Internationalt rejsehåndteringssystem

TMS frem i første række
– Satsning på administrationssystem til billethåndtering

1stFrontstore har pr. 1. august 2003 i gangsat fase 2 af internationaliseringsplanerne for TMS, Travel Management System.

Jørgen Ole Kjær, er fratrådt stillingen som administrerende direktør i 1stFrontstore, med virkning fra 1. august 2003 for at fokusere på det internationale potentiale. Jørgen Ole Kjærs aktiviteter varetages fremover af Anders Meyer og Hans Henrik Jacobsen, som tegner ledelsen af virksomheden i form af ledelses–partnerskab.

Motivationen for disse tiltag er at forberede TMS til internationalt salg.
Fase 2 består i at skaffe den fornødne kapital i form af investering, partnerskaber eller lånefinansiering og således at kunne gøre brug af den erfaring og knowhow, som 1stFrontstore gennem de seneste år har oparbejdet i forbindelse med udviklingen af TMS til danske trafikselskaber.

Vi har i de seneste år arbejdet målrettet mod færdiggørelsen af TMS til vores kunder og dette mål har vi nået. Nu udnytter vi vores forspring på markedet til at fokusere på udbredelsen af systemet, som er helt unikt, da det blandt andet kan håndtere flere samtidige prisstrukturer, udtaler Hans Henrik Jacobsen, partner i 1stFronstore.

Kort om TMS
– Travel Management System

Trafikselskaber, der anskaffer TMS, er fremtidssikrede, da både afregningsmetoder og udvekslingsaftaler kan tilpasses efter kommunale, amtslige, nationale og internationale aftaler. Der behøves således ingen specialudviklede programmer. De eksisterende regler og aftaler indtastes i systemet, som herefter håndterer kortadministrationen,

Potentialet for udbredelsen af TMS er enormt. Vi har gennem den seneste periode præsenteret Travel Management System for en række internationale selskaber, som alle ser meget store muligheder i produktet. Vi igangsætter i disse dage et samarbejde med Danmarks eksportråd og kontakter potentielle investorer og samarbejdspartnere for at skabe det bedst mulige grundlag for internationaliseringsplanerne, siger Jørgen Ole Kjær, (jok@1stfrontstore.com).

TMS anvendes i dag til håndtering af periodekort til rejser af Nordjyllands Trafikselskab (NT), Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT), Ringkøbing Amts Trafikafdeling, Ribe Amts Trafikselskab (RAT), Sønderjyllands Trafikselskab (Sydbus), Odense bytrafik og FynBus.
Produktblad og præsentation af TMS fås ved henvendelse til Hans Henrik Jacobsen, 1stFrontstore.

1stFrontstore A/S er et softwareingeniørselskab med solid erfaring og ekspertise inden for udvikling af software, service og support af IT–løsninger. Vores kunder er både offentlige og private virksomheder.
 

Læs mere her

Bedre busruter i Ringkøbing-Skjern

Buspassagererne i Ringkøbing-Skjern Kommune får flere busruter og afgange, end der var lagt op til i planen for den kollektive trafik. En ny aftale sikrer dem ekstra busbetjening for 1,2 mio. kroner.

Der bliver ikke helt så langt mellem busserne i Ringkøbing-Skjern Kommune, som der var lagt op til i forslaget fra den såkaldte Trafikstyregruppe.

En aftale mellem Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune medfører, at to regionale busruter, der ellers skulle overgå til kommunal drift, opretholdes som regionale ruter i fremtiden. Samtidig vil fire andre busruter få et ekstra regionalt tilskud til driften.

For Region Midtjylland er der tale om en ekstraudgift på 1,2 mio. kroner i forhold til oplægget fra Trafikstyregruppen. Aftalen skal nu godkendes af Regionsrådet.

Øremærkede tilskud
Formålet med de ekstra køreture er at sikre, at de unge kan komme til og fra deres uddannelsessteder, og derfor er regionens tilskud øremærket til at sikre busture om morgenen og om eftermiddagen.

Vi anerkender, at nogle af de busture, der stod til at forsvinde, er vigtige for at kunne rekruttere og fastholde de unge i uddannelsessystemet. Det er regionens og kommunens fælles ansvar at støtte de unge i at få en uddannelse, og derfor har vi fundet denne løsning , siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Langt mellem borgerne
Det er en fair aftale, hvor jeg er godt tilpas med, at der i forhold til oplægget er sket en klar forbedring af forbindelserne til kommunens uddannelsesinstitutioner , siger Iver Enevoldsen, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vores kommune har den særlige udfordring, at den er landets mest vidtstrakte, så der er nogle steder langt mellem borgerne. Det må vi tage ekstra hensyn til i den kollektive trafik , siger Iver Enevoldsen.

Samlet set indebærer aftalen:
– Rute 14 Videbæk Fjelstervang Herning. Ophører, som beskrevet i Trafikstyregruppens forslag. Ringkøbing-Skjern Kommune tilpasser lokalrute 578, så pendlere og uddannelsessøgende kan skifte til rute 15 (Herning Videbæk Ringkøbing) i Havnstrup.

– Rute 26 Holstebro Spjald – Skjern. Fortsætter som regionalrute. Kørslen tilpasses, så der fra Spjald bliver samme antal afgange mellem Spjald og Holstebro som i oplægget for Spjald Skjern.

– Rute 41 Esbjerg-Varde-Skjern. Overgår til Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner i fællesskab, men Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne på ruten svarende til 300.000 kroner årligt.

– Rute 58 Ringkøbing Hvide Sande Nr. Nebel (og 952X Århus – Ringkøbing) Overgår til lokalrute, men Region Midtjylland finansierer betjening af uddannelsessøgende svarende til 550.000 kroner årligt (tages fra rute 952X)
Herudover udvider Region Midtjylland rute 952X med weekendkørsel (i første omgang fredag og søndag), fra Ringkøbing til Søndervig og Hvide Sande.

– Rute 61 Skjern Borris – Sdr. Felding . Ringkøbing-Skjern Kommune opretholder rute 61 som lokalrute. Regionen finansierer minimumsbetjening af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne svarende til 1 tur om morgenen og 2 ture hjem om eftermiddagen. Anslået 200.000 kr.

– Rute 69 Skjern – Tarm – Nr. Nebel. Region Midtjylland anerkender rutens betydning som regional forbindelse, bl.a. af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne også fra Nr. Nebel området. Den fortsætter som regionalrute, og Region Midtjylland lægger 500.000 kr. oven i Trafikstyregruppens forslag (i alt 1 mio. kr. om året).

– Rute 307 Vejle – (Grindsted) – Sdr. Omme – Skjern. På den lokalrute Skjern Hoven – Ørbæk, som Ringkøbing-Skjern Kommune opretter til erstatning for rute 307, finansierer regionen minimumsbetjening af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne svarende til 1 tur om morgenen og 2 hjem om eftermiddagen. Anslået 200.000 kr.

Se detaljeret liste

Yderligere oplysninger:
Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, tlf 87 28 50 10 / 40 31 37 07
Iver Enevoldsen, Borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune, Telefon: 97 31 14 06 / 21 47 38 65

Læs mere her

8-talsbussen kører snart sin sidste tur

30. november er sidste dag for bybusruten, som siden slutningen af juni har forbundet Skjern og Tarm. Kommunen har besluttet at lukke ruten, fordi kun meget få kunder bruger den.

27. oktober 2010 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune enstemmigt, at den såkaldte 8-talsbus mellem Skjern og Tarm ikke skal køre mere.

Den nyoprettede bybuslinje 8 fik en kort levetid, fordi næsten ingen kunder bruger den. Den nedlægges fra og med 1. december 2010.

Skjern Bilen, som står for kørslen på linje 8, får en kompensation, fordi kontrakten siges op før tid.

Alternative ruter
Alternativet for buskunderne i Skjern og Tarm kan fremover være at køre med rute 41, 69, 307, 907X eller Arrivas tog mellem de to byer.

Midttrafiks køreplaner

Prøv også en Midttur
En anden mulighed er Midttur, som er taxakørsel fra dør til dør.

Midttur adskiller sig fra almindelig taxakørsel ved, at kunden måske skal køre sammen med andre og derfor evt. køre en mindre omvej.
Kunden betaler dog altid kun for den direkte vej.

Prisen for kunder i Ringkøbing-Skjern Kommune er 14 kr. pr. km (dog minimum 70 kr. pr. tur).

Det er en fordel, hvis man er flere som rejser på samme tur (samme start- og slutadresse). Så betaler man kun fuld pris for én kunde, og 10% for de efterfølgende kunder.

Læs mere om Midttur

Læs mere her

Rejs Jylland tyndt med X Bussen for kun 79 kr.

Den nye SMS lavprisbillet, Blå Billet, giver adgang til ubegrænset rejsom lørdagen i X Busserne i hele Jylland for kun 79 kr.

Lørdag d. 2. april lancerer X Bus et nyt produkt en Blå Billet.

Det er en lavpris billet, som giver adgang til ubegrænset rejse i X Busserne hele lørdagen for kun 79 kr., og kunderne kan spare mange penge, særligt på de længere ruter.

Billetten fungerer som en dagsbillet og købes via SMS samme dag, som man vil rejse og inden man stiger på bussen.

Blå Billet kører i første omgang i en kampagneperiode på 3 måneder, men hvis kunderne tager godt imod den, vil Blå Billet måske blive et fast indslag i X Busserne.

Lav pris for høj kvalitet
Selv om prisen er lav på den Blå Billet, så er kvaliteten i top: X Busserne er ekstra komfortable med borde, gratis internetadgang og strømudtag, så kunderne kan udnytte køretiden optimalt til at arbejde eller hvile.

Der er skærme med TV2 News og andre nyheder samt vejrudsigt. Skærmene viser også realtidsinformation om, hvordan rejsen skrider frem.

Mad/drikke må tages med på turen, og der er toiletter i busserne på de lidt længere ruter.

Om X Bus
X Bus er ekspresbusser, der kører på kryds og tværs af hele Jylland med ganske få stop fra Frederikshavn i nord til Sønderborg i syd. Fra Ringkøbing i vest til Aarhus i øst.

X Bus ejes af de tre trafikselskaber Nordjyllands Trafikselskab (NT), Midttrafik og Sydtrafik.

Se samlet rutekort for X Bus:
http://www.xbus.dk/#/ruter-tider/ruteoversigt

xbus.dk:
http://www.xbus.dk/#/ruter-tider/rejseplanen-koereplaner

Læs mere her

Bedre forhold for trafikanterne på Holstebro Ringvej

Vejdirektoratet har igennem de seneste ca. 6 uger arbejdet med at forbedre forholdene for trafikanterne, der færdes gennem krydset Herningvej/Ringvejen.

Højresvingsbanen på Herningvej og venstresvingsbanen på Ringvejen i sydlig retning er blevet forlænget med 140 meter. Det betyder, der nu er plads til ca. 20 flere personbiler i svingbanerne. Det vil gøre det lettere at komme gennem krydset uanset, om man skal dreje eller køre gennem krydset fra Ringvejen mod Ringkøbingvej , siger Projektleder Poul Pilgaard.

Når svingbanerne forlænges bliver der plads til flere biler i banerne, og dermed bliver det også lettere for de billister, der skal lige igennem krydset at komme gennem krydset.

Arbejdet med at forlænge svingbanerne er kun et af tre projekter, der pågår samtidig i krydset Herningvej/Ringvejen. Krydset er også blevet udvidet, så modelvogntog kan køre gennem krydset fra Herning mod Struer og den modsatte vej. Derudover er selve krydsets indretning blevet ændret, så der er flere heller og flere signalmaster, så trafikanterne får bedre mulighed for at orientere sig, når de skal gennem krydset.

Arbejdet i selve krydset er nu tæt på at være afsluttet, men arbejdet med at forlænge højresvingsbanen på Herningvej fortsætter fra primo uge 31 til ca. 1. september. Når de fysiske ændringer er på plads, vil krydsets styreprogram også blive omprogrammeret, så færdslen gennem krydset bliver optimeret.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Poul Pilgaard, 7244 2631 Projektkontor for Mindre Anlæg, Vejdirektoratet i Midt- og Vestjylland.

Læs mere om projektet : http://bit.ly/qcDi1n

Læs mere her

Bedre forhold for trafikanterne på Holstebro Ringvej

Vejdirektoratet har igennem de seneste ca. 6 uger arbejdet med at forbedre forholdene for trafikanterne, der færdes gennem krydset Herningvej/Ringvejen.

Højresvingsbanen på Herningvej og venstresvingsbanen på Ringvejen i sydlig retning er blevet forlænget med 140 meter. Det betyder, der nu er plads til ca. 20 flere personbiler i svingbanerne. Det vil gøre det lettere at komme gennem krydset uanset, om man skal dreje eller køre gennem krydset fra Ringvejen mod Ringkøbingvej , siger projektleder Poul Pilgaard.

Når svingbanerne forlænges bliver der plads til flere biler i banerne, og dermed bliver det også lettere for de billister, der skal lige igennem krydset at komme gennem krydset.

Arbejdet med at forlænge svingbanerne er kun et af tre projekter, der pågår samtidig i krydset Herningvej/Ringvejen. Krydset er også blevet udvidet, så modelvogntog kan køre gennem krydset fra Herning mod Struer og den modsatte vej. Derudover er selve krydsets indretning blevet ændret, så der er flere heller og flere signalmaster, så trafikanterne får bedre mulighed for at orientere sig, når de skal gennem krydset.

Arbejdet i selve krydset er nu tæt på at være afsluttet, men arbejdet med at forlænge højresvingsbanen på Herningvej fortsætter fra primo uge 31 til ca. 1. september. Når de fysiske ændringer er på plads, vil krydsets styreprogram også blive omprogrammeret, så færdslen gennem krydset bliver optimeret.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Poul Pilgaard, 7244 2631 Projektkontor for Mindre Anlæg, Vejdirektoratet i Midt- og Vestjylland.

Læs mere om projektet : http://bit.ly/qcDi1n

Læs mere her