Togtrafik mellem Hjørring og Frederikshavn fra torsdag morgen

På strækningen mellem Hjørring og Frederikshavn arbejdes der fortsat på højtryk med at udbedre skaderne på jernbanen efter sidste uges massive regn i Vendsyssel. Arbejdet med at genopbygge de to beskadigede jernbanedæmninger er nu så langt fremme, at Banedanmark forventer, at togtrafikken på strækningen bliver genoptaget torsdag morgen. De store vandmasser skabte tre større og tre mindre brud på to jernbanedæmninger over en strækning på ca. 700 meter vest for Sindal Station.

De store vandmasser skabte tre større og tre mindre brud på to jernbanedæmninger over en strækning på ca. 700 meter vest for Sindal Station.

”Vi har og fortsætter med at arbejde på højtryk på at udbedre skader på de to beskadigede jernbanedæmninger omkring Sindal. Der udføres en meget stor indsats fra lokale entreprenører i samarbejde med Banedanmarks egne teknikere. Desværre er skaderne så omfattende, at vi først skal have genopbygget jernbanedæmningerne og derefter skal have strækningen gennemkørt med en sporjusteringsmaskine, før vi kan melde banen mellem Hjørring og Frederikshavn klar til togtrafik,” siger Søren Boysen, teknisk direktør i Banedanmark.

De store mængder vand ved dæmningerne var indledningsvist med til at gøre arbejdet og etableringen af arbejdsveje vanskeligt. Efter det indledende arbejde med at forhindre yderligere skader, har det været fuld gang i genopbygningen af de to beskadigede jernbanedæmninger. Den våde jord bliver fjernet og tør jord, grusfyld og stabilgrus er i fuld gang med at blive fyldt på. Når jernbanedæmningerne er genopbygget, kan arbejdet med sporjusteringen gå i gang.

”De store mængder vand har gjort dæmningerne så vandmættede, at vi af sikkerhedshensyn også skal køre strækningen igennem med en sporjusteringsmaskine, før vi kan genåbne for togtrafik. Møder vi ikke nye udfordringer, så forventer vi, at togtrafikken bliver genoptaget torsdag morgen mellem Hjørring og Frederikshavn,” siger Søren Boysen.

Jernbanen mellem Aalborg og Hjørring var også ramt af to brud på en jernbanedæmning efter den massive regn. Her blev togtrafikken genoptaget lørdag morgen.

Læs mere her

Store skader på jernbanen efter regnvejret i Vendsyssel

Det kraftige regnvejr i Vendsyssel medførte tre dæmningsskred på jernbanen mellem Aalborg og Frederikshavn. To dæmningsskred torsdag morgen og formiddag gjorde, at al trafik af sikkerhedsmæssige årsager blev indstillet. Selv om arbejdet med at genoprette skaderne er i gang, bliver trafikken ikke genoptaget i dag, torsdag.

”Over en strækning på 200 meter mellem Hjørring og Sindal har vi haft et større og et mindre dæmningsskred. Vi har haft vores teknikere ude at besigtige skaderne og er i samarbejde med en entreprenør gået i gang med at udbedre skaderne. Samtidig skal vi udbedre et mindre dæmningsskred ved Brønderslev,” siger Klaus Frelling Andersen, sektionschef i Banedanmark.

Det største dæmningsskred er ved Sindal, hvor jorden over en strækning på 30 meter ved siden af jernbanen er skredet ned.

Ud over dæmningsskreddene har Banedanmark haft teknikere ude at undersøge enkelte broer på strækningen for eventuelle skader. Her er der dog ikke sket skader i større omfang.

Læs mere her

Banedanmark nedlægger overkørsler i Nordjylland

Banedanmark er i fuld gang med at forberedelserne til at nedlægge i alt 35 usikrede jernbaneoverkørsler mellem Aalborg og Frederikshavn. De første overkørsler nedlægges i løbet af august.

