Danmarks største madportal sælger nu også scootere

Just–Eat.dk højner standarden for udbringning af mad via ny aftale med Carl Andersen Motorcykler / TGB Danmark og TGB forhandlerne i Danmark.

Just–Eat.dk ApS udvider igen forretningsområdet til nu at omfatte salg af scootere. Madportalen har indgået samarbejdsaftale med TGB Danmark og TGB forhandlerne vedr. levering af TGB Delivery scootere med integreret varmekasse.

Direktør for TGB Danmark, Erik Blacha , udtaler, "Samarbejdet med Just–Eat er meget spændende, da vi på den måde får udbredt kendskabet til TGB Delivery scooteren i hele landet på kort tid. Scooteren er unik og et meget fint supplement til en udbringningsbil.". Både TGB forhandlerne og vort selskab forventer os meget af denne samarbejdsaftale som er landsdækkende.

Den administrerende direktør hos Just–eat.dk er ligeledes spændt på aftalens forløb:

"Vi arbejder konstant på at tilbyde medlemsrestauranter fordele ved at være just–eat.dk restaurant. Med dette tiltag har vi i samarbejde med TGB Danmark sikret danskerne hurtigere udbringning og restauratørerne økonomisk fordelagtige køretøjer", udtaler Morten Larsen.

Et lignende tiltag blev gennemført, da Just–eat.dk indgik millionkontrakt med Citroën i 2006.

Just–Eat er Danmarks ubetinget største portal for Online bestilling af mad.
Portalen samarbejder med 1000 restauranter landet over og formidler omkring 450.000 måltider og bordreservationer om måneden.
 

Læs mere her

Swisslog leverer det største kyllingeanlæg

Nu er det klar det nye, automatiserede distributionsanlæg hos Prior, Norges største leverandør af kyllinge– og kalkunprodukter.

Bag det komplekse projekt står logistikvirksomheden Swisslog.

Prior producerer næsten 40.000 ton kyllinge– og kalkunprodukter om året. Den nye 12.000 kvadratmeter store distributionscentral i Hærland uden for Oslo erstatter seks tidligere anlæg spredt over hele Norge.

Swisslog fik opgaven i sommeren 2003 og kunne i midten af april i år overlevere det færdige distributionsanlæg til Prior. Ordren var på sammenlagt 60 millioner norske kroner. En koncentration i Hærland gør håndteringen mere effektiv og leveringstiderne kortere, hvilket er til gavn for både forbrugerne og Prior.

Et fleksibelt anlæg, som er forberedt til vækst og udbygning, siger Priors projektleder Arild Lien. Prior dækker 80 % af det norske marked for forarbejdede kyllinge– og kalkunprodukter.

Kompleks projekt
Det her er det mest komplekse projekt, vi har gennemført i Norge. Vi har bygget et meget fleksibelt anlæg, som allerede har kunnet tilpasses til nye kundekrav, fortæller Christian Anderson, Swisslogs projektleder.

Det nye lager er opdelt i en del, som holdes på ca. nul grader, til køleprodukter, og en del på –30 grader til frosne produkter. Sammenlagt produceres 200 køleprodukter og 50 frostprodukter i Hærland. Kapaciteten er 22.000 plastikkasser, som fyldes med kylling og kalkun og siden sendes ud til butikker i hele Norge.

Fleksibel ordreplukning
Ved hjælp af et omfattende palle– og kassetransportsystem, automatiske stabelkraner og portalrobotter håndteres ordreplukning af hele paller, hele kasser, dele af paller samt detaljeplukning fra kasser helt ned til de enkelte kyllinger. Efter plukningen sorteres og palleteres kasserne automatisk, inden de distribueres til kunderne.

Om Swisslog
Swisslog er en førende global virksomhed inden for logistik, automation og konsulentvirksomhed med fokus på løsninger inden for lager, distribution og healthcare. Swisslog Northern Europe, med hovedkontor i Göteborg, har ca. 130 ansatte i Sverige, Norge og Danmark.
 

Læs mere her

Ny webservice er et led i transportkæden

Hvis man står med en pakke i hånden eller en palle på gulvet, som skal af sted med det samme eller engang i næste uge, kan Translink.dk være stedet, hvor du finder løsningen. Tjenesten åbner 3. maj 2004.

– Det eneste, man risikerer, er at få noget ud af det.
Sådan siger Jesper Larsen, der er idémanden bag den nye webside Translink.dk, som skal være et effektivt led mellem transportkøber og transportør eller omvendt.
Translink.dk går som en af de få webtjenester på området begge veje.
Hvis man som virksomhed står med en pakke i hånden eller en palle på lageret, som skal frem her og nu, skal Translink.dk være stedet, man går hen for at finde en transportør. Enten ved at se om der er ledig kapacitet i området eller ved at tilbyde turen via Translink.dk’s service.
– Translink.dk går begge veje. Virksomheder, der har gods, som skal transporteres, kan søge efter en transportør. Omvendt kan en transportør finde nye opgaver via Translink.dk, siger Jesper Larsen.
Han lægger meget vægt på, at Translink.dk bliver en del af hverdagen for både transportkøber og transportør.

Find transportøren til opgaven

Translink.dk lægger op til, at transportørerne kvit og frit og ganske anonymt kan tilbyde ledig kapacitet på et givent tidspunkt.
Det gælder både her og nu, men også, hvis man kører på en bestemt rute og ved, at man på et bestemt tidspunkt og sted har en tilbagevendende mulighed for at samle gods op.
– Vi ved, at der er en uudnyttet kapacitet, siger Jesper Larsen, der har en halv snes års erfaring som kurér–vognmand, men i dag har parkeret bilen og koncentrerer sig om Translink.dk.
– Vores web–sted, der kan betjenes via internettet eller en sms–besked over mobiltelefonen, henvender sig til alle transportører fra den lille selvkørende til de store med mange biler, understreger Jesper Larsen.
Han fremhæver, at man som vognmand som sådan ingen udgifter har til Translink.dk.
– Vores service er gratis at benytte helt frem til det tidspunkt, hvor den enkelte transport skal udføres. Det er først på det tidspunkt, en kunde benytter sig af en transport, at der skal betales for servicen.

Moderne service

Jesper Larsen peger også på, at Translink.dk ud over at være en markedsplads for transportopgaver også er et sted, hvor transportører efter at have tilmeldt sig får mulighed for at tage imod gode tilbud fra leverandører til transportvirksomheder.
Derudover vil web–siden også give mulighed for blandt andet at søge efter chauffører eller at se på køb og salg af varevogne eller lastbiler.

Billedtekst (translink7.jpg, translink8.jpg og translink9.jpg):

På den nye webside, Translink.dk, kan virksomheder tilbyde transportopgaver eller søge efter transportører, når de har behov for en transportløsning. Omvendt kan transportører tilbyde løsninger, når de har ledig kapacitet eller planlægger nye ruter.

En pakke mere på bilen kan gavne miljøet

– Vi kan være med til at gavne miljøet, hvis vi kan skære antallet af tomme eller halvtomme kilometer ned, siger Jesper Larsen, der er idémanden bag Translink.dk – en ny internetportal til godstransport.

Det handler om at udnytte ressourcerne bedst muligt.
Det er et gennemgående træk i tankegangen bag Translink.dk – en ny internetportal til godstransportområdet, som sætter stikket i til nettet 3. maj.
– Vi arbejder på, at både store og små transportører kan nedbringe antallet af tomme eller halvtomme kilometer ved at skabe kontakt mellem transportør og transportkøber, siger Jesper Larsen, der er idémanden bag Translink.dk.
Jesper Larsen fremhæver, at når transportørerne kan udnytte deres kapacitet endnu bedre ved at fortælle om deres muligheder for at tage gods med på planlagte eller nye ture, giver det direkte en økonomisk gevinst for den enkelte transportør. Dernæst får han mulighed for at fastholde eller udbygge servicen over for sine kunder og sidst, men ikke mindst, kan han glæde sig over et mindre ressourceforbrug og dermed en mindre belastning af de omgivelser, han selv og hans familie skal leve i sammen med alle andre mennesker og dyr.
– Kan vi bidrage til, at vognmændene kan få en pakke mere med på deres biler, når de alligevel er ude at køre, så mener vi klart, at vores projekt kan betegnes som miljøvenligt, siger Jesper Larsen og peger på, at der er fri adgang for alle til Translink.dk.
– Det er først på det tidspunkt, en kunde benytter sig af en transport, at der skal betales for servicen, fremhæver Jesper Larsen og tilføjer:
– Vognmanden, der udfører transporten, har som sådan ingen udgift til os.

Billedtekst (translink1.jpg, translink2.jpg, translink3.jpg, translink4.jpg, translink5.jpg og translink6.jpg):

– Vi arbejder på, at både store og små transportører kan nedbringe antallet af tomme eller halvtomme kilometer ved at skabe kontakt mellem transportør og transportkøber, siger Jesper Larsen, der er idémanden bag Translink.dk.
 

Læs mere her

Der er en ny flyttemand i byen – med internet baseret flytte tilbuds givning

Der er en ny flyttemand i byen !!

Flyttebilen.dk har haft bragende succes med at tiltrække private forbrugere til at beregne pris og booke deres flytning Online. Vi har nu taget det næste skridt og kan fremover også tilbyde Kommuner og Institutioner samt bolig relaterede portaler at kunne anvende prisberegneren på Flyttebilen.dk som et integreret arbejdsredskab i forbindelse med at varetage booking og pris aftaler på beboernes og / eller brugernes vegne.

Dette kan foregå ad sædvanlig vis via www.flyttebilen.dk eller ved at man får implementeret beregneren igennem eget Intranet / hjemmeside ved at hente www.flyttebilen.dk/pris.htm ind som en af egne undersider. Selve beregningen og bookningen vil blive afviklet og gemt på vores servere beliggende i Skanderborg. Der bliver altid sendt en kopi af bookningen til en af brugeren angiven mail adresse, og til den respektive flytteforretning der skal udføre opgaven, denne vil også altid kontakte kunden og bekræfte flyttedato m.m.. Der vil i takt med at man begynder at anvende servicen, blive oprettet konti med administrations modul som også kan tilgås via Internettet, der vil man altid kunne se alle aktiviteter på dato samt priser m.m. Virksomheder og institutioner vil derudover også kunne få en samlet måneds afregning.

Fundamentet bag Flyttebilen.dk og det der har givet os denne succes, ligger i 2 væsentlige faktorer:

· Kunderne skal kunne kende prisen på opgaven, inden aftalen accepteres

· Alle kunder er kærkomne, og vil blive behandlet af velkvalificeret og imødekommende personale

Det er noget vores kunder har kunnet bruge til noget, og det er derfor en glæde nu, også at kunne tilbyde samme produkt overfor bl.a. den offentlige sektor.

Dette er blot et udpluk af de fordele man opnår som kunde hos Flyttebilen.dk. Se vedlagte brochure, hvor man kan læse om endnu flere fordele.

Flyttebilen.dk styres med software udviklet af DaneLog

Et dansk udviklet webbaseret ordrestyrings og booking software. Se mere på www.danelog.dk
 

Læs mere her

Swisslog får stor ordre fra finsk mejeri

Swisslog får stor ordre på etablering af nye plukkeløsninger til et beløb på 16 millioner euro.

Valio Ltd og Swisslog Oy har netop underskrevet en aftale om automatisering af Valios systemer til ordreplukning på 2 produktionsanlæg i Finland. Swisslogs automatiseringssystemer skal håndtere det samlede flow af mælkeprodukter fra produktionen til læssestedet.

Valio har lanceret et udviklingsprogram til sine produktionsanlæg. Som en konsekvens af dette har mejeriselskabet besluttet at koncentrere distributionen af friske mælkeprodukter i Finland på tre steder (Riihimäki, Jyväskylä og Oulu) og at automatisere ordreplukningen. Valio har nu givet Swisslog ordre på levering og etablering af logistiksystemer i Riihimäki og Jyväskylä for et samlet beløb på 16 millioner euro.

"Ordreplukning i levnedsmiddelindustrien er et meget rutinepræget job, der udføres i mindre behagelige omgivelser ved temperaturer på mellem +2 og +4 º C. Det bliver mere og mere vanskelig at skaffe medarbejdere til ordreplukning", siger Reijo Hakala, Development Manager for Material Functions hos Valio. "Ordreplukningskapaciteten for plastkasser med en vægt på over 20 kg vil ligge på ca. 30.000 enheder pr. dag i Jyväskylä og på ca. 60.000 enheder i Riihimäki. Takket være automatiseringen minimeres behovet for at skulle arbejde under disse forhold og ordreplukningen rationaliseres", tilføjer Hakala.

Valios friske produkter (mælk, kærnemælk, fløde, yoghurt, surmælksprodukter osv.) leveres til kunderne vha. roll–in containere eller plastkasser. Swisslogs automatiseringssystemer varetager håndteringen og ordreplukningen af alle de produkttyper, der distribueres af Valio. Logistikløsningerne er baseret på Swisslogs MultiPick– og MultiplePick–portalrobotter, der er udviklet til styring af brede arbejdsområder inden for ordreplukning. De anvendte løsninger omfatter ligeledes transportsystemer til rullecontainere og vogne, IT–systemer til ordreplukningsstyring samt computersimuleringer.

"Vi har valgt Swisslog som samarbejdspartner, fordi virksomheden har gode og velrenommerede referencer", afslutter Reijo Hakala. "De ordreplukningssystemer der er leveret af Swisslog, giver fleksibilitet i forbindelse med produktionsændringer og forbedrer hygiejnen på forsendelsesområdet. En yderligere fordel er muligheden for automatisk plukning af ordrer på mindre end en fuld kasse."

Swisslog implementerer automatiseringssystemerne hos Valio i Jyväskylä og Riihimäki i løbet af 2004.

Valio Ltd
Valio er Finlands største mejeriselskab. Valio aftager 80 procent af landets samlede mælkeproduktion. Valio Groups nettoomsætning for året 2002 beløb sig på 1,6 milliarder euro, hvoraf den udenlandske virksomhed (eksport og udenlandske afdelinger) tegnede sig for en tredjedel. Valio Ltd ejes af 28 kooperative mejerier, og 15.300 landmænd producerer mælk til selskabet.
Valio er Finlands førende mejeriselskab og hører til blandt verdens førende inden for udvikling af funktionel mad. Hovedprodukterne er mælk, kernemælk, fløde, yoghurt, ost, is, mælkepulver, babymad samt smør.
Valio–gruppen består af moderselskabet Valio Ltd med datterselskaber i Rusland, Estland, Litauen, Sverige, Belgien og USA. Gruppen beskæftiger 4.200 medarbejdere, heraf 480 uden for Finland.

Om Swisslog
Swisslog er en førende, global virksomhed inden for logistik og automatisering samt konsulentvirksomhed med løsninger til Lager og Distribution samt Healthcare. Swisslog er repræsenteret i 23 lande og har kunder i 50 forskellige lande.
Hovedkontoret for Swisslog Northern Europe ligger i Gøteborg og har ca. 200 medarbejdere i Sverige, Norge og Danmark.
 

Læs mere her

Horisontnet.dk udbyder nu logistikjobs

Portal om logistik på www.horisontnet.dk har indgået et tæt samarbejde med Job–Support Danmark om udbud af jobs inden for logistik, lager, indkøb og SCM.

www.horisontnet.dk har indgået et tæt samarbejde med Job–Support Danmark om udbud af jobs inden for logistik, lager, indkøb og SCM.
Job–Support blev introduceret i marts 2000 for at imødekomme arbejdsgivernes stigende efterspørgsel for bedre annonceringsmuligheder på Internettet. Siden 1995 har Internettet i en stadig stigende grad været arbejdsgivernes foretrukne medie i rekrutteringsprocessen, og som følge heraf er behovet for differentiering i annonceringen online ligeledes vokset.
“Ønsker du blot kandidater findes der mange alternativer til Job–Support Danmark. Ønsker du derimod annoncer af højeste kvalitet, en service der følger dig igennem hele processen, samt en garanti for at du kun betaler én gang, så er Job–Support Danmark dit eneste alternativ”, fortæller adm. direktør Ricki Vejsmose fra Job–Support.
“Vi er utrolig tilfredse med at have indgået et samarbejde med en kvalitetsudbyder af logistikjobs. Det betyder, at horisontnet.dk bliver det mest attraktive sted at søge nye medarbejdere til logistik–, SCM– og indkøbsfunktioner”, udtaler portalansvarlig Rasmus Brylle, Horisontnet.dk.

Du kan læse mere om alliancen i næste nummer af Logistik Horisont eller på www.logistik.horisontnet.dk i næste måned.
 

Læs mere her

Dating portal hjælper klemt transportbranche

Ny transport-portal gør det lettere at få returgods, reducere tom-kørsel og give lavere transportpriser.

Nu er dating-begrebet også kommet til transportsektoren. www.goods2go.dk er det nærmeste, man kommer en dating-side, som skaber kontakt mellem afsendere af gods og transportører. Hvis DU har en transportopgave, kan du lægge den ind på sitet, og transportører kan så byde ind på den.

Goods2Go tilbyder virksomheder i hele Europa hjælp til:

– at finde gods til ledige transportkapacitet for at reducere tom kørsel

– mulighed for at reducere transportomkostningerne for eksportvirksomheder.

Portalen er gratis at bruge og retter sig mod virksomheder i hele Europa.

SPARER TID OG PENGE

Virksomheder kan anonymt lægge deres transportopgaver på transport-portalen og få tilbud på deres fragt. Virksomhederne sparer en masse tid og penge på lange tidskrævende møder med speditører. Nu kan de få tilbud på transport fra speditører i 54 lande rundt om i Europa som har ledig kapacitet.

Det er meget sandsynligt, at der kan være konkurrencedygtige leverandører andre steder i Europa, som ikke lige står opført i din lokale telefonbog. Goods2Go hjælper dig med at få kontakt med mulige leverandører af transport.

Den transportør en virksomhed søger til sit gods, står muligvis lige om hjørnet og skal måske forbi deres kunde i Napoli på hjemvejen eller en svensk transportør har måske den tomme vogn, du mangler i Bukarest til at bringe dine varer til Amsterdam.

Transport-portalen har allerede 400 virksomheder tilmeldt

De 400 virksomheder der allerede gør brug af transport-portalen sparer allerede store summer på transportbudgettet. Det er en ekstra bonus i de her økonomiske krisetider.

Læs mere her

TimoCom fragtbørsen udvider TC eMap® med en tracking-funktion

Samme navn, komplet nyt indhold. TimoCom Soft- und Hardware GmbH er igen på banen med noget nyt. Ved udgangen af sidste år kom Europas førende fragt- og laderumsbørs TC Truck&Cargo® frem med en lagerbørs, som allerede fra start var Europas største. I år i juni er TimoCom klar til at offentliggøre sin næste innovation: Virksomheden har videreudviklet sit rute- og kalkulationsmodul TC eMap® og tilføjet en tracking-funktion.

Denne umiddelbart lille udvidelse, er ved nærmere betragtning noget af en sensation! TC eMap® er den første neutrale platform, som er i stand til at vise data fra forskellige telematiksystemer, som normalt slet ikke er kompatible. På den måde kan TimoCom-kunder fremover følge deres egne og fremmede køretøjer på én og samme tid. Hidtil skulle man klikke frem og tilbage blandt flere portaler og applikationer, og nu er de vigtigste europæiske telematikudbydere sammenfattet på overskuelig vis i én applikation. Også møjsommelige og tidskrævende telefonopkald hører fortiden til.

Kompletløsning til transportbranchen
Det nye TC eMap® er yderst effektivt. Ud over den nye trackingløsning er kalkulations- og ruteplanlægningsværktøjet fortsat en fast del af modulet. Med det nye TC eMap® er TimoCom nu for alvor en “alt-i-én”-udbyder. Med sine tre onlineplatforme til henholdsvis spotmarkedet, kontraktmarkedet og lagerarealer af enhver slags afdækker virksomheden fra Düsseldorf det komplette behov for handelsmuligheder inden for transportbranchen. Denne samlede pakke viser tydeligt, at de, der ønsker at arbejde effektivt samt tids- og omkostningsbesparende i transport- og logistikbranchen, finder alt, hvad de behøver hos TimoCom.

Yderligere informationer om TimoCom finder du på www.timocom.dk.

Læs mere her

Tirsdag er billigste flyttedag

Der er gode penge at spare hvis man planlægger at flytte fra hus eller lejlighed på en tirsdag i september. Tirsdag er flyttemændene 20 procent billigere end ugens dyreste flyttedag.

En opgørelse udarbejdet af ServiceByen.dk, der er Danmarks største flytteportal viser, at flyttemændene tager 15 procent mindre betaling for deres ydelser om tirsdagen i forhold til gennemsnittet for resten af ugen.

Den dyreste dag at flytte er til gengæld fredag. Fredag koster det 5 procent mere end resten af ugen at få flyttefolkene til at slæbe dine ting op og ned af trapper.

Tendensen er registreret over de sidste tre år, og forskellen i pris ser ikke ud til at skyldes mangel på arbejde eller travlhed for flyttemændene. Tirsdag er efter mandag er den mest populære flyttedag, og den billigste, mens den mindst populære dag, lørdag, koster omtrent gennemsnittet.

August er den dyreste måned
Juni, Juli og August er de tre måneder hvor 30 procent af alle flytninger i 2012 foregik. De der påtænker at flytte, enten til nyt eller måske studiebolig i 2013, kan dog spare på at planlægge flytningen til bestemte måneder.

Ifølge samme opgørelse af flytninger med flyttemænd for 2012, er juli måned den optimale. Her spares der igen godt 15 procent, og i forhold til gennemsnitprisen for august, som er blandt årets dyreste, en besparelse på omtrent 1400 kroner. Penge der altid kan bruges for nyflyttere.

For de personer hvis hus eller lejlighed først kan overtages fra august, så kan det måske betale sig at leve spartansk den første måned, for september var i 2011-12 den absolut billigste måned at flytte i.

FAKTA: UDREGNINGEN
Opgørelsen er udregnet ved, at sammenligne de godt 48.000 tilbud der er givet til kunder gennem ServiceByen.dk i løbet af 2012.

FAKTA: Prisforskelle ugedage 2012 i kroner
Mandag
Hus: 7.285
Lejlighed: 5.189
Klaver: 2.222

Tirsdag
Hus: 6.156
Lejlighed: 4.351
Klaver: 1.736

Onsdag
Hus: 7.337
Lejlighed: 5.088
Klaver: 2.112

Torsdag
Hus: 7.312
Lejlighed: 4.905
Klaver: 2.212

Fredag
Hus: 7.686
Lejlighed: 5.025
Klaver: 2.636

Lørdag
Hus: 7.180
Lejlighed: 5.235
Klaver: 2.238

Søndag
Hus: 7.099
Lejlighed: 5.360
Klaver: 2.135

STATISTIK: http://www.servicebyen.dk/Statistik/Flytning/2012.aspx

FAKTA: OM SERVICEBYEN.DK
ServiceByen.dk lader fagfolk konkurrere om kundernes opgaver. Når kunden har uploadet en opgavebeskrivelse på hjemmesiden, kan fagfolk give et tilbud. ServiceByen.dk giver kunden indsigt i vigtige oplysninger om fagfolkenes forsikringsforhold, medlemskab i industri-faggrupper og eventuelle sager hos Forbrugerstyrelsen. Brugere af ServiceByen.dk kan bedømme de fagfolk, de har benyttet og bedømmelserne vil hæfte sig til fagfolkene og dermed hjælpe fremtidige kunder. Al kommunikation mellem kunde og fagmand foregår via hjemmesiden.

Læs mere her

Stadig flere vælger toget

Flere og flere danskere stiger på toget, og DSB s præcision er rekordhøj. Det viser de dugfriske tal i DSB s 3. kvartalsregnskab, som netop er blevet fremlagt.

»Det er to ting, der stikker markant ud i dette regnskab. Vi har i den grad tiltrukket flere kunder til vores tog. Og vi servicerer samtidig danskerne med tog, der kører med rekordhøj præcision,« forklarer DSB s administrerende direktør Søren Eriksen.

Imponeret direktør
I alt satte cirka 146 millioner kunder sig til rette i et DSB-tog i årets første ni måneder. En stigning på fire procent i forhold til den samme periode i 2009.

»Tallene viser, at DSB s medarbejdere gør en fantastisk flot indsats, og vi glæder os selvfølgelig over, at markant flere danskere er blevet fortrolige med, at toget er et konkurrencedygtigt, økonomisk og klimavenligt alternativt til bilen,« siger Søren Eriksen.

»En kundevækst på fire procent er rigtig flot. Og ud af de cirka 4,4 millioner flere kunder, vi har fået, er cirka tre millioner S-togskunder. Det er imponerende og bekræfter, at S-tog fortsætter en meget positiv udvikling,«

Den vigtigste årsag
Årsagen til den markante kundevækst skal ifølge Søren Eriksen findes flere steder: Blandt andet er skinnekvaliteten og dermed rejseoplevelsen blevet bedre i hele landet, DSB er blevet gode til at markedsføre togets bæredygtige kvaliteter og udvikle nye produkttyper. Samtidig har befolkningen i krisetider en tendens til at fravælge dyre produkter som biler og i stedet søge mod billigere transportalternativer.

»Men den væsentligste årsag er, at vi ganske enkelt leverer et bedre og bedre produkt,« siger han og henviser til, at DSB har kørt med rekordhøj præcision i 3. kvartal, hvor antallet af forsinkelser er faldet med 40 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år.

»Det vigtigste for vores virksomhed er at køre med en høj præcision. Fordi vi ved, at det forhold betyder mest for vores kunder. Rettidigheden er alfa og omega for DSB. Hvis ikke vores grundprodukt er i orden, så er al markedsføring, kommunikation og prissætning i et eller andet omfang relativt ligegyldig. At markedsføre et uattraktivt produkt er ikke særligt nemt,« forklarer Søren Eriksen.

Omkostninger under pres
»Økonomien og konjunkturerne er stille og roligt ved at vende, og selvfølgelig vil vi komme til at se, at flere køber bil i den nærmeste fremtid. Vi vil komme til at mærke en forstærket konkurrence og skal være parate til at vise, at vi har et godt produkt, der kan stå i mod den,« siger han og fortsætter:

»Trængslen på vejene bliver jo ikke mindre af, at der kommer flere biler derud. Og hvis vi fortsat leverer et godt produkt, har toget den indbyggede fordel, at man som rejsende kan udnytte tiden bedre og mere effektivt. Den konkurrenceparameter bliver vigtigere over tid, i takt med at vores hverdag bliver mere presset.«

Men de mange kundetiltag koster, og det betyder, at DSB s omkostninger er under pres:
»Det er ikke gratis at levere et godt produkt til vores kunder. Det har vi hele tiden godt vidst. I 2005-2006 leverede vi nogle flotte økonomiske resultater, men vi havde en tilbagegang i antallet af kunder, vores kunder var stærkt utilfredse med os, og omdømmet var rigtig dårligt. Den tendens har vi vendt, og det har kostet,« siger Søren Eriksen.

Læs DSB kvartalsrapport for 2010 her :
http://www.dsb.dk/Om-DSB/Virksomheden/Rapporter-og-regnskab/Regnskab/

For yderligere information kontakt:
DSB Kommunikation og Presse 24 68 00 00

Læs mere her