Få månedskortet på mobilen frem for i postkassen

Når kunderne til bus, tog og metro i hovedstadsområdet til januar 2015 skal forny deres månedskort bliver det ad andre kanaler end tidligere. Det bliver de nødt til, da det ikke længere er muligt at abonnere på månedskortet og få det tilsendt med posten, sådan som 37.000 kunder i hovedstadsområdet gør det i dag. Trafikselskaberne i hovedstadsområdet (Movia, Metro og DSB) har besluttet at lukke Abonnementsservice, fordi systemet bag er forældet og ikke lever op til moderne sikkerhedskrav. Lukningen sker, da det økonomisk og teknisk ikke er muligt at finde en tidssvarende løsning, der kan opfylde nutidens krav.

Alle berørte kunder får direkte besked fra trafikselskaberne med oplysninger om de fremtidige muligheder for at få månedskort ad andre kanaler.

Mange kunder forventes fremover at benytte nogle sig af de mere fleksible løsninger, der er udviklet i de senere år, allerede nu benytter mange sig af de forskellige muligheder for selvbetjening. En af de løsninger er Mobilperiodekort-App’en, der pt. er hentet i App Store og Google Play 95.000 gange.

De kunder, der foretrækker at holde fast i det trykte kort, kan efter den 1. januar 2015 forny kortet i billetautomaterne på DSB’s stationer eller få det tilsendt ved at forny det i Movias webshop på www.moviatrafik.dk mod et mindre gebyr.

I perioden fra den 1. september 2014 til den 1. februar 2015 er det fortsat muligt at oprette eller ændre Abonnementskort i rejsecentrene på Københavns Hovedbanegård, Nørreport og udvalgte DSB 7-Eleven-butikker.

Læs mere her

S-tog om natten fra fredag den 20. november

Fra på fredag skal man ikke længere tænke over, om man når det sidste S-tog hjem, for nu kører S-togene hele natten efter fredag og lørdag i første omgang som et forsøg et halvt år frem. Herefter vil forsøgets resultater vise, om S-togene skal fortsætte med at køre om natten.

»Jeg glæder mig rigtig meget til på fredag. Vi har i mange år kørt natten efter julefrokostfredage, men de senere år er der opstået et yderligere behov. Det bliver rigtig spændende at se, hvor mange, der vil benytte sig af det, og jeg vil opfordre så mange som muligt til at tage imod tilbuddet, så vi har et forretningsmæssigt grundlag til at gøre forsøget permanent,« siger adm. direktør i S-tog, Gert Frost.

Lad bilen stå
Gert Frost håber også, at det vil få flere til at lade bilen stå.
»Når man kan tage toget hele vejen hjem, er der ingen grund til at tage bilen med ind til byen i weekenden. Forhåbentlig kan S-tog bidrage med at få flere sikkert hjem, nu hvor der er flere gode alternativer til bilen på alle tider af døgnet,« siger Gert Frost.

Event og halv pris
En større event på Nørreport fredag aften mellem kl. 21 og 01 vil gøre opmærksom på, at natkørslen begynder på fredag. Nørreport byder på loungestemning på pladsen foran stationen, hvor DJ Dex Diamond (Top 10 i sommer) spiller op til lounge, en bartender uddeler røde drinks i coctailglas, og der vil blive uddelt køreplaner og flyers. Derudover byder trafikselskaberne i hovedstadsområdet på halv pris på SMS-billetter fredag og lørdag mellem kl. 22 og 06 fra den 20. november og frem til nytår. Der er ikke nattakst på S-tog om natten, så det er halv pris på, hvad en almindelig billet koster.

Københavnerne glæder sig
En undersøgelse af holdningen og kendskabet til S-tog om natten, som blev gennemført i oktober, viser, at 45 procent af de adspurgte godt ved, at natkørsel på S-banen er på vej. Københavnerne er ifølge undersøgelsen meget positive over for tiltaget, som er hurtigere, nemmere og mere bekvemt end natbussen og billigere end taxa. I gennemsnit forventer kunderne at bruge S-tog om natten ca. otte gange om året, mens de unge og personer, der i forvejen bruger S-toget meget, forventer at tage S-toget om natten oftere.

Utrygt om natten
Nogle kunder ytrer i undersøgelsen bekymring for, om det er trygt at befinde sig i S-toget og på S-togsstationer om natten.

»Det er vi selvfølgelig opmærksomme på. Vi kører dog i forvejen til over midnat, og der er yderst sjældent for eksempel voldsepisoder i et S-tog eller på stationer i forhold til, hvad der sker i det omgivende samfund. Samtidig er der videoovervågning i alle S-tog og på alle S-togsstationer, så vi gør virkelig, hvad vi kan, for at komme følelsen af utryghed til livs,« fortæller Gert Frost.

Sådan kører S-togene om natten
S-togene kører en gang i timen om natten på alle strækninger.
Da alle strækninger bortset fra Ringbanen dækker det centrale afsnit i København, vil de kunder, der kun skal køre i det centrale afsnit, have S-tog hver halve time.
Allerede nu kan man finde natkøreplanen på dsb.dk under Køreplaner : http://www.dsb.dk/Find-og-kob/Indland/koreplaner/

S-togene kører som altid hvert 20. minut natten efter de tre første fredage i december.
Indimellem bliver der udført sporarbejde om natten for at forstyrre den daglige trafik mindst muligt. Derfor vil der nogle nætter om året ikke køre S-tog om natten, men blive indsat busser på de berørte strækninger.

Læs mere her

Klippekort til mobilen på vej til hovedstadsområdet

Trafikselskaberne i hovedstadsområdet indfører til marts et mobilklippekort til tog, bus og metro

Nu bliver det endnu nemmere at købe en elektronisk billet til tog, bus og metro. I starten af marts lancerer trafikselskaberne i hovedstadsområdet nemlig et mobilklippekort, der indeholder 20 zoner, hvilket svarer til ti klip på et normalt 2 zoners klippekort.
Det skal være nemt at være passager i den kollektive trafik, og mobilbilletten har vist sig at være utrolig populær. Flere og flere vælger at købe billet via mobiltelefonen, og vi forsøger derfor at imødekomme passagerernes ønsker om flere produkter til telefonen. Vi håber, at passagererne vil tage godt imod klippekortet, siger Rebekka Nymark, udviklingschef i Metroselskabet.

Kunderne er positive
Beslutningen om at lancere det nye mobilklippekort er taget på baggrund af en produkttest i sommeren 2010.
Vi udbød mobilklippekortet i en testperiode for at undersøge, om der var et marked for produktet.Vi fik enormt mange positive tilbagemeldinger fra vores kunder, og derfor har vi valgt at genindføre ordningen, siger Niklas Marschall, salgsdirektør i DSB S-tog.

Fleksibelt produkt
Mobilklippekortet indeholder 20 zoner, og kunderne kan benytte mobilklippekortet til præcis det antal zoner, de har brug for.
Mobilklippekortet er et fleksibelt produkt, fordi kunderne ikke behøver købe flere forskellige klippekort alt efter, hvor mange zoner de skal rejse igennem. Med mobilklippekortet klipper passagererne til det antal zoner, de har behov for siger Anders Due, Movias kunde- og markedschef.

Fakta: mobilklippekort
Mobilklippekortet kan købes fra marts via mobiltelefonen eller www.1415.dk. Kortet kommer til at koste 140 kroner, samme pris som et 2 zoners voksenklippekort. Mobilklippekortet indføres som et forsøg, der foreløbig kommer til at køre i et år, hvorefter trafikselskaberne i hovedstadsområdet vil evaluere ordningen.

Kontaktinformation:
Rebekka Nymark, udviklingschef i Metroselskabet, via pressekoordinator Kåre Møller Madsen, 7242 4531
Niklas Marschall, salgsdirektør i DSB S-tog, via DSB Kommunikation på tlf. 24 68 00 00
Anders Due, kunde- og markedschef, Movia, 3613 1800

Læs mere her

Bedre vilkår for handicappede i kollektiv trafik

DSB s ledsagerordning, som er en rabatordning for handicappede til den kollektive trafik, udvides fra den 1. august i år.

Ordningen går i korte træk ud på, at brugerne af ordningen kan rejse med en ledsager til én billets pris eller rejse alene til ½ pris. Det er handicaporganisationerne, der udsteder legitimationskortene, som giver adgang til ordningen. Er man godkendt til trafikselskabernes handicapkørsel, har man også adgang til at benytte DSB s ledsagerordning.

Ledsageordningen gælder i dag kun for rejser, der går over de gamle amtsgrænser. Det betyder i praksis, at brugerne skal rejse over et takstområde for at kunne benytte ordningen. Er rejsen kortere, kan man ikke benytte ledsagerordningen.

Fra den 1. august 2011 udvides ordningen imidlertid til at omfatte alle rejser i hele landet.

Udvidelsen af ordningen er aftalt med Trafikselskaberne i Danmark, DSB, Arriva Tog og Metroselskabet.

Transportminister Hans Christian Schmidt siger i den anledning:

Det har længe været bøvlet for personer med et handicap, at ledsagerordningen kun omfatter de længere rejser. Det får vi nu rettet op på, så ordningen gælder for alle rejser i hele landet til stor gavn for personer med et handicap.

Læs mere her

Forbedringer af UddannelsesKort og HyperCard på vej

DSB s Kundeambassadør har i en rapport kommet med en række anbefalinger til Styrelsen for Videregående Uddannelser, Statens Uddannelsesstøtte, DSB og de seks andre trafikselskaber, der håndterer udstedelsen af UddannelsesKort og HyperCard til studerende i Danmark.

»Vi har med stor interesse læst anbefalingen. Det er altid godt og konstruktivt at få et sæt nye øjne på UddannelsesKort og HyperCard. Rapporten indeholder en række anbefalinger, som vi vil bruge til inspiration i det videre arbejde med at forbedre bestillingsprocessen af de to kort,« siger kommerciel direktør i DSB, Mogens Jønck, der gerne vil beklage over for de studerende, som ikke har fået et kort på grund af fejl i bestillingssystemet.

I dag håndteres UddannelsesKort og HyperCard via én fælles portal i et samarbejde mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser, Statens Uddannelsesstøtte og alle trafikselskaberne i Danmark. Kundeambassadøren foreslår i sin rapport store forandringer, hvor processen fremover deles således, at Uddannelsesstyrelsen og skolen står for at godkende den studerende. Herefter kan den studerende bestille og betale sit kort i én proces direkte hos trafikselskaberne herunder DSB.

»En opdeling som Kundeambassadøren foreslår, kræver store ændringer af de eksisterende bestillingssystemer samt en opbygning af nye portaler. Det vil betyde store investeringer for hvert enkelt trafikselskab,« siger Mogens Jønck.

Han fortæller, at der i øjeblikket arbejdes målrettet på at identificere forbedringstiltag, som vi håber, at kunderne kan få glæde af allerede i forbindelse med studiestart i august i år.

Læs mere her