Masterferries indgår optionsaftale på ny færge

Sejler første gang den 26. april 2007

– Vi har indgået en optionsaftale med Incat om levering af en 98 meter lang katamaran, som skal sejle på ruten Kristiansand Hanstholm, fortæller administrerende direktør Tom Bringsværd. Første tur er den 26. april 2007, fortsætter han.

Det var i tirsdags, at Masterferries AS indgik aftalen om levering af Incat–katamaranen. Båden er næsten ny. Den blev bygget færdig og leveret til den Amerikanske marine den 19. november 2002. Katamaranen er 97,22 meter lang og har en bredde på hele 26,62 meter. Den stikker 3.4 meter og dødvægten er 725 tons.

– Dette er en milepæl for rederiet. Nu er der bare nogle tekniske detaljer, som skal ordnes før, at kontrakten kan underskrives, fortsætter rederidirektøren. Pris og leveringsforholdene er parterne blevet enige om.

Forskellen på denne båd og MasterCat, som vi hidtil har sejlet med, er dens robusthed. Den har T–foils der er et avanceret stabilisatorsystem, som giver passagererne en langt bedre komfort med hensyn til søgang. Denne båd tager også last med på dækket, faktisk kan vi laste 19 lastvognstog og stadig få plads til 80 personbiler. Vi glæder os til at komme i gang med planlægningen siger Bringsværd og tilføjer, at båden tager 800 passagerer, det er 140 personer mere end med MasterCat.

– Med den respons vi har fået bliver vi nød til at udvide vores kapacitet. Samtidig vil det styrke vores koncept at vi nu kan fragte lastbiler hele året.

Masterferries AS’ nye båd har sejlet med en fart på 47.8 knob ud for Kuwait i marts 2003. Færgen er en revolution til søs når det drejer som færgefart fra Norge. Ingen har nogensinde kunne fragte gods i så hurtigt et tempo som den nye færge fra Masterferries vil gøre.

Med anskaffelsen af den nye færge styrker vi vores koncept ved et have verdens hurtigste færger. Vi er sikre på at dette er fremtiden, slutter Tom Bringsværd.

For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Tom Bringsværd på tlf +45 20 33 17 04
eller Direktør Svein Olaf Olsen på tlf +47 91 15 94 95
 

Læs mere her

Swisslog får stor ordre fra finsk mejeri

Swisslog får stor ordre på etablering af nye plukkeløsninger til et beløb på 16 millioner euro.

Valio Ltd og Swisslog Oy har netop underskrevet en aftale om automatisering af Valios systemer til ordreplukning på 2 produktionsanlæg i Finland. Swisslogs automatiseringssystemer skal håndtere det samlede flow af mælkeprodukter fra produktionen til læssestedet.

Valio har lanceret et udviklingsprogram til sine produktionsanlæg. Som en konsekvens af dette har mejeriselskabet besluttet at koncentrere distributionen af friske mælkeprodukter i Finland på tre steder (Riihimäki, Jyväskylä og Oulu) og at automatisere ordreplukningen. Valio har nu givet Swisslog ordre på levering og etablering af logistiksystemer i Riihimäki og Jyväskylä for et samlet beløb på 16 millioner euro.

"Ordreplukning i levnedsmiddelindustrien er et meget rutinepræget job, der udføres i mindre behagelige omgivelser ved temperaturer på mellem +2 og +4 º C. Det bliver mere og mere vanskelig at skaffe medarbejdere til ordreplukning", siger Reijo Hakala, Development Manager for Material Functions hos Valio. "Ordreplukningskapaciteten for plastkasser med en vægt på over 20 kg vil ligge på ca. 30.000 enheder pr. dag i Jyväskylä og på ca. 60.000 enheder i Riihimäki. Takket være automatiseringen minimeres behovet for at skulle arbejde under disse forhold og ordreplukningen rationaliseres", tilføjer Hakala.

Valios friske produkter (mælk, kærnemælk, fløde, yoghurt, surmælksprodukter osv.) leveres til kunderne vha. roll–in containere eller plastkasser. Swisslogs automatiseringssystemer varetager håndteringen og ordreplukningen af alle de produkttyper, der distribueres af Valio. Logistikløsningerne er baseret på Swisslogs MultiPick– og MultiplePick–portalrobotter, der er udviklet til styring af brede arbejdsområder inden for ordreplukning. De anvendte løsninger omfatter ligeledes transportsystemer til rullecontainere og vogne, IT–systemer til ordreplukningsstyring samt computersimuleringer.

"Vi har valgt Swisslog som samarbejdspartner, fordi virksomheden har gode og velrenommerede referencer", afslutter Reijo Hakala. "De ordreplukningssystemer der er leveret af Swisslog, giver fleksibilitet i forbindelse med produktionsændringer og forbedrer hygiejnen på forsendelsesområdet. En yderligere fordel er muligheden for automatisk plukning af ordrer på mindre end en fuld kasse."

Swisslog implementerer automatiseringssystemerne hos Valio i Jyväskylä og Riihimäki i løbet af 2004.

Valio Ltd
Valio er Finlands største mejeriselskab. Valio aftager 80 procent af landets samlede mælkeproduktion. Valio Groups nettoomsætning for året 2002 beløb sig på 1,6 milliarder euro, hvoraf den udenlandske virksomhed (eksport og udenlandske afdelinger) tegnede sig for en tredjedel. Valio Ltd ejes af 28 kooperative mejerier, og 15.300 landmænd producerer mælk til selskabet.
Valio er Finlands førende mejeriselskab og hører til blandt verdens førende inden for udvikling af funktionel mad. Hovedprodukterne er mælk, kernemælk, fløde, yoghurt, ost, is, mælkepulver, babymad samt smør.
Valio–gruppen består af moderselskabet Valio Ltd med datterselskaber i Rusland, Estland, Litauen, Sverige, Belgien og USA. Gruppen beskæftiger 4.200 medarbejdere, heraf 480 uden for Finland.

Om Swisslog
Swisslog er en førende, global virksomhed inden for logistik og automatisering samt konsulentvirksomhed med løsninger til Lager og Distribution samt Healthcare. Swisslog er repræsenteret i 23 lande og har kunder i 50 forskellige lande.
Hovedkontoret for Swisslog Northern Europe ligger i Gøteborg og har ca. 200 medarbejdere i Sverige, Norge og Danmark.
 

Læs mere her

Fremtiden er – GP Tray-sealer – pakning uden vakkumpumpe, med langtidsholdbarhed

Som noget helt nyt præsenterer Genpack: GP tray–sealer. GP tray–sealer er et smart patenteret system der sikrer langtidsholdbarhed og friskhed af pakkede fødevarer og som opererer efter den seneste teknologi uden vakuumpumpe og med stor besparelse på folie og strøm. Tidligere blev bakker med fødevarer typisk pakket i pakkefolie hele vejen rundt om bakken med relativ kort holdbarhed eller ved vakuumpakning, hvor man lukker bakken, med fødevaren, inde i en bekostelig laminatpose for at suge overskydende luft ud, og hermed opnå en længere holdbarhed. Vakuumprocessen er både energi– og tidskrævende. Vakuumpakning af fødevarer skal stadig ses som et godt alternativ til udvalgte produkter, men nu præsenterer Genpack et patenteret effektivt alternativ som giver et høj flow i pakkefasen GP Tray–sealer.

Efterlader 0% luft
GP Tray–sealer. Patenteret nyt og revolutionerende system der under de rette omstændigheder efterlader 0% luft uden at være afhængig af den traditionelle vakuumpumpe. Luften i bakken presses simpelthen ud af en ren gasart som erstatter luft og andre skadelige gasser og forlænger derved produktets holdbarhed.

Alle svejsbarre materialer kan operere på GP Tray–sealer
Genpack’s GP Tray–sealer er udviklet til at effektivisere pakkeprocessen så pakkeopgaven tilpasses den moderne virksomhed. GP Tray–sealer kan indgå i en pakkelinie eller som opsamling af flere forskellige produkter – GP Tray–sealer opererer nemlig i alle svejsbarre materialer med ændring af ganske få parametre. Foliefremføring kan indstilles til fast afstand eller være fotocellestyret til fortrykt film, så Genpack’s GP Tray–sealer tilpasses nemt de behov der er til den enkelte pakkeopgave.

Store besparelser på folien, strøm og kortere gennemløbstid
Traditionelt har bakker med fødevarer været helt indpakket i folier af forskellig typer og kvaliteter. Med Genpack’s nye tray–sealer system svejses folien på bakken som et låg og al den folie der tidligere har været omkring bakken, er nu en sparet omkostning. En hurtig beregning på folieforbrug i en produktion vil afsløre store besparelser på emballagekontoen samtidig med, at gennemløbstiden i pakkefasen forkortes betragteligt da man ikke længere er afhængig af den tidskrævende og strømkrævende vakuumpumpe.

2 modeller
Genpack’s GP Tray–sealer leveres i 2 modeller. En manuel og en semiautomatisk udgave – GP Tray–sealer 1002 samt GP Tray–sealer 2002.

GP Tray–sealer1002 er en manuel styret maskine med automatisk filmfremføringssystem, som håndterer op til 7 8 cyklus pr minut med mulighed for at pakke mere end en bakke pr. cyklus. Den maksimale bakkestørrelse er 240x200x90mm men det er dog muligt at tilpasse maskinen til større bakker efter ønske. Som ekstraudstyr kan maskinen udstyres med en fotocelle til fortrykt film.

GP Tray–sealer 2002 er en semi–automatisk model med mulighed for integration i et in–line produktionssystem. GP Tray–sealer 2002 håndterer helt op til 15 cyklus pr. minut hvor der er mulighed at pakke mere end 1 bakke pr. minut. Den maksimale bakkestørrelse er 1720 x 1188 x 1515 mm, efter ønske maskinen tilpasses til at håndtere større bakker. Som ekstraudstyr kan maskinen udstyres med en fotocelle til fortrykt film.

Genpack leverer naturligvis begge modeller i rustfast stål og med betjeningsvenlige kontrolpaneler.

Flere maskiner solgt både i og udenfor Europa. Hvor GP Tray–sealer har fundet vej til mange forskellige typer af fødevareproducerende virksomheder. De anerkendende tilbagemeldinger går primært på tilfredsheden med stabiliteten i driften samt på den konstante høje hastighed i pakkefunktionen.
 

Læs mere her

Dansk postsystem skal gøre arbejdet lettere for PBS

ErgoIDP, der er specialist i hybridpostsystemer, har indgået en kontrakt med PBS. Aftalen, som er ErgoIDP’s første uden for de traditionelle postvæsener, ser det danske systemhus som et vigtigt teknologisk skridt i udviklingen mod at liberalisere postdistributionen. En af Danmarks største postforsendere, PBS, vil forbedre og effektivisere brevkommunikationen med sine kunder. PBS har derfor investeret i et computerbaseret postsystem fra det danske firma ErgoIDP. PBS hører med sine mange services til erhvervslivet, private og banksektoren blandt Danmarks største postforsendere. På årsbasis distribuerer PBS således ca. 62 millioner forsendelser. PBS har købt ErgoIDP’s system til hybridpost, ePOST/Open 2, for at forfine virksomhedens print– og forsendelsesapparat internt og for at tilbyde bedre postale ydelser til sine kunder: “Vi har valgt at investere i ePOST/Open 2, fordi systemet har vist sin værdi hos andre store ErgoIDP–kunder i den postale sektor, ” forklarer Johnny Bennedsen, der er direktør for forretningsudvikling hos PBS. ErgoIDP er førende på verdensmarkedet for hybridpost systemer – edb–løsninger, der kombinerer traditionelle brevbaserede forsendelser med forskellige former for elektronisk post, og kontrakten med PBS er ErgoIDP’s første uden for den traditionelle postindustri. ErgoIDP’s adm. direktør, Nils Overgaard, er da heller ikke bange for at betegne aftalen som et gennembrud for virksomheden: “Der er betydelige beløb at spare ved at benytte hybridpost. Det gælder både for postvæsener og for store virksomheder, der selv vil stå for sortering og distribution af deres informationer,” siger Nils Overgaard. “Vi ser aftalen med PBS som et første vigtigt skridt i retning af liberalisering af den traditionelle postindustri. Vi mærker stor interesse fra adskillige danske kunder, som vi forventer at indgå aftaler med,” fortsætter Nils Overgaard. Indtil 2002 var ErgoIDP – dengang under navnet International Data Post – ejet af syv nationale postvæsener, deriblandt Post Danmark. I dag er ErgoIDP en del af den norske koncern, ErgoGroup, der er blandt de største IT–udbydere i Norden. Yderligere information Adm. direktør Nils Overgaard, ErgoIDP A/S, 32 83 63 00,
nils.overgaard@ergoidp.dk

Underdirektør Johnny Bennedsen, PBS, 44 89 24 08, jsb@pbs.dk Om ErgoIDP A/S ErgoIDP A/S (www.ergoidp.dk) er et datterselskab af Posten Norges IT–selskab ErgoGroup AS. ErgoIDP er en førende udbyder af infrastrukturløsninger inden for e–messaging og hybrid mail. Selskabets markedsekspertise og teknologier udnyttes i mange lande, bl.a. af postvæsener. ErgoIDP A/S med 35 medarbejdere ledes af adm. direktør Nils Overgaard. ErgoGroup AS (www.ergogroup.no) har ca. 2.000 ansatte og havde en omsætning på ca. 2,5 mia. nkr. i 2001. Fotos: Et digitalt foto af adm. direktør Nils Overgaard, ErgoIDP A/S, kan bestilles hos Leif Bomberg, Burson–Marsteller, e–mail leif_bomberg@dk.bm.com
 

Læs mere her

Grenaabanen får nye tog næste år

DSB har i går torsdag 2. juli underskrevet kontrakt med Siemens om levering af otte lette togsæt af typen Desiro, der leveres i 4. kvartal 2010.

DSB forventer, at de første togsæt i serien er klargjort, synet og indsat inden udgangen af 2010.

Ifølge DSB’s direktør for Fjern- & Regionaltog, Frank Olesen, er Desiro-toget et miljøvenligt tog med gode køreegenskaber og forbedret komfort til kunderne.

Desiro-toget er et let tog, der er godt for miljøet, det er hurtig til at komme op i fart og til at bremse ned igen, og det er et oplagt valg til Grenaabanen, hvor der er en forholdsvis kort afstand mellem stationerne,” siger han.

Desiro-togene, der er en lettere konstruktion end de aldrende MR-tog, kører cirka 10 procent længere på en liter diesel.

Desuden er Desiro-togenes motorer udstyret med partikelfiltre, der reducerer udledningen af partikler med 97 procent – svarende til 4,3 tons partikler årligt.

De nye tog byder også på mere komfort. Desiro-togene er eksempelvis udstyret med elektronisk trafikinformation, klimaanlæg, store panoramavinduer og lavgulvsafdeling med handicaptoilet og fleksareal til cykler og barnevogne.

DSB råder i forvejen over 12 næsten tilsvarende Desiro-tog, der er leveret i 2002, og som kører i regionaltogstrafikken mellem Odense og Svendborg og mellem Odense og Fredericia.

Fakta om Desiro-togene
Desiro-toget er bygget af Siemens, Krefeld, Tyskland, det kører op til 120 km/t., er 41,7 meter langt, bygget i aluminium, vejer 69,5 tons og er udstyret med 116 sæder, hvoraf 13 er klapsæder. I modsætning til de 12 Desiro-tog indsat på Svendborgbanen er der ikke kaffeautomat i de nye tog. Det giver plads til to klapsæder mere i lavgulvsafdelingen.

Desiro-toget er desuden udstyret med elektronisk trafikinformationssystem, klimaanlæg, store panoramavinduer og lavgulvsafdeling med handicaptoilet og fleksareal til cykler og barnevogne.

Det er muligt at sammenkoble op til tre togsæt.

MR-togene, der kører på Grenaabanen i dag, er leveret i perioden fra 1978 til 1985.

Til pressen
For yderligere kommentarer kontakt da venligst:
DSB Kommunikation på telefon 24 68 00 00 eller
pressechef Tanja Thorsteinsson, Siemens, på telefon 44 77 58 50.

www.dsb.dk/Om-DSB/Presse/Pressebilleder er det muligt at hente et frikøbt billede af et DSB’s Desiro-tog fra første levering.

Læs mere her

Nyt ladstolpesystem sikrer øget nyttelast og brugervenlighed

Brdr. Plagborg, der leverer ladopbygninger til både erhvervslivet og det offentlige, har til sin første egenudviklede serie af letvægtsalulad valgt Armatons nye stolpesystem, 4000 XF.

Armaton, der er et brand under VBG GROUP, har netop lanceret det vægtoptimerede ladstolpesystem 4000 XF, der sikrer størst mulig nyttelast på køretøjer med en lasteevne op til 6000 kg. Ladstolpen er letbetjent, slidstærk og ergonomisk. Den sikrer høj fleksibilitet og stabilitet ved opbygning med bl.a. presenning. Med komponenter af høj kvalitet, fx rammen af anodiseret aluminium, er stolpen så godt som vedligeholdelsesfri, siger adm. direktør Per Mikkelsen fra VBG Group Sales, som distribuerer Armaton-produkter til landets opbyggere. 4000 XF leveres som standard til sidefjæle på 300, 400 eller 600 mm, og foruden stolperne fås en række monteringsdele til fastgørelse.

Strømlinet opbygningsproces

Efter at have vundet en licitation på ikke færre end 500 opbygninger besluttede Brdr. Plagborg at udvikle og producere deres helt eget ladkoncept til samtlige bilmærker, Plagborg Aluletlad med underramme, ladsider og for- og bagsmæk i aluminium samt bund i enten vandfast finér eller selvbærende aluminium. Da man skulle finde det bedst egnede ladstolpesystem, faldt valget på Armaton 4000 XF.

I valget af komponenter til vores ladsystem har vi lagt stor vægt på at finde løsninger, som gør vores produkt så konkurrencedygtigt som muligt på vægt, kvalitet og pris. Armaton er klart det mest gennemførte stolpesystem til små lad. Stolperne passer perfekt til vores koncept, og finishen er i top. Den legoklodsagtige funktionalitet betyder, at vi kan bruge samme stolper til flere forskellige opbygningstyper, fortæller partner Karl Erik Plagborg, hvis nye serie både omfatter flere forskellige slags standardlad samt opbygninger med presenning, læssebagsmæk og lift. Brugen af så mange ens byggesten som muligt sikrer en mere strømlinet opbygnings- og konverteringsproces. Samtidig giver det mulighed for, at biler med åbent lad nemt kan eftermonteres med presenning.

Ifølge Per Mikkelsen har præcis den oplevelse været målet for VBG GROUP. Vi vil netop bidrage til at gøre produktionsprocessen så enkel og fejlfri som muligt hos både små og store opbyggere, siger han.

Også merværdi for slutbrugere

Karl Erik Plagborg lægger vægt på, at valget af XF 4000 også bidrager til merværdi for slutbrugerne. Stolperne er de letteste på markedet og samtidig blandt de stærkeste. Dermed muliggør de højest mulig nyttelast, samtidig med at deres fleksibilitet reducerer forbruget af mandetimer i opbygningsfasen og dermed bidrager til en attraktiv slutpris for den færdigopbyggede bil. Den unikke håndtagsbevægelse på 160 grader letter af- og pålæsning, fordi man kan åbne op uden at få fingrene i klemme i koldt vejr og med handsker. For optimal ladfleksibilitet kan bagstolperne løftes af, og deres tidløse design matcher moderne biler.

Alt i alt oplever opbyggeren et særdeles stort potentiale for den nye produktlinje. Vi har et tæt samarbejde med både bilimportører og -forhandlere og er derudover åbne over for at afsætte vores produkter gennem andre opbyggere. Alulad-konceptet henvender sig rigtig bredt, og målgruppen omfatter bl.a. transportvirksomheder, håndværkere og det offentlige, slutter Karl Erik Plagborg.

Fakta

BRDR. PLAGBORG udfører alle former for opbygninger på både store og små varebiler, lastbiler og påhængsvogne. Selskabet blev stiftet i foråret 2002 af brødrene Carsten, Jens Jørgen og Karl Erik, som tilsammen har over 75 års brancheerfaring. www.plagborg.dk

VBG GROUP, der igennem mere end 60 år har leveret materiel til transportbranchen, omfatter i dag fremstillings- og salgsselskaber i Europa, Indien og USA. Koncernen rummer en række velkendte og stærke varemærker, beskæftiger omtrent 430 personer og omsatte i 2010 for over 1 mia. SEK. Det danske datterselskab, VBG Group Sales A/S, er beliggende i Ejby på Vestfyn. www.vbggroupsales.dk

Billedmateriale

Foto 1: Armatons nye, vægtoptimerede ladstolpesystem, 4000 XF, sikrer størst mulig nyttelast på køretøjer med en lasteevne op til 6000 kg. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/VBG/VBG-POF1.jpg

Foto 2: Efter at have vundet en licitation på ikke færre end 500 opbygninger besluttede Brdr. Plagborg at udvikle og producere deres helt eget ladkoncept til samtlige bilmærker. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/VBG/VBG-POF2.JPG

Foto 3: Plagborg Aluletlad leveres med underramme, ladsider og for- og bagsmæk i aluminium samt bund i enten vandfast finér eller selvbærende aluminium. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/VBG/VBG-POF3.JPG

Foto 4: Da man hos Brdr. Plagborg skulle finde det bedst egnede stolpesystem til virksomhedens nye ladkoncept, faldt valget på Armaton 4000 XF. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/VBG/VBG-POF4.JPG

Billederne kan downloades i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer. Yderligere fotos kan rekvireres ved henvendelse pr. e-mail.

Læs mere her