Der skal fortsat bekæmpes graffiti på stationerne

Transportministeren har sammen med de trafikpolitiske ordførere fra Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre besluttet at gøre en 1-årig forsøgsordning om fjernelse af graffiti permanent.

Det betyder, at der fremover anvendes op til 5 mio. kr. årligt til at fjerne graffiti og dermed skabe tryghed for passagerne på de stationsnære arealer.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

– Vi arbejder på mange fronter på at sikre en god kollektiv trafik for borgerne. Graffiti er med til at genere folk, når de skal med toget, og det skaber utryghed blandt mange passagerer. Derfor er jeg tilfreds med, at forsøgsordningen nu gøres permanent.

– I 2010 har der for første gang været sat ind på at få fjernet al graffitien på et stort antal stationer. Nu gælder det om at holde indsatsen ved lige, der hvor det har størst effekt for flest mulige passagerer. Indsatsen vil de kommende år blive fokuseret på de stationer, der er hårdest belastet. Det er primært stationer i hovedstadsområdet samt større stationer på Fyn og i Jylland.

I 2011 vil der blive gennemført en undersøgelse blandt passagererne for at sikre en fortsat målretning af indsatsen, så den skaber størst mulig værdi for flest mulige passagerer.

Det er Banedanmark, der har stået for forsøgsordningen og også vil stå for den fortsatte udmøntning af graffiti-indsatsen på de stationsnære anlæg. Indsatsen målrettes efter, hvordan passagererne oplever stationen, når de opholder sig på stationsområderne. Banedanmark samarbejder tæt med operatørerne for, at man i fællesskab kan sikre en effektiv, samlet indsats mod graffiti.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *