt kemikalie, der læsses ovenfra.

Scenariet var, at et tankdæksel ikke var lukket korrekt, og at kemikaliet derfor var flydt ud under kørsel. For at lukke dækslet gik chaufføren op på toppen af tanken, hvor han besvimede grundet manglende åndedrætsværn. En del af øvelsen gik på at slå op i vores kemibog for at finde den korrekte tilgang til det givne kemikalie. Vi udlagde så skum for at slå kemikalietågerne ned, reducere brandfaren og forhindre afdampning, samtidig med at den tilskadekomne blev nedfiret, fortæller Bjarne Hansen, der sammen med de øvrige brandfolk efterfølgende evaluerede indsatsen og gennemførte øvelsen endnu en gang.

Rundt om i landet er der tidligere set talrige eksempler på, at chauffører er besvimet under læsning af stærke kemikalier. Derfor prioriteres korrekt brug af sikkerhedsudstyr som fx åndedrætsværn meget højt hos Dantra.

Kvalitetssikring og uddannelse på miljø- og sikkerhedsområdet har højeste prioritet og er en integreret del af vores omfattende Masterdriver-koncept. Når det er praktisk muligt, stiller vi samtidig gerne materiel, personale og viden til rådighed for det omgivende samfund for at bidrage til en bedre forståelse af forskellige risici. Derfor samarbejder vi med fx skoler og brandkorps i uddannelsessammenhænge, hvad enten formålet er undervisning i trafiksikkerhed eller brand- og redningsøvelser, siger transportchef Marc Jeel.

Billedmateriale

Foto 1: Her var tale om en kombineret miljø- og redningsøvelse, hvor brandfolkene både simulerede bekæmpelse af et kemikalieudslip og nedfiring af en nødstedt person. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/DTR/DTR-WT31.JPG

Foto 2: Vi udlagde skum for at slå kemikalietågerne ned, reducere brandfaren og forhindre afdampning, fortæller deltidsbrandmand og Dantra-chauffør Bjarne Hansen. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/DTR/DTR-WT32.JPG

Foto 3: Ifølge brandfolkene gør det øvelserne meget mere realistiske at kunne træne med en rigtig tankbil. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/DTR/DTR-WT33.JPG

Foto 4: Det vogntog, der blev benyttet til øvelsen, plejer egentlig at køre med brændstof; men i dette tilfælde forestillede man sig, at lasten i stedet var et stærkt kemikalie, der læsses ovenfra. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/DTR/DTR-WT34.JPG

Billederne kan downloades i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *