Sådan kører sommerens togtrafik: Færre tog og sporarbejde

Der er ekstra grund til at holde sig orienteret på Rejseplanen eller på dsb.dk, hvis man skal med toget i de kommende uger. En række faktorer vil i sommerens løb påvirke togtrafikken og øge risikoen for forsinkelser.Sommer og sommerferie betyder i lighed med højtider og skoleferier helt generelt ændringer i de kendte køreplaner:

”Vi tilrettelægger køreplanen i sommerperioden, så den overordnet stemmer overens med det antal passagerer og det behov, der erfaringsmæssigt er i ferieperioden. Men det kan desværre ikke undgås, at der er passagerer, der bliver skuffede, fordi netop deres foretrukne tog ikke kører hen over sommeren – eller fordi, der er færre afgange at vælge imellem. Dertil kommer, at feriekøreplanen i år helt generelt har færre afgange som følge af sporarbejder,” siger administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen.

Hen over sommeren er der spor- og vedligeholdelsesarbejder, der påvirker køreplanen. Dette kommer til primært at kunne mærkes på strækningerne: Odense-Nyborg, Odense-Svendborg, Køge Bugt-banen (S-banen) og Herning-Struer.

Banedanmark opsagde i maj måned samarbejdet med den entreprenør, der skulle stå for sporarbejdet på Østfyn. Banedanmark vil nu i stedet foretage det mest nødvendige vedligeholdelsesarbejde, så strækningen kan holde de næste tre år. Banedanmark vil tilpasse sit arbejde til den køreplan, der allerede er meldt ud for sommeren – hvilket betyder at den oprindelige sporspærring opretholdes.

“Vi vil foretage de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder hen over sommeren på Østfyn med vores egne medarbejdere samt udbyde et antal mindre entrepriser. Det vedligeholdelsesarbejde kommer vi til at tilpasse til den køreplan, der allerede er meldt ud – så der ikke opstår unødig usikkerhed om, hvornår der er spærret,” siger Per Jacobsen, administrerende direktør i Banedanmark.

Togene kører efter den justerede køreplan frem til den 7. august.

Ligesom foråret har været præget af forsinkelser, er det også en risiko, at der vil kunne opstå flere forsinkelser hen over sommeren, end passagererne har været vant til i de senere år. Der er forskellige årsager til den øgede risiko for forsinkelser. Sporspærringen på Østfyn reducerer antallet af tog, der kan køre hen over Fyn – og gør hele togsystemet mere sårbart for forsinkelser og følgeforsinkelser. Dertil kommer potentielt set enkelte lokale hastighedsnedsættelser rundt omkring i landet.

Sommerperioden giver også øget pres på DSB’s medarbejdere:
”Vi er ekstra sårbare for forsinkelser i sommerperioden i år. Vi har i DSB blandt andet brug for flere lokomotivførere end normalt i sommerperioden. Det skyldes f.eks., at mange faste togforbindelser hen over sommeren er ændret meget sent, så mulighederne for, at den enkelte lokomotivfører kan skifte mellem tog i løbet af arbejdsdagen, er færre,” siger Flemming Jensen, administrerende direktør DSB.

Endelig vil togenes rettidighed fortsat blive påvirket af grænsekontrollen i togene fra Tyskland og ID-kontrollen i tog til Sverige. Senest har den svenske regering forlænget ID-kontrollen frem til 4. november 2016.

Læs mere her

Sådan kører sommerens togtrafik: Færre tog og sporarbejde

Der er ekstra grund til at holde sig orienteret på Rejseplanen eller på dsb.dk, hvis man skal med toget i de kommende uger. En række faktorer vil i sommerens løb påvirke togtrafikken og øge risikoen for forsinkelser.Sommer og sommerferie betyder i lighed med højtider og skoleferier helt generelt ændringer i de kendte køreplaner:

”Vi tilrettelægger køreplanen i sommerperioden, så den overordnet stemmer overens med det antal passagerer og det behov, der erfaringsmæssigt er i ferieperioden. Men det kan desværre ikke undgås, at der er passagerer, der bliver skuffede, fordi netop deres foretrukne tog ikke kører hen over sommeren – eller fordi, der er færre afgange at vælge imellem. Dertil kommer, at feriekøreplanen i år helt generelt har færre afgange som følge af sporarbejder,” siger administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen.

Henover sommeren er der spor- og vedligeholdelsesarbejder, der påvirker køreplanen. Dette kommer til primært at kunne mærkes på strækningerne: Odense-Nyborg, Odense-Svendborg, Køge Bugt-banen (S-banen) og Herning-Struer.

Banedanmark opsagde i maj måned samarbejdet med den entreprenør, der skulle stå for sporarbejdet på Østfyn. Banedanmark vil nu i stedet foretage det mest nødvendige vedligeholdelsesarbejde, så strækningen kan holde de næste tre år. Banedanmark vil tilpasse sit arbejde til den køreplan, der allerede er meldt ud for sommeren – hvilket betyder at den oprindelige sporspærring opretholdes.

“Vi vil foretage de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder hen over sommeren på Østfyn med vores egne medarbejdere, samt udbyde et antal mindre entrepriser. Det vedligeholdelsesarbejde kommer vi til at tilpasse til den køreplan, der allerede er meldt ud – så der ikke opstår unødig usikkerhed om, hvornår der er spærret,” siger Per Jacobsen, administrerende direktør i Banedanmark.

Togene kører efter den justerede køreplan frem til den 7. august.

Ligesom foråret har været præget af forsinkelser, er det også en risiko, at der vil kunne opstå flere forsinkelser hen over sommeren, end passagererne har været vant til i de senere år. Der er forskellige årsager til den øgede risiko for forsinkelser. Sporspærringen på Østfyn reducerer antallet af tog, der kan køre hen over Fyn – og gør hele togsystemet mere sårbart for forsinkelser og følgeforsinkelser. Dertil kommer potentielt set enkelte lokale hastighedsnedsættelser rundt omkring i landet.

Sommerperioden giver også øget pres på DSB’s medarbejdere:
”Vi er ekstra sårbare for forsinkelser i sommerperioden i år. Vi har i DSB blandt andet brug for flere lokomotivførere end normalt i sommerperioden. Det skyldes f.eks., at mange faste togforbindelser hen over sommeren er ændret meget sent, så mulighederne for, at den enkelte lokomotivfører kan skifte mellem tog i løbet af arbejdsdagen, er færre,” siger Flemming Jensen, administrerende direktør DSB.

Endelig vil togenes rettidighed fortsat blive påvirket af grænsekontrollen i togene fra Tyskland og ID-kontrollen i tog til Sverige. Senest har den svenske regering forlænget ID-kontrollen frem til 4. november 2016.

Læs mere her

Varsling om ændringer i togdrift fredag eftermiddag og frem

På baggrund af de seneste prognoser fra DMI forventes der fredag eftermiddag og aften storm og vindstød af orkanstyrke flere steder i landet. Derfor varsler Banedanmark af sikkerhedsmæssige årsager ændringer i togtrafikken fra fredag eftermiddag. Banedanmark melder endelig ud om togtrafikken under stormen i morgen fredag kl. 10.00.

Varslinger:

Midt- og Vestjylland fredag fra kl. 17:00:
Tønder – Esbjerg: Togtrafikken indstilles
Esbjerg – Skjern – Struer: Togtrafikken indstilles
Skjern – Herning: Togtrafikken indstilles
Esbjerg – Lunderskov: Togtrafikken indstilles
Esbjerg – Århus: Reduceret togdrift
Herning – Århus: Timedrift
Østjylland og Fyn fredag fra kl. 19:00:
Odder – Århus – Grenå: Timedrift
Odense – Svendborg: Timedrift
Odense – Fredericia: Alene IC og Lyntog
Sjælland fredag fra kl. 21:00:
København til Roskilde: Reduceret togdrift

S-banen:
I tidsrummet fredag kl. 21:00-01:00 køres der på hele S-banen med 70 km/t, hvilket vil give forsinkelser på ca. fem minutter.

Banedanmark er i tæt dialog med DMI om udviklingen i vejrsituationen.

Læs mere her

Jernbanen er tilbage i form

Otte års arbejde med både at afvikle et opsparet vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb på det statslige jernbanenet er nu tæt på målstregen med de sidste fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg samt en række mindre arbejder på Kystbanen. Banedanmark lægger i de kommende måneder sidste hånd på arbejdet med at indhente mange års fornyelsesefterslæb på jernbanen. Dermed afslutter Banedanmark otte års arbejde med at bringe jernbanesporet tilbage i form efter det vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb, der var blevet opbygget over en lang række år.

”Der har fra politisk side været investeret massivt i jernbanen, og effekten af, at jernbanen nu er tilbage i form, kan også mærkes for passagererne ved, at togene nu kører med en rekordhøj rettidighed. Vi har nået en markant milepæl, og med de kommende års udskiftning af de gamle signalanlæg vil der komme endnu færre forsinkelser,” siger Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Efterslæb på broer og spor
Tilbage i 2006 besluttede Folketinget med ”Aftale om trafik for 2007” at give en merbevilling på 4,7 mia. kr. til jernbaneområdet efter en periode i 2005-2006 med mange problemer og forsinkelser. Heraf var de 3,3 mia. kr. øremærket til at indhente efterslæb på fornyelse og vedligehold af banen. Vedligeholdelsesefterslæbet blev som planlagt indhentet i 2009.

Målet om indhentelse af fornyelsesefterslæbet med udgangen af 2014 bliver nået med sommerens fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg, der udføres samtidig med anlæggelsen af dobbeltsporet mellem Vamdrup-Vojens, som er klar i 2015. Ligeledes udføres der i år mindre vedligeholdelsesarbejder på Kystbanen.

I perioden fra 2007-2014 har ca. 75 procent af indsatsen været koncentreret om fornyelsesarbejde på broer og spor. Som planlagt i 2006 er der udført vedligehold og fornyelsesarbejde på 800 broer og fornyelse af ca. 1500 km spor.

Ændringer i planen giver effektivitet
Siden 2006 er der kommet en række nye store anlægsprojekter på jernbanen, og de skal gennemføres frem mod 2020. Banedanmark har derfor valgt at lægge enkelte af arbejderne med at indhente fornyelsesefterslæbet sammen med kommende anlægsarbejder, der udføres frem mod 2020.

”Ved at udføre anlægs- og fornyelsesarbejder samtidigt, opnår vi både økonomiske og planlægningsmæssige fordele. Endnu vigtigere er det dog, at vi generer passagererne mindst muligt, så vi sikrer, at vi laver mest mulig jernbane, når vi påvirker togtrafikken,” forklarer Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Med fornyelsesefterslæbet indhentet og infrastrukturen på plads har Banedanmark lagt hjørnestenene til at realisere de politiske beslutninger om timemodellen og muligheden for at fordoble antallet af passagerer og godstransporten.

”Vi har nu fundamentet på plads. Vi er dermed klar til at skabe fremtidens jernbane frem mod 2020 og til at realisere den politiske aftale om Togfonden DK til gavn for passagererne,” siger Jesper Hansen.

Fakta:
• Spor og broer udgør 75 pct. af Banedanmarks udgifter til fornyelse og vedligehold eksklusiv sikring.
• Banedanmark har udført fornyelse og vedligehold på 800 broer.
• Banedanmark har udført fornyelse på 1500 kilometer spor. I fagsprog taler man om vægtede kilometer, fordi der ved sporombygninger vægtes forskelligt på baggrund af den mængde skinner, sveller og ballast, som Banedanmark har fornyet. En kilometer spor, hvor der kun skiftes skinner, vægter således ikke så højt som en kilometer spor, hvor der også skal skiftes sveller og ballast.

Banedanmark har fornyet spor på disse strækninger:
Årstal:
– Strækning

2007:
– Kystbanen
Køge Bugt – banen

2008:
– Fredericia – Aarhus
– Farumbanen
– Klampenborg banen
– Holbæk – Kalundborg

2009:
– Odense – Svendborg
– Ringsted – Nykøbing Falster

2010:
– Svanemøllen – Hillerød
– Roskilde – Holbæk
– Sønderborg – Tinglev
– Herning – Holstebro

2011:
– Bramming – Tønder
– Esbjerg – Lundeskov
Valby – Svanemøllen

2012:
– Skanderborg – Herning
– Aalborg – Frederikshavn
– Langå – Struer

2013:
– Lille Syd (Roskilde – Køge – Næstved)
– Esbjerg – Skjern – Herning

2014:
– Kystbanen (arbejde imens togtrafik er indstillet pga. Nordhavnsvejprojektet)
– Taulov – Padborg

Læs mere her

Tag toget til Bruce Springsteen koncert

DSB og Arriva indsætter særtog, der kører gæsterne til og fra koncerten, når Bruce Springsteen & The E Street Band spiller i Herning d. 8. juli.
Togene giver gæsterne mulighed for at lade bilen stå og nyde turen hele vejen til og fra Herning.

I forbindelse med koncerten får kunderne 20 procent rabat på returbilletten, når de køber en Eventbillet i et af de betjente billetsalg.

Særtogene er arrangeret i samarbejde med MCH Messecenter Herning, der står for koncerten.

– Vi er meget glade for, at DSB og Arriva tilbyder vores gæster mulighed for nem og bekvem transport til og fra Bruce Springsteen koncerten. Gæsterne kan hygge sig og feste sammen på turen til og fra Herning, og de behøver ikke tænke på parkeringsplads eller planlægge, hvem der skal køre hjem, siger MCHs kulturchef Mette Kier.

Udrejse:
Fra København mod Herning er der på de fleste ordinære tog indsat ekstra vogne, derudover kører der særtog kører fra København H til Herning kl. 12.08, 12.56 og 13.56 og stopper ved de fleste stationer undervejs.

Hjemrejse:
Fra Herning mod Fyn/København H: kl. 0.10, 0.35, 1.00 og 1.15.(DSB)

Fra Herning mod Padborg: kl. 0.45(DSB)

Fra Herning mod Holstebro/Struer: kl. 0.05, 0.35, 1.05(DSB)

Fra Herning mod Århus: kl. 00:21(Arriva)

Fra Herning mod Esbjerg via Skjern: kl. 00:30(Arriva)

Desuden kører de ordinære Arriva og DSB tog
Læs mere om de nøjagtige tider på rejseplanen.dk

Pladsbilletter kan ikke reserveres i særtogene til hjemrejsen. Gæsterne kommer med særtogene i den rækkefølge, de ankommer til stationen.

– Med de indsatte ekstra tog vil vi være i stand til at transportere op til 6000 gæster til og fra Herning ifm. koncerten, siger Regionschef Jørgen D. Rasmussen fra DSB.

Kontakt DSB for yderligere information DSB Kommunikation 24680000

Med venlig hilsen
DSB & Arriva

Læs mere her

Q8s kæde af F24 stationer vokser hastigt

I 2009 vil der komme 10 pct. flere F24 automatanlæg i det danske gadebillede

Når krisen kradser, går det ikke kun frem for discount supermarkederne, men også for landets ubemandede servicestationer de såkaldte automatanlæg.

Det er F24 et klart bevis på. Den Q8-ejede kæde af automatanlæg gik således frem med ni pct. i omsætning i 2008, hvilket er markant i et dansk brændstofmarked, der er præget af konstante priskrige.

F24 kæden blev genstiftet i 2005 og er siden vokset til 56 stationer landet over. Væksten har været knap så stort i de seneste par år, men i 2009 planlægger F24 at åbne fem nye stationer og øge sin omsætning og markedsandel yderligere i et hårdt marked.

F24 har i øjeblikket godt 3,5 pct. andel af totalmarkedet i Danmark det vil sige både automatanlæg og bemandede servicestationer. For fire år siden var markedsandelen ca. 2,3 pct.

Fremgangen for de danske automatanlæg skyldes primært, at de kan sælge brændstof benzin og diesel – billigere end de klassiske servicestationer med personlig service, butikker og større produktudvalg.

Kvinder elsker billigt brændstof
Om kvinder er mere økonomisk bevidste og bedre til at vende hver tiøre end mænd skal være usagt, men det er en kendsgerning, at F24 har lige mange kvinder og mænd som kunder. På de fleste servicestationer landet over ser man ellers en overvægt af mænd.

Det har fået Q8 til at lytte ekstra meget til de kvindelige kunders ønsker og krav, når et F24 anlæg indrettes og drives i dagligdagen:

Vores kundeanalyser viser, at kvindelige bilister prioriterer lav pris, lys og renlighed på stationerne højest, mens pris og beliggenhed er det vigtigste for mændene. Vi gør derfor rigtig meget ud af at holde vores stationer pæne og rene, fortæller salgschef Flemming Serritzlew fra F24.

Desuden sørger vi for god plads og albuerum på F24 stationerne, som kunderne ifølge samme analyse sætter stor pris på, fortsætter Flemming Serritzlew.

Kører langt for at få bilen vasket
Det er ikke kun på brændstofprisen, at der er penge at spare ved at benytte F24. Det gælder også bilvasken, der typisk er mellem 15 og 35 pct. billigere end på de bemandede servicestationer.

Vi kan mærke, at mange bilister kører langt for at få bilvasken billigere. Kunderne kommer ikke kun fra den nærmeste bydel, men fra hele området omkring den by, hvor F24 anlægget er placeret, forklarer Flemming Serritzlew.

F24 har i øjeblikket bilvask på 36 af sine 56 automatanlæg, og på alle fremtidige stationer planlægger F24 på at indrette moderne vaskehaller.

Hård konkurrence styrker F24
Det danske marked for automatanlæg er meget konkurrencepræget, og det er ikke blevet mindre hårdt, efter at nye spillere er dukket op.

Vi er ikke skræmte af konkurrencen. Tværtimod viser vores erfaringer, at F24 går frem i volumen og omsætning, når der kommer flere prisfokuserede konkurrenter i et lokalområde med F24 anlæg. Da vi f.eks. fik et konkurrerende anlæg i Struer, fordoblede vi faktisk salget på den lokale F24 station. Simpelthen, fordi bilister fra hele Struers opland valgte at køre ind til byen for at tanke billigt brændstof, siger Flemming Serritzlew.

Læs mere her

En ny og bedre jernbane mellem Herning og Holstebro

Den 15. maj går Banedanmark i gang med en omfattende fornyelse af banen mellem Herning og Holstebro. Sporarbejdet skal sikre en nutidig og mere driftsikker jernbane mange år frem i tiden.

Det indledende sporarbejdet er allerede i fuld gang, og der er tale om et tiltrængt løft til den nedslidte bane mellem Herning og Holstebro.

Den 15. maj og frem til den 5. september foregår selve sporarbejdet, og her er det nødvendigt at lukke hele strækningen for togtrafik.

Et tiltrængt løft
“Sporarbejdet er nødvendigt, fordi skinnerne og svellerne er nedslidte. De fleste skinner og sveller er fra 1968/69, og flere steder på strækningen må togene sætte farten ned på grund af de nedslidte spor”, fortæller projektleder Anne Nielsen fra Banedanmark.

Med de nye spor øges komforten for passagererne væsentligt, da togene kører mere jævnt – og det giver færre rystelser.

“Når sporarbejdet er slut, har passagererne en fremtidssikret bane, hvor togene kan sætte farten op til normal hastighed, som er 120 km/t. Sporene er desuden forberedt til, at togene nogle steder kan køre op til 160 km/t”, siger Anne Nielsen.

Arbejde på spor og broer
På hele den 41 km lange strækning mellem Herning og Holstebro og på to km af sidesporene skal Banedanmark udskifte skinner og sveller. Alle de møre træsveller erstattes med nye betonsveller, og ballasten – dvs. skærver og grus – renses eller udskiftes på en stor del af strækningen.

I 21 af strækningens 22 overkørsler skal Banedanmark forny belægningen. Desuden skal 11 sporskifter fornyes, og 18 sporskifter skal nedlægges. Og så skal signalanlæggene ‘levetidsforlænges’, så de kan holde frem til 2021.

Samtidig med sporarbejdet renoverer Banedanmark 14 af de i alt 28 broer på strækningen. Her er tale om forskellige mindre renoveringsopgaver, som at udbedre betonskader, fugtisolere, forlænge rækværket på flere af broerne og etablere dræn.

Når togene igen begynder at køre den 6. september, vil Banedanmark fortsat arbejde på strækningen 2-3 måneder. I den periode skal de nye skinner efterjusteres, og der ryddes op efter sporarbejdet. Arbejdet i den afsluttende fase udføres primært om natten og vil derfor ikke have betydning for togdriften i dagtimerne.

Passagerer, vejtrafikanter og naboer
Banedanmarks omfattende sporarbejde vil påvirke omgivelserne på forskellig vis.

For togpassagerer betyder det, at de i perioder må køre med bus i stedet for tog:

DSBs tog kører ikke Herning-Holstebro-Struer fra 15. maj til 5. september
Arrivas tog kører ikke Bur-Holstebro fra 10. til 22. juli, og heller ikke Holstebro-Struer fra 23. til 25. juli. Desuden aflyses enkelte morgen- og aftentog mellem Holstebro og Struer 16.-23. maj
Vejtrafikanter, der skal krydse banen, kommer til at bemærke sporarbejdet, fordi de 21 overkørsler på skrift bliver lukket. Generelt vil hver overkørsel blive lukket ad tre omgange:

2-3 døgn, mens belægningen i overkørslen fornyes
10-12 timer, mens det store sporombygningstog arbejder i området
8-10 timer, mens den store ballastrensemaskine udskifter skærver i området omkring overkørslen.
Præcis hvornår, overkørslerne lukkes, er afhængigt af, hvor langt sporarbejdet er nået, fordi arbejdet på en strækning kan tage lidt kortere eller længere tid end forventet.

“Men det vil vi informere om undervejs,” siger Anne Nielsen og forklarer, at P4 Trafikradio dagligt får en opdatering med lukkede overkørsler.

For naboer til jernbanen og til bygge- og omlastningspladser kan Banedanmarks arbejde give gener i form af støj og støv, og der kan komme mere tung trafik i de små lokalsamfund.

“Vi forsøger at begrænse generne mest muligt. Blandt andet har vi planlagt det sådan, at det meste af det støjende arbejde foregår om dagen. Vi håber, at udsigten til en ny og bedre bane skaber forståelse for vores arbejde,” siger projektleder Anne Nielsen.

Læs mere her

Banedanmark godt rustet til kampen mod sneen

Sidste vinter vil blive husket for to ting den var kold og den varede længe. Nu nærmer endnu en vinter sig, og Banedanmark har intensiveret indsatsen for, at togene kan komme frem. Og uanset om vinteren bliver mild, eller den bringer snestorm, sneplovskørsel og stærk fygning, så er beredskabet på plads; både i sporet og på perronen.

For at sikre, at trafikken kan afvikles så godt som muligt, holdes der på Banedanmarks fjernstyringscentraler og kommandoposter ekstra godt øje med DMI s udmeldinger, og på det daglige trafikmøde mellem Banedanmark og de forskellige jernbaneoperatører bliver det så endelig besluttet, hvad der skal tages af forholdsregler.

Så snart, vejrudsigterne bare begynder at antyde, at det bliver hvidt udenfor, går vi i aktion. Vi har stillet skarpt på vores procedurer for vinterberedskabet, så vi har sat alt ind for ikke at blive overrasket af vejret, siger Alex Skovly Nielsen, der er ansvarlig for Banedanmarks vinterberedskab.

Når det sner, så drejer det sig primært om at sikre, at sporskifterne stadig kan fungere, og at rangerarealer og adgangsveje er ryddede og farbare. En stor del af sporskifterne er opvarmede, men ender det med kraftig fygning, som er jernbanens fjende nummer ét om vinteren, vil medarbejdere fra Banedanmark, DSB og DSB S-tog sørge for at feje de vigtigste sporskifter fri for sne.

Kommer sneen ned i så store mængder, at sporet skal ryddes med sneplov, har Banedanmark fire sæt sneplove, der er placeret i henholdsvis Struer, Århus, Odense og Roskilde. Sneplovene er i stand til at klare op til tre meter høje driver, og herudover råder vi over et antal mindre sneplove, der kan monteres på de gule arbejdstroljer.

Skridsikre perroner
På perronerne går Banedanmark over til at benytte Leca letklinker, der er et keramisk produkt. Hermed opnår Banedanmark en stor miljømæssig gevinst. Valget af leca betyder også, at beplantningen rundt omkring stationerne ikke får kvælstofforgiftning og dør, og samtidig er der tale om et skridsikkert alternativ til andre former for glatførebekæmpelse.

Lecaen får ikke sneen til at tø, men lægger sig oven på sneen, når den om morgenen bliver spredt ud på perronen.

Læs mere her

Årsberetning 2012: En attraktiv jernbane ? nu og i fremtiden

Banedanmark har offentliggjort årsregnskab for 2012. Årsregnskabet viser et anmærkningsfrit regnskab for syvende år i træk, en forbedret rettidighed og god fremdrift i de anlægsprojekter, der skal være med til at skabe fremtidens jernbane.

Banedanmark har i 2012 vedligeholdt jernbanen for 1,1 mia. kr. samt fornyet og udskiftet for 1,8 mia. kr.. Til nyanlæg er der anvendt 2,3 mia. kr., og endelig er der anvendt 0,4 mia. kr. til trafikstyring, -planlægning og – information samt kørestrøm.

“Samtidig med at vi udbygger jernbanen til fremtidens behov, arbejder vi året rundt på at levere en attraktiv og pålidelig jernbane her og nu til passagerne. Det er vi lykkedes med på flere planer i 2012,” siger adm. direktør i Banedanmark, Jesper Hansen.

Historisk høj rettidighed
I 2012 kørte togene med en historisk høj rettidighed med målopfyldelse på både fjernbanen og S-banen. Nogle af kodeordene er blandt andet et fælles, skarpt fokus på tværs af jernbanesektoren for at øge rettidigheden. På trafikinformationsområdet indgik Banedanmark og DSB også et tættere samarbejde i 2012.

En del af den gode rettidighed kan desuden tilskrives en fokuseret og professionel vedligeholdelsesindsats, der i 2012 resulterede i et meget lavt antal af hastighedsnedsættelser.

Realiseringen af fremtidens jernbane
Samtidig fortsatte Banedanmark i 2012 indsatsen for at realisere de mange projekter, der frem mod 2020 skal give muligheden for en fordobling af passager- og godstrafikken i 2020: Den nye bane mellem København og Ringsted, Ringsted-Femern Banen, udskiftningen af signalerne på hele den statslige jernbane, anlæg af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød og elektrificering af udvalgte banestrækninger – for blot at nævne de største projekter.

Årets fornyelsesprojekter i 2012; sporfornyelsen af jernbanen mellem Langå og Struer, mellem Skanderborg og Herning og mellem Aalborg og Frederikshavn kom alle i mål til tiden.

Årets særlige udfordringer
Særligt to store hændelser prægede 2012: Jernbanebroen over Limfjorden blev i foråret 2012 voldsomt beskadiget efter en påsejling. Desværre betød de store udfordringer med at få færdiggjort en ny broklap, at der først er fuld normal togtrafik over Limfjorden den 29. april 2013.

I slutningen af november 2013 afsporede et godstog ved Farris i Sønderjylland og mere end syv kilometer spor blev beskadiget. Sporet genåbnede efter 16 dage, og godstrafikken blev i mellemtiden ledt gennem alternative ruter.

Anmærkningsfrit regnskab
Med årets regnskab er det syvende år i træk, at Banedanmark aflægger et anmærkningsfrit regnskab.

“Vi skal omsætte de store samfundsmæssige investeringer i jernbanen til reelle forbedringer til gavn for både passagerne og samfundet. Dette skal samtidig ske ansvarligt og med maksimal værdig for hver enkel skattekrone. Banedanmark har blandt andet arbejdet med at skabe billigere projekter gennem udbudsformer som totalentrepriser, udbud efter forhandling og gennem andre løbende effektiviseringer. Og jeg er yderst tilfreds med, at vi igen kan aflægge et regnskab uden anmærkninger,” siger Jesper Hansen.

Flere oplysninger hos Banedanmarks pressemedarbejder på 82341313.

Læs mere her

Nu kører toget også på dvd

Nu kan man tage turen fra Esbjerg til Struer – helt uden at rende ind i billetkontrollører. DR udgiver nemlig tog-programmet ‘På skinner’ på dvd og blu-ray.

I 2011 begyndte DR med at sende et lille, obskurt program ved navnet På skinner , og den 12. marts kommer det så på dvd og blu-ray. Ideen begyndte, da man i Norge havde optaget og vist den syv timer lange togtur fra Oslo til Bergen. Det blev en stor succes, og derfor besluttede to togentusiaster fra DR sig for at filme alle togstrækninger i Danmark.

Langsomt begyndte flere og flere at opdage programmet, hvor man for eksempel kan køre turen fra København til Frederikshavn station, som tager i underkanten af seks timer helt uden at rende ind i billetkontrollørere. Der er ingen klip i programmerne, og det hele tager den tid, som DSB er om at køre turen. Det er, ifølge produceren, en stor del af succesen bag programmet.

Det er spøjst anti-tv og der er noget zen-agtigt over den oplevelse, man får og så er det ganske enkelt æstetisk flot at køre gennem de danske landskaber, fortæller produceren Torsten Egesten fra DR Nyheder.

Overvældende mange vil se tog-tv
I DR Salg har man oplevet usædvanligt mange henvendelser fra folk, der gerne ville have Danmarks togstrækninger ved siden af pejse-tv-dvd erne derhjemme.

Det er rimelig historisk, det her. Det er meget sjældent, at vi får så mange henvendelser på så kort en periode, som vi fik, da På skinner blev vist. Samtidig er det også første gang, vi udgiver sådan noget på blu-ray, fortæller redaktør i DR Salg Christian Odd Wiberg, og tilføjer at det førhen kun har været dramaproduktioner, der er blevet udgivet i HD.

Fordi det her er så nogle æstetisk visuelle programmer har mange også efterspurgt, at de netop udkom på blu-ray, hvor det jo er i HD, afslutter han.

Produceren Torsten Egesten glæder sig til, at få fingrene i sin egen skive.
Det er megaspændende. Jeg glæder mig egentlig bare til selv at få min egen kopi til tv et, fortæller Torsten Egesten.
Man kan allerede købe På skinner på dvd og blu-ray på dr.dk/netbutik, og den 12. marts er den at finde i butikkerne rundt om i landet.
Du kan se disse strækninger på dvd’en:

JYLLAND
Vemb-Lemvig
Odder-Aarhus
Hjørring-Hirtshals
Sønderborg-Tinglev
Esbjerg-Fredericia

FYN OG SJÆLLAND
Nakskov-Nykøbing
Høje Taastrup-Hillerød
Hillerød-Tisvildeleje
Svendborg-Odense

Læs mere her