Ny analyse af forbindelserne mellem Vest og Østdanmark

Som led i de strategiske analyser, der blev igangsat med Aftalen om En Grøn Transportpolitik i januar 2009, er der gennemført en screening af den langsigtede indretning af banekapaciteten mellem Vest- og Østdanmark.

I analysen er de enkelte strategier vurderet på et overordnet niveau i forhold til trafikale effekter, mulighederne for samtidige forbedringer af den lokale banebetjening i det østjyske bybånd, anlægsøkonomi samt potentiale i forhold til at overflytte vejtrafik til bane. Der er analyseret tre alternative løsningsmuligheder:

Lillebælt alternativet: Timemodellen mellem Odense og Århus realiseres med en kortere linjeføring og bedre banekapacitet i den nuværende korridor over Lillebælt og Vejle Fjord
Bogense-Juelsminde alternativet: Timemodellen mellem Odense og Århus etableres med en direkte linjeføring mellem Odense og Horsens via en ny fast forbindelse mellem Bogense og Juelsminde
Kattegat alternativet: Løsningen indebærer en direkte linjeføring mellem København og Århus via Kattegat og Samsø. Løsningen vil udgøre et alternativt koncept med markant kortere rejsetider mellem København og Århus, men vil ikke i sig selv indebære korte rejsetider mellem Odense og Århus.

En række forhold vil skulle afdækkes nærmere i det videre analysearbejde. Med screeningen tages der således ikke stilling til spørgsmålet om, hvordan timemodellen skal realiseres, og screeningen udgør ikke et egentligt beslutningsgrundlag.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

– Jeg synes det er spændende, at vi nu har modtaget denne analyse af timemodellen fra Trafikstyrelsen.

– Det er vigtigt for hele Danmark, at vi har gode og effektive forbindelser mellem landsdelene. Jeg synes, at analysen er et vigtigt bidrag til debatten om, hvordan vi binder Øst- og Vestdanmark bedre sammen.

– Jeg mener også, at det nu er vigtigt nærmere at belyse sammenhængen mellem løsningsmodellen for timemodellen og mulighederne for at udvikle vejkapaciteten i Jylland.

– Jeg ser frem til at drøfte problemstillingerne med forligspartierne bag aftalen om En Grøn Transportpolitik.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *