Sund & Bælt fastholder resultat trods faldende trafik

Trafikken over Storebælt faldt i de første ni måneder af 2010 med 2,3 pct. Lave renter og et omkostningsniveau, der er holdt i ro, betyder dog, at perioden lever op til det forventede resultat.

Indtægter fra vejtrafikken på Storebælt udgjorde i årets første ni måneder 1.790 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. lavere end samme periode i 2009. Nedgangen i indtægterne skyldes i sær det hårde vintervejr i årets første måneder, men også andet og tredje kvartal har udvist en negativ vækst i trafikken.

– Vi oplever stadig et fald i trafikken på grund af lav vækst i samfundet, men det er tilfredsstillende, at vi har formået at holde vores driftsomkostninger i ro på trods af flere store vedligeholdelsesprojekter. Projekter, som ikke har kunnet udskydes, hvis vi skal vedligeholde vores trafikanlæg bedst muligt.

– Efter den hårde vinter har vi udskiftet slidlaget på flere dele af motorvejsforbindelsen over Storebælt, og der er udført forbedringer af kørselsforholdene for vores kunder ved betalingsanlægget i Halsskov. Samtidig har vi haft omkostninger til opgradering af vores sikringsanlæg, hvilket vil bidrage til at minimere risikoen for forsinkelser af togdriften og forbedre kapaciteten for de tog operatører, som benytter vores anlæg, siger Sund & Bælts adm. direktør, Leo Larsen.

Periodens resultat før værdiregulering og skat er for Sund & Bælt koncernen et overskud på 218 mio. kr., mod et overskud i 2009 på 30 mio. kr. Det lave renteniveau i 2010 og lave driftsomkostninger er medvirkende til det øgede overskud.

Koncernens resultat ligger for årets første ni måneder på niveau med forventningerne, da effekten af lavere trafikindtægter udlignes af lavere renteomkostninger. For 2010 ventes resultatet fortsat at blive et overskud på ca. 280 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat.

Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen kan kontaktes for evt. yderligere oplysninger på tlf. 33 93 52 00. Læs hele kvartalsrapporten her

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende 3 stationer, samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med dertilhørende landanlæg.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *