Midtjysk vækstværksted: Alt for svært at finde dygtige mekanikere

Truckcenter A/S i Hjøllund har i månedsvis forgæves annonceret efter to mekanikere til nyoprettede stillinger. Ifølge værkfører er det nærmest håbløst at rekruttere erfarne lastvognsmekanikere i det midtjyske. Der er travlt hos Truckcenter Midtjylland, der ligger i Hjøllund ud til hovedvej 13. Derfor har virksomheden besluttet at oprettet to nye mekanikerstillinger, som værkfører Henrik Mogensen nu igennem flere måneder forgæves har forsøgt at besætte. – Vi har efterhånden prøvet lidt af hvert, så det vil være synd at sige, at det er let at finde erfarne mekanikere her i det midtjyske, siger værkføreren. Ifølge ham er truckcentret inde i en positiv udvikling med en pæn tilgang af nye kunder, hvilket har skabt behovet for ekstra hænder.

– Jeg skal bruge et par erfarne lastvogns- eller busmekanikere, som arbejder selvstændigt og effektivt med strøm og motorer på forskellige bilmærker. En af folkene kunne også være en dygtig trailermekaniker, der har erfaring med ABS og EBS, og som både kan klare reparation, klargøring til syn og mindre opbygningsopgaver, forklarer Henrik Mogensen.

Vigtigt med solid erfaring

I andre brancher hører man om hundredvis af ansøgere til ledige stillinger, men det modtager Henrik Mogensen langtfra til et job som lastvognsmekaniker i det midtjyske. – Der kommer kun ganske få ansøgninger, og de flestes kvalifikationer lever ikke op til vores grundlæggende krav. At være mekaniker her er et meget selvstændigt job. Derfor er det vigtigt med solid erfaring. Ellers bliver tidsforbruget for stort eller fejlprocenten for høj, og så kan vi ikke fastholde den høje kundetilfredshed, siger værkføreren.
Ud over den generelle knaphed på lastvognsmekanikere i Midtjylland har han en mistanke om, at arbejdspladsens beliggenhed i Hjøllund spiller ind på den manglende interesse for de to stillinger. – Nogle tror måske, at køretiden hertil er voldsomt lang. Men vi ligger jo direkte ud til hovedvej 13 og tæt på den nye motorvej, så det er hurtigt og nemt at komme hertil fra både Silkeborg, Ikast og Herning. Det tager faktisk ikke meget længere end at køre igennem Silkeborg. Selv fra Viborg og Horsens skal man kun bruge en halv times tid på at køre herud, slutter Henrik Mogensen.

Fakta: Truckcenter A/S servicerer og reparerer lastvogne, busser, trailere og entreprenørmateriel af alle mærker. Ud over lange daglige åbningstider tilbydes døgnvagt med veludstyrede værkstedsvogne. Truckcenter A/S har afdelinger i Hjøllund og Padborg og indgår i en solid og veletableret danskejet koncern med omtrent 150 ansatte. www.truckcenter.as

Læs mere her

50.000 husstande vil have pakken i skuret

Det er populært at få postbuddet til at stille pakken, selvom man ikke er hjemme til at tage
imod den.

Den seneste opgørelse fra Post Danmark viser, at over 50.000 danske husstande nu benytter
sig af Modtagerflex. Ordningen betyder, at man kan få leveret pakker og maxibreve i f.eks.
garagen eller udhuset, selvom man ikke er hjemme på afleveringstidspunktet.

Siden Post Danmark introducerede Modtagerflex sidste år i november, er antallet af tilmeldte
husstande vokset støt, og forventningen er, at udviklingen vil fortsætte.

– Der bliver handlet mere og mere på nettet. Det er nemt og bekvemt, og med Modtagerflex
har vi også gjort det endnu lettere at modtage pakkerne, siger Eva Malene Hartmann, chef i
Post Danmark Privatkunder.

– Kundetilfredshedsmålinger viser, at der er en høj grad af tilfredshed blandt de tilmeldte
kunder på Modtagerflex. Men det er jo også dejligt nemt, at pakken ligger derhjemme og
venter på en, når man kommer hjem fra arbejde eller fra strandturen, siger Eva Malene
Hartmann.

Ordningen er som ventet mest populær i provinsen. I øjeblikket topper postnummer 8600
Silkeborg med næsten 900 tilmeldte husstande.

Top 5 over tilmeldinger til Modtagerflex:
8600 Silkeborg: 899
7500 Holstebro: 681
4700 Næstved: 646
4000 Roskilde: 630
7400 Herning: 601

Om Modtagerflex
Med Modtagerflex kan kunder i rækkehuse, villaer og landejendomme over hele landet få
leveret pakker og maxibreve på privatadressen, hvis de ikke er hjemme, når postbuddet
kommer. Man kan tilmelde sig ordningen via ePosthuset på postdanmark.dk eller, hvis man
ikke har adgang til internettet, kan man få tilsendt en tilmeldingsblanket ved at kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 80 20 70 30. Når man har tilmeldt sig Modtagerflex, bliver
alle pakker og maxibreve leveret på det aftalte sted, medmindre man får en pakke, som
man skal kvittere for at modtage eller eksempelvis vælger at få forsendelsen leveret i
pakkeautomaten Døgnposten.

###

Til redaktionen: Yderligere oplysninger fås hos kommunikationsrådgiver Lisa Olufson på tlf.:
33 61 60 12.

Læs mere her

Ny pendlerrute Silkeborg-Århus Nord (901X)

Mandag 3. januar 2011 starter Midttrafiks nye hurtige pendlerrute med direkte ture mellem Silkeborg og Århus Nord. Bussen har både stillezone og arbejdspladser, bl.a. med gratis trådløst internet.

Rute 901X kører på hverdage med tre afgange fra Silkeborg mod Århus Nord om morgenen (mellem kl. 5.22 og 7.45) og tre afgange retur om eftermiddagen. Turen fra Silkeborg C til Skejby Sygehus varer ca. 55 min. Det er 20-30 min. hurtigere end de nuværende bus- og togforbindelser.

Ruten kører efter X Bus princippet Få stop hurtigt frem og giver pendlere fra Silkeborg og Galten direkte transport til erhvervsområdet Århus Nord.

901X starter vest for Silkeborg, i Hvinningdal området. På vejen mod Århus N standser bussen i det centrale Silkeborg, Galten, Skovby og Harlev. Siden når den til Skejby Sygehus, uddannelsesinstitutionerne på Olof Palmes Allé, Danmarks Radio, Århus Universitet og Århus Sygehus (Randersvej/Ringgaden).

Trådløst internet og plads til at arbejde
De helt nye X Busser er ekstra komfortable busser, bl.a. indrettet med stillezone og sædearrangementer/borde samt gratis internetadgang og stikkontakter, så kunderne kan udnytte køretiden optimalt til arbejde eller hvile. Der er skærme med TV2 News og mad/drikke må tages med på farten.

Gratis prøvetur og chokolade i de to første uger
På virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Århus N, hvor rutens primære målgruppe befinder sig, står kurve med chokolade, info og kuponer til gratis prøveture. En kupon kan også fås ved at sende en mail til rmo@midttrafik.dk inden 6. januar. De gratis prøveture kan bruges til og med 14. januar 2011.

Mange flere pendlere
Rute 901X starter, fordi pendlingen mellem Silkeborg og det nordlige Århus stiger stærkt. I dag kan man ikke rejse med kollektiv trafik på strækningen uden at skifte mellem flere busser eller mellem tog og bus. Med den nye rute sparer pendlerne tid ved at køre direkte til Århus N uden skift.

Midttrafik har lyttet til kundernes ønsker om en hurtig og komfortabel rute, som kører tæt på både bolig og arbejdssted. Samtidig skal man både kunne hvile sig eller arbejde undervejs.

Ruten støttes af Trafikstyrelsens Passagerpulje, som fremmer ordninger og projekter, der øger antallet af buskunder. 901X køres af Malling Turistbusser.

Fakta om priser: Køb et kort og spar mange penge
En tur med rute 901X (voksen) mellem Silkeborg og Århus Nord (Skejby) koster f.eks. 59 kr. hver vej (60 kr. fra prisskiftet 16. januar).

Med et 10 turs klippekort kommer prisen helt ned på 44 kr. pr. tur, og med et periodekort kan du køre alt hvad du vil i de 8 zoner for 1035 kr. (30 dage).

De 46 km fra Silkeborg Station til Skejby Sygehus giver i øvrigt en pendler på den strækning et dagligt skattemæssigt kørselsfradrag på i alt 137 kr.

Læs mere her

Atkins vinder sin hidtil største broopgave øst for Storebælt

Atkins har efter en udbudsrunde vundet opgaven med forundersøgelse og projektering af syv nye broer, udvidelse af ni eksisterende broer samt omisolering af tre broer i forbindelse med udvidelse af Køge Bugt motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd fra seks til otte spor.

Stor koordineringsopgave venter, idet der skal køre trafik samtidig med udbygningen af den otte kilometer lange motorvejsstrækning.

På hverdage passerer mere end 100.000 køretøjer i døgnet på strækningen. Den omfattende trafik skal fortsætte sideløbende med udvidelsen. Det betyder, at Atkins skal arbejde tæt sammen med Vejdirektoratet, der er bygherre, og de øvrige tilknyttede rådgivere, der blandt andet projekterer selve motorvejens udvidelse, så arbejdet kan foregå med færrest mulige gener for trafikken.

Projekteringen af motorvejsbroerne går i gang nu.

Det første broarbejde, som skal gennemføres, bliver to broer over Karlstrup mose, som ligger ved siden af den nuværende motorvej. Broerne skal funderes på pæle af hensyn til naturbeskyttelse og mosens bløde undergrund. Broerne kan etableres uden gener for den nuværende motorvejstrafik og skal fungere som afkørselsramper og under anlægsarbejdet tillige som midlertidig vej.

For at gøre plads til en ekstra vejbane i hver retning skal 9 eksisterende broer udvides, ligesom der skal opføres 7 nye broer. Flere af de nye broer erstatter eksisterende broer på strækningen, der ikke er tilstrækkeligt lange for den fremtidige udvidelse.

Det er første gang, at Atkins Danmark vinder så stort et udbud øst for Storebælt.

Det er en stor opgave, fordi der er mange broer, og fordi det kræver rigtigt meget koordinering og logistikoptimering af hensyn til trafikafviklingen. Men byggeteknisk set er opgaven ikke specielt kompliceret, forklarer markedsdirektør Martin Svenning Nielsen fra Atkins.

Martin Svenning Nielsen og hans afdeling, som består af brospecialister fra det tidligere Gimsing & Madsen, der sidste år blev købt af Atkins og fortsat har kontor i Horsens, har blandt andet rådgivet ved en række motorvejsbyggerier i Jylland og var bygherrerådgiver i forbindelse med opførelsen af Danmarks længste og højeste dalbro over Funder Ådal ved Silkeborg.

Atkins nye afdeling i Horsens gennemfører projektet i samarbejde med medarbejdere på Atkins Danmarks hovedkontor i Ørestaden samt specialister fra udenlandske Atkins kontorer.

Atkins er en af verdens største multidisciplinære rådgivningsvirksomheder. I Atkins Danmark ligger hovedkompetencerne inden for områderne jernbaner, projekt- og byggeledelse, broer & konstruktioner, olie & gas, miljø, klima, GIS og arkitektur.

Læs mere her

Ændringer i to togoverkørsler i Silkeborg kommune

Den landsdækkende screening af de sikrede overkørsler, som en task force under Banedanmarks ledelse har gennemført, er nu færdig.

Samtidig har Banedanmark afsluttet sin dialog med kommunerne om de overkørsler, hvor der skal sættes ind med yderligere tiltag, der skærper de bløde trafikanters opmærksomhed. Disse tiltag vil være gennemført med udgangen af 2012.

I Silkeborg Kommune prioriteres der tiltag i to af overkørslerne.

I overkørslen på Ærøvej bliver der etableret en sluse, så direkte færdsel ind i overkørslen ikke længere er muligt. Som en følge af etableringen af slusen bliver der opsat hegn og flyttet vejsignaler.

I overkørslen ved Ådalsvej i Funder opsættes et hegn, så det ikke er muligt at komme til overkørslen bagom bomdrevet. Desuden opsættes et ekstra vejsignal mod parkeringspladsen ved stationen.

“Det drejer sig om at øge antallet af forhindringer og sikre, at forhindringerne er synlige for at skærpe fodgængernes, cyklisternes og bilisternes opmærksomhed i overkørslerne – og det er det, Banedanmark og Silkeborg Kommune gør ved de to overkørsler. Samtidig skal der tages hensyn til, at overkørslerne ikke er ens, så det er ikke nødvendigvis de samme tiltag, der er de rette i alle overkørsler,” siger områdechef i Banedanmark Jørgen Thomsen.

Generelt højt sikkerhedsniveau
I den landsdækkende screening har man i hver enkelt sikret overkørsel set på de forskellige forhindringer, der er i overkørslen, og som skaber opmærksomhed hos særligt de bløde trafikanter. Generelt er der lagt vægt på overkørsler i områder med tæt bymæssig bebyggelse, hvor der samtidig er mange fodgængere, herunder nærheden til blandt andet skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Den landsdækkende screening blev udført i samarbejde med kommunerne og lokalt politi, og den viste, at sikkerhedsniveauet i de sikrede overkørslerne generelt er høj. Der er ikke under screeningen af de 426 sikrede overkørsler fundet overkørsler, der på væsentlige punkter skiller sig ud fra det generelle sikkerhedsniveau i sikrede overkørsler. Ud over kommunerne og det lokale politi er også operatører og lokomotivførerne blevet hørt.

Trafikanternes opmærksomhed
Som led i task forcens arbejde er der også blevet igangsat en undersøgelse af, hvilke tiltag der kan introduceres for at få trafikanterne til at være mere opmærksomme på overkørslerne. Lige nu er Banedanmark i gang med at indhente erfaringer fra udlandet. Dette arbejde afsluttes i 2013.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressevagt på tlf. 82 34 13 13.

Læs mere her

Vækstvirksomhed vil overtager efter Scania-lukning

Truckcenter i Hjøllund overtager frustrerede kunder og mekanikere fra Scanias værksteder i Silkeborg og Viborg, som har henvendt sig, efter afdelingerne for nylig blev bebudet lukket.

Det kom som noget af et chok for medarbejdere og kunder, da Scania Biler for nylig annoncerede lukningen af sine lastvogns- og busværksteder i Silkeborg, Viborg og Grindsted. I forbindelse med lukningen, der totalt berører omkring 80 medarbejdere, henvises de midt- og østjyske Scania-ejere fremover til virksomhedens værksteder i Herning og Aarhus. Vognmænd i Silkeborg- og Viborg-områderne skal dermed ud på en lang køretur for at nå nærmeste autoriserede Scania-værksted. Det har fået Truckcenter Midtjylland i Hjøllund til at øjne en forretningsmulighed.

Vi servicerer alle bilmærker og arbejder i forvejen en del med Scania. Siden lukningerne i Silkeborg og Viborg blev bebudet, er vi derfor blevet kontaktet af en række frustrerede forhenværende kunder fra værkstederne, der ønsker et samarbejde. Samtidig har en række nu fritstillede Scania-medarbejdere forhørt sig om jobmuligheder. Vi har valgt at gribe muligheden for at udvide kundekredsen og tilføre flere erfarne Scania-mekanikere til vores medarbejderstab, siger Kjeld Clausen, adm. direktør for Truckcenter A/S, som efter millioninvesteringer i udbygning af sine faciliteter har oplevet betydelig vækst. Han finder det naturligt at udvide aktiviteterne i en tid, hvor lastvogns- og trailerværkstederne bliver færre og større. Vejen fra tanke til handling kan være lang i store organisationer, hvor det ikke altid kan lade sig gøre at imødekomme individuelle kundebehov. Her vil vi gerne udgøre et alternativ til de største spillere og kombinere det bedste fra de store koncerner og de små, lokale værksteder.

Klar til flere Scaniaer

På værkstedet i Hjøllund står værkfører Michael Kurek klar til at tage imod nye medarbejdere og kunder. Vi råder over testudstyr til alle bilmærker, og vores medarbejdere har en alsidig baggrund og erfaring, der gør os i stand til at løse langt de fleste problemer, uden at man er henvist til at tage den lange vej til nærmeste autoriserede værksted. Desuden begynder vi nu at lagerføre en række gængse Scania-reservedele. Dele, som vi ikke ligger inde med, kan vi typisk have hjemme i løbet af et par timer, siger værkføreren, der mener at kunne tilbyde midt- og østjyske Scania-ejere en række fordele i forhold til deres hidtidige værksteder.

Vores timepriser ligger et pænt stykke under de autoriserede værksteders, og samtidig har vi en meget bred palet af faciliteter. Bl.a. kan jeg nævne Euromaster dækcenter, cafeteria, vaske- og synshaller, hydraulikværksted, opbygningscenter samt badefaciliteter og opholdsrum for chauffører med Internet, kaffe, pc og tv til fri afbenyttelse. Desuden tilbyder vi døgnet rundt udkald med servicevogn og afhentning af havarerede køretøjer samt udfører reparationer til sædvanlig timepris helt frem til kl. 18. Det bidrager alt sammen til at tiltrække kunder, fortæller Michael Kurek, der er i dialog med flere opsagte Scania-mekanikere om ansættelse hos Truckcenter Midtjylland.

Vil afhente og returnere kundebiler

Som led i Scania-satsningen tilbyder Truckcenter Midtjylland efter nærmere aftale at afhente kundernes lastvogne og køre dem retur igen efter endt reparation. For kunder i nærområdet tilbydes denne service endda uden beregning.

Satsningen kommer til at betyde, at vi tiltrækker kunder fra et større geografisk område. Selvom vores beliggenhed lige ud til hovedvej 13 er tættere på de fleste midt- og østjyske kunder end nærmeste autoriserede Scania-værksteder, har mange stadig et pænt stykke vej hertil. Det problem vil vi gerne løse med vores fleksible hente- og bringeservice, slutter Michael Kurek, som allerede har kunnet byde velkommen til flere nye Scania-kunder.

Læs mere her

Igen tog i Midtjylland

Der er udsigt til flere rettidige tog mellem Skanderborg og Herning. Banedanmark afslutter søndag sommerens store renovering af den 75 km. lange strækning, og mandag vender Arrivas tog tilbage en ny og bedre jernbane.

Mandag den 13. august kører togene igen mellem Skanderborg og Herning. Banedanmark er som planlagt færdig med sommerens store sporfornyelse, og Arriva kan køre togbusserne i garage og lade togene rulle ud på helt nye skinner.

Alt er gået efter planen, og med mindre et eller andet helt uforudset skulle dukke op over weekenden, så genåbner vi banen på mandag. Herefter vil der kun være mindre restarbejder og rydning af pladserne, som bliver gjort færdigt i løbet af den næste måneds tid, og i oktober skal skinnerne justeres endnu engang. Derfor vil naboer til banen desværre stadig kunne opleve støj fra enkelte arbejder om natten. Med de nye skinner kan togene igen køre den fulde hastighed på strækningerne, og banen vil dermed være mere robust over for forsinkelser , siger en tilfreds direktør for anlæg og fornyelse i Banedanmark, Jørgen Thomsen.

Flere tog til tiden

Også togdirektør Ivan Skødt Andersen fra Arriva Danmark er glad for, at sporfornyelsen slutter som planlagt.

Vi glæder os rigtig meget til at komme på skinner igen og ser frem til at byde vores passagerer velkommen tilbage i vores tog. Det bliver en fornøjelse at køre på helt nyrenoverede skinner, der gør os i stand til at køre uden hastighedsnedsættelser på hele strækningen. Det vil give vores passagerer endnu flere tog til tiden i mange år fremover , siger Ivan Skødt Andersen.

Arriva fejrer med små morgenoverraskelser

Banedanmark har brugt de seneste fire måneder på at renovere 22 broer, ombygge 33 overkørsler og udskifte 44 kilometer skinner på den 75 kilometer lange strækning.

Arriva fejrer åbningen af strækningen med små overraskelser til passagererne i Herning, Silkeborg og Aarhus mandag 13. august fra klokken 6.30 til 8.30.

Køreplanen er den samme som før sporarbejdet: http://www.mitarriva.dk/rejser-indland/koreplaner

Læs mere her

Nu går renoveringen af jernbanebroen over Remstrup Å i gang

Banedanmark er i fuld gang med at forny jernbanen mellem Skanderborg og Herning. I den forbindelse renoveres 22 broer på strækningen, hvoraf jernbanebroen over Remstrup Å er en af dem.

Fredag den 1. juni starter første fase af renoveringen af jernbanebroen, som leder togtrafikken hen over Remstrup Å. I opstartsfasen vil der blive etableret et stillads ved stålbroen, hvorefter broen pakkes ind i plastik af miljømæssige hensyn.

Dernæst skal skinner og brotømmer afmonteres, stålkonstruktionen afrenses og broen males på oversiden. Til sidst genetableres sporet med nyt brotømmer og nye skinner.

Hensyn til sejladsen på åen
Renoveringen af stålbroen er opdelt i to etaper for at tage størst mulig hensyn til de mange sejlende på åen.

“Første etape af renoveringen ligger i højsommeren, og derfor har vi tilpasset projektet, så det fortsat bliver muligt at sejle under broen i dag- og aftentimerne frem til kl. 23:00. Der vil også blive taget særlige hensyn under den kommende jazzfestival, hvor der holdes åbent for sejlads døgnet rundt,” forklarer Marianne Rasmussen, projektleder i Banedanmark.

I anden fase, som går i gang den 10. september og løber frem til 1. oktober, er det nødvendigt at spærre for sejltrafikken under broen, da det her er undersiden af stålbroen, som skal renoveres og males.

“Af sikkerhedsmæssige årsager er vi nødt til at holde lukket for sejlads i den periode, men der vil blive etableret en smal passage så kanoer, kajakker og små robåde fortsat vil kunne komme ind og ud af havnen i Silkeborg,” forklarer Marianne Rasmussen

Mange interessenter
Der er mange interessenter at tage hensyn til i projektet, da arbejdet både påvirker vejtrafikken, togtrafikken og sejltrafikken.

“Vi er i tæt dialog med de forskellige parter, så projektet kan afvikles med færrest mulige gener for omgivelserne og samtidig holde sig inden for tidsplanen. Men vi undgår selvfølgelig ikke, at folk både vil kunne se og høre os undervejs i renoveringen,” siger projektleder Marianne Rasmussen fra Banedanmark.

Læs mere her

Omfattende sporfornyelse skal give bedre togtrafik mellem Skanderborg og Herning

Efter påske starter Banedanmark en gennemgribende renovering af jernbanen mellem Skanderborg og Herning. Spor og skinner fornyes, sporarealerne ved stationerne optimeres, og 33 overkørsler ombygges. Resultatet bliver en bedre og mere robust togdrift i fremtiden.

14. april og fire måneder frem gennemgår den 75 km lange strækning mellem Skanderborg og Herning en omfattende sporrenovering. Gamle træsveller udskiftes med nye betonsveller, der lægges nye skinner på dele af strækningen, eksisterende skærver renses, og der tilføres 66.000 ton nye skærver. Desuden genetableres dræn og afvanding langs det nye spor.

33 jernbaneoverkørsler og 22 broer fornyes
Samtidig med sporfornyelsen ombygges 33 jernbaneoverkørsler med ny og bedre belægning, og for at udnytte sporspærringsperioden optimalt renoverer Banedanmark også 22 broer på strækningen.

Der er tale om en omfattende sporrenovering til 280 millioner, og i perioder vil der være gener for både passagerer og omgivelserne, mens renoveringen foregår.

Når vi er færdige med sporfornyelsesprojektet, vil vi have en total istandsat jernbanestrækning, som giver en bedre togdrift med færre forsinkelser og en mere behagelig rejse for passagererne, fortæller projektleder i Banedanmark, Helene Granhøj.

Færrest mulige gener
Arbejdet vil blive delt op i to etaper, hvor det fra 14. april og frem til 12. august er strækningen mellem Herning og Silkeborg, der ombygges. Herefter kommer turen til banen mellem Silkeborg og Skanderborg i perioden 23. juni til 12. august.

Vi planlægger det sådan, at vi forstyrrer togdriften mindst muligt, mens vi arbejder. Det gør vi blandt andet ved at udføre flere projekter samtidig, og ved at lægge det meste af arbejdet i sommerferien. Om sommeren er der typisk færre passagerer, og da vi ikke kan undgå at skulle lukke for togtrafikken i perioder, gør vi det på det tidspunkt, hvor der er færrest passagerer, siger Helene Granhøj.

Lidt længere rejsetid i bus
I de to perioder, hvor der arbejdes på strækninger, bliver togene erstattet med busser, fortæller kunde- og kvalitetschef Lasse Rask Jørgensen fra Arriva Danmark.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at bringe vores kunder hurtigt og behageligt frem med bus, mens sporarbejdet står på, men alle må være indstillet på, at rejsen kommer til at tage længere tid i de kommende måneder. Vi glæder os til gengæld rigtig meget til at ønske vores kunder velkommen tilbage på nyrenoverede skinner i august, siger kunde- og kvalitetschef Lasse Rask Jørgensen fra Arriva Danmark.

Arriva udgiver en særlig køreplan, hvor alle skift mellem bus og tog fremgår.

I den særlige køreplan kan vore mange rejsende se de ændringer, vi har været nødt til at foretage og de kan samtidig få svar på, om det bliver nødvendigt at tage et tidligere tog for at være fremme til normal tid, siger Lasse Rask Jørgensen.

Læs mere her