Formålet med at nedlægge de 35 overkørsler er at øge sikkerheden for tog- og vejtrafikken på strækningen mellem Aalborg og Frederikshavn. Når når projektet afsluttes, vil der ikke længere være usikrede overkørsler på denne banestrækning.

I øjeblikket er vi i færd med at etablere erstatningsveje, så de trafikanter, der har benyttet overkørslerne, har alternative muligheder, når vi i løbet af august lukker de første 13 overkørsler, der ligger mellem Aalborg og Hjørring, fortæller projektleder Henrik Hansen.

I august starter Banedanmark på at etablere erstatningsveje i forbindelse med 13 overkørsler på strækningen mellem Hjørring og Frederikshavn disse vil blive nedlagt lige i starten af 2010. Herefter vil yderligere ni overkørsler også på strækningen mellem Hjørring og Frederikshavn blive nedlagt.

Krydsninger i samme niveau mellem vej og bane udgør den største risiko for personulykker sammenlignet med fx togkollisioner, afsporinger mv. Derfor er vi principielt interesserede i at få nedlagt alle usikrede overkørsler på alle vores hovedbaner. Først og fremmest af hensyn til sikkerheden, men også fordi overkørslerne giver gener for vej- og jernbanetrafikken, siger Henrik Hansen.

Overkørslen ved Koldenåvej mellem Kvissel og Frederikshavn, hvor en kvinde blev påkørt af et tog den 22. juni, er blandt de overkørsler, der planlægges nedlagt i løbet af 2010.

Da jernbanestrækningen mellem Aalborg og Frederikshavn blev indviet i 1879, kørte der tre tog pr dag i hver retning, og hastigheden var 60 km/t. I dag kører der dagligt ca. 23 tog i hver retning, og hastigheden er oppe på 120 km/t, hvilket har medført et stigende behov for at øge sikkerheden for såvel tog- og vejtrafikken ved overkørslerne.

Læs mere her

Ingen tog i Nordjylland i weekenden

Fra tidligt lørdag morgen til sent søndag aften den 17. og 18. oktober kører der ingen tog mellem Aalborg og Frederikshavn. Alle tog bliver erstattet af busser. Der kører hurtigbus mellem Aalborg og Frederikshavn med stop i Brønderslev og Hjørring. Busser med stop ved alle stationer kører således, at det vil være muligt at skifte til hurtigbussen i Brønderslev.

Årsagen til, at togtrafikken i Nordjylland indstilles, er, at Banedanmark reparerer broer mellem Aalborg og Frederikshavn.

Bussernes afgangstider fremgår af opslag på stationerne og af www.rejseplanen.dk. Rejsende skal være opmærksomme på, at busser, der kører mod Aalborg, afgår tidligere end de togafgange, de erstatter. Det gør de for at kunne nå toget i Aalborg. Busser fra Aalborg afgår i togets afgangstid.

I busserne er der begrænset plads til cykler og barnevogne. Kørestole kan kun komme med, hvis de kan klappes sammen. Børneguide i InterCityLyn 46 søndag køres med en særlig bus kun for børn fra Frederikshavn kl. 12.05.

Læs mere her

Ny tunnel skal give nem adgang fra Hjørring midtby til Bispetorv Bycenter

Fra tirsdag den 27. juli og frem til fredag den 30. juli bliver togdriften mellem Hjørring og Frederikshavn erstattet med busser. Det skyldes, at Banedanmark i samarbejde med en række andre aktører skal lave en ny tunnel, som binder Hjørring midtby sammen med det nye Bispetorv Bycenter.

Fremover bliver det nemt for bilister og andre trafikanter at komme fra Hjørring midtby og over til det nye Bispetorv Bycenter.

I samarbejde med HP Byg A/S er Banedanmark nemlig i fuld gang med at grave ud til en ny tunnel, der i fremtiden gør det muligt at passere under jernbanen og dermed binde de to bydele sammen.

I øjeblikket er vi i gang med at udgrave ramperne på hver side af tunnelen, så alt er klar til på tirsdag, hvor de store tunnelrør skal løftes på plads under jernbanen, fortæller Per Lønborg Pedersen, som er rådgivende ingeniør for Banedanmark.

Flere specialister fra Banedanmark vil være til stede, når de 75 betonelementer skal placeres under skinnerne og herefter tilsammen udgøre de to tunnelrør. Hvert tunnelrør har en bredde på ca. 6 meter og en længde på ca. 22 meter.

Arbejdet kræver meget præcision, og man er nød til at fjerne eksisterende skinner og hele sporkassen, som er bunden under skinnerne, før der kan udgraves en byggegrube til de store tunnelrør. Når rørene er placeret korrekt skal de sammenstøbes og fugtisoleres. Herefter skal sporkassen genopbygges med sand, grus og skærver. Til sidst skal skinnerne genetableres og justeres, så togene igen kan komme til at køre.

Arbejdet omfatter bl.a. også etablering af to nye hovedkloakledninger og en række afløbsledninger. Der arbejdes i døgndrift i de 76 timer, der er afsat til at udføre arbejdet i. Det gør man for at blive færdig hurtigst muligt, og dermed mindske generne for togpassagererne.

I hele perioden vil der køre busser som erstatning for togene.

Læs mere her

Nu kører toget også på dvd

Nu kan man tage turen fra Esbjerg til Struer – helt uden at rende ind i billetkontrollører. DR udgiver nemlig tog-programmet ‘På skinner’ på dvd og blu-ray.

I 2011 begyndte DR med at sende et lille, obskurt program ved navnet På skinner , og den 12. marts kommer det så på dvd og blu-ray. Ideen begyndte, da man i Norge havde optaget og vist den syv timer lange togtur fra Oslo til Bergen. Det blev en stor succes, og derfor besluttede to togentusiaster fra DR sig for at filme alle togstrækninger i Danmark.

Langsomt begyndte flere og flere at opdage programmet, hvor man for eksempel kan køre turen fra København til Frederikshavn station, som tager i underkanten af seks timer helt uden at rende ind i billetkontrollørere. Der er ingen klip i programmerne, og det hele tager den tid, som DSB er om at køre turen. Det er, ifølge produceren, en stor del af succesen bag programmet.

Det er spøjst anti-tv og der er noget zen-agtigt over den oplevelse, man får og så er det ganske enkelt æstetisk flot at køre gennem de danske landskaber, fortæller produceren Torsten Egesten fra DR Nyheder.

Overvældende mange vil se tog-tv
I DR Salg har man oplevet usædvanligt mange henvendelser fra folk, der gerne ville have Danmarks togstrækninger ved siden af pejse-tv-dvd erne derhjemme.

Det er rimelig historisk, det her. Det er meget sjældent, at vi får så mange henvendelser på så kort en periode, som vi fik, da På skinner blev vist. Samtidig er det også første gang, vi udgiver sådan noget på blu-ray, fortæller redaktør i DR Salg Christian Odd Wiberg, og tilføjer at det førhen kun har været dramaproduktioner, der er blevet udgivet i HD.

Fordi det her er så nogle æstetisk visuelle programmer har mange også efterspurgt, at de netop udkom på blu-ray, hvor det jo er i HD, afslutter han.

Produceren Torsten Egesten glæder sig til, at få fingrene i sin egen skive.
Det er megaspændende. Jeg glæder mig egentlig bare til selv at få min egen kopi til tv et, fortæller Torsten Egesten.
Man kan allerede købe På skinner på dvd og blu-ray på dr.dk/netbutik, og den 12. marts er den at finde i butikkerne rundt om i landet.
Du kan se disse strækninger på dvd’en:

JYLLAND
Vemb-Lemvig
Odder-Aarhus
Hjørring-Hirtshals
Sønderborg-Tinglev
Esbjerg-Fredericia

FYN OG SJÆLLAND
Nakskov-Nykøbing
Høje Taastrup-Hillerød
Hillerød-Tisvildeleje
Svendborg-Odense

Læs mere her

DSB arbejder på at have 10 tog i Nordjylland den 9. december

Den yderligere forsinkelse af åbningen af Limfjordsbroen er en stor skuffelse og en bekostelig affære for alle parter, siger Tony Bispeskov, Trafikinformationschef i DSB.

Med den fortsatte uvished om, hvornår Limfjordsbroen genåbnes, arbejder DSB på at kunne genindsætte tog nord for Limfjorden og er i fuld gang med at indhente de fornødne godkendelser til at køre tog gennem Sverige og derfra med færge til Nordjylland. Der skal hele 4 færgeoverfarter til at få de 10 togsæt frem (8 MR og 2 IC3). Herefter kan testkørsel på de nye spor starte.

Vi forventer at kunne genintroducere køreplanen med tog mellem Lindholm og Frederikshavn den 9. december 2012, fortsætter Tony Bispeskov.

Indtil broen åbner, vil der fortsat være busser mellem Lindholm og Aalborg. DSB indsætter dertil i myldretidsperioder ekspresbusser også fra Hjørring og Brønderslev for at sikre god forbindelse for de mange pendlere i Nordjylland og de for de mange rejsende, der skal videre syd på med tog fra Aalborg.
Foreløbig indtil jul, hvorefter det fortsatte behov vurderes.

FAKTA
10 tog forventes at køre igen i Nordjylland den 9. december 2012 efter testkørsel på de nye spor

De 10 tog er 2 IC3-togsæt og 8 MR togsæt, der transporteres via Sverige under forudsætning af, at DSB opnår de fornødne tilladelser -og videre med færge Göteborg-Frederikshavn til Nordjylland med følgende tidsplan:
1. IC3 togsættene kører fra Kastrup til Gøteborg natten efter den 4/12
2. MR togsættene kører fra Fredericia til Gøteborg natten efter den 3/12 og 4/12
3. Materiellet sejles til Nordjylland med 4 færgeoverførsler den 4/12 og 5/12 mellem Gøteborg og Frederikshavn

Jernbanestrækningen nord for Limfjorden testes fra den 5/12 til den 8/12, da den har været lukket i et halvt år.
DSB går i fuld passagerdrift fra søndag den 9/12 om morgenen ved den nye køreplans start.

Læs mere her

Lindholm-Hjørring lukket for togdrift frem til oktober

Sommerens sporombygning mellem Aalborg og Frederikshavn er i fuld gang, men udfordringer med at få de 100 meter lange skinner frem efter påsejlingen af jernbanebroen over Limfjorden har betydet, at banen mellem Lindholm og Hjørring vil være lukket tre uger længere end ventet, nemlig frem til den 1. oktober.

Den ødelagte jernbanebro over Limfjorden er direkte årsag til, at sporarbejdet mellem Lindholm og Hjørring nu må forlænges i tre uger.

“Vi er drønærgerlige, men det har vist sig, at det giver store problemer, at vi ikke som planlagt fik kørt skinnerne ud inden sporarbejdet. Når vi nu skal køre skinner ud, er der en stor koordineringsopgave mellem de forskellige arbejder. Alle steder, hvor sporet er taget op eller er blokeret af sporombygning og broarbejder, skal der koordineres med skinneudkørsel. Det betyder, at en række arbejder ikke har kunnet starte og afslutte som planlagt, fordi vi skal køre skinner ud,” forklarer projektchef Preben Jørgensen, Banedanmark.

Den ødelagte jernbanebro over Limfjorden betyder, at Banedanmark er nødt til at sende skinnerne og de specielle arbejdstog ud på en stor omvej over Göteborg havn i Sverige, hvor en færgeklap i øvrigt først måtte repareres, inden de første skinner kunne blive sejlet til Frederikshavn.

Det er nødvendigt at foretage ny planlægning, så alle arbejder, hvor sporet er spærret eller er taget op kan koordineres bedst muligt med skinneudkørsel.

“Når vi ikke altid kan påbegynde et arbejde, før skinnetransporterne har været igennem, påvirker det, hvor meget arbejde vi får udført. Og det er derfor, at vi ikke kan gennemføre sporombygningen til den planlagte tid,” forklarer Preben Jørgensen.

Derfor har Banedanmark været nødt til at forlænge lukningen af strækningen mellem Lindholm og Hjørring med tre uger frem til 1. oktober.

Strækningen mellem Hjørring og Frederikshavn vil fortsat være lukket helt frem til den 29. oktober som oprindeligt planlagt. Det er umiddelbart før, jernbanebroen over Limfjorden er planlagt til at åbne igen. Alle involverede parter arbejder hårdt på at få broen åbnet så tidligt som muligt.

Banedanmark udskifter 75 km spor på den 80 km lange bane, udskifter ni sporskifter, ombygger 11 overkørsler og renoverer samtidig 25 broer. Som planlagt ombygges sporene på Jernbanen over Limfjorden, mens broen alligevel er lukket. Det omfattende sporarbejde skal sikre passagererne en mere stabil bane med færre hastighedsnedsættelser i fremtiden.

Læs mere her

Lindholm-Hjørring lukket for togdrift frem til oktober

Sommerens sporombygning mellem Aalborg og Frederikshavn er i fuld gang, men udfordringer med at få de 100 meter lange skinner frem efter påsejlingen af jernbanebroen over Limfjorden har betydet, at banen mellem Lindholm og Hjørring vil være lukket tre uger længere end ventet, nemlig frem til den 1. oktober.

Den ødelagte jernbanebro over Limfjorden er direkte årsag til, at sporarbejdet mellem Lindholm og Hjørring nu må forlænges i tre uger.

Vi er drønærgerlige, men det har vist sig, at det giver store problemer, at vi ikke som planlagt fik kørt skinnerne ud inden sporarbejdet. Når vi nu skal køre skinner ud, er der en stor koordineringsopgave mellem de forskellige arbejder. Alle steder, hvor sporet er taget op eller er blokeret af sporombygning og broarbejder, skal der koordineres med skinneudkørsel. Det betyder, at en række arbejder ikke har kunnet starte og afslutte som planlagt, fordi vi skal køre skinner ud, forklarer projektchef Preben Jørgensen, Banedanmark.

Den ødelagte jernbanebro over Limfjorden betyder, at Banedanmark er nødt til at sende skinnerne og de specielle arbejdstog ud på en stor omvej over Göteborg havn i Sverige, hvor en færgeklap i øvrigt først måtte repareres, inden de første skinner kunne blive sejlet til Frederikshavn.

Det er nødvendigt at foretage ny planlægning, så alle arbejder, hvor sporet er spærret eller er taget op kan koordineres bedst muligt med skinneudkørsel.

Når vi ikke altid kan påbegynde et arbejde, før skinnetransporterne har været igennem, påvirker det, hvor meget arbejde vi får udført. Og det er derfor, at vi ikke kan gennemføre sporombygningen til den planlagte tid, forklarer Preben Jørgensen.

Derfor har Banedanmark været nødt til at forlænge lukningen af strækningen mellem Lindholm og Hjørring med tre uger frem til 1. oktober.

Strækningen mellem Hjørring og Frederikshavn vil fortsat være lukket helt frem til den 29. oktober som oprindeligt planlagt. Det er umiddelbart før, jernbanebroen over Limfjorden er planlagt til at åbne igen. Alle involverede parter arbejder hårdt på at få broen åbnet så tidligt som muligt.

Banedanmark udskifter 75 km spor på den 80 km lange bane, udskifter ni sporskifter, ombygger 11 overkørsler og renoverer samtidig 25 broer. Som planlagt ombygges sporene på Jernbanen over Limfjorden, mens broen alligevel er lukket. Det omfattende sporarbejde skal sikre passagererne en mere stabil bane med færre hastighedsnedsættelser i fremtiden.

Flere oplysninger på Banedanmarks pressetelefon 82341313.

Læs mere